Har ni som mål att nå nettonollutsläpp?

Köp verifierade koldioxidcertifikat som är baserade på naturbaserade projekt av hög kvalitet i Europa.

Vi hjälper er med era återstående utsläpp

För att nå er målsättning att bli klimatneutrala behöver ni hantera de koldioxidutsläpp som återstår efter att ni reducerat dem. EcoTrees naturbaserade projekt i Europa hjälper er att åstadkomma detta. Våra projekt har en holistisk utgångspunkt; koldioxidupptaget är viktigt, men även den biologiska mångfalden och de lokala ekosystemen. Vi levererar verifierade koldioxidcertifikat av hög kvalitet. De baseras på hållbart skogsbruk, återställande av torvmark och produktion av biokol på olika platser i Europa. Priserna på koldioxidmarknaden ökar i hög takt - med oss kan du investera i växande skogar som fortsätter att fånga upp koldioxid under årtionden.

Så här fungerar det när vi jobbar ihop

Steg 1

Modellering

När vi utformar skogsbruksprojekt uppskattar vi mängden uppfångad koldioxid genom vår egna metod, som har verifierats av Bureau Veritas. Till skillnad från andra metoder är den specifikt utvecklad för att representera skogsbrukssystem som kontinuerligt är täckta av skog.

EcoTree

Steg 2

Plantering och vård av skogar

Vi använder vår lokala koppling och skogsbrukskunskap för att hitta det perfekta markområdet för ert projekt.
Våra hållbara skogsbruksmetoder (silvikultur) innebär att vi avverkar en del av träden och säljer träet vidare, medan skogens och dess välmående ekosystem blir kvar för alltid.

EcoTree

Steg 3

Verifiering och rapporter

Vart femte år följer vi upp mängden koldioxid som tagits upp tack vare ert projekt. Det gör att ni får konkreta bevis på er organisations insats och dess positiva effekt på klimatet. Vi kombinerar markbaserade mätningar och telemetrisystem för att utvärdera era skogar och för att hjälpa er att kommunicera framstegen till era nyckelintressenter på bästa sätt.

EcoTree

Räkna ut ert företags koldioxidavtryck

Räkna ut ert företags koldioxidavtryck

Om ni precis börjat arbeta med att minska era utsläpp kan vår koldioxidkalkylator hjälpa er att uppskatta ert koldioxidavtryck. Om ni redan vet hur stora era utsläpp är kan vi hjälpa er att räkna ut hur mycket ni behöver fånga upp och skapa ett projekt som tar er dit. Om ni inte har koll på er utsläpp eller har frågor hjälper vi er gärna att komma igång. Vår kalkylator kan användas för att kartlägga utsläpp i både scope 1 och 2, exempelvis er elförbrukning från byggnader och maskiner. Ni kan också använda den för att räkna ut era affärsresors koldioxidavtryck, oavsett om de görs med bil eller kollektivtrafik. Efter att ni gjort det är ni redo att börja arbetet med er koldioxid.
carbon_capture.calculation.alt

Vårt koldioxidmanifest

Det är inte helt lätt att hålla koll på allt som har med frivillig koldioxidkompensation att göra. Punkterna i vårt koldioxidmanifest hjälper ert företag att ta väl underbyggda beslut. Vi har lagt ned mycket tid på att arbeta med koldioxid. Vårt koldioxidmanifest är vår möjlighet att dela med oss av våra åsikter och värderingar - en chans att öka medvetenheten om ämnen som bra och dålig kompensation, hur viktigt det är att reducera samt spårbara och verifierbara insatser.
Vårt manifest

Mycket mer än koldioxid

EcoTree har en naturnära approach till skogsbruk, vilket innebär att våra metoder tar hänsyn till de naturliga ekosystemen och stödjer den biologiska mångfalden. Skogarna är permanenta - vi lämnar aldrig kalhyggen efter oss.

carbon_capture.card1.img_alt

Hållbarhet

Vi planterar och vårdar träd av olika åldrar och arter för att gynna den biologiska mångfalden och undvika att lämna kalhyggen efter oss i slutet på trädens livscykel. Vi har inga monokulturella skogar. Istället planterar och vårdar vi varierade blandskogar där många olika vilda djur och växter trivs. Dessutom använder vi inte några insektsmedel eller ogräsmedel i vårt skogsbruk. Våra unga träd skyddas mot angrepp med ett naturligt bekämpningsmedel eller tillfälliga staket.
carbon_capture.card2.img_alt

Biologisk mångfald

Våra hållbara skogsbruksmetoder bidrar till att bevara och stärka det naturliga växt- och djurlivet. På EcoTree gör vi mer än att plantera träd. Vårt team av skogsbruksexperter går samman med skickliga lokala partners och arbetar med livsviktiga projekt för att återställa och bevara den biologiska mångfalden. Några exempel är att vi sätter upp bikupor, anlägger ängar där växter åter kan blomstra och skapar livsmiljöer för det lokala djurlivet.
carbon_capture.card3.img_alt

Social påverkan

Vi arbetar nära lokala samhällen för att öka medvetenheten om hållbart skogsbruk, inklusive utbildningar på skolor. Vi deltar också i program för att få tillbaka människor in på arbetsmarknaden. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och andra partners när det gäller mångfald och jämställdhet.
carbon_capture.card4.img_alt

Lokala projekt

Vi utvecklar endast projekt i Europa. Vi arbetar direkt med lokala organisationer och markägare för att stödja den lokala arbetsmarknaden och utveckla den hållbara skogsbrukssektorn. Våra interna experter arbetar i lokala team nära våra skogar. De flesta av projekten sker i markområden vi själva äger, och när vi inte äger marken ingår vi långsiktiga partnerskap med markägarna.

Ni gör en insats för att nå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG)

Vi på EcoTree är experter på koldioxidupptag av hög kvalitet. När ni utvecklar projekt med EcoTree gör ni en aktiv insats för att nå FN:s mål för hållbar utveckling, och bidrar i kampen mot klimatförändringar.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds