En livsmiljö för reptiler och groddjur

De kanske inte alltid syns så mycket, men reptiler och groddjur är ett tydligt tecken på hur den biologiska mångfalden i dammar och våtmarker mår.

Visste du att?

I våra franska skogar finns det många reptiler och groddjur (herpetofauna) som klassas som utrotningshotade och finns med på den nationella röda listan. De skulle verkligen behöva hjälp på traven för att överleva. Ett sätt att göra en insats är att skapa iden för herpetofauna, t ex nära dammar och våtmarker. Dessa mikromiljöer ger herpetofaunan skydd, värme, föda och en plats att föröka sig.
Se mer Se mindre

69538kr

insamlade av målet på 69655 krkr

100%

Inventering

Inventering

Våra insatser

Att välja den perfekta platsen

Våra experter hittar en solig plats i utkanten av ett av våra skogsområden som passar reptiler och groddjur.

Anläggning av idet

Vi håller på att skapa grottliknande iden som är anpassade efter de lokala reptilerna och groddjuren.

Uppföljning av herpetofauna

Två efter installationen kommer våra experter att följa upp populationerna i idena med högteknologiska instrument som identifierar reptiler och groddjur.