Hvad er bæredygtigt skovbrug?

Læs om hvordan vi dyrker og planter bæredygtige skove.

Ploërdut skoven, Frankrig

Alle kan bidrage til bæredygtigt skovdrift

Verdens skove er truede, det kan vi ikke komme udenom. Men vi holder fast i optimismen. Hvis vi går sammen, kan vi minimere risici med vores nye måde at tænke bæredygtighed og ressourcer.

80%

Vi sætter en stopper for skovrydning

af verdens oprindelige skove er blevet ryddede.¹ Men vi planter dem bogstaveligt talt igen. Hver gang vi fælder et træ, så planter vi tre nye.

21%

Vi mindsker ressource-presset

af klodens drivhusgasudledning kommer fra produktion af plastik, stål og cement.² Vi mindsker udledningen med kvalitets-tømmer. Det er også pænere, hvis du spørger os.

11%

Sammen i kampen mod klimaforandringer

af den globale drivhusgasudledning, der forårsager klimaforandringer, kommer fra skovrydning. Vores verificerede måde at beregne kulstoflagring viser, at vores træer er en effektiv modvægt.

60%

Vi beskytter skovens dyr og planter

af planetens landdyr har været uddøende siden 1970. Skove er hjem for 80% af dem, der er tilbage. Med andre ord, så skaber og vedligeholder vi hjem for vores vigtige biodiversitet.

Hvordan planter, dyrker og fælder EcoTree træerne?

EcoTree

Landområder

ELLER

EcoTree

Dårligt vedligeholdt skov

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Skoveksperterne undersøger jorden

EcoTree

Udarbejdelse af planteplaner

EcoTree

Træerne bliver plantet
og skovstier bliver anlagt

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Efter 2 år plantes nye træer

fleche verticaleEcoTree

Vedligeholdelse

Nej til skovrydning!

Skovrydning har 3 store konsekvenser.

Jorderosion

Jorden, der tidligere var beskyttet og beriget af træernes dybe rødder, er pludselig ubeskyttet og svækket. Uden beskyttelse og næringsstoffer, mister den sin styrke. Vandet og de mikroorganismer, der er knyttet til jorden, dræner væk. Så begynder erosionen, som gør det svært at genoprette jorden eller plante noget i den. Ofte kan der kun plantes såkaldte pionerarter, og desværre er det træerne, der er mindst interessante, når det kommer til både biodiversitet og træproduktion. Det vil tage meget lang tid, før økosystemet blomstrer igen.

Et forandret klima

Jord er en af planetens vigtigste kulstoflagre sammen med havet og skovene. Ved skovrydning frigives kulstof fra jorden i form af CO2. Det er en af flere grunde til, at skovrydning bidrager til store udledninger af drivhusgasser.

Svækket biodiversitet

Skovrydning forårsager brutale forstyrrelser i skovens naturlige økosystem. Når det levested, der giver føde og beskyttelse, forsvinder, vil det være umuligt for fugle, insekter, pattedyr, svampe og andre planter at leve videre på stedet.

Hvad er monokultur og skovdrift af uensaldrende skove?

Hvad er monokultur og skovdrift af uensaldrende skove?

Det er sjældent en god idé at plante skove med én træart - dette er også kaldet monokulturelle skove. EcoTree planter altid flere forskellige træsorter for at få modstandsdygtige og sunde skove. I vores skove har vi forskellige træarter, som vokser i forskellige tempi. Disse skove er også kaldet "uensaldrende skove". Det er en metode, hvor man sørger for at fremme væksten af træer i forskellige aldre og typer, da det bidrager til biodiversiteten. Og på denne måde undgår man at fælde store områder af skove på én gang. Når vores skoveksperter afgør at de ældste træer i skoven er fældningsparate, fælder vi dem, for at gøre plads til de yngre og mindre træer. På den måde får de små træer bedre muligheder for at vokse sig store og stærke. Vores skoveksperter laver nøje analyser om træerne, området, vind og vejr før de fortager fældninger.
monoculture photo

Nej til pesticider og kemikalier!

EcoTree bruger ingen pesticider eller kemikalier. Vores unge planter er beskyttet:

illustration

ved hjælp af midlertidige hegn, der bliver fjernet, når træerne er stærke og store nok.

illustration

eller af døde rødder og grene, som er lange og tykke nok til at være et effektivt skjul. De stammer ofte fra fældninger eller fra nedfaldstræ i vores skove.

illustration

eller med trico, en naturlig opløsning af fårefedt. Vi påfører fedtet på træerne, og det skræmmer rådyr væk, som ellers gerne ville gnave i vores unge træer.

Vi bruger ingen kemikalier eller pesticider, hvilket betyder, at nogle unge planter kan visne inden for et år efter plantning. Derfor planlægger vi altid en eller to genplantningsfaser for at erstatte de unge planter, der ikke overlevede.