Sarran skoven, Frankrig

Biodiversitet er livets krydderi

Mangfoldigheden i vores plante- og dyreliv er dét, der gør verden helt speciel. Vil du hjælpe os med at bevare den? Støt vores biodiversitetsprojekter.

Sarran skoven, Frankrig

Mangfoldigheden i vores plante- og dyreliv er dét, der gør verden helt speciel. Vil du hjælpe os med at bevare den? Støt vores biodiversitetsprojekter.

Derfor gør du en forskel

Vi afhænger alle sammen af biodiversiteten

indispensable

Uundværligt for livet

Vidste du, at omkring 50% af alle dyrearter bor i skoven? Vi ønsker at skabe et hjem for dem med et økosystem i trivsel og en biodiversitet, der kan udfolde sig naturligt.

regulation

Klimaregulering

Skove med en vellykket biodiversitet producerer ilt og lagrer Co2 og spiller dermed en altafgørende rolle for klimaet. De hjælper også med bibeholde vigtige næringsstoffer i jorden og skabe en bæredygtig træproduktion.

danger

Truede arter

De fleste af os sætter pris på biodiversiteten i naturen - men ikke alle ved, at den er i fare. Mere end 1 million dyre- og plantearter står over for udryddelse, og 500.000 jordlevende arter kan miste deres livsnødvendige levesteder.

Gør en forskel

Støt et biodiversitetsprojekt

Bier og beplantning

abeilles

Vi har sagt det før, og vi siger det igen. Bier er fantastiske væsener og helt afgørende for et sundt økosystem. Faktisk er 80% af den mad, som vi spiser, afhængig af biernes bestøvning. Alligevel er bierne udsat for alvorlige trusler - primært fra os mennesker. Hvert år forsvinder 30 % af biernes kolonier i Frankrig, og hele 70% af alle honningbibestande er forsvundet over de sidste 150 år. Men heldigvis kan vi stadig nå at vende skuden! Med et bisponsorat kan du hjælpe bierne med at skabe et rigt og velfungerende økosystem, hvor bierne kan bo i fred og ro.

Støt et biodiversitetsprojekt

En dag udbrød en kæmpestor skovbrand. En enkelt lille kolibri skaffede vand med sit næb og forsøgte at slukke flammerne. De andre dyr råbte, at det ikke var nok til at slukke brænden. Kolibrien svarede: "Det ved jeg godt, men jeg gør min del".

Vælg et beløb, der passer dig

40 dkk
80 dkk
240 dkk
320 dkk
1201Biodiversité820%biodiversite/abeilles.jpgBier og beplantningBier og beplantninghttps://ecotree.green/da/biodiversitet/22-cotes-d-armor/coadou-skoven/bier-og-beplantningCoadou Skoven22https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/coadou-skoven

Genplantning

reboisement

Vores genplantningsprojekter støtter skovejere, der mildest talt har haft noget at kæmpe med. Mange ulykker kan ramme en skov helt uforudset - klimaforandringer, brande, sygdomme og andre uhyrligheder. I Frankrig er 75% af alle skove ejet af private, og få af dem vil have ressourcerne til at genplante hele skoven på ny. Det er her, at vi kommer ind i billedet. Gennem en gennemgribende genplantning, genopretter vi skovens økosystemer og genskaber områdets økonomiske, biologiske og sociale funktion. Med din støtte, giver vi skoven livet tilbage.

Støt et biodiversitetsprojekt

En dag udbrød en kæmpestor skovbrand. En enkelt lille kolibri skaffede vand med sit næb og forsøgte at slukke flammerne. De andre dyr råbte, at det ikke var nok til at slukke brænden. Kolibrien svarede: "Det ved jeg godt, men jeg gør min del".

Vælg et beløb, der passer dig

40 dkk
80 dkk
240 dkk
320 dkk
1202Biodiversité820%biodiversite/reboisement.jpgGenplantningGenplantninghttps://ecotree.green/da/biodiversitet/22-cotes-d-armor/coadou-skoven/genplantningCoadou Skoven22https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/coadou-skoven

Miyawaki-skove

miyawaki

Hvis du befinder dig i en urskov, vil du se en masse træer, som ikke er rørt af menneskehånd. Skovene er typisk tætte og et epicenter for biodiversitet. Den japanske botaniker, Akira Miyawaki, har udviklet en skovdyrkningsmetode, der kan skabe urskove på menneskerørt jord - og på kun 30 år! Miyawaki-skove vokser 10 gange hurtigere og indeholder 100 gange mere biodiversitet end konventionelle skove. Din støtte kan hjælpe os med at dyrke fantastiske skove efter Miyawaki-metoden.

Støt et biodiversitetsprojekt

En dag udbrød en kæmpestor skovbrand. En enkelt lille kolibri skaffede vand med sit næb og forsøgte at slukke flammerne. De andre dyr råbte, at det ikke var nok til at slukke brænden. Kolibrien svarede: "Det ved jeg godt, men jeg gør min del".

Vælg et beløb, der passer dig

40 dkk
80 dkk
240 dkk
320 dkk
1203Biodiversité820%biodiversite/miyawaki.jpgMiyawaki-skoveMiyawaki-skovehttps://ecotree.green/da/biodiversitet/22-cotes-d-armor/coadou-skoven/miyawaki-skoveCoadou Skoven22https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/coadou-skoven

Skovlandbrug

agroforesterie

Et skovlandbrug er et sted, hvor der både dyrkes træer og afgrøder på den samme jord. Metoden er skabt for tusindvis af år siden, og der er en grund til, at man stadig dyrker skove på denne måde. Skovlandbrug har biologiske fordele for både jord, naturressourcer og biodiversiteten - samtidig med at landmanden opnår et endnu bedre produkt fra sine afgrøder. Din støtte vil hjælpe os til at skabe flere af disse vidunderlige naturperler.

Støt et biodiversitetsprojekt

En dag udbrød en kæmpestor skovbrand. En enkelt lille kolibri skaffede vand med sit næb og forsøgte at slukke flammerne. De andre dyr råbte, at det ikke var nok til at slukke brænden. Kolibrien svarede: "Det ved jeg godt, men jeg gør min del".

Vælg et beløb, der passer dig

40 dkk
80 dkk
240 dkk
320 dkk
1204Biodiversité820%biodiversite/agroforesterie.jpgSkovlandbrugSkovlandbrughttps://ecotree.green/da/biodiversitet/22-cotes-d-armor/coadou-skoven/skovlandbrugCoadou Skoven22https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/coadou-skoven

Vådområder og vandløbsskove

zonehumide

Vandløbsskove, som er skove, der ligger langs floder og vandløb, er nogle af de mest levende og biodiverse steder i verden. Skovene skaber et trygt hjem for både land- og vandlevende dyrearter og renser ligeledes vandet og beskytter jorden mod erosion og oversvømmelser. Desværre er disse vidunderlige naturområder og skove truet af menneskernes urbanisering. Ved at støtte vores projekter, kan du sørge for, at vådområderne får lov at forblive et hjem for dyr og planter i mange år.

Støt et biodiversitetsprojekt

En dag udbrød en kæmpestor skovbrand. En enkelt lille kolibri skaffede vand med sit næb og forsøgte at slukke flammerne. De andre dyr råbte, at det ikke var nok til at slukke brænden. Kolibrien svarede: "Det ved jeg godt, men jeg gør min del".

Vælg et beløb, der passer dig

40 dkk
80 dkk
240 dkk
320 dkk
1205Biodiversité820%biodiversite/zonehumide.jpgVådområder og vandløbsskoveVådområder og vandløbsskovehttps://ecotree.green/da/biodiversitet/22-cotes-d-armor/coadou-skoven/vaadomraader-og-vandloebsskoveCoadou Skoven22https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/coadou-skoven

HAR DU SELV DONERET?

Hvad sker der så?

1

Dine donationer går til udvalgte projekter og hjælper os med at skabe eller vedligeholde miljøer for biodiversitet.

2

Alle vores projekter befinder sig midt i vores skove - de kan let findes på et kort og overvåges dagligt af vores eksperter.

3

Hvert år sender vi dig en aktivitetsrapport, som forklarer dig, hvad der præcis er sket med din donation, og hvordan arbejdet skrider frem.

4

Der er tale om langsigtede projekter, så vi fortsætter arbejdet og giver dig opdateringer på din donation i mindst 20 år.

1

Dine donationer går til udvalgte projekter og hjælper os med at skabe eller vedligeholde miljøer for biodiversitet.

2

Alle vores projekter befinder sig midt i vores skove - de kan let findes på et kort og overvåges dagligt af vores eksperter.

3

Hvert år sender vi dig en aktivitetsrapport, som forklarer dig, hvad der præcis er sket med din donation, og hvordan arbejdet skrider frem.

4

Der er tale om langsigtede projekter, så vi fortsætter arbejdet og giver dig opdateringer på din donation i mindst 20 år.

Mød vores team

Vi arbejder for skoven og bevarer biodiversiteten