Sammen kan vi beskytte biodiversiteten!

Støt et af EcoTrees biodiversitetsprojekter og hjælp os med at gendanne og bevare livsvigtige naturområder.

Vores biodiversitetsprojekter

Derfor er vi nødt til at beskytte og bevare skovens biodiversitet

Støt alt liv på planeten

Skoven er hjem til mange af planetens fantastiske dyr og planter. Faktisk findes 80% af Jordens biodiversitet i skovene.

Tilpasning til klimaændringer

Sunde økosystemer er bedre beskyttede og forberedte på virkningerne fra ekstreme klimaforandringer.

Beskyt planter og dyr

Mere end 1 million dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Ved at beskytte deres levesteder, hjælper du dem med at overleve.

Hvordan fungerer det?

Dit bidrag går direkte til det biodiversitetsprojekt, du vælger at støtte.

Projektet styres af vores egne eksperter, der arbejder i skovene og forstår deres økosystemer.

Vi sender dig en årlig rapport, hvor du kan læse mere om projektets fremskridt.

Vi arbejder langsigtet, hvilket betyder, at vi driver vores projekt i mindst 20 år i fremtiden.

:

Louise, vores biodiversitetsekspert

Louise, vores biodiversitetsekspert

"På samme måde som vi ikke bare kan plante træer og så efterlade dem, skal vi arbejde langsigtet og pleje etableringen af biodiversitet, ligesom vi plejer væksten af træer. Når vi holder øje med biodiversitete over tid, kan vi se, at der nogle gange stadig er ting, der skal sættes i værk for at forbedre det, der blev gjort i starten. Der findes ingen magisk formel, og hvert enkelt tilfælde er forskelligt."
Læs mere Læs mindre
Ploerdut zone humide