Tillsammans kan vi skydda den biologiska mångfalden!

Stöd ett av EcoTrees projekt inom biologisk mångfald och hjälp oss att återställa och bevara livsviktiga naturliga miljöer.

Våra projekt inom biologisk mångfald

Därför behöver vi skydda och bevara skogens biologiska mångfald

Stödja allt liv på planeten

Skogen är en plats där stora delar av planetens fantastiska djur- och växtliv finns. Faktum är att den innehåller hela 80% av den biologiska mångfalden.

Anpassning till klimatförändringar

Välmående ekosystem är mindre känsliga för naturkatastrofer och andra extrema väderfenomen.

Skydda växter och djur

Över en miljon djur- och växtarter är utrotningshotade. När du bidrar till att bevara och skydda deras livsmiljöer hjälper du dem att överleva.

Hur fungerar det?

Ditt bidrag går direkt till det projekt inom biologisk mångfald du väljer att stödja.

Projektet drivs och utvärderas av våra experter som är på plats i skogen och förstår dess ekosystem.

Vi skickar dig en årlig rapport där du får veta mer om framstegen.

Vi arbetar långsiktigt, vilket innebär att våra projekt pågår och utvärderas under minst 20 år framöver.

: