EcoTree är så mycket mer än koldioxidkompensation

Vi får inte glömma ekologin och den biologiska mångfalden

Sluta med greenwashing!

Det räcker inte att plantera träd för att undanröja vårt ansvar som förorenare

Compensation EcoTree

Under många år har koldioxidkompensation sålts in som ett sätt att betala sig ur det ansvar som skadliga utsläpp innebär, t ex genom kolkrediter. Men vi behöver vara medvetna om att inget kan kompensera för skadan som växthusgaser innebär. Dessutom är det svårt att veta hur mycket en kolkredit faktiskt hjälper. Koldioxidsekvestering sker under flera decennier, t ex medan ett träd växer, och inte när koldioxidkrediten köps. Dessutom finns det ingen garanti att kolet (i trädet) kommer att förbli lagrat, med tanke på att skogar kan utsättas för naturkatastrofer, bränder, sjukdomar eller avskogning på grund av mänsklig aktivitet.

Beräkna fotavtryck och gör en insats

Dessa räknare har skapats för att öka medvetenheten om den koldioxidpåverkan våra liv har och bör användas för att minska dina koldioxidutsläpp. När du har beräknat ditt fotavtryck, vill vi bjuda in dig att stödja skogen och dess centrala roll i att ta upp koldioxid. Tänk på att naturen kräver mer än minskade fotavtryck - det första steget bör alltid vara att minska din utsläpp.

Ingen har "rätt att förorena"

Varför är det viktigt att bidra till att skydda skogen?

Skogens ekosystem återanvänder kol och på grund av detta spelar den en viktig ekologisk roll i planetens klimatbalans. Tack vare det biologiska fenomenet fotosyntes tar träd upp kol från den koldioxid som finns i atmosfären. De fångar upp den från atmosfären och lagrar den i stammen, grenarna, rötterna och löven. Processen minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären och gör luften bättre.
De franska skogarnas årliga förmåga att ta upp koldioxid beräknas vara 70 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär 15% av landets utsläpp av växthusgaser. Ett träd som är fem kubikmeter stort kan t ex ta upp den mängd koldioxid som krävs för att en person ska kunna flyga tur och retur från Paris till New York fyra gånger.
Kol är inte bara bundet i den levande biomassan (växter, löv, stam, rötter) utan också i den döda biomassan på marken. Kolen som lagras av skogens levande massa uppskattas till 8 miljarder ton, vilket gör skogen till planetens näst största kolsänka - bara haven är större!
Inte alla vet att ett träd fortsätter att binda kol även efter att det avverkats. Den koldioxid som fångats upp under trädets tillväxt fortsätter att lagras i de produkter som träet blir till, vilket gör att den försvinner från atmosfären i flera hundra år.
Därför föreslår vi att du bidrar till att fånga upp koldioxid som ett komplement till minskade utsläpp, snarare än att använda det som en ursäkt att förorena.