Visste du att?

269250kr

insamlade av målet på 2078027 krkr

13%

Inventering

Inventering

Våra insatser

Ge ett bidrag

För samma pris som
en månads streaming

128Biodiversité1220%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/03/45d380e8cd7b0cf1b4ac216109b8b027cca860fc.jpeg?d=810x450Renovering av två skogsträskRenovering av två skogsträskhttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/renovering-av-tvaa-skogstr-sk?slugDepartement=77-seine-et-marne&slugForet=pezarchesskogenPézarchesskogen77https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/pezarchesskogen

Summa:

120kr

För samma pris som en
blombukett

128Biodiversité1220%https://bocdn.ecotree.green/biodiversite/0001/03/45d380e8cd7b0cf1b4ac216109b8b027cca860fc.jpeg?d=810x450Renovering av två skogsträskRenovering av två skogsträskhttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/renovering-av-tvaa-skogstr-sk?slugDepartement=77-seine-et-marne&slugForet=pezarchesskogenPézarchesskogen77https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/pezarchesskogen

Summa:

240kr