Juridiske meddelelser

Generel information

Denne EcoTree-hjemmeside er blevet redigeret af selskabet EcoTree.

Virksomheden er en SAS (forenklet aktieselskab, engelsk: simplified joint-stock company) med en kapital på 130 152 € og hvis hovedsædes placering er 38 quai de la Douane, 29200 Brest.

Den er registreret hos R.C.S. i Brest under nummeret 802 165 704.
Hjemmesiden er angivet til CNIL under nummeret 2058010. Virksomhedens firmanavn er EcoTree.

EcoTree er registreret hos AMF under nummeret D-18-01 som mellemmand i diverse varer. Klik på hyperlinken for at få adgang til informationsdokumentet.


Juridisk repræsentant: Erwan LE MENE
Publikationsdirektør: Baudouin VERCKEN

Kontakt os via:
Firma navn: EcoTree International ApS
CVR nr.: 40699805
E-mail: hello@ecotree.dk
Telefonnummer: (+45) 89 87 04 31
Adresse: Boyesgade 4, 1622 København, Danmark

Host:
Amazon Web Services, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Hjemmeside: https://aws.amazon.com

Gældende lov

Hjemmesiden ecotree.green og de nuværende Generelle vilkår og betingelser for salg er underlagt fransk lov og er skrevet på fransk.
EcoTree forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Brugeren er ansvarlig for at følge dem regelmæssigt.

Beskyttelse af personoplysninger

I overensstemmelse med loven "Informatique et Libertés" er behandlingen af personoplysninger vedrørende internetbrugere blevet opgivet til Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL, dansk: Den nationale kommission for informatik og frihed) under nummer 2058010.

Du kan besøge hjemmesiden ecotree.green uden at skulle afsløre din identitet eller andre personlige oplysninger. EcoTree er forpligtet til at respektere dit privatliv og beskytte de oplysninger, du deler med os. Mere præcist er de personlige data, der indsamles på hjemmesiden ecotree.green beregnet til EcoTrees brug. De betragtes som fortrolige og vil blive behandlet således.

Du har ret til at få adgang til og redigere i de personlige oplysninger, som du har givet os i overensstemmelse med den franske databeskyttelseslov nr. 78-17 fra d. 6. januar 1978. Du kan udøve denne ret ved at kontakte os på: 38 quai de la Douane 29200 Brest
Hvis du har abonneret på vores nyhedsbrev per e-mail, kan du anmode om ikke længere at modtage disse mails.

Vi informerer dig om, at vi automatisk indsamler en begrænset mængde af ikke-personlige oplysninger vedrørende din aktivitet på dette websted for at kunne tilbyde produkter og tjenester, der altid er i overensstemmelse med dine behov. Disse oplysninger er tildelt EcoTree og kan også bruges i kommercielle eller markedsførende aktiviteter eller som grundlag for undersøgelser og analyser.

Disse oplysninger vil under ingen omstændigheder videregives til tredjeparter. Kun medarbejdere hos EcoTree har adgang til disse data.

Sikkerhed

Vi træffer alle nødvendige forholdsregler for at bevare oplysningernes integritet og fortrolighed samt for at forhindre adgang fra uautoriserede tredjeparter.

Hyperlinks

Brug af et hyperlink til webstedet ecotree.green kræver ikke EcoTrees forudgående skriftlige tilladelse. Vi skal dog informeres senest 30 dage efter, at linket er offentliggjort.

Under alle omstændigheder er EcoTree på ingen måde ansvarlig for indholdet eller produkter og tjenester, der tilbydes på de websteder, der indeholder nogen form for links til vores hjemmeside.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

EcoTree rådgiver brugere af denne hjemmeside, at mange elementer på denne hjemmeside:
A) er beskyttet af lov om ophavsret. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, fotografier, artikler, tegninger, animerede sekvenser osv.;
B) og/eller er beskyttet af lovgivningen om design;
C) er beskyttet af varemærkeregler.

De elementer, der er beskyttet på denne måde, tilhører EcoTree eller tredjeparter, der har tilladt, at EcoTree bruger dem.

Enhver gengivelse, repræsentation, brug, tilpasning, ændring, integration, oversættelse, markedsføring, delvis eller fuldstændig, på nogen måde og på ethvert medium (papir, digital osv.) er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra EcoTree med de undtagelser, der henvises til i artikel L 122.5 i loven om intellektuel ejendomsret, og med risikoen for at udgøre en krænkelse af ophavsret og/eller design og/eller varemærke, straffes med to års fængsel og en bøde på 150.000€.

Ophavsret og/eller designrettigheder:: Fotografier, tekster, slogans, tegninger, billeder, animerede sekvenser med eller uden lyd, samt alle værker integreret på hjemmesiden, tilhører EcoTree eller tredjeparter, der har givet EcoTree tilladelse til at bruge dem.

Reproduktioner på papir eller elektroniske medier på dette websted er tilladt, forudsat at de er strengt forbeholdt til privat brug, med undtagelse af enhver form for reklame og/eller kommerciel og/eller informationsformål og/eller forudsat at de overholder bestemmelserne i artikel L122.5 i loven om intellektuel ejendomsret.

Produktinformation

Som en del af sin politik og engagement om konstant forbedring af produkter og tjenester kan EcoTree til enhver tid ændre egenskaber i sine tilbud. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på dette websted, er dem, der sælges i Frankrig.

Under alle omstændigheder er oplysningerne på denne hjemmeside af generel karakter og har ingen kontraktlig værdi eller forpligtelse.

Ansvarsbegrænsning

Brugen af hjemmesiden er på eget ansvar. EcoTree kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som fx materielle skader, tab af data eller programmer, økonomisk skade, som følge af brugen af denne hjemmeside eller hjemmesider, der er knyttet til den.

Redigere

EcoTree forbeholder sig ret til at ændre og opdatere, uden varsel, denne juridiske meddelelse og alle de elementer og produkter, der præsenteres på hjemmesiden. Alle disse ændringer er bindende for internetbrugere, der er ansvarlig for at holde sig opdateret omkring de generelle vilkår og betingelser hver gang de besøger hjemmesiden.

Statistiske overvågningsdata

Vi bruger oplysningerne af connection dataen til vores statistikker (browsertype, antal besøgende, besøgte emner, osv.) for at optimere indholdet og navigationen på vores hjemmeside. Disse oplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter.

Reproduktioner på papir

Med undtagelse af ikoner godkendes gengivelsen af siderne på denne hjemmeside på papir under følgende tre betingelser:
- Fordelingen er gratis.
- De reproducerede dokumenters integritet respekteres (ingen ændringer af nogen slags).
- hjemmesiden ecotree.green er udtrykkeligt citeret som kilde, og det nævnes, at reproduktionsrettighederne er forbeholdt EcoTree og anvendelsen er strengt begrænset.