Pézarches-skogen, Frankrike

Nu är vi B Corp®-certifierade!

B Corp-certifieringen är ett erkännande gällande företagets styrning och transparens, samt fokusen på miljö och hållbar utveckling.

Upptäck
Pézarches-skogen, Frankrike

B Corp-certifieringen är ett erkännande gällande företagets styrning och transparens, samt fokusen på miljö och hållbar utveckling.

Fantastiska nyheter

EcoTree är nu en del av en global gemenskap av över 4 000 B Corp™-certifierade företag.

composition du bois

Vad är ett B Corp™?

B Corp™-certifieringen är en viktig milstolpe i EcoTrees historia. Nu är vi en del av en global gemenskap av mer än 4 000 företag. B Corp™-standarden omdefinierar vad ett framgångsrikt företag faktiskt är: för att uppnå kraven behöver det vara exceptionellt bra både socialt och miljömässigt, samtidigt som det är ansvarstagande och transparent. Därför är vi mycket stolta över att bära B Corp™-symbolen.

composition du bois

Idag finns det B Corp-certifierade företag i över 70 länder

composition du bois

Det finns över 4 000 B Corp-certifierade företag

i hela världen

Vägen till

B Corp-certifiering

composition du bois

Under tio månaders tid har EcoTree granskats av B Lab, den ideella organisationen bakom B Corp.

composition du bois

Vi fick 89,4 poäng - en bra bit över kravet för att bli certifierade.

composition du bois

Vår B Corp™-certifiering granskas på nytt var tredje år. Till nästa gång satsar vi på att förbättra oss och höja vår poäng ytterligare.

B CORPS FEM GRUNDPELARE

Så här arbetar vi för att uppfylla B Corps värderingar.

composition du bois

Miljö*


Vi är hållbara skogsexperter. Dagligen jobbar vi hårt för att återställa och ta hand om skogar samt att skydda deras biologiska mångfald.

composition du bois

Styrning


Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder t ex att vi är transparenta gällande våra arbetsmetoder och hur vi jobbar med att fånga upp koldioxid.

composition du bois

Medarbetare


Allt vi lyckas med lyckas vi med tillsammans. Våra anställda får det förtroende och ansvar som krävs för att förverkliga våra värderingar.

composition du bois

Samhällspåverkan


Vårt arbete har en bred positiv påverkan, både lokalt och på samhället i stort.

composition du bois

Kunder


Med EcoTree kan du göra gott och få ekonomisk avkastning på samma gång. Vår unika affärsmodell bidrar till hållbar utveckling genom konkreta insatser.

Vi har utmärkt oss bland B Corp-företagen i miljökategorin genom att bli inkluderade i Best for the World-programmet, tillsammans med 20 andra franska företag och totalt 800 från 50 olika länder.

composition du bois
B corpB corpEcoTree
Vad händer härnäst?

Våra framtidsplaner som B Corp™

EcoTree
1

Vi kommer att fortsätta sprida vår passion för planetens skogar. Genom att dela med oss av vår expertis inom hållbart skogsbruk och biologisk mångfald kan vi få fler människor att bli medvetna om miljöfrågor och få dem att göra en insats.

2

Vi vill jobba ännu mer med biologisk mångfald. Att få företag och privatpersoner att engagera sig i att återställa och skydda viktiga livsmiljöer kan göra stor skillnad för planetens framtid.

3

Vi vill sprida vår modell till flera länder. Nu när vår unika skogsbruksmetod är B Corp™-certifierad har vi ännu större möjligheter att expandera över hela Europa.

Hjälp oss att ta nästa steg

Berätta vad du tycker

En viktig del av att vara ett B Corp™-certifierat företag är att förbättra verksamheten tillsammans med dig och resten av EcoTree-communityt. Vad tycker du att vi kan göra bättre?

Skicka