Vores løsning til at reducere CO2

10 komplicerede problemstillinger vi skal løse sammen for at vores bæredygtige handlinger får størst indvirkning på klimaet

Coadou skoven, Frankrig

Er du her for at forstå, hvad klimakompensation egentlig går ud på? Fantastisk!

EcoTree består af en flok seriøse optimister. Men selv vi føler sommetider, at vi kører fast i jargonen, de vilde påstande og greenwashing, der har det med at hindre reelle bæredygtige handlinger.

Det er derfor vi har samlet 10 af vores inderligste tanker om kulstofudligning for at hjælpe dig med at sætte jargonen på plads. Vi håber, at du efter at have læst vores manifest ved, hvad du kan forvente, hvad du skal undgå, og hvilke spørgsmål du skal stille for at sikre konkrete og målbare miljømæssige indsatser.

1

Vi gentager det her til, vi ikke har mere stemme tilbage: Reducer, reducer, reducer.

Ja, vi er en organisation, som mange mennesker og virksomheder kommer til for at få hjælp til at reducere eller udligne deres CO2-aftryk. Men vores knapt-så-hemmelige ønske er, at der ikke var behov for den metode, fordi mennesker, processer og virksomheder var nået så langt, at de selv massivt reducerede deres udledning af CO2.

Og vi ville stadig være her, så det scenarie ville være helt fint med os! Vi dyrker skove for det større planetariske billede, og fangst og opbevaring af kulstof er blot en af grundene til, at vi gør, hvad vi gør. For mens skove spiller en vigtige rolle i indfangelsen af kulstof, har de brug for hjælp til at rydde det her rod op.

Vi opfordrer derfor alle, der overvejer at eje træer i EcoTree-skove, til først at se på måder at reducere deres udledning på. Videnskabsbaserede mål er et godt sted at starte. Og det her handler ikke om at skælde nogen ud! Vi udleder alle sammen kulstof, og vi ønsker alle gøre noget ved det. Så lad os fortsat lede efter innovative måder at gøre dette sammen, og i mellemtiden vil vi pleje og bevare dine træer.

Beregn dit CO2-aftryk
2

Lad os droppe ideen om, at vi kan udligne vores egne CO2-aftryk med det samme, okay?

Hos EcoTree tror vi inderligt på, at det kan være kontraproduktivt at engagere sig i klimaindsatser, hvis man har en kompensations- eller udligningsmentalitet. Vi er ikke her for at give hverken virksomheder eller privatpersoner en følelse af, at de har købt retten til at forurene.

Det lyder måske hårdt, men hele planeten står på spil, og der er ikke tid til at gå uden om problemet, som katten om den varme grød. Planeten og vores skove er meget komplekse systemer, og kun en global og langsigtet ambition om kollektive handlinger ift. at beskytte biodiversiteten, anvende bæredygtige ressourcer og reducere CO2-udslippet vil bringe disse systemer i balance igen. Vores mål er at hjælpe folk med at bevæge sig væk fra det kortsigtede fokus på udligning af individuel kulstofneutralitet hen mod at bidrage til den fremtidige globale kulstofneutralitet over tid. Det gør vi ved at hjælpe dem med at skabe kulstoflagre, bevare biodiversiteten og producere bæredygtigt træ i stedet for råmaterialer, der forurener.

3

Der skal mere til at redde planeten end at trække kulstof ud af atmosfæren.

Det er dejligt, at der findes flere og flere organisationer, som planter træer for at hjælpe folk med at udligne deres CO2-aftryk. Men kapløbet om at indfange kulstof har ført til nogle problematiske konsekvenser, som vi bliver nødt til at adressere, før de kan ændres.

Træer fanger kulstof med forskellige hastigheder, og der skubbes derfor på i branchen for at maksimere CO2-opsamlingen ved at plante monokulturer af nåletræer, der er gode til at absorbere kulstof. Men stigningen i træplantningsorganisationer, som blot planter og efterlader træerne til sig selv, kan medføre, at CO2-lagringen slet ikke maksimeres. EcoTree gør derfor en dyd ud af at balancere mellem absorberingen af CO2 og bevarelsen af skovhabitater.

Vi bliver nødt til at løfte skovenes øvrige miljømæssige fordele til det samme niveau som kulstoflagringen. Biodiverse skove er afgørende for planeten, for dyrene som bor der, for naturlig regenerering og for menneskers velbefindende. Den mest interessante del af vores løsning er potentielt, hvordan vi bringer folk ind i bæredygtig træproduktion, fordi det virkelig kan gavne samfund såvel som miljøet.

2

Ingen kan købe sig ret til at forurene.

En CO2-kvote er et certifikat, som virksomheder eller projekter kan købe eller sælge, når ét ton CO2 er blevet undgået i at blive udledt, eller det er blevet fysisk fjernet fra atmosfæren. For eksempel kan en stor virksomhed, der ikke kunne holde sine emissioner under et bestemt niveau, købe kvoter fra en anden virksomhed, der har formået at udlede mindre CO2, end de var tilladt af staten. Denne udvekslingsmekanisme til reduktion af CO2-udledning har skabt et marked for kvotehandel. Og det har ligeledes ført til en hel branche af organisationer, der tilbyder kvoter til andre.

Fortjener kulstofkvoter den kritik, de har modtaget? Bestemt. Men ikke fordi kvoterne er dårlige i sig selv. Det skyldes rettere, at nogle virksomheder har været i kontakt med folk, der tjener penge på at sælge kvoter, hvor der faktisk ikke er nogen reel miljømæssig gevinst. Og nogle virksomheder har desværre betragtet kvoterne som en bevilling til at fortsætte med at udlede skadelige drivhusgasser.

Hos EcoTree tror vi ikke på, at man kan købe sig retten til at forurene. Og for os er det uforståeligt, at nogen tror, at de kan fritages fra deres ansvar for den forurening, som de skaber her og nu ved at betale for forurening, der langsomt absorberes over tid i en skov. Hvad med den forurening, der sker her og nu?

Derudover er prisen på CO2-kvoterne, der sælges på det frivillige marked, simpelthen for lav (den gennemsnitlige salgspris var 3,37 € / tCO2e i 2016) til reelt at kunne motivere virksomheder til at reducere deres emissioner eller finansiere langsigtede, bæredygtige projekter. Der er i særdeleshed et problem, når det kommer til pleje og vedligeholdelse af skove, og af den grund beskæftiger vi os ikke med klimakompensation. Vi opererer kun på den lange bane!

2

Hjælp os med at hæve (kvote)standarden.

Nu har vi sagt, hvad vi synes om kulstofkvoter. Men vi må samtidig også anerkende, at de er det værktøj, som planeten har lige nu til at holde de store, forurenende virksomheder ansvarlige for deres nuværende udledning. Det er derfor nødvendigt at vi kan adskille kvoter af høj kvalitet fra de dårlige, hvis vi skal rydde op på markedet.

En del af problemet er, at markedet for kulstofkvoter har 'standarder'. Virksomheder antager derfor, at hvis en kvoteordning siger, at det overholder de rigtige standarder, så får virksomheden en reel miljømæssig kompensation. Der er desværre masser af eksempler, hvor dette ikke har været tilfældet, fordi folk har tilbudt at bevare skovområder, der aldrig var truet.

Vi prøver ikke at få nogen til at føle sig skyldige over at bruge kvoter. Selv verdens mest bæredygtige virksomheder har utilsigtet købt ind i dårlige kvoteordninger, der lovede en effekt, som de ikke kunne levere. Vi skal altid se kritisk på en kvotepulje for at se, om det har medført yderligere beskyttelse af planeten. Og vi skal ikke acceptere de kvotepuljer, der udbydes af kvotesælgende organisationer som en nem måde at lade virksomheder slippe for deres ansvar.

2

Lad være med at tro at du kan bidrage til en langvarig, bæredygtig effekt for €1 pr. træ.

At plante millioner af træer overalt og tilskynde til hurtige handlinger styrker den kollektive illusion. Men ligesom med kulstofkvoterne er vi nødt til at spørge, om denne tilgang har den indvirkning, som folk håber, den har. Virksomheder, der tilbyder billige træer, fungerer ofte som en slags mellemmand. De giver en del af indtjeningen til jordejerne, mens de selv beholder resten. Jordejerne er glade, fordi de har brug for midlerne for at kunne varetage deres skove. Men er de nok til at støtte en korrekt vedligeholdelse af en bæredygtig skov?

Skovbrugsprojekter bør have en holistisk tilgang og ressourcer nok til at skabe en langsigtet succes. For det vil kræve omsorg og ledelse at genforvilde en verden, som allerede er præget af mennesker. Det handler ikke blot om at være et habitat for dyrelivet eller om at absorbere CO2. Det handler om bæredygtig forvaltning af dem begge, samt om at sikre, at mennesker trives inden for dette vitale, naturlige miljø. Den mission tager tid og har brug for indblanden fra eksperter for at kunne lykkes.

Vores bæredygtige skovarbejdere knokler hver dag for at vedligeholde og bevare skovene, hvor dine træer står. Selvom vi har skåret mellemmanden fra, kan vi ikke tilbyde træer til samme billige pris som andre udbydere. Men at eje træer i vores skove bidrager til så meget mere på lang sigt, såsom at mindske produktionen af ikke-bæredygtigt stål og beton, hvilket er et FNs mål for bæredygtig udvikling!

2

Det er vanskeligt at måle kulstofopsamlingen men ikke umuligt!

Vi forstår godt, hvor overvældende det kan være at navigere i alle de bæredygtige tilbud der findes, når man gerne vil gennemføre gavnlige tiltag. Især når mange organisationer ikke engang kan dokumentere deres egne påstande med tal. Men selvom der gøres brug af komplekse variabler, er det faktisk muligt at måle effekten af tiltagene. Derfor har vi brugt tid, kræfter og ekspertise på vores verificerede beregninger for effekten af kulstofopsamling. Vores beregninger er blevet verificeret af Bureau Veritas (og det siger vist en del).

Skovens kapacitet til at opsamle kulstof varierer afhængigt af træarten, træets alder, klima og jordtype, for blot at nævne nogle få variabler. Det er derfor ubrugeligt at beregne kulstofopsamlingen på baggrund af en sum-af-træer-tilgang. Desuden tages der heller ikke hensyn til den kulstoflagring, der sker i træet krone og rødder, eller erstatter lagringen, når træet afløser forurenende materialer, efter det er fældet.

Vores metode tager højde for alle disse kompleksiteter, og vi præsenterer den i håb om, at folk vil bruge den til at demonstrere deres bidrag til en global reduktion af CO2 snarere end en tjekliste for individuel effekt.

2

Spild ikke din tid på vilde påstande og kræv verificerbare standarder.

Vi er alle smertelig bevidst om, at der kommer flere grønne forretningsmuligheder på markedet, når antallet af skandaler og falske påstande forøges. Og derfor er vi utrolig glade for, at du er her, læser dette, og at EcoTree forhåbentlig bliver en del af din bæredygtige rejse mod en kulstofreduceret fremtid. For vi er sikre på vores evne til at holde, hvad vi lover.

For det første har vi et uafhængigt etisk udvalg bestående af eksperter på dette område. Vi er registreret hos AMF, som er Frankrigs nationale finansielle tilsynsmyndighed, der sikrer beskyttelse af investerede besparelser og adgang til korrekt information. Og vores kulstofberegninger er verificeret af Bureau Veritas (vi ved, at vi har sagt det før, men vi er bare så stolte over den blåstempling)!

Vi forvalter selv vores skove med bæredygtige forvaltningsplaner, og vores skove certificeres løbende med verdens største bæredygtige skovcertificering PEFC. Vores skove inspiceres årligt af en uafhængig skovarbejder, der er certificeret af Appelretten. Og hvert år udarbejder vi både en skovbrugsrapport og en biodiversitetsrapport.

2

Du kan sagtens skilte med dit bidrag uden at det er greenwashing.

Det betyder kort sagt, at du snildt kan skilte med dit EcoTree partnerskab uden at skulle bekymre dig om at blive klandret for greenwashing. Men det er stadig vigtigt at vide, hvordan man kommunikerer det.

Hvis du er enig med vores tankegang og ser fordelen ved at fortælle om din bæredygtige handling som et langsigtet bidrag til kulstoflagre, beskyttelse af biodiversitet og oprettelse af åndehuller for mennesker såvel som dyr, så skal du bare slå dig løs. Vores fælles standpunkt kan trygt kommunikeres til omverdenen!

Hvis du derimod planlægger at berette om, hvordan dine træer i vores skove tillader dig at være en snavset gammel forurener, så står du alene! Vores beregninger kan man stole på, og du kan godt bruge dem, når du taler om din personlige effekt. Men vi håber virkelig, at du ikke bruger dem til at dække over emission, som du kan og bør reducere i stedet. Den indvirkning, du har med os, er et smukt og vigtigt bæredygtigt skridt i den rigtige retning, som du kan være stolt af.

2

Vi skal tilbage til start for at kunne overtrumfe den misforståede jargon

For at hjælpe dig med at videreformidle budskabet vil vi gerne introducere dig til den utrolig komplekse måde, hvormed skovene indfanger og opbevarer kulstof, og hvor de i sidste ende fungerer som planetens lunger. At forstå denne delikate balance vil hjælpe dig med at kommunikere dit bidrag til en CO2-neutral fremtid.

Vi ved, at et træ i en tempereret, bæredygtig forvaltet skov absorberer mellem 10 og 40 kg CO2 om året. Hvordan vi nåede frem til den mængde er vigtigt, og det kan du læse om her, samt lære mere om fotosyntese. Det er sådan træer absorberer kulstof, og hvorfor der i sidste ende er 8 milliarder tons CO2 låst i vores planets skove (det næststørste kulstoflager efter verdenshavene).

Træer opbevarer kulstof i deres stammer, grene, rødder, blade og biomasse (strøelse og jord). Men som tiden går bliver de mindre effektive til at lagre kulstof, og til sidst ophører denne evne. Når det sker, fælder EcoTree nøjsomt udvalgte træer, hvorefter vi planter tre mere på deres sted og sælger det gamle træ som bæredygtigt tømmer. Alt overskuddet går til den enkelte træejer. Og alt i mens holder træet kulstoffet låst inde, hvilket betyder, at det yderligere reducerer kulstofudledningen ved at erstatte materialer som stål og cement.

Vores fælles indsats og kernen i vores voksende bevægelse er skabelsen af bæredygtige, vedvarende skove. Vores skover er steder, hvor økosystemer bevares, biodiversiteten blomstrer, og hvor træer absorberer CO2 over lang tid og vokser i deres eget tempo, inden de til sidst bliver tømmer, der fastholder kulstoffet.

Tak fordi du hjælper os med at sikre skovens fremtid!

2

Vi gentager det her til, vi ikke har mere stemme tilbage: Reducer, reducer, reducer.

Ja, vi er en organisation, som mange mennesker og virksomheder kommer til for at få hjælp til at reducere eller udligne deres CO2-aftryk. Men vores knapt-så-hemmelige ønske er, at der ikke var behov for den metode, fordi mennesker, processer og virksomheder var nået så langt, at de selv massivt reducerede deres udledning af CO2.

Og vi ville stadig være her, så det scenarie ville være helt fint med os! Vi dyrker skove for det større planetariske billede, og fangst og opbevaring af kulstof er blot en af grundene til, at vi gør, hvad vi gør. For mens skove spiller en vigtige rolle i indfangelsen af kulstof, har de brug for hjælp til at rydde det her rod op.

Vi opfordrer derfor alle, der overvejer at eje træer i EcoTree-skove, til først at se på måder at reducere deres udledning på. Videnskabsbaserede mål er et godt sted at starte. Og det her handler ikke om at skælde nogen ud! Vi udleder alle sammen kulstof, og vi ønsker alle gøre noget ved det. Så lad os fortsat lede efter innovative måder at gøre dette sammen, og i mellemtiden vil vi pleje og bevare dine træer.

Beregn dit CO2-aftryk
2

Lad os droppe ideen om, at vi kan udligne vores egne CO2-aftryk med det samme, okay?

Hos EcoTree tror vi inderligt på, at det kan være kontraproduktivt at engagere sig i klimaindsatser, hvis man har en kompensations- eller udligningsmentalitet. Vi er ikke her for at give hverken virksomheder eller privatpersoner en følelse af, at de har købt retten til at forurene.

Det lyder måske hårdt, men hele planeten står på spil, og der er ikke tid til at gå uden om problemet, som katten om den varme grød. Planeten og vores skove er meget komplekse systemer, og kun en global og langsigtet ambition om kollektive handlinger ift. at beskytte biodiversiteten, anvende bæredygtige ressourcer og reducere CO2-udslippet vil bringe disse systemer i balance igen. Vores mål er at hjælpe folk med at bevæge sig væk fra det kortsigtede fokus på udligning af individuel kulstofneutralitet hen mod at bidrage til den fremtidige globale kulstofneutralitet over tid. Det gør vi ved at hjælpe dem med at skabe kulstoflagre, bevare biodiversiteten og producere bæredygtigt træ i stedet for råmaterialer, der forurener.

2

Der skal mere til at redde planeten end at trække kulstof ud af atmosfæren.

Det er dejligt, at der findes flere og flere organisationer, som planter træer for at hjælpe folk med at udligne deres CO2-aftryk. Men kapløbet om at indfange kulstof har ført til nogle problematiske konsekvenser, som vi bliver nødt til at adressere, før de kan ændres.

Træer fanger kulstof med forskellige hastigheder, og der skubbes derfor på i branchen for at maksimere CO2-opsamlingen ved at plante monokulturer af nåletræer, der er gode til at absorbere kulstof. Men stigningen i træplantningsorganisationer, som blot planter og efterlader træerne til sig selv, kan medføre, at CO2-lagringen slet ikke maksimeres. EcoTree gør derfor en dyd ud af at balancere mellem absorberingen af CO2 og bevarelsen af skovhabitater.

Vi bliver nødt til at løfte skovenes øvrige miljømæssige fordele til det samme niveau som kulstoflagringen. Biodiverse skove er afgørende for planeten, for dyrene som bor der, for naturlig regenerering og for menneskers velbefindende. Den mest interessante del af vores løsning er potentielt, hvordan vi bringer folk ind i bæredygtig træproduktion, fordi det virkelig kan gavne samfund såvel som miljøet.

2

Ingen kan købe sig ret til at forurene.

En CO2-kvote er et certifikat, som virksomheder eller projekter kan købe eller sælge, når ét ton CO2 er blevet undgået i at blive udledt, eller det er blevet fysisk fjernet fra atmosfæren. For eksempel kan en stor virksomhed, der ikke kunne holde sine emissioner under et bestemt niveau, købe kvoter fra en anden virksomhed, der har formået at udlede mindre CO2, end de var tilladt af staten. Denne udvekslingsmekanisme til reduktion af CO2-udledning har skabt et marked for kvotehandel. Og det har ligeledes ført til en hel branche af organisationer, der tilbyder kvoter til andre.

Fortjener kulstofkvoter den kritik, de har modtaget? Bestemt. Men ikke fordi kvoterne er dårlige i sig selv. Det skyldes rettere, at nogle virksomheder har været i kontakt med folk, der tjener penge på at sælge kvoter, hvor der faktisk ikke er nogen reel miljømæssig gevinst. Og nogle virksomheder har desværre betragtet kvoterne som en bevilling til at fortsætte med at udlede skadelige drivhusgasser.

Hos EcoTree tror vi ikke på, at man kan købe sig retten til at forurene. Og for os er det uforståeligt, at nogen tror, at de kan fritages fra deres ansvar for den forurening, som de skaber her og nu ved at betale for forurening, der langsomt absorberes over tid i en skov. Hvad med den forurening, der sker her og nu?

Derudover er prisen på CO2-kvoterne, der sælges på det frivillige marked, simpelthen for lav (den gennemsnitlige salgspris var 3,37 € / tCO2e i 2016) til reelt at kunne motivere virksomheder til at reducere deres emissioner eller finansiere langsigtede, bæredygtige projekter. Der er i særdeleshed et problem, når det kommer til pleje og vedligeholdelse af skove, og af den grund beskæftiger vi os ikke med klimakompensation. Vi opererer kun på den lange bane!

2

Hjælp os med at hæve (kvote)standarden.

Nu har vi sagt, hvad vi synes om kulstofkvoter. Men vi må samtidig også anerkende, at de er det værktøj, som planeten har lige nu til at holde de store, forurenende virksomheder ansvarlige for deres nuværende udledning. Det er derfor nødvendigt at vi kan adskille kvoter af høj kvalitet fra de dårlige, hvis vi skal rydde op på markedet.

En del af problemet er, at markedet for kulstofkvoter har 'standarder'. Virksomheder antager derfor, at hvis en kvoteordning siger, at det overholder de rigtige standarder, så får virksomheden en reel miljømæssig kompensation. Der er desværre masser af eksempler, hvor dette ikke har været tilfældet, fordi folk har tilbudt at bevare skovområder, der aldrig var truet.

Vi prøver ikke at få nogen til at føle sig skyldige over at bruge kvoter. Selv verdens mest bæredygtige virksomheder har utilsigtet købt ind i dårlige kvoteordninger, der lovede en effekt, som de ikke kunne levere. Vi skal altid se kritisk på en kvotepulje for at se, om det har medført yderligere beskyttelse af planeten. Og vi skal ikke acceptere de kvotepuljer, der udbydes af kvotesælgende organisationer som en nem måde at lade virksomheder slippe for deres ansvar.

2

Lad være med at tro at du kan bidrage til en langvarig, bæredygtig effekt for €1 pr. træ.

At plante millioner af træer overalt og tilskynde til hurtige handlinger styrker den kollektive illusion. Men ligesom med kulstofkvoterne er vi nødt til at spørge, om denne tilgang har den indvirkning, som folk håber, den har. Virksomheder, der tilbyder billige træer, fungerer ofte som en slags mellemmand. De giver en del af indtjeningen til jordejerne, mens de selv beholder resten. Jordejerne er glade, fordi de har brug for midlerne for at kunne varetage deres skove. Men er de nok til at støtte en korrekt vedligeholdelse af en bæredygtig skov?

Skovbrugsprojekter bør have en holistisk tilgang og ressourcer nok til at skabe en langsigtet succes. For det vil kræve omsorg og ledelse at genforvilde en verden, som allerede er præget af mennesker. Det handler ikke blot om at være et habitat for dyrelivet eller om at absorbere CO2. Det handler om bæredygtig forvaltning af dem begge, samt om at sikre, at mennesker trives inden for dette vitale, naturlige miljø. Den mission tager tid og har brug for indblanden fra eksperter for at kunne lykkes.

Vores bæredygtige skovarbejdere knokler hver dag for at vedligeholde og bevare skovene, hvor dine træer står. Selvom vi har skåret mellemmanden fra, kan vi ikke tilbyde træer til samme billige pris som andre udbydere. Men at eje træer i vores skove bidrager til så meget mere på lang sigt, såsom at mindske produktionen af ikke-bæredygtigt stål og beton, hvilket er et FNs mål for bæredygtig udvikling!

2

Det er vanskeligt at måle kulstofopsamlingen men ikke umuligt!

Vi forstår godt, hvor overvældende det kan være at navigere i alle de bæredygtige tilbud der findes, når man gerne vil gennemføre gavnlige tiltag. Især når mange organisationer ikke engang kan dokumentere deres egne påstande med tal. Men selvom der gøres brug af komplekse variabler, er det faktisk muligt at måle effekten af tiltagene. Derfor har vi brugt tid, kræfter og ekspertise på vores verificerede beregninger for effekten af kulstofopsamling. Vores beregninger er blevet verificeret af Bureau Veritas (og det siger vist en del).

Skovens kapacitet til at opsamle kulstof varierer afhængigt af træarten, træets alder, klima og jordtype, for blot at nævne nogle få variabler. Det er derfor ubrugeligt at beregne kulstofopsamlingen på baggrund af en sum-af-træer-tilgang. Desuden tages der heller ikke hensyn til den kulstoflagring, der sker i træet krone og rødder, eller erstatter lagringen, når træet afløser forurenende materialer, efter det er fældet.

Vores metode tager højde for alle disse kompleksiteter, og vi præsenterer den i håb om, at folk vil bruge den til at demonstrere deres bidrag til en global reduktion af CO2 snarere end en tjekliste for individuel effekt.

2

Spild ikke din tid på vilde påstande og kræv verificerbare standarder.

Vi er alle smertelig bevidst om, at der kommer flere grønne forretningsmuligheder på markedet, når antallet af skandaler og falske påstande forøges. Og derfor er vi utrolig glade for, at du er her, læser dette, og at EcoTree forhåbentlig bliver en del af din bæredygtige rejse mod en kulstofreduceret fremtid. For vi er sikre på vores evne til at holde, hvad vi lover.

For det første har vi et uafhængigt etisk udvalg bestående af eksperter på dette område. Vi er registreret hos AMF, som er Frankrigs nationale finansielle tilsynsmyndighed, der sikrer beskyttelse af investerede besparelser og adgang til korrekt information. Og vores kulstofberegninger er verificeret af Bureau Veritas (vi ved, at vi har sagt det før, men vi er bare så stolte over den blåstempling)!

Vi forvalter selv vores skove med bæredygtige forvaltningsplaner, og vores skove certificeres løbende med verdens største bæredygtige skovcertificering PEFC. Vores skove inspiceres årligt af en uafhængig skovarbejder, der er certificeret af Appelretten. Og hvert år udarbejder vi både en skovbrugsrapport og en biodiversitetsrapport.

2

Du kan sagtens skilte med dit bidrag uden at det er greenwashing.

Det betyder kort sagt, at du snildt kan skilte med dit EcoTree partnerskab uden at skulle bekymre dig om at blive klandret for greenwashing. Men det er stadig vigtigt at vide, hvordan man kommunikerer det.

Hvis du er enig med vores tankegang og ser fordelen ved at fortælle om din bæredygtige handling som et langsigtet bidrag til kulstoflagre, beskyttelse af biodiversitet og oprettelse af åndehuller for mennesker såvel som dyr, så skal du bare slå dig løs. Vores fælles standpunkt kan trygt kommunikeres til omverdenen!

Hvis du derimod planlægger at berette om, hvordan dine træer i vores skove tillader dig at være en snavset gammel forurener, så står du alene! Vores beregninger kan man stole på, og du kan godt bruge dem, når du taler om din personlige effekt. Men vi håber virkelig, at du ikke bruger dem til at dække over emission, som du kan og bør reducere i stedet. Den indvirkning, du har med os, er et smukt og vigtigt bæredygtigt skridt i den rigtige retning, som du kan være stolt af.

2

Vi skal tilbage til start for at kunne overtrumfe den misforståede jargon

For at hjælpe dig med at videreformidle budskabet vil vi gerne introducere dig til den utrolig komplekse måde, hvormed skovene indfanger og opbevarer kulstof, og hvor de i sidste ende fungerer som planetens lunger. At forstå denne delikate balance vil hjælpe dig med at kommunikere dit bidrag til en CO2-neutral fremtid.

Vi ved, at et træ i en tempereret, bæredygtig forvaltet skov absorberer mellem 10 og 40 kg CO2 om året. Hvordan vi nåede frem til den mængde er vigtigt, og det kan du læse om her, samt lære mere om fotosyntese. Det er sådan træer absorberer kulstof, og hvorfor der i sidste ende er 8 milliarder tons CO2 låst i vores planets skove (det næststørste kulstoflager efter verdenshavene).

Træer opbevarer kulstof i deres stammer, grene, rødder, blade og biomasse (strøelse og jord). Men som tiden går bliver de mindre effektive til at lagre kulstof, og til sidst ophører denne evne. Når det sker, fælder EcoTree nøjsomt udvalgte træer, hvorefter vi planter tre mere på deres sted og sælger det gamle træ som bæredygtigt tømmer. Alt overskuddet går til den enkelte træejer. Og alt i mens holder træet kulstoffet låst inde, hvilket betyder, at det yderligere reducerer kulstofudledningen ved at erstatte materialer som stål og cement.

Vores fælles indsats og kernen i vores voksende bevægelse er skabelsen af bæredygtige, vedvarende skove. Vores skover er steder, hvor økosystemer bevares, biodiversiteten blomstrer, og hvor træer absorberer CO2 over lang tid og vokser i deres eget tempo, inden de til sidst bliver tømmer, der fastholder kulstoffet.

Tak fordi du hjælper os med at sikre skovens fremtid!