Sammen kan vi beskytte biodiversiteten!

Støt et af EcoTrees biodiversitetsprojekter og hjælp os med at gendanne og bevare livsvigtige naturområder.

Støt et af EcoTrees biodiversitetsprojekter og hjælp os med at gendanne og bevare livsvigtige naturområder.

Vores biodiversitetsprojekter

Plant bivenlige hække

Hjælp os med at beskytte bierne ved at plante bivenlige hække, som udgør et naturligt, varieret levested for bestøvere.

Skab habitater til krybdyr og padder

Bidrag til at beskytte krybdyr og padder ved at hjælpe os med at bygge tilflugtssteder, hvor de kan trives.

Beskyt vådområder

Hjælp os med at beskytte planetens fantastiske vådområder ved at støtte vores arbejde med at genoprette og bevare disse vigtige kulstoflagre.

Biodiversitet er vigtigt

Derfor er vi nødt til at beskytte og bevare skovens biodiversitet

Støt alt liv på planeten

Skoven er hjem til mange af planetens fantastiske dyr og planter. Faktisk findes 80% af Jordens biodiversitet i skovene.

Tilpasning til klimaændringer

Sunde økosystemer er bedre beskyttede og forberedte på virkningerne fra ekstreme klimaforandringer.

Beskyt planter og dyr

Mere end 1 million dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Ved at beskytte deres levesteder, hjælper du dem med at overleve.

Hvordan fungerer det?

Din donation går direkte til det biodiversitetsprojekt, du vælger at støtte.

Projektet styres af vores egne eksperter, der arbejder i skovene og forstår deres økosystemer.

Vi sender dig en årlig rapport, hvor du kan læse mere om projektets fremskridt.

Vi arbejder langsigtet, hvilket betyder, at vi driver vores projekt i mindst 20 år i fremtiden.