Biodiversitet

Lav en donation til naturen

Støt et projekt
Langoëlan skoven, Frankrig

Hvordan virker det?

picto_cles

Du vælger og finansierer et biodiversitetsprojekt

picto_cles

Vores skovarbejdere har arbejdet hårdt for at afslutte projektet

picto_biodiversite

Skovens biodiversitet er bevaret eller forbedret

Vores nuværende projekter:

Naturregistrering i Langoëlan

Bourrus-skoven

Morbihan,

Mål: 44.820 kr
100 %
Bidrag →
Genetablering af to skovsøer

Pézarches-skoven

Seine-et-Marne,

Mål: 112.050 kr
25 %
Bidrag →
Vedligeholdelse og genoprettelse af et vådområde

Bourrus-skoven

Morbihan,

Mål: 373.500 kr
13 %
Bidrag →

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er et vidt begreb, der omfatter mangfoldigheden af forskellige plante- og dyrearter, der sammen skaber en natur i balance.

I EcoTree er vi utroligt opmærksomme på skovenes sundhed, og derfor har vi iværksat flere store projekter, der skal bevare og udvikle biodiversiteten i skovene.

Skoven er det vigtigste hjem for både planter og dyr, og faktisk er 80% af alle landlevende dyr bosat i den.

Hvorfor er det vigtigt at bevare biodiversiteten?

cycle

Biodiversitet i økosystemer optager CO2 2, bidrager til klimaet , producerer ilt, opretholder næringsstofcyklusserne og vandkredsløbet

benefits-bio

Drikkevand , mad, vedvarende energi, byggematerialer og aktive indholdsstoffer til medicin eksisterer takke været naturlige organismer.

well-function-bio

Biodiversitet er et krav til velfungerende økosystemer .

fertile-soil

Økosystemerne og de forskellige arter bidrager positivt til bestøvning , skadedyrsbekæmpelse og frugtbar jord.

Er du skovejer, og har du lyst til at arbejde for biodiversiteten?

team_vianney


  • Opbyggelsen af en riparianzone 
  • Vedligeholdelse og genoprettelse af tørvemoser, vådområder, damme... 
  • Træplantning på landbrugsjord 
  • Plant nektarholdige plantearter og hække 
  • Installér bistader i skoven 
  • ...