Tillsammans kan vi skydda den biologiska mångfalden!

Stöd ett av EcoTrees projekt inom biologisk mångfald och hjälp oss att återställa och bevara livsviktiga naturliga miljöer.

Våra projekt inom biologisk mångfald

Renovering av två skogsträsk

Renovering av två skogsträsk

Donera för naturen! I hjärtat av Pézarcheskogen, är naturen kraftig och tät. Runt stigens krök skymtar två träskmarker som inrättat sig mitt i detta gröna smycke. Vi vet idag hur oerhört viktiga träsken är. Samtidigt konstaterar vi deras försvinnande och det är högst alarmerande, för träsken spelar en viktig roll både lokalt och globalt. Dessa träsk är förråd för den biologiska mångfalden, de kryllar av liv. De väcker beundran och erbjuder vandrare en vacker rastplats. EcoTree vill sköta om de lokala träsken för att stärka sambandet mellan dessa ömtåliga miljöer. Preliminär arbetskalender: höst / vinter 2019.
Se mer Se mindre
Préservation de la biodiversité

Préservation de la biodiversité

Pour sauvegarder la faune et la flore de la forêt de Champeau-en-Morvan, nous mettons en place des actions destinées à favoriser des pollinisateurs, des amphibiens et des insectes.
Se mer Se mindre
Plantera växter som bin trivs i

Plantera växter som bin trivs i

Bidra till att skapa naturliga och varierade livsmiljöer för bin och andra pollinerande insekter genom att delta i ett projekt för att plantera en 285 meter lång s k honungshäck bestående av hassel, lönn, ljung, körsbärsträd och ask.
Se mer Se mindre
Skapa livsmiljöer åt grodor och kräldjur

Skapa livsmiljöer åt grodor och kräldjur

Hjälp till att bygga naturliga livsmiljöer för grodor och kräldjur (herpetofauna). Projektet går ut på att skapa underjordiska, varierade mikromiljöer i utkanten av skogen - även insekter trivs i dem!
Se mer Se mindre
Restauration de la zone humide de Ploërdut

Restauration de la zone humide de Ploërdut

Contribuez à la création d'une zone humide au cœur de la Bretagne, à l’interface entre les départements du Morbihan et des Côtes-d’Armor, sur la commune de Ploërdut. Les zones humides (étangs, marais, tourbières, mares…) forment un écosystème particulier qui abrite 40% d’animaux et plantes de la planète et aident aussi à prévenir l’érosion des sols et les inondations.
Se mer Se mindre
Îlots de sénescence

Îlots de sénescence

Une partie de notre forêt de Monceaux-sur-Dordogne (Corrèze) va être préservée de toute coupe d'arbres afin de la transformer en écrin de biodiversité.
Se mer Se mindre

Därför behöver vi skydda och bevara skogens biologiska mångfald

Stödja allt liv på planeten

Skogen är en plats där stora delar av planetens fantastiska djur- och växtliv finns. Faktum är att den innehåller hela 80% av den biologiska mångfalden.

Anpassning till klimatförändringar

Välmående ekosystem är mindre känsliga för naturkatastrofer och andra extrema väderfenomen.

Skydda växter och djur

Över en miljon djur- och växtarter är utrotningshotade. När du bidrar till att bevara och skydda deras livsmiljöer hjälper du dem att överleva.

Hur fungerar det?

Ditt bidrag går direkt till det projekt inom biologisk mångfald du väljer att stödja.

Projektet drivs och utvärderas av våra experter som är på plats i skogen och förstår dess ekosystem.

Vi skickar dig en årlig rapport där du får veta mer om framstegen.

Vi arbetar långsiktigt, vilket innebär att våra projekt pågår och utvärderas under minst 20 år framöver.

: