Vårt koldioxidmanifest hjälper dig att genomskåda snacket

Här är 10 stora utmaningar som vi behöver ta itu med tillsammans, så att vårt gröna engagemang verkligen gör skillnad

Upptäck
Coadou-skogen, Frankrike

Är du här för att förstå hur koldioxidkompensation verkligen fungerar?

Vad bra, då har du kommit helt rätt! Vi på EcoTree brukar kalla oss för seriösa optimister, men ibland känner vi oss fast i jargongen och de många påståenden som finns inom greenwashing (greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär att de miljöåtgärder som utförs och/eller kommuniceras faktiskt inte har någon effekt på miljön). Dessvärre är detta något som ofta hamnar i vägen för gröna projekt som gör skillnad på riktigt.

Därför har vi satt ihop 10 tips för att genomskåda jargongen kring koldioxid. Vi hoppas att dessa råd gör att du lär dig mer om vad du kan förvänta dig och vad du bör undvika, så att du kan ställa rätt frågor och i slutändan göra en verklig, mätbar skillnad för miljön.

1

Minska utsläppen först (detta kan inte sägas nog många gånger).

Visst, vi är en rörelse dit många människor och företag vänder sig för att få hjälp med att minska eller kompensera för sina koldioxidavtryck. Men vi önskar ändå att den tjänsten inte behövdes, åtminstone inte i stor utsträckning, eftersom alla redan innan minskat rejält på sina utsläpp.

Dock skulle vi göra det vi gör ändå! Vi växer skogar med helhetsbilden i åtanke, och trädens förmåga att fånga upp koldioxid är bara en av orsakerna. Skogar är viktiga kolsänkor, men dessvärre kan de inte ordna upp det vi ställt till med på egen hand.

Innan du blir trädägare hos EcoTree önskar vi att du först minskar på dina utsläpp. Då gäller det att hitta rätt metoder och mål: de som är vetenskapligt bevisade. Inom vår organisation vill vi hitta och dela med oss av de bästa sätten att förändra planeten. Det finns inget rätt eller fel. Så låt oss tillsammans hitta innovativa sätt att göra det, men under tiden kan vi växa och bevara dina kolsänkor: träden.

Räkna ut ditt koldioxidavtryck
2

Det är dags att överge idén om att kompensera bort våra avtryck

Vi på EcoTree har en stark tro på att inte se miljöarbete som en ekvation eller ett kalkylblad. Det är kontraproduktivt, eftersom det kan låta människor och företag tro att det är OK att förorena, så länge de kompenserar “tillräckligt” mycket efteråt.

Det kan framstå som ett hårt synsätt, men vi tycker att det är motiverat. Trots allt är det vår planet som står på spel! Såväl planeten som dess skogar är enorma, komplexa system. Vi kan inte få dem i balans utan ambitiöst, globalt arbete med biologisk mångfald, hållbar resurshantering och minskade utsläpp.

Därför är vårt mål att få bort fokusen på kortsiktiga åtgärder kring koldioxid - vi vill att alla ska bidra till en bredare, långsiktig koldioxidneutralitet. Detta gör vi genom att hjälpa andra att skapa kolsänkor, bevara biologisk mångfald och producera hållbart virke (hållbart virke ersätter andra, förorenande råmaterial).

3

Att rädda planeten handlar om mer än bara koldioxid.

Det är jättebra att det kommer fler och fler organisationer som hjälper människor att plantera träd för att kompensera för sina koldioxidavtryck. Men det stora trycket på att fånga upp koldioxid har lett till konsekvenser som behöver diskuteras.

Träd fångar upp koldioxid i olika takt. Därför finns det en tendens inom industrin att enbart plantera monokulturella barrträdskogar som snabbt fångar upp koldioxid. Dessvärre kan denna fokus på att snabbt plantera och sedan lämna skogen göra att det i slutändan inte alls blir så miljövänligt som det låter. På EcoTree tänker vi på ett annat sätt: vi vill hitta rätt balans mellan att fånga upp koldioxid och att bevara planetens skogar.

Vi tycker att de övriga miljöaspekterna är precis lika viktiga som koldioxiden. Blandskogar är livsviktiga för planeten och de djur som bor i dem, dessutom är de viktiga för skogens återväxt och - inte minst - oss människor. Det är därför vår lösning har en större och mer spännande potential: den får oss att bli engagerade i att skapa hållbara material, något som gör gott för både samhället och miljön.

2

Bara för att det går att räkna på behöver det inte vara av värde.

En kolkredit är ett certifikat som företag eller projekt kan köpa eller sälja när 1 ton koldioxid har undvikits eller avlägsnats från atmosfären. Det innebär exempelvis att ett stort företag med för höga utsläpp kan köpa kolkrediter av andra företag som lyckats hålla sig under utsläppsmålen. Till följd av detta har det uppstått en byteshandel kring krediterna, vilket i sin tur resulterat i en hel industri.

Men är kolkrediter verkligen så dåliga som dess kritiker får dem att låta? Ja, det tycker vi! Däremot är det inte för att idén var dålig från början. Nej, tvärtom handlar det om hur krediterna utnyttjas av företag som vill tjäna pengar, oberoende av det ursprungliga miljösyftet. Dessvärre har en del företag också sett det som ett sätt att fortsätta med sina höga utsläpp.

Vi på EcoTree tycker inte att någon har rätt att förorena. Därför tycker vi att det är galet att någon ska kunna befrias från de skyldigheter som följer med koldioxidutsläpp som sker här och nu. Då räcker det faktiskt inte med att kompensera genom att köpa träd som långsamt absorberar koldioxid under årens lopp. Det finns ingen logik i det, för vad händer då med det ansvar som borde tagits redan idag?!

Dessutom är marknadspriserna på kolkrediter alldeles för låga (2016 var genomsnittspriset för ett ton koldioxid endast €3.37) för att uppmuntra till minskade utsläpp eller långsiktiga projekt. Det gör att få satsar på långsiktighet, t ex i form av projekt som får skogar att blomstra på riktigt. Vi vill göra detta på lång sikt - det är då vi verkligen gör skillnad.

2

Anta inte att alla miljöpåståenden är sanna - titta på forskningen.

Nu har vi kritiserat kolkrediter ganska hårt och förklarat varför de är en ursäkt för stora företag att fortsätta med höga utsläpp. Men vad kan vi göra för att förbättra situationen? Jo, t ex lära oss att skilja på bra och dåliga krediter.

Ett problem med kolkrediter är att marknaden har olika “standarder”. Om ett företag antar att en standard är detsamma som att ett koldioxidprojekt faktiskt gör skillnad så kan det bli en besvikelse. Dessvärre finns det många exempel på när projekt för att minska koldioxidutsläpp bara bestått av rökridåer, som att t ex rädda skogar som inte ens är hotade.

Men vi försöker inte att racka ned på de som använder kolkrediter. Misstag kring krediterna kan drabba den bäste. Faktum är att några av världens mest hållbara företag har råkat delta i effektlösa koldioxidprojekt. De har haft goda intentioner, men tyvärr har projektet inte levererat. Vi behöver ha en kritisk syn på miljöprojekt och ifrågasätta om de verkligen skyddar planeten, och våga tacka nej till de som bidrar till att företag kan fortsätta med höga utsläpp.

2

Tro inte att träd för 10 kronor styck gör en långsiktig, hållbar skillnad.

Miljontals planterade träd och omedelbara effekter kan kännas lockande. Men precis som i fallet med kolkrediter måste vi fråga om det verkligen bidrar på det sätt vi hoppas. Dessvärre jobbar företag som erbjuder billiga träd ofta som mellanhänder; en del av pengarna som kommer in går till markägarna, en del behåller de själva. Och visst behöver de tjäna pengar, men hur ska det resultera i ett skogsbruk som faktiskt är hållbart?

Skogsprojekt behöver vara måna om helheten och göra skillnad på lång sikt. Att återställa skogsmarker på en planet full med människor kräver omsorg. Det räcker inte med att skapa livsmiljöer för djur eller absorbera koldioxid. Båda delarna behöver hanteras på ett hållbart sätt, och även vi människor ska kunna frodas i dessa skogsmiljöer. För att lyckas med detta krävs det både tid och expertis.

Våra hållbara skogsbrukare jobbar dagligen med att bevara skogar och säkra våra träds framtid. Även om vi skulle ta bort de mellanhänder som finns så skulle vi aldrig kunna sälja så billiga träd. Vi har andra, viktigare saker i åtanke: när du äger träd i våra skogar bidrar du till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, t ex målet att ersätta icke-hållbara resurser som stål och betong med hållbara material.

2

Det är inte lätt att mäta vårt koldioxidupptag - men det går!

Vi förstår att det inte är lätt att hitta guldkornen som verkligen gör skillnad när du jämför olika miljöprojekt. Många organisationer saknar ju siffror kring vad projekten åstadkommer. Och visst är det komplexa saker att mäta, men det går absolut att mäta dem. Därför har vi arbetat stenhårt med att skapa våra koldioxidkalkylatorer. Och tack vare det har vi också fått dem certifierade hos Bureau Veritas, ett av världens största företag inom kvalitetscertifiering.

En skogs förmåga att fånga upp koldioxid beror bl a på dess trädarter, trädens åldrar, klimatet och jordtypen. Därför är det meningslöst att räkna ut hur mycket koldioxid ett visst antal träd fångar upp. Dessutom tar detta tankesätt inte hänsyn till det som händer med marken eller avfallet, och inte heller den positiva effekt träden har som material efter att de skördats.

Vår metod tar hänsyn till alla dessa komplexa variabler och vi presenterar den i hopp om att den ska användas för att demonstrera en insats som är en del av något större när det gäller global reduktion av koldioxid, inte bara som egen enskild statistik.

2

Vägra lyssna på vilda påståenden - kräv bevis.

Dessvärre blir skandalerna och de falska påståendena allt fler i takt med att de gröna affärsmöjligheterna blir större. Vi är medvetna om detta. Därför är vi väldigt glada att du är här och läser detta manifest, som förhoppningsvis är startskottet på din gröna resa med EcoTree.

Vi tror på våra löften på riktigt. För att visa det har vi skapat en oberoende etikkommité som består av experter inom området. Dessutom är vi registrerade hos AMF, den franska finansinspektionen, vilket garanterar att de investerade tillgångarna skyddas och att det finns tydlig transparens. Och vi vet att det sagts tidigare, men våra koldioxidkalkylatorer är certifierade av Bureau Veritas!

Vi tar hand om våra skogar på egen hand med hjälp av hållbara förvaltningsplaner och våra skogar blir kontinuerligt certifierade hos de två viktigaste organisationerna inom hållbar skogsbrukscertifiering, PEFC. Våra skogsbrukares arbete genomgår oberoende granskningar varje år. Dessa utförs av oberoende skogsbrukare som är certifierade av hovrätten. Vi sammanställer även två rapporter varje år: en skogsbruksrapport och en rapport om biologisk mångfald.

2

Minska utsläppen först (detta kan inte sägas nog många gånger).

Visst, vi är en rörelse dit många människor och företag vänder sig för att få hjälp med att minska eller kompensera för sina koldioxidavtryck. Men vi önskar ändå att den tjänsten inte behövdes, åtminstone inte i stor utsträckning, eftersom alla redan innan minskat rejält på sina utsläpp.

Dock skulle vi göra det vi gör ändå! Vi växer skogar med helhetsbilden i åtanke, och trädens förmåga att fånga upp koldioxid är bara en av orsakerna. Skogar är viktiga kolsänkor, men dessvärre kan de inte ordna upp det vi ställt till med på egen hand.

Innan du blir trädägare hos EcoTree önskar vi att du först minskar på dina utsläpp. Då gäller det att hitta rätt metoder och mål: de som är vetenskapligt bevisade. Inom vår organisation vill vi hitta och dela med oss av de bästa sätten att förändra planeten. Det finns inget rätt eller fel. Så låt oss tillsammans hitta innovativa sätt att göra det, men under tiden kan vi växa och bevara dina kolsänkor: träden.

Räkna ut ditt koldioxidavtryck
2

Det är dags att överge idén om att kompensera bort våra avtryck

Vi på EcoTree har en stark tro på att inte se miljöarbete som en ekvation eller ett kalkylblad. Det är kontraproduktivt, eftersom det kan låta människor och företag tro att det är OK att förorena, så länge de kompenserar “tillräckligt” mycket efteråt.

Det kan framstå som ett hårt synsätt, men vi tycker att det är motiverat. Trots allt är det vår planet som står på spel! Såväl planeten som dess skogar är enorma, komplexa system. Vi kan inte få dem i balans utan ambitiöst, globalt arbete med biologisk mångfald, hållbar resurshantering och minskade utsläpp.

Därför är vårt mål att få bort fokusen på kortsiktiga åtgärder kring koldioxid - vi vill att alla ska bidra till en bredare, långsiktig koldioxidneutralitet. Detta gör vi genom att hjälpa andra att skapa kolsänkor, bevara biologisk mångfald och producera hållbart virke (hållbart virke ersätter andra, förorenande råmaterial).

2

Att rädda planeten handlar om mer än bara koldioxid.

Det är jättebra att det kommer fler och fler organisationer som hjälper människor att plantera träd för att kompensera för sina koldioxidavtryck. Men det stora trycket på att fånga upp koldioxid har lett till konsekvenser som behöver diskuteras.

Träd fångar upp koldioxid i olika takt. Därför finns det en tendens inom industrin att enbart plantera monokulturella barrträdskogar som snabbt fångar upp koldioxid. Dessvärre kan denna fokus på att snabbt plantera och sedan lämna skogen göra att det i slutändan inte alls blir så miljövänligt som det låter. På EcoTree tänker vi på ett annat sätt: vi vill hitta rätt balans mellan att fånga upp koldioxid och att bevara planetens skogar.

Vi tycker att de övriga miljöaspekterna är precis lika viktiga som koldioxiden. Blandskogar är livsviktiga för planeten och de djur som bor i dem, dessutom är de viktiga för skogens återväxt och - inte minst - oss människor. Det är därför vår lösning har en större och mer spännande potential: den får oss att bli engagerade i att skapa hållbara material, något som gör gott för både samhället och miljön.

2

Bara för att det går att räkna på behöver det inte vara av värde.

En kolkredit är ett certifikat som företag eller projekt kan köpa eller sälja när 1 ton koldioxid har undvikits eller avlägsnats från atmosfären. Det innebär exempelvis att ett stort företag med för höga utsläpp kan köpa kolkrediter av andra företag som lyckats hålla sig under utsläppsmålen. Till följd av detta har det uppstått en byteshandel kring krediterna, vilket i sin tur resulterat i en hel industri.

Men är kolkrediter verkligen så dåliga som dess kritiker får dem att låta? Ja, det tycker vi! Däremot är det inte för att idén var dålig från början. Nej, tvärtom handlar det om hur krediterna utnyttjas av företag som vill tjäna pengar, oberoende av det ursprungliga miljösyftet. Dessvärre har en del företag också sett det som ett sätt att fortsätta med sina höga utsläpp.

Vi på EcoTree tycker inte att någon har rätt att förorena. Därför tycker vi att det är galet att någon ska kunna befrias från de skyldigheter som följer med koldioxidutsläpp som sker här och nu. Då räcker det faktiskt inte med att kompensera genom att köpa träd som långsamt absorberar koldioxid under årens lopp. Det finns ingen logik i det, för vad händer då med det ansvar som borde tagits redan idag?!

Dessutom är marknadspriserna på kolkrediter alldeles för låga (2016 var genomsnittspriset för ett ton koldioxid endast €3.37) för att uppmuntra till minskade utsläpp eller långsiktiga projekt. Det gör att få satsar på långsiktighet, t ex i form av projekt som får skogar att blomstra på riktigt. Vi vill göra detta på lång sikt - det är då vi verkligen gör skillnad.

2

Anta inte att alla miljöpåståenden är sanna - titta på forskningen.

Nu har vi kritiserat kolkrediter ganska hårt och förklarat varför de är en ursäkt för stora företag att fortsätta med höga utsläpp. Men vad kan vi göra för att förbättra situationen? Jo, t ex lära oss att skilja på bra och dåliga krediter.

Ett problem med kolkrediter är att marknaden har olika “standarder”. Om ett företag antar att en standard är detsamma som att ett koldioxidprojekt faktiskt gör skillnad så kan det bli en besvikelse. Dessvärre finns det många exempel på när projekt för att minska koldioxidutsläpp bara bestått av rökridåer, som att t ex rädda skogar som inte ens är hotade.

Men vi försöker inte att racka ned på de som använder kolkrediter. Misstag kring krediterna kan drabba den bäste. Faktum är att några av världens mest hållbara företag har råkat delta i effektlösa koldioxidprojekt. De har haft goda intentioner, men tyvärr har projektet inte levererat. Vi behöver ha en kritisk syn på miljöprojekt och ifrågasätta om de verkligen skyddar planeten, och våga tacka nej till de som bidrar till att företag kan fortsätta med höga utsläpp.

2

Tro inte att träd för 10 kronor styck gör en långsiktig, hållbar skillnad.

Miljontals planterade träd och omedelbara effekter kan kännas lockande. Men precis som i fallet med kolkrediter måste vi fråga om det verkligen bidrar på det sätt vi hoppas. Dessvärre jobbar företag som erbjuder billiga träd ofta som mellanhänder; en del av pengarna som kommer in går till markägarna, en del behåller de själva. Och visst behöver de tjäna pengar, men hur ska det resultera i ett skogsbruk som faktiskt är hållbart?

Skogsprojekt behöver vara måna om helheten och göra skillnad på lång sikt. Att återställa skogsmarker på en planet full med människor kräver omsorg. Det räcker inte med att skapa livsmiljöer för djur eller absorbera koldioxid. Båda delarna behöver hanteras på ett hållbart sätt, och även vi människor ska kunna frodas i dessa skogsmiljöer. För att lyckas med detta krävs det både tid och expertis.

Våra hållbara skogsbrukare jobbar dagligen med att bevara skogar och säkra våra träds framtid. Även om vi skulle ta bort de mellanhänder som finns så skulle vi aldrig kunna sälja så billiga träd. Vi har andra, viktigare saker i åtanke: när du äger träd i våra skogar bidrar du till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, t ex målet att ersätta icke-hållbara resurser som stål och betong med hållbara material.

2

Det är inte lätt att mäta vårt koldioxidupptag - men det går!

Vi förstår att det inte är lätt att hitta guldkornen som verkligen gör skillnad när du jämför olika miljöprojekt. Många organisationer saknar ju siffror kring vad projekten åstadkommer. Och visst är det komplexa saker att mäta, men det går absolut att mäta dem. Därför har vi arbetat stenhårt med att skapa våra koldioxidkalkylatorer. Och tack vare det har vi också fått dem certifierade hos Bureau Veritas, ett av världens största företag inom kvalitetscertifiering.

En skogs förmåga att fånga upp koldioxid beror bl a på dess trädarter, trädens åldrar, klimatet och jordtypen. Därför är det meningslöst att räkna ut hur mycket koldioxid ett visst antal träd fångar upp. Dessutom tar detta tankesätt inte hänsyn till det som händer med marken eller avfallet, och inte heller den positiva effekt träden har som material efter att de skördats.

Vår metod tar hänsyn till alla dessa komplexa variabler och vi presenterar den i hopp om att den ska användas för att demonstrera en insats som är en del av något större när det gäller global reduktion av koldioxid, inte bara som egen enskild statistik.

2

Vägra lyssna på vilda påståenden - kräv bevis.

Dessvärre blir skandalerna och de falska påståendena allt fler i takt med att de gröna affärsmöjligheterna blir större. Vi är medvetna om detta. Därför är vi väldigt glada att du är här och läser detta manifest, som förhoppningsvis är startskottet på din gröna resa med EcoTree.

Vi tror på våra löften på riktigt. För att visa det har vi skapat en oberoende etikkommité som består av experter inom området. Dessutom är vi registrerade hos AMF, den franska finansinspektionen, vilket garanterar att de investerade tillgångarna skyddas och att det finns tydlig transparens. Och vi vet att det sagts tidigare, men våra koldioxidkalkylatorer är certifierade av Bureau Veritas!

Vi tar hand om våra skogar på egen hand med hjälp av hållbara förvaltningsplaner och våra skogar blir kontinuerligt certifierade hos de två viktigaste organisationerna inom hållbar skogsbrukscertifiering, PEFC. Våra skogsbrukares arbete genomgår oberoende granskningar varje år. Dessa utförs av oberoende skogsbrukare som är certifierade av hovrätten. Vi sammanställer även två rapporter varje år: en skogsbruksrapport och en rapport om biologisk mångfald.

2

Det går att prata om ditt miljöengagemang - utan greenwashing.

Det finns många saker som du som EcoTree-partner kan dela med dig av. Och du kan göra det utan att oroa dig för greenwashing. Men du behöver däremot veta hur du kommunicerar det på bästa sätt.

Om du håller med om våra idéer och vårt långsiktiga perspektiv på skogen kan du prata om såväl kolsänkor som biologisk mångfald och djurskydd, och du kan göra det med vårt fulla förtroende i ryggen.

Men om du vill berätta om hur dina träd i våra skogar låter dig fortsätta att förorena så finns vi inte där för dig! Våra beräkningar är tillförlitliga, och du kan absolut använda dem för att prata om den goda effekt du gör, men vi hoppas verkligen att du inte kommer att använda dem för att kompensera för utsläpp du istället hade kunnat dra ned på. Skillnaden du gör tillsammans med oss är helt enkelt ett grönt steg i rätt riktning - något du kan känna dig stolt över.

2

Gå tillbaka till rötterna - genomskåda snacket.

Vi hjälper dig gärna att kommunicera hur stolt du är över vårt samarbete. Därför är det bra att titta närmare på hur skogar fångar och lagrar koldioxid. När du förstår hur den ömtåliga balansgången fungerar hjälper det dig att kommunicera helt rätt kring ditt bidrag till en koldioxidneutral framtid.

Vi vet att ett träd fångar upp 10-40 kg koldioxid per år i genomsnitt. Det är viktigt för dig att veta hur vi kom fram till detta. Du kan läsa mer om det här och samtidigt lära dig mer om fotosyntes. Du kan lära dig allt om hur det går till när träd tar upp koldioxid, och hur det till slut blivit så att skogen har tagit upp 8 miljarder ton koldioxid (den näst största koldioxidsänkan efter haven).

Träd lagrar koldioxid i sina stammar, grenar, rötter, löv och sin biomassa (avfallet och jorden). Dessvärre blir de mindre och mindre bra på att göra det över tid, och till slut tar de inte upp mer koldioxid. När detta händer avverkar EcoTree de utvalda träden och ersätter dem genom att plantera tre nya träd. Sedan säljs virket från träden vidare som hållbart material. All vinst går till den som äger trädet. Och virket från det avverkade trädet fortsätter att behålla den absorberade koldioxiden. Som hållbart virke har det ännu mer effekt mot koldioxidutsläpp när det sedan ersätter andra material som t ex stål och betong.

Rötterna och grundstenen i vår växande rörelse är en gemensam tro på att skapa hållbara, bestående skogar där ekosystem och biologisk mångfald får utrymme att blomstra, samtidigt som träden under lång tid absorberar koldioxid i sin takt för att sedan ha en ytterligare positiv miljöeffekt som material.

Tack för att du hjälper oss att trygga skogens framtid!