Juridisk information

Allmänn information

EcoTrees webbsida har redigerats av företaget EcoTree.

Företaget EcoTree är ett SAS (ett enklare aktiebolag, engelska: simplified joint-stock company), med ett kapital på 130 152,00 € vars huvudkontor ligger på 38 quai de la Douane, 29200 Brest.

Det är registrerat hos R.C.S. i Brest med numret 802 165 704.
Webbplatsen har registrerats hos CNIL med numret 2058010.
Företagets handelsnamn är EcoTree.

EcoTree är registrerat hos AMF med numret D-18-01 som mellanhand för diverse varor. Klicka på länken för att ta del av informationsdokumentet.


Juridisk representant: Erwan LE MENE
Publikationsdirektör: Baudouin VERCKEN

Vår kontaktinformation:
E-post: hello@ecotree.green
Telefonnummer: (+45) 78 73 73 26

Värd:
Amazon Web Service, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Webbplats: https://aws.amazon.com

Tillämplig lag

Webbplatsen ecotree.nu och de föreliggande Allmänna Villkoren svarar för fransk rätt och är skrivna på franska.
EcoTree förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Användaren åtar sig att regelbundet konsultera dem.

Skydd av personuppgifter

Enligt lagen "Informatique et Libertés" har behandlingen av personuppgifter i samband med internetanvändare överlåtits åt myndigheten CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et Libertés) med nummer 2058010.

Du kan använda webbplatsen ecotree.nu utan att behöva avslöja din identitet eller annan personlig information. EcoTree lovar att respektera din integritet och skydda den information som du delar med EcoTree. De personuppgifter som sparas på webbplatsen ecotree.nu är endast avsedda för EcoTree. De är konfidentiella och kommer att behandlas därefter.

Du har rätt att få tillgång till och ändra eventuella personuppgifter som kommunicerats i enlighet med den franska lagen om skydd av personuppgifter nr 78-17 från den 6 januari 1978. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta EcoTree: 38 quai de la Douane 29200 Brest
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kan du när som helst be om att avbeställa mailutskicken.

Vi informerar dig om att för att kunna erbjuda produkter och tjänster som överensstämmer med dina behov, samlar vi automatiskt in en begränsad mängd icke-personliga uppgifter gällande din surfning på vår webbplats. Denna information är avsedd för EcoTree och kan även komma att användas i kommersiella syften eller inom marknadsföring eller som grund för studier, statistik och analyser.

Personuppgifter kommer aldrig att föras vidare till utomstående. Det är endast personalen på EcoTree som har tillgång till denna information.

Säkerhet

Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara integriteten och konfidentialiteten av personuppgifter och förhindra deras kommunikation till obehöriga.

Hyperlänkar

Användningen av en hyperlänk till webbplatsen ecotree.nu kräver inte ett i förhand skriftligt tillstånd från EcoTree. Däremot måste EcoTree informeras senast 30 dagar efter det att länken publicerats.

EcoTree kan på intet sätt ansvara för innehållet eller produkterna och tjänsterna som erbjuds på webbplatser som länkar till vår webbplats ecotree.nu.

Immateriella rättigheter

EcoTree informerar sina användare om att flera delar av denna webbplats:
A) är skyddade av upphovsrätten: bl.a. fotografier, artiklar, illustrationer, filmer,...
B) är designskyddade;
C) är varumärkesskyddade.

De skyddade delarna är EcoTrees egendom eller en tredjeparts som fått tillåtelse att använda dessa av EcoTree.

All reproduktion, representation, användning, anpassning, modifiering, anektering, översättning, marknadsföring som görs delvis eller fullständigt, på någo typ av support (papper eller digitalt...) är förbjuden, utan EcoTrees skriftliga godkännande, med undantag för artikel L 122.5 ur den franska lagen om immateriella rättigheter. Sådan reproduktion utgör en risk för kränkning av upphovsrätten, designskydddet eller varumärkesskyddet och är straffbart med upp till två års fängelse och böter på 150 000 €.

Upphovsrätt och designskydd: Fotografier, texter, slogans, illustrationer, bilder, animerade sekvenser med eller utan ljud, samt alla verk som visas på webbplatsen, tillhör EcoTree eller den tredjepart som gett EcoTree tillåtelse att använda dem.

Reproduktion på papper eller digitalt av denna webbplats är tillåten om det strikt reserveras för personligt bruk, under inga omständigheter får de användas i reklamsyfte, för kommersiella ändamål eller för informationssyfte, och förutsatt att de stämmer överens med bestämmelserna i artikel L122 -5 ur den franska lagen om immateriella rättigheter.

Produktinformation

Som ett led i en politik för ständig förbättring av sina produkter och tjänster kan EcoTree när som helst ändra egenskaperna hos sina erbjudanden. De produkter och tjänster som presenteras på webbplatsen erbjuds i Frankrike och i andra Europeiska länder.

Under alla omständigheter är informationen på denna webbplats av allmänn karaktär och har inget avtalsvärde.

Ansvar

Användningen av webbplatsen ecotree.nu sker under eget ansvar. EcoTree kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekta skador, materiella skador, förlust av data eller program eller ekonomisk skada som uppstår genom användningen av webbplatsen eller webbplatser kopplade till EcoTrees webbplats.

Uppdatering

EcoTree förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra och uppdatera föreliggande juridisk information liksom alla rubriker och produkter som presenteras på webbplatsen. Varje ändring är bindande för internetanvändare, som måste konsultera dessa Allmänna Villkor varje gång de ansluter sig till Webbplatsen.

Statistisk data

Vi använder anslutningsdata för vår anslutningsstatistik (webbläsartyp, antal besökare, besökta rubriker...) för att optimera innehållet och navigationen på vår hemsida, denna information är inte tillgänglig för utomstående.

Reproduktion på papper

Med undantag för ikoner är reproduktionen av sidorna på denna webbplats på papper godkänd under följande tre villkor:
- Distributionen är kostnadsfri.
- De reproducerade dokumentens integritet respekteras (inga ändringar av något slag).
- Webbplatsen EcoTree.nu citeras som källa och det uttrycks att reproduktionsrättigheterna är reserverade och strängt begränsade.