Generelle vilkår og betingelser for salg

https://ecotree.green

Kære kunder, vi vil gerne gøre opmærksom på, at oprindelseslandet for dine træer er afgørende for, hvilken jurisdiktion dine generelle vilkår og betingelser har.

Denne EcoTree-hjemmeside er blevet redigeret af selskabet EcoTree.

Virksomheden er en SAS (forenklet aktieselskab, engelsk: simplified joint-stock company) med en kapital på 130 152 € og hvis hovedsædes placering er 38 quai de la Douane, 29200 Brest.

Den er registreret hos R.C.S. i Brest under nummeret 802 165 704.
Hjemmesiden er angivet til CNIL under nummeret 2058010. Virksomhedens firmanavn er EcoTree.

EcoTree er registreret hos AMF under nummeret D-18-01 som mellemmand i diverse varer. Klik på hyperlinken for at få adgang til informationsdokumentet.


Juridisk repræsentant: Erwan LE MENE
Publikationsdirektør: Baudouin VERCKEN

Kontakt os via:
Firma navn: EcoTree International ApS
CVR nr.: 40699805
E-mail: hello@ecotree.dk
Telefonnummer: (+45) 89 87 04 31
Adresse: Boyesgade 4, 1622 København, Danmark

Host:
Amazon Web Services, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Hjemmeside: https://aws.amazon.com

Indledning

Disse generelle vilkår og betingelser gælder uden forbehold eller begrænsning for alle de tjenester, EcoTree tilbyder på denne hjemmeside: dvs. forskellige tilbud til køb af træer for private og juridiske personer under privatret.

EcoTree tilbyder køb af forskellige træarter og -sorter spredt over forskellige skovområder, enten som enkeltkøb eller som abonnement.

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser for salg er at definere betingelserne for brug af hjemmesiden EcoTree.dk og de kontraktmæssige forhold, der er etableret mellem selskabets side og købere.

Når du åbner EcoTrees hjemmeside anses du for at acceptere de generelle vilkår og betingelser.

Ændringer i disse generelle vilkår og betingelser kan håndhæves for brugere af webstedet fra det tidspunkt, de offentliggøres, men kan ikke anvendes på tidligere indgåede transaktioner.

« Produkt »  henviser til et træ, både til dets art eller det skovområde, hvor det er placeret (herunder dets GPS koordinater).
« Tilbud »  henviser til de forskellige produkter, der tilbydes, samt vilkårene for deres erhvervelse,
« Tjenester » henviser til alle produkter og tjenester, der tilbydes (inklusive abonnementer) af EcoTree på sin hjemmeside,
« Køber » henviser til enhver fysisk eller juridisk person, der har oprettet en køberkonto (også kaldet personlig konto eller personlig profil) på vores hjemmeside,
« Køberkonto eller personlig konto » déhenviser til den del af hjemmesiden oprettet af køberen, udfyldt med hans eller hendes personlige oplysninger, og som kun er tilgængelig for køberen med den fortrolige kode udstedt til ham eller hende ved oprettelsen af kontoen,
« Tynding » refererer til skæring af et træ, før det er nået modenhed,
« Modenhed » henviser til slutningen af et træs livscyklus, når det er klar til at blive fældet og brugt som træ eller tømmer,
« Fældningspris pr. enhed » refererer til salgsprisen på træer i et skovområde, hvor træer har nået modenhed,
« Ordre » henviser til ethvert køb af et produkt fremstillet og valideret af køberen på hjemmesiden hos firmaet EcoTree,
« Generelle Vilkår og Betingelser » henviser til disse generelle vilkår og betingelser for salg og brug accepteret af køberen af et produkt fremstillet på webstedet for firmaet EcoTree under oprettelsen af hans eller hendes konto,
« Bruger » henviser til enhver person, der besøger webstedet for firmaet EcoTree, inden han eller hun køber produkter på denne hjemmeside, ,
« Hjemmeside eller websted » refererer til internetsiden udgivet af EcoTree, hvor brugerne har mulighed for at erhverve EcoTrees produkter,
« Kundeservice » henviser til afdeling ved firmaet EcoTree, der tager sig af relationer til købere eller enhver person, der besøger hjemmesiden og ønsker at modtage mere information om virksomhedens produkter og tjenester,
« Betroet tredjepart » henviser til en fysisk person, som enhver køber (kun fysiske personer) angiver på hans eller hendes køberkonto ved oprettelsen.

Udtrykket "skovområde" betegner overfladen af et jordstykke, som er knyttet til et større område (hvor der er et eller flere træsorter), en skovforvaltningsplan og over en bestemt tidsperiode. Jordstykket er delt op af divisioner, som hvert år bliver udnyttet af denne plan. EcoTrees økonomiske model (retten til det fældet produkt) anvendes i omfanget af dette jordstykke. (En skovforvaltningsplan er det sæt skovbrugsinterventioner, der er nødvendige for at nå et givet mål i en given kontekst.) Disse generelle vilkår og betingelser er valide fra 4. august 2020. Denne version annullerer og erstatter tidligere versioner.

Brugere opfordres til omhyggeligt at læse disse Generelle Vilkår og Betingelser, som er tilgængelige via hyperlink på hver side af selskabet EcoTrees hjemmeside. 

Brugere rådes til at downloade og/eller udskrive dem og beholde en kopi.

Køb af produkter er forbeholdt brugere, der har oprettet en køberkonto, og som dermed har accepteret disse generelle vilkår og betingelser i deres helhed med et enkelt klik. 

Den eksplicitte accept af disse Generelle Vilkår og Betingelser bekræftes ved at oprette en EcoTree-konto, logge ind på en EcoTree-konto eller ved at klikke på hypertekstlinket, der er angivet til dette formål. 

Da de Generelle Vilkår og Betingelser kan ændres til enhver tid og uden varsel er det afgørende, at køberen holde sig opdateret omkring eventuelle ændringer af de Generelle Vilkår og Betingelser, når de erhverver et nyt produkt, især for at sikre, at de gældende kontraktbestemmelser overholdes.

Punkt 1: Opret en køberkonto

For at bestille et produkt på webstedet for firmaet EcoTree, skal brugeren være mindst 18 år gammel, lovligt være i stand til at indgå en kontrakt og bruge dette websted i overensstemmelse med disse generelle vilkår.

Brugeren skal oprette en køberkonto ved at udfylde en registreringsformular online og udfylde alle de obligatoriske felter.

EcoTree forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise via e-mail, uden at skulle retfærdiggøre det, og efter eget skøn, at oprette køberkonti.

For at sikre fortroligheden af de personlige oplysninger, der er gemt på sin konto, bliver køberen bedt om at vælge en adgangskode, når kontoen oprettes.

Når kontoen er oprettet, accepterer køberen ikke at kommunikere sit kodeord til nogen tredjepart.

Ellers kan EcoTree ikke holdes ansvarlig for potentiel uautoriseret adgang til en kundes konto.

Køberen forpligter sig til at levere nøjagtige og sandfærdige oplysninger.

Køberen forpligter sig til regelmæssigt at opdatere de oplysninger, der er givet, efter oprettelsen af sin køberkonto.

Efter oprettelsen kan du få adgang til din konto til enhver tid. Når han eller hun får adgang til sin konto, vil køberen blive forsynet med følgende data, der opdateres regelmæssigt:
- Værdien i euro over tid på de træer, som køberen har erhvervet som engangskøb eller via abonnementer,
- Data, der gør det muligt at måle de økosystemtjenester, som skovene leverer.

Køberen vil blive informeret om skovbrugsinterventioner, der udføres i det skovområde, hvor deres træ står via deres private EcoTree konto, nyhedsbreve eller årsrapporten.

Brugeren er økonomisk ansvarlig for brug af hjemmesiden lavet både i eget navn og på vegne af tredjeparter, herunder mindreårige, medmindre han eller hun kan bevise, at brugen var svigagtig og ikke skyldtes egen fejl eller forsømmelighed.

Enhver brug af hjemmesidens tjeneste, der er svigagtig eller i strid med disse Generelle Vilkår og Betingelser, kan medføre, at EcoTree til enhver tid nægter den pågældende bruger adgang til de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

EcoTree forbeholder sig også ret til midlertidigt at suspendere adgangen til købernes konti, især i tilfælde af tekniske problemer eller vedligeholdelsesaktiviteter.

Punkt 2: Opret en konto, og udpeg en betroet tredjepart

Varigheden af de tjenester, der tilbydes af EcoTree, er spredt over en tidsperiode, der helt bestemmes af produkternes udviklingsvej.

I overensstemmelse med artikel 10 i de Generelle Vilkår og Betingelser gælder det, at køberen:
 • erhverver ejerskab af et eller flere træer (forventet løsøre som defineret i den franske lovbog artikel 521); og
 • på samme tid har ret til indtægterne fra den endelige fældning af de modne træer i det relevante skovområde; og
 • bemyndiger EcoTree til at tage sig af træerne, køberen har erhvervet og betale køberen indtægterne fra den endelige fældning.

Tiden, indtil træerne modens og tilbydes til erhvervelse, kan tage mellem ti og halvfjerds år. Det er helt uafhængigt af købernes levetid.

For at bevare sine køberes rettigheder beder EcoTree dem om at udpege en betroet tredjepart på tidspunket for kontoens oprettelse.

Det er obligatorisk, at køberen udpeger en fysisk person som valg ved oprettelsen af hans eller hendes konto, som er forbeholdt dette formål. Køberen forpligter sig til at forny denne nominering hvert år på årsdagen for oprettelsen af kontoen.

Manglende fornyelse af denne nominering resulterer i suspension af hans eller hendes konto. EcoTree sender derefter den pågældende køber en e-mail og beder ham eller hende om at regulere situationen inden for en måned.
Hvis dette ikke sker, kontakter EcoTree den seneste betroede tredjepart udpeget af køberen for at få oplysninger om køberens situation.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2224 i den franske borgerlige lovbog afbrydes de kontraktlige forhold mellem parterne, hvis der ikke er nogen reaktion fra køberen efter fem år.


Når træet fældes forpligter EcoTree sig til at kontakte modtageren og/eller deres betroede tredjemand for at give dem deres forventede indtjening. I mangel af en udpeget modtager vil EcoTree overføre det forfaldne beløb til et lukket depot hos en akkrediteret institution, hvor den berørte part vil have mulighed for at få beløbet udbetalt i overensstemmelse med formaliteterne og inden for den tidsramme, der er fastsat i loven.

Punkt 3: Ordrebestilling på hjemmesiden

Brugeren må kun bestille Produkter på firmaet EcoTrees hjemmeside efter at have oprettet en køberkonto, også kaldet personlig konto, og ved at have oprettet denne konto accepteret disse generelle betingelser med et enkelt klik.

Proceduren for bestilling af ordrer består af følgende trin (som minimum):

1. Brugeren udfører en søgning på hjemmesiden.
2. Et resultat af søgningen tilbyder hjemmesiden brugeren et eller flere produkter, der skal erhverves enten som enkeltkøb eller i form af et abonnement for sig selv eller på vegne af en tredjepart.
3. Brugeren klikker på det/de valgte produkt(er),
4. En oversigt, der præsenterer hans eller hendes valg og produktets samlede pris, gør det muligt for brugeren at kontrollere detaljerne i ordren,
5. Brugeren skal derefter sikre, at alle de viste oplysninger, og især de oplysninger, der er angivet i de obligatoriske felter i bestillingsformularen, er i overensstemmelse med hans eller hendes valg. I tilfælde af et enkeltkøb skal kunden derfor kontrollere de valgte træarter, antallet af produkter og det skovområde, hvor de valgte produkter er placeret. De kan ikke længere ændres efter valideringen af ordren.
6. Brugeren skal derefter bekræfte ordren.
7. Når ordren er bekræftet af brugeren samt hans eller hendes banktjeneste, hvorigennem købet er gjort, er kontrakten gyldigt indgået med køberen.
8. Onlineordren, som udføres under sikre forhold, er gyldigt indgået efter aftale med banken.
9. EcoTree vil sende en ordrebekræftelse pr. e-mail hurtigst muligt og senest fem dage efter ordren. Denne e-mail bekræfter ordren og lister dens væsentlige elementer, såsom detaljerne i de bestilte Produkter og ordrens pris og størrelse.

Alle oplysninger i denne bekræftelsesmail skal udgøre et bevis på ordrenes indhold, medmindre køberen bestrider det med anbefalet brev med kvittering for modtagelse inden for 8 dage.

Hvis køberen ikke modtager en ordrebekræftelse, er det hans eller hendes ansvar at kontakte EcoTree ved at udfylde standardformularen til dette formål på hjemmesiden.

Det er købers ansvar at sikre, at oplysningerne (identitet, e-mailadresse, postadresse osv.), som han eller hun har angivet under ordren, er korrekte. Hvis ændringer vedrørende de personlige oplysninger opstår, og som kan påvirke orderen, er det købers ansvar at opdatere hans eller hendes oplysninger ved hjælp af den elektroniske formular på hjemmesiden for at sikre, at han eller hun vil få gavn af de bestilte produkter.

Han eller hun foretager alle de nødvendige ændringer af oplysninger, der tidligere var angivet ved oprettelsen af Køberkonto/Personlige konto.

Punkt 4: Forsendelse og levering

På grund af den særlige karakter af de produkter, der markedsføres af EcoTree, er der ingen forsendelse, da køberen køber træer, der vil blive fældet, når de er nået modenhed.

Der vil derfor ikke være nogen overførsel som sådan af de erhvervede produkter. Men når ordren er bekræftet af køberen, og den elektroniske betaling er blevet accepteret af den relevante bank, vil ejendomsretten til den eller de varer, som omfattes i transaktionen, blive overført.

Køberen modtager en faktura, der indeholder betingelserne og specifikationerne for ordren:
• Dato for ordren
• De bestilte træarter
• antallet af købte Produkter
• Skovområderne, hvor Produkterne er placeret
• Den betalte pris

Denne faktura kan downloades af Køberen på hans eller hendes Køberkonto/Personlige konto, og den attesterer til overdragelse af ejerskab og de dermed forbundne risici.

Når en køber har afgivet og betalt en ordre for en tredjepart, sendes en kvittering, der indeholder de samme elementer, med undtagelse af dem, der vedrører ordrens pris, til ordremodtagerens e-maiadresse.

Hvis denne modtager er mindreårig, skal Køberen angive dette, når han bestiller ordren. Køberen skal derefter angive e-mailadressen til en person, der gyldigt repræsenterer den mindreårige ved at udfylde standardformularen til dette formål som findes på hjemmesiden.

Et dokument, der indeholder de samme elementer, med undtagelse af dem, der vedrører prisen, vil blive sendt til den mindreåriges juridiske repræsentant.

Punkt 5: Bevis

Det er her udtrykkeligt aftalt, at medmindre EcoTree begår en åbenbar fejl, er dataen lagret i EcoTrees informationssystem, i særdeleshed de elektroniske meddelelsesværktøjer anvendt af virksomheden, et afgørende bevis for de Ordrer afgivet af Køberen og de kontraktlige forpligtelser, der skal udføres af alle parter.

Data i computer- eller elektronisk form, der er opbevaret af virksomheden EcoTree, udgør bevis, og hvis de fremlægges som bevis af firmaet EcoTree i enhver retssag eller anden procedure, skal de accepteres, gyldiges og håndhæves mellem parterne på samme måde og på samme betingelser og med samme beviskraft som ethvert dokument udarbejdet, modtaget eller opbevaret skriftligt.

Punkt 6: Fortrydelsesret

Køberen er herved informeret om, at i henhold til punkterne L121-20-12 Et seq. i den franske forbrugerkodeks, har han eller hun ret til at udøve sin fortrydelsesret af ordren, som han eller hun har afgivet.

Køberen har fjorten dage til at annullere sin ordre uden at skulle fremlægge nogen begrundelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne L121-20-12 Et seq. af ovennævnte franske forbrugerkodeks.

Denne periode starter fra det øjeblik, ordren er blevet bekræftet, behandlet og accepteret af de relevante banker.

Anmodning om returnering af ordren sker ved at udfylde felterne i den standardformular, der er angivet til dette formål på webstedet.

EcoTree bekræfter modtagelsen af denne anmodning om returnering ved at sende en bekræftelsesmail.

Punkt 7: Brug of kommentarerfeltet på EcoTree

Enhver køber kan sende en anmeldelse på hjemmesiden for firmaet EcoTree. Hvis han eller hun er en fysisk person, skal han eller hun være mindst 18 år for at være lovligt i stand til at indgå kontrakten og bruge hjemmesiden i overensstemmelse med de Generelle Vilkår og Betingelser, der er fastsat i denne kontrakt.

Personen skal personligt have oplevet køb af et produkt, der tilbydes på hjemmesiden. Derfor er indgivelsen af en bekendtgørelse online strengt forbeholdt købere.

Personen må ikke være i en interessekonflikt med EcoTree.

Det er obligatorisk for enhver køber at udfylde formularen til dette formål.

Blandt de elementer, der anmodes om på formularen, vises kun brugerens fornavn og by offentligt på hjemmesiden. Indholdet, der udgives på hjemmesiden, er mærket som "verificerede meddelelser", hvilket betyder, at EcoTree har sikret, at køberen har både korrekt angivet en ordre til et produkt fundet på hjemmesiden og betalt for de førnævnte produkter, inden de offentliggør en meddelelse på webstedet.

Den e-mailadresse, der er angivet til indsendelse af bekendtgørelsen online, skal være gyldig og skal tillade, at køber bliver kontaktet for at godkende brugens autenticitet og/eller personlig kontakt med henblik på at verificere ægtheden af hans eller hendes vidnesbyrd.

EcoTree skal straks underrettes via e-mail om enhver form for misbrug eller svigagtig brug af den e-mailadresse, der er registreret til dette formål.

Køber kan til enhver tid anmode om sletning af hans eller hendes bidrag ved at sende en e-mail til EcoTree, som vil behandle en sådan anmodning hurtigst muligt.

Indholdet vedr. en online meddelelse offentliggøres på hjemmesiden inden for en gennemsnitlig vejledende periode på 72 timer (inkl. modereringsperioden). De vil så blive læst af enhver besøgende eller anden bruger, der besøger webstedet for firmaet EcoTree.

Standardtilstanden viser indholdet kronologisk med strat fra nyeste til ældste baseret på indsendelsesdatoen.

Indholdet vil blive modereret 'a posteriori' af firmaet EcoTree.

Det vil bestræbe sig på at offentliggøre indholdet modtaget fra kunderne.

Moderereringen af hjemmesiden tillader EcoTree sig dog efter eget skøn og til uden varsel at fjerne hele eller dele af indholdet, der ville krænke gældende lovgivning.

Virksomheden EcoTree forbeholder sig ret til efter eget skøn at bestemme, hvilket indhold, der offentliggøres på sit websted og fjerne ethvert uforståeligt eller ulovligt indhold (herunder uanstændigt, racistisk, sexistisk eller ærekrænkende indhold eller publikationer eller enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, reklamationsrettigheder eller privatlivets rettigheder).

Køberen, der indsender indhold, bærer på forhånd ansvaret for at:
- sikre, at indholdet er både relevant og af kvalitet, herunder æstetisk kvalitet hvis relevant, som kan bruges på hjemmesiden,
- sikre, at indholdet overholder de Generelle Vilkår og Betingelser,
- bruge samme e-mailadresse til registrering af tjenesten for meddelelser online som den, der blev brugt til at oprette hans eller hendes køberkonto.

Køberen er eneansvarlig for det indhold, han eller hun fremstiller på hjemmesiden og for at overholde de Generelle Vilkår og Betingelser. EcoTree kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for offentliggjort indhold eller for fejl eller udeladelser begået af kunder.

EcoTree forbeholder sig retten til straks uden varsel at fjerne noget indhold i strid med disse Vilkår og Betingelser.

EcoTree er ikke ansvarlig for eventuelle skader, direkte eller indirekte, som følge af brugen af tjenesten for meddelelser online uanset årsagen.

Køberen er derfor udelukkende ansvarlig for eventuelle skader som følge af overtrædelse af begrænsningerne fastsat i denne artikel eller andre skader forårsaget af offentliggørelse af indhold på hjemmesiden.

EcoTree forbeholder sig også ret til at suspendere adgangen til platformen for det online kommentarforum, især i tilfælde af tekniske problemer eller ved vedligeholdelsesformål.

Punkt 8: Vores tilbud

Webstedet for firmaet EcoTree tilbyder fire måder at købe dets produkter på:
• Engangskøb til sig selv af en bestemt træart, der ligger i et identificeret skovområde,
• Engangskøb til en anden person af en bestemt træart, der ligger i et identificeret skovområde,
• Tilmelding til et abonnement for sig selv eller for andre,
• Køb af træer, der skal plantes i den næste plantesæson efter overtagelsestidspunktet. Valget foretages blandt træarter og skovområder, der tilbydes på hjemmesiden for firmaet EcoTree.

Kunderne får også mulighed for at finansiere flere projekter ad gangen, der sigter efter at opretholde eller skabe biodiversitet som led i vores tilbud om biodiversitet. Kunden er informeret om, at denne specifikke finansielle operation svarer til en donation, hvilket gør det ikke berettiget til skattefradrag. EcoTree er ansvarlig for allokering af alle donationer foretaget af kunden til de valgte projekter.

Skovabonnementet giver køberen mulighed for at erhverve træer valgt af EcoTree på månedsbasis. Køberen giver EcoTree mandatet til at vælge de specifikke træer og deres sorter, der vil blive tilføjet til hans eller hendes køberkonto. Køberen, der har tilmeldt sig et abonnement, vælger mængden af den månedlige ydelse og den konto, hvorfra han eller hun vil blive debiteret. Hver måned tilføjes de nye træer, der er valgt af EcoTree, på køberkontoen eller på en anden persons efter valgt.

En faktura, der oplyser køberen om detaljerne i hans eller hendes ordre, uploades på den Personlige konto/Køberkontoen eller hos den person, han eller hun har valgt at betale for. Fakturaen viser antallet af nye træer, deres sorter samt den skov, hvor de befinder sig. Et lignende dokument, der indeholder en fortegnelse over de købte elementer, uden at vise prisværdien, er tilgængelig i modtagerens konto på den Personlige konto fra det tidspunkt, hvor kontoen oprettes.

Når Køberen har foretaget en erhvervelse gennem engangskøb eller et månedligt abonnement på andres vegne, skal han eller hun angive, for hvem han eller hun har erhvervet til eller tegnet abonnement for i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 vedrørende Produkter erhvervet lejlighedsvis eller ved abonnement for mindreårige.

Ved køb på vegne af en anden part skal køber indtaste modtagerens e-mailadresse. En e-mail sendes samme dag som ordren eller på et senere tidspunkt, der er planlagt på købers anmodning. Denne e-mail indeholder en gavekode, der skal indtastes, og instruktioner, der forklarer modtageren, hvordan man får adgang til den overtagne træejendom.

Gavekoden, der berettiger køb af et eller flere træer og/eller et eller flere abonnementer, gælder indtil et år fra udstedelsesdatoen. Koden er nominativ og kan ikke refunderes eller udveksles. Under ingen omstændigheder vil forlængelse af udløbsdatoen blive tilladt, og ingen undtagelse til den tidligere nævnte regel vil blive tilladt med undtagelse af returret, der anmodes af Køberen. I tilfælde af manglende brug af gavekoden inden for den frist, der er angivet på Købers faktura for en tredjepart eller modtagerens kvittering, har hverken Køberen eller modtageren ret til tilbagebetaling.

Med undtagelse af virksomheder, hvis forpligtelse har en varighed på mindst et år (stiltiende vedvarende), har Køberen ret til at opsige sit abonnement til enhver tid ved blot at sende EcoTree en e-mail. Afbestillingen af abonnementet træder i kraft senest tre dage efter anmodningen (datoen for afsendelse anvendes som bevis). Køberen forbliver ejer af de tidligere erhvervede træer.

Ved at abonnere på et skovabonnement garanterer EcoTree pr. 25. maj 2018 følgende fordele til vores (ikke-professionelle) kunder samt til alle kunder, der allerede har tegnet inden den fastsatte dato uden tilbagevirkende kraft:

 • Eksklusivitet på sjældne sorter og træer med forventet kort tidsperiode tilbage før fældning
 • Hvert år tilbydes en række udvalgte træer, der står i forhold til antallet af månedlige træer, der tegnes af kunden. EcoTree gør kunden opmærksom på, at prisen på træer, der tilbydes, er baseret på EcoTrees skøn. EcoTree informerer også kunden om, at denne eksklusivitet kun vil blive tildelt, såfremt EcoTree officielt har modtaget de tolv lige og sammenhængende betalinger som krævet i henhold til bestemmelserne om abonnementer.
 • Blogartikler til at opdage skovens verden
 • Et telefonnummer til at kontakte en af vores medstiftere direkte

Disse bestemmelser dækker ikke abonnementerne udtaget af fagfolk.

Punkt 9: Sponsorering

EcoTree tilbyder kunderne mulighed for at opfordre andre folk (enkeltpersoner og professionelle enheder) til at abonnere på et af deres tilbud i bytte for salgsfremmende fordele.

Den der henviser skal være en aktiv EcoTree-kunde, der har købt mindst en af EcoTrees tilbud.

En privatkunde har mulighed for at henvise en eller flere personer, men antallet af træer, der tilbydes til den der henviser, er begrænset til 5. Træer, der tilbydes eller overføres til henviste med henvisningskoden, er ikke inkluderet.

For at henvisningen skal valideres, skal henvisningskoden indtastes før registrering.

Når en eller flere henviste har købt 10 træer (via ordrer eller abonnementer), modtager den der henviste dem et gratis træ på sin konto.

Det er ikke tilladt at henvise personer, som bor på samme husstand, som den der henviser. Den henviste skal have en anden e-mailadresse og faktureringsadresse end den der henviser og andre henviste. Kun slutbrugeren af produktet betragtes som henvist. Den der henviser skal bruge hans eller hendes eget betalingsmiddel (hvis den henviste f.eks. bruger det samme kreditkort som den der henviste ham/hende i første omgang, vil henvisningen ikke tages i betragtning). En henvisning opererer i private omgivelser. Den henviste skal være et bekendtskab, ven eller slægtning til hende eller ham, der henviser. Falske ordrer for at oppust antallet af henvisninger vil blive udelukket.

EcoTree forbeholder sig ret til at overvåge nøjagtigheden af oplysningerne fra deltagerne i dette henvisningsprogram. Deltagere i denne proces (henviste og folk der henviser) skal godkende enhver kontrol med gyldigheden af deres henvisninger. Hvis det efter kontrol, forbliver anfægtede forhold, kan valideringen afvises.

Den endelige validering af henvisninger finder kun sted, når den retlige tilbagetrækningstid er udløbet.

Punkt 10: Den juridiske karakter af kontraktforholdet mellem EcoTree og dets kunder

EcoTree har til socialt formål at skabe innovative koncepter, der fokuserer på bæredygtig udvikling, herunder træplantning og skovforvaltning til salg til enkeltpersoner og/eller virksomheder. Til dette formål erhverver EcoTree regelmæssigt træer af forskellige træarter beliggende i flere skovområder, enten fra "PROMENONS-NOUS-DANS-LES-BOIS" (skovbrugskonsortiet) eller fra en tredjemands landejer. På vegne af sine kunder sikrer EcoTree vedligeholdelse og trævækst for til sidst at fælde træer i slutningen af deres livscyklus. EcoTree er baseret på en økologisk model designet til at undgå at skade økosystemet. EcoTree har til hensigt at forvalte skov- og træressourcer på en bæredygtig måde for at bevare vores skoves biodiversitet. Vi stræber efter at garantere vores træers højeste regenereringskapacitet, både deres nuværende og fremtidige vitalitet, jordbundens kvalitet og vand i vores skovområder. Gennemførelsen af denne politik har fået EcoTree til at oprette en forvaltningsstrategi, der har til formål at forbedre vores skoves værdi fuldt ud. For at imødekomme skovværdiansættelsen er EcoTree nødvendigvis nød til somme tider at udføre skovfortynding, dvs. at fælde træer, før de når modenhed. Parternes kontraktlige forpligtelser: Købere på den ene side og EcoTree på den anden side udgør en kontraktpakke på følgende vilkår, hvorved køber:

 • erhverver ejerskab af en eller flere træer (forventet løsøre som defineret i den franske faste retspraksis fra Court de cassation med anvendelse af artikel 521 i borgerloven) og
 • giver EcoTree et mandat til at administrere de træer, som de har erhvervet og herefter betale indtjeningen fra den endelige fældning.
 • Ved udførelsen af denne kontrakt erhverver køber ejendomsretten til en forventet løsøre i overensstemmelse med den etablerede franske retspraksis ved "Court de cassation" til godkendelse af civilretskodeksens artikel 521, nemlig i dette tilfælde et træ beregnet til at blive fældet efterfølgende.

  EcoTree gør kunden opmærksom på, at den erhvervede ejendom er kvalificeret i henhold til fransk civilret som en "droit de superficie", som svarer til et "lejemål". Som sådan giver salg af træer mulighed for at adskille ejerskab i to, nemlig af jorden (bunddelen) og af skoven med dens træer (den øverste del).

  EcoTree henleder desuden kundens opmærksomhed på de særlige prærogativer, der ydes til kunder, der ejer træer på samme skovområde. Hver kunde ejer både et træ og en brøkdel af det område, der omfatter alle træerne på samme område. Som sådan har hver kunde en andel af salget på grund af fældning af modne træer på det pågældende område. Hver kunde er korrelativt enig i at ikke drage fordel af indtægterne, der kun genereres af sit eget træ (udtynding eller moden fældning).

  Selv i tilfælde af at dens træ forsvinder af en eller anden grund i overensstemmelse med denne artikel, vil ejendomsretten ved reel subrogation overføres til en del af provenuet fra den endelige fældning af træer, der har nået modenhed på et givet skovområde som følger:

  Lige på produkterne af den endelige fældning = Produktet af den endelige fældning × Beløb eksklusive skat tegnet af X / samlet beløb ekskl. skat tegnet på det omhandlende skovareal

  Det er specificeret, at:

 • 'Produktet af den endelig fældning' svarer til det samlede produkt af den endelige fældning af de resterende træer på skovområdet, der har nået modenhed ;
 • 'Beløb, der tegnes af X' er lig med summen af træerne multipliceret med deres respektive købspris eksklusive moms på T0 (*) købt af kunden;
 • 'Det samlede beløb, der er abonneret på det givne område', svarer til summen af alle de beløb, der tegnes af hver af kunderne i området. Samlet sum af købspriserne ekskl. moms af træer ved T(0);
 • (*) T0: Dato for første markedsføring af træer på EcoTree-platformen.
 • Så snart træerne er erhvervet, pålægger kunden EcoTree at administrere de overtagne træer. Formålet med dette mandat er at sætte EcoTree i stand til at gennemføre en forvaltningsstrategi, der har til formål at skabe størst mulig værdi ud af skovområderne. Dette mandat omfatter skovekspertise og vedligeholdelse, såsom svampebehandling, rydning, beskæring og udtynding mv. Desuden forbeholder EcoTree sig ret til at bruge faste partnere, som f.eks. skoveksperter eller lokale virksomheder og grupper for skovbrug.

  EcoTrees forpligtelse til god skovforvaltning er begrænset til de omkostninger, der oprindeligt er planlagt og afsat. I tilfælde af skovområdet forsvinder af årsager uden for forpligtelse af EcoTrees gode skovforvaltning, og når EcoTrees oprindelige planlagte forløb og afsatte bekøb ikke har været tilstrækkelige til at afbøde denne begivenhed uden at det skulle påvirke EcoTrees generelle økonomi i det nævnte skovområde og forstyrre den eksisterende skovforvaltningsplan, vil EcoTree have muligheden for at fælde træer tidligere end først planlagt. Disse træer kan være ejet af kunder (operating sacrifice/driftsoffer). Sidstnævnte vil derefter modtage indtjeningen som følge af denne uforventede fældning og dens salg. Indtægterne fra denne fældning vil blive givet i forhold til kundernes forpligtelser som beskrevet nedenfor i dette dokument - og kontraktforholdet mellem kunden og EcoTree ophører således. Således ville investorrettigheder udvikle sig til et rent krav på indtjeningen fra fældningen, som ville blive betalt fuldt ud til kunderne og ikke bruges til reparation af skovområdet.

  Det specificeres, at en tidligt fældning på ingen måde udgør en mellemliggende udtynding af træet. Den tidlige fældning er på grund af en altoverskyggende årsag (storm, sygdom, brand, for eksempel), der gør en fremtidig høst usikker. Mellemliggende udtynding er en operation, der består i for tidlig fjernelse (i henhold til den etablerede skovforvaltningsplan) af visse træer for at forbedre miljøydelse og produktivitet.

  I forhold til risikoen for brand, ekstremt vejr eller enhver anden naturlig eller kriminel handling kan der forekomme tidlig fældninger i skovområder uden at påvirke skovens generelle økonomi eller forstyrre den etablerede skovforvaltningsplan. Per definition er disse fældninger ekstraordinære, idet de ikke er fastsat i forvaltningsdokumenter. Hvor det er relevant, angives følgende:
  - Alle beløb som følge af den uplanlagte fældning, der vil være blevet udført (inklusive træer som vælter ved storm), vil blive deponeret på en særlig formålskonto;
  -De afsendte beløb lægges til landbrugsindkomsten, der skal betales til kunderne på de forskellige frister som oprindeligt var planlagt. Disse beløb vil blive fordelt i forhold til de beløb, der er investeret af kunderne, som angivet i registre. Alle produkter, inklusive de deponerede beløb, forbliver således betalt til kunderne i henhold til formlen i disse GTC. -Når det er relevant, tildeles al erstatning, der betales af forsikringsselskaber, til reparation af skovområdet; de genplantede jordstykker vil om nødvendigt udgøre nye skovbestande (skovområder), som vil blive sat til salg af EcoTree. De vil under ingen omstændigheder blive tilføjet til indtjening fra den fældet skov.

  Beslutningen om at foretage en tidlig fældning med tilbagebetaling eller en ekstraordinær fældning med depositum vil blive truffet af en uafhængig skovbrugsekspert. EcoTree vil i sin årlige ledelsesrapport indeksere på køberens personlige konto en ad hoc -revision af en skovbrugsekspert efter hver udtyndingsperiode, der bekræfter kvaliteten af skovforvaltningen og skovbruget.

  EcoTree gør kunden opmærksom på, at han eller hun ikke vil opleve indtægter fra de mellemliggende nedskæringer, jagtrettigheder eller andre subsidier, da disse indtægter indsamles af EcoTree for at finansiere de vedligeholdelsesomkostninger, der sikrer den sunde og bæredygtig udvikling af skoven.

  EcoTree vil gerne gøre kunden opmærksomhed på, at landsejeren forbliver ejer af jorden. Ved at købe et træ deltager kunden i finansieringen af køb af jorden af grundejer.

  Fra perioden fra salg af træer til den endelige fældning ved modenhed - som skaber skovsalgsindtægterne - hedder det, at EcoTree forpligter sig til: (i) ikke at udgøre nogen kontraktmæssig forbindelse eller give nogen reel rettighed af nogen art til en tredjepart (reel ret på andres ejendom) på skovområdet, hvor EcoTrees træer sælges og befinder sig; (ii) og ikke overdrage ejerskab af skovområdet (af grundene) til en tredjepart.

  Punkt 11: Tidlig overførsel af træer af køber

  EcoTree vil gerne gøre køberen opmærksomhed på, at værdien af hans eller hendes investering i modsætning til et grundlæggende finansielt produkt hovedsageligt stammer fra det bæredygtige engagement, som han eller hun gør for at fremme og støtte en sund skovforvaltning på lang sigt.

  Køberen skal derfor forstå sin investering som en langsigtet investering svarende til det erhvervede træs livscyklus. Som følge heraf kan investeringen overleve køberen afhængigt af løbetiden af de overtagne træarter.

  EcoTree har ikke mandat til at sikre likviditeten af sine kunders finansielle aktiver.

  Hver køber kan til enhver tid beslutte at overføre de rettigheder, de har erhvervet til en tredjepart.

  Når en sådan overførsel har fundet sted, skal køberen informere EcoTree pr. e-mail i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1322 ff. i borgerloven.

  Det er kun gældende over for EcoTree, når den nye køber med succes har skabt en køberkonto.

  Oprettelsen af denne køberkonto gør overførslen mellem parterne gældende over for EcoTree.

  Punkt 12: Betaling

  Priserne er angivet i EUR inkl. moms, medmindre andet er angivet på hjemmesiden.

  Priserne på hjemmesiden kan ændres når som helst uden varsel. Sådanne ændringer vil ikke være gældende for de ordrer, hvor betalingen allerede er bekræftet af den bank, som EcoTree arbejder med.

  Enhver afvisning af betaling af en ordre fra banken annullerer ordren. De omkostninger, der følger af annulleringen, skal brugeren selv dække, uden at dette berører eventuelle kravshandlinger, der måtte blive truffet over mod ham.

  Betalinger foretaget på hjemmesiden laves med kreditkort (Kort fra følgende udbydere: Dankort, Visa, Eurocard/Mastercard eller American Express accepteres) via et sikkert betalingssystem forbundet med Crédit Mutuel de Bretagne.

  Ingen bankoplysninger videresendes via hjemmesiden: Køberen betaler ved at indtaste nummer, udløbsdato og sikkerhedskode på bagsiden af hans eller hendes kreditkort online på de steder, der er angivet til dette formål på blanketten på firmaet EcoTrees hjemmeside.

  I tilfælde af at betalingen har vist sig at være uregelmæssig, ufuldstændig eller ikke-eksisterende af en grund, der skyldes køberen, annulleres salget af produkterne. De resulterende omkostninger bæres af Køberen, og en civil- og strafferetlige handling kan om nødvendigt, blive bragt op mod Køber.

  For at sikre sikkerheden af transaktioner og forbrugere forbeholder EcoTree sig ret til at blokere enhver ordre, der forekommer svigagtig eller ikke tilbyder alle nødvendige garantier med hensyn til sikker betaling online.

  I dette tilfælde kan køberen alligevel erhverve et af de Produkter, der sælges på hjemmesiden, ved hjælp af andre betalingsformer end den, der er blevet blokeret.

  Endvidere forbeholder EcoTree sig ret til at registrere de oplysninger, der er indsamlet under dette køb på en liste over betalingshændelser i tilfælde af uregelmæssigheder med hensyn til betaling af en ordre på hjemmesiden.

  Om nødvendigt kan brugeren ikke bruge disse oplysninger til at placere andre ordrer på hjemmesiden.

  En e-mail vil blive sendt til den e-mail, der er registreret på tidspunktet for ordren, for at informere brugeren og opfordre ham/hende til at få afklaret situationen med vores kundeservice.

  Punkt 13: Intellektuel ejendomsret

  EcoTree ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende Hjemmesiden, som den ejer og besidder de tilhørende brugerrettigheder.

  Adgang til hjemmesiden for firmaet EcoTree giver ikke brugeren nogen rettigheder til de intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med webstedet, som forbliver firmaet EcoTrees eksklusive ejendom.

  De elementer, der er tilgængelige på Webstedet, især i form af tekster, fotografier, billeder, ikoner, kort, lyde, videoer, software, databaser og data, er også beskyttet af intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder og andre ejendomsrettigheder, som ejes af EcoTree.

  Medmindre andet er fastsat i disse Generelle Vilkår og Betingelser, må Brugeren eller Køberen under ingen omstændigheder reproducere, repræsentere, modificere, overføre, offentliggøre og tilpasse på noget hvilket som helst medium, eller udnytte dem på nogen måde, hele eller dele af hjemmesiden, uden forudgående skriftligt samtykke fra EcoTree.

  Disse Generelle Vilkår og Betingelser indebærer at man ikke må overføre nogen form for intellektuelle ejendomsrettigheder på de elementer, der tilhører EcoTree, til gavn for Brugeren.

  Webstedet, varemærker, design, modeller, billeder, tekster, fotos, logoer, grafiske diagrammer, software og programmer, søgemaskiner, databaser, lyde, videoer, domænenavne, design eller andre oplysninger eller medier, der præsenteres af EcoTree, uden denne liste er fuldstændig, er dens eksklusive ejendom og er beskyttet af deres ophavsret, varemærke, patent og enhver anden intellektuel eller industriel ejendomsret, der anerkendes i henhold til gældende lovgivning.

  Enhver gengivelse og/eller reproduktion helt eller delvis af nogen af disse rettigheder, uden udtrykkelig tilladelse fra EcoTree, er forbudt og ville udgøre en overtrædelse, der kan straffes af artikler L. 335-2 og efter love om den intellektuelle ejendomsret. Følgelig er det Brugeren forbudt at foretage enhver handling, der sandsynligvis direkte eller indirekte krænker EcoTrees immaterielle rettigheder.

  Under ingen omstændigheder må Brugeren bruge, udskrive eller omformatere indholdet på firmaet EcoTrees hjemmeside til andre formål end privat eller familiebrug. Han forpligter sig til ikke at downloade, reproducere, transmittere, sælge eller distribuere indholdet på EcoTree-webstedet.

  Dette forbud gælder især, men ikke udelukkende, praksis som web scraping eller brug af robotter med det formål at udvinde eller reproducere visse dele af EcoTree-webstedet, herunder tilbud om Produkter, der fremlægges der, især til kommercielle formål.

  Udnyttelse, som EcoTree ikke tidligere har givet tilladelse til, helt eller delvist af EcoTree-webstedet, kan være genstand for enhver hensigtsmæssig handling, herunder overtrædelsesprocedurer.

  Indsætningen af hypertekstlinks til en hvilken som helst del af Webstedet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra EcoTree.

  Punkt 14: Brug af virksomheden EcoTrees hjemmeside

  Brugen af software, der downloades fra hjemmesiden for at få adgang til bestemte tjenester, er underlagt vilkårene i den medfølgende licens. Køberen og/eller Brugeren forpligter sig til ikke at installere, kopiere eller bruge denne software, før de tidligere har accepteret vilkårene i denne licens.

  For enhver software, der ikke er ledsaget af en licens, gives Køberen og/eller Brugeren en midlertidig, privat, personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv brugsret til denne software for udelukkende at få adgang til EcoTree firmaets hjemmeside.

  Ved at installere eller bruge softwaren forpligter Køber og/eller Brugeren sig til at overholde denne betingelse.

  EcoTree garanterer heller ikke, at Hjemmesiden er fri for defekter, fejl eller bugs, eller at de kan afhjælpes. Endvidere kan EcoTree ikke garantere, at Hjemmesiden vil fungere uden afbrydelse eller fejl, eller at den er kompatibel med en bestemt hardware eller konfiguration hos Køberen og/eller Brugeren.

  EcoTree er på ingen måde ansvarlig for fejlfunktioner, der kan henføres til tredjeparts software.

  EcoTree er under ingen omstændigheder ansvarlig for enhver form for forsinket eller uforudsigeligt materielle eller immaterielle skader (herunder tab af overskud eller mulighed...) som følge af brugen eller manglende evne til at bruge dets hjemmeside til dels eller i sin helhed.

  Endelig kan EcoTree ikke styre alle de Websteder, som den henviser til via hypertekstlinks, som kun eksisterer for at lette Brugerens eller Købers søgninger. EcoTree er derfor ikke ansvarlig for deres indhold.

  Både Brugeren og Køberen erklærer, at de er opmærksomme på internettets egenskaber og begrænsninger, især dets tekniske ydeevne, svarstiderne for rådgivning, forespørgsel eller overførsel af data og risici forbundet med kommunikationssikkerhed.

  Både Brugeren og Køberen erklærer, at de har verificeret, at den computerkonfiguration, de bruger, ikke indeholder virus, og at den er i perfekt arbejdsstilling.

  Hvis Hjemmesiden indeholder hypertekstlinks til andre websteder, er det Købers og/eller Brugerens ansvar at læse politikkerne på de Websteder, som EcoTree-firmaet henviser til, især med hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

  EcoTree forpligter sig ikke til noget vedr. andre hjemmesider, som Køber og/eller Bruger har adgang til via Hjemmesiden. EcoTree kan på ingen måde holdes ansvarlig for indholdet, driften og adgangen til disse hjemmesider.

  Enhver oprettelse af et link til dets Hjemmeside er underlagt forudgående godkendelse af EcoTree.

  Punkt 15: Beskyttelse af personoplysninger

  Data indsamles af EcoTree, når brugeren giver sit samtykke. EcoTree sikrer, at alle indsamlede data aldrig gives eller sælges til tredjeparter. EcoTree håndterer udelukkende brugernes fortrolige oplysninger med det formål at betjene sit websted. Som anerkendt af brugeren vil de indsamlede nominelle data blive behandlet for at kunne gennemføre ordrer. Til samme formål kan personlige oplysninger kommunikeres til EcoTree's udbydere. Desuden kan EcoTree indsamle webstedsbesøgendes ikke-personlige data med det formål at forbedre webstedsfunktionaliteter (f.eks. Spore antallet af besøgende på bestemte sider). I overensstemmelse med loven af 6. januar 1978 ændret ved lov af 6. august 2004 og den europæiske forordning 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger har du ret til at få adgang til, ændre og slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder eller har spørgsmål om behandlingen af dine data, kan du kontakte vores DPO: dpo@ecotree.green eller udfylde et krav hos CNIL. Denne databehandling er erklæret for den nationale kommission for informatik og frihedsrettigheder (CNIL) under nummer 2058010. For at finde ud af mere om vores databeskyttelsespolitik, se vores dedikerede side https://ecotree.green/da/data-protection.

  Punkt 16: Gældende lov og jurisdiktioner

  Disse Generelle Vilkår og Betingelser, og mere generelt de kontraktlige forhold, der er etableret mellem Køberen og EcoTree, er underlagt fransk lov.

  Enhver tvist vedrørende deres fortolkning og/eller henrettelse skal henvises til det franske retsvæsen.

  Punkt 17: Force majeure

  Ingen af parterne vil have undladt at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, for så vidt som deres fuldbyrdelse vil blive forsinket, forhindret eller umuliggjort af en tilfældig begivenhed eller et tilfælde af force majeure.

  Parten, der er berørt af sådanne omstændigheder, meddeler den anden inden for 7 hverdage efter at have kendskab til dem.

  Enhver uforanderlig omstændighed eller faktum uden om parterne, der anses for uforudsigelige, uundgåelige, uden kontrol, og som ikke kan forhindres af de involverede parter, på trods af alle rimelige anstrengelser anses for at være tilfældig begivenhed eller force majeure.

  De to parter mødes derefter inden for 30 dage for at undersøge hændelsen indvirkning og aftale betingelser for gennemførelse af ordrens videreførelse. Hvis den tilfældige begivenhed eller force majeure varer længere end 60 dage, kan ordren for Produkter blive annulleret af den tilskadekomne.

  Udover kvalifikationer for de tilfældige begivenheder eller force majeure, der bevares af den franske retspraksis, udvider EcoTree definitionen til: blokering af transportmidler, blokering af levering eller forsyning, jordskælv, brande, storme, oversvømmelser, lyn og/eller nedlukning af telekommunikationsnetværk.

  Punkt 18: Risici

  Ved at vælge at købe et træ fra EcoTree er kunden udsat for følgende hovedrisici:

  Risiko for total tab af kapital
  Værdien af et træ kan afskrives, hvilket medfører risiko for total tab af investeret kapital.

  Inflationsrisiko
  Inden investeringsbeslutningen træffes, skal kunden også tage højde for, at valutaens værdi kan variere over tid. Der er derfor risiko for afskrivning af valutaen, som kan resultere i en afkastsats lavere end inflationsraten.

  Risiko for manglende likviditet
  EcoTree-tilbudet er en langsigtet investering, der varierer afhængigt af træets modenhed. EcoTree garanterer således ikke likviditeten af sine kunders skovværdier inden afslutningen af træets livscyklus. Kunden har ikke ret til at få sit træ tilbage, eller at det tilbagekøbes af EcoTree.
  EcoTree forbeholder sig imidlertid ret til efter eget skøn at erhverve træer, der udbydes til salg af kunden. EcoTree fremhæver, at dette er en simpel mulighed for at indløse ved EcoTree's skøn, men udgør ikke nogen bindende forpligtelse for EcoTree over for kunden. EcoTree kan derfor nægte at tilbagekøbe træer, for hvilke der er foretaget en salgsanmodning fra en kunde.
  Derudover kan hver kunde beslutte at sælge sit træ til en tredjepartskøber efter eget valg. I så fald skal kunden underrette EcoTree om udpegelsen af modtageren efter salget, således at EcoTree kan notere ejerskabet af træet og fortsætte med at administrere og vedligeholde det til fordel for den nye køber.

  Risiko relateret til de underliggende markeder og afskrivninger på træpriser
  Et af målene med den investering, EcoTree foreslår, er at opnå gevinster, når de modne træer endelig fældes. Kundens opmærksomhed henledes dog på, at salgsprisen for den endelige fældning af modne træer i et skovområde er underlagt usikkerheder, der især vedrører markedssvingninger og især muligheden for fald i træpriser eller muligheden for at prisen på træ kan være lig med 0, eller at den oprindeligt erhvervede art muligvis ikke imødekommer fremtidig efterspørgsel.

  Fare for brand, vejr- eller anden naturkatastrofe - Mangel på forsikring, der dækker disse risici
  Skovområder er underlagt en række naturlige risici. Når man investerer i et træ, skal kunden derfor i sin beslutning tage højde for, at naturlige risici og katastrofer (storm, sygdomme, brand osv.) muligvis kan skade eller ødelægge træerne. EcoTree fremhæver endvidere sine kunders opmærksomhed på, at ingen forsikring, der dækker risici for skade eller ødelæggelse af træer er blevet tegnet.
  Inden investeringsbeslutningen træffes, skal klienten tage højde for eksistensen af brand og vejrrelaterede risici (f.eks. stærk vind, kraftig nedbør, regn, oversvømmelser, storme, sne, is, varmebølger eller ekstrem kulde) eller relateret til andre naturlige fare, hvilket kan resultere i et totalt tab af den investerede kapital investeret af kunden.

  Fiskale risici
  Klienten skal tage højde for den skat, der kan gøre sig gældende ved en eventuel gevinst ved salg af flere træer, et træ ad gangen eller rettigheden på et træ beregnet til fældning. EcoTree anbefaler derfor, at dets kunder kontakter en skatterådgiver.

  EcoTree-fejlrisiko
  Inden investeringsbeslutningen træffes, skal kunden tage højde for, at virksomheden har en risiko for at gå konkurs. Sidstnævnte kan resultere i et totalt tab af den investerede kapital investeret af kunden på grund af investeringens varighed.

  Punkt 19: Forsikring

  EcoTree og dets skovselskab er forsikret for erstatningsansvar og i tilfælde af, at de ikke opfylder deres forpligtelser for god skovforvaltning. Forsikringen dækker også alle skader, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EC, nemlig negative, seriøse og målelige ændringer i en naturressource og/eller de økologiske funktioner, den udfører, og som består af beskadigelse af beskyttede jordarter, farvande og arter og naturlige levesteder. Klienten er udtrykkeligt informeret om, at i tilfælde af erstatning vil forsikringen blive brugt til at reparere det pågældende skovområde og vil ikke kompensere kunden, da hans eller hendes ret er ret til den endelige fældning.

  Punkt 20: Bestemmelser for tredjepart

  Når Køberen ønsker at tilbyde en tredje person muligheden for at erhverve produkter, er det aftalt mellem parterne, at Køberen i overensstemmelse med artikel 1205 i lovbogen kan overføre sine rettigheder som følge af denne kontrakt til enhver tredjepart efter eget valg.

  Så snart udpegning af modtageren er meddelt EcoTree mod kvittering for modtagelsen, overføres Købers rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Generelle Vilkår og Betingelser til modtageren. Hvis Køber beslutter at udøve sin ret til tilbagekaldelse i overensstemmelse med civillovens artikel 1206, dvs. før modtageren accepteres, skal de informere EcoTree med kvittering for modtagelse.

  Artikel 21: Bekæmpelse af korruption

  EcoTree er forpligtet til at forebygge og bekæmpe svig og korruption, i overensstemmelse med bestemmelserne i SAPIN II lov n ° 2016-1691 af December 9, 2016 vedrørende gennemsigtighed, modernisering af det økonomiske liv og bekæmpelse af korruption. Vi har til hensigt, at enhver person eller virksomhed i forhold til os overholder de samme principper og nøje overholder de gældende regler. Derfor skal enhver samarbejdspartner eller anden partner i EcoTree: • formelt afholde sig fra at gennemføre enhver form for svig eller korruption i forbindelse med sine forbindelser med EcoTree • forpligter sig til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dets ledere, medarbejdere, underleverandører, agenter eller andre tredjeparter, der er under dens kontrol, overholder denne forpligtelse • forpligter sig til straks at informere EcoTree om enhver interessekonflikt eller begivenhed, som kan bringes til dens kendskab, og som kan resultere i at opnå en urimelig fordel, finansielle eller af enhver anden art, eller mere generelt overtrædelse af gældende regler, under sit partnerskab med EcoTree. Enhver overtrædelse af forpligtelserne, der er defineret i denne artikel, vil blive betragtet som en alvorlig overtrædelse bemyndige EcoTree at opsige sit forhold til sin samarbejdspartner eller anden partner uden varsel eller kompensation, men med forbehold for alle skader, som EcoTree kan kræve i tilfælde af en sådan mangel..

  Artikel 23: Kulstofklausul

  Så snart kunden abonnerer på et tilbud om CO2-tjenester, som sidstnævnte har iværksat, tilmelder han eller hun sig til et frivilligt, ureguleret bidrag til projekter, der tager hensyn til sociale aspekter, biodiversitet og beskyttelse af økosystemer.

  Ex-ante kulstofkreditter er kreditter, der udstedes, før opsamlingsaktiviteten er afsluttet. I forbindelse med et skovbrugsprojekt udstedes disse kreditter før færdiggørelsen af træplantningen og foregriber den forventede fremtidige kulstofindsamling i den pågældende skov. Ex-post-kulstofkreditter udstedes, efter at emissionsreduktionerne er opnået og verificeret.

  Disse kulstofkreditter udgør immaterielle løsøregenstande, der er materialiseret ved deres registrering på indehaverens konto, som frit kan overdrages, og som indgår i indehaverens juridiske formue, som frit kan vurdere dem efter eget ønske. Men så snart kunden på nogen måde har meddelt om sit bidrag til global CO2-neutralitet ved at angive en årsagssammenhæng med disse CO2-kreditter om deres kompenserende funktion, skal de betragtes som forbrugt og følgelig trækkes tilbage, hvorved de mister deres overdragelige karakter. Det er derefter op til kunden at underrette tjenesteyderen hurtigst muligt om enhver operation på sine CO2-enheder (overførsel eller forbrug), så tjenesteyderen kan registrere dem endeligt i registrene.

  Tjenesteudbyderen er i den forbindelse den eneste garant for, at de registre, der attesterer kundens ejerskab af kulstofenhederne, føres. Parterne er enige om, at denne forpligtelse kan udføres ved uddelegering.

  Det foreslåede CO2-tilbud er baseret på en metode, der er udviklet af tjenesteudbyderen (i nogle tilfælde af en tredjepart) og valideret af en tredjepartscertificering. Den er empirisk i sin natur og er baseret på et vist antal videnskabelige antagelser, som uundgåeligt vil ændre sig. Denne kulstofmetode udgør en teoretisk og forudsigelig analyse, som gør det muligt at kvantificere mængden af kulstof, der er bundet i skovene eller lagret i træprodukterne, eller at vurdere substitutionseffekterne.

  Kunden advares derfor om, at kulstofbindingsprojekter er langsigtede projekter, der i sagens natur er udsat for mange risici (storme, brande, naturkatastrofer) samt for juridiske og lovgivningsmæssige omvæltninger. Der kan derfor ikke være nogen forpligtelse til at opnå resultater, som ellers ville give anledning til nogen form for tilbagebetaling.

  På denne baggrund fastslås det, at:
  • Den kunde, der har købt en procentdel af ex ante-kulstof-tons på en given skov (i henhold til de gældende skovbrugsruter), har ret til at kræve den samme procentdel af de ex post-kulstof-tons, der faktisk er registreret, forudsat at parterne har planlagt at foretage denne efterfølgende registrering. Parterne er under alle omstændigheder enige om, at en eventuel forskel mellem de forventede værdier og de efterfølgende målte værdier ikke må sætte spørgsmålstegn ved kontraktens formål eller give anledning til kompensation eller genforhandling;
  • Den autoritative CO2-metode er den metode, der er udpeget som sådan på tidspunktet for tredjepartscertificeringens verifikation af ex-ante opfangningsberegningerne. Parterne er derfor blevet enige om, at den valgte metode fastlægger kontraktforholdet (samt det område, som den anvendes på) og ikke kan ændres hverken for fremtiden eller for fortiden, selv om metoden udvikler sig, medmindre parterne aftaler andet.

  Punkt 24: Afsluttende bestemmelser

  Disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt fransk lov med undtagelse af lovkonflikt. I tilfælde af tvist vedrørende dannelse, gyldighed, fortolkning, udløb og / eller opsigelse af den nuværende kontrakt og i mangel af en mindelig aftale mellem parterne, vil jurisdiktion blive overdraget til kompetente domstole i Brest. Dette er forsat tilfældet på trods af flere tiltalte og/eller garantikrav, selv for nød- eller beskyttelsesprocedurer i summariske sager eller ved ansøgning. Jurisdiktionsklausulen gælder ikke for ikke-fagfolk eller forbrugere.

  Det faktum, at EcoTree ikke påberåber sig, fra tid eller andet, nogen af bestemmelserne i disse Generelle Vilkår og Betingelser, skal ikke fortolkes som et afkald på sin ret til at gøre det på et senere tidspunkt.

  Uden forudgående varsel eller information og til enhver tid forbeholder EcoTree sig ret til at revidere og / eller ændre disse Generelle Vilkår og Betingelser.

  I tilfælde af at en af bestemmelserne i de Generelle Vilkår og Betingelser erklæres ugyldig, anses den for uegnet, uden at dette påvirker gyldigheden af de øvrige bestemmelser, medmindre bestemmelsen erklæret ugyldig, var væsentlig og afgørende.

  Selskabet EcoTree er et såkaldt SAS (forenklet aktieselskab) med hovedkvarter på adressen 38 quai de la Douane, 29200 Brest, Frankrig (i det følgende "EcoTree"). Selskabet er registreret hos handels- og selskabsregisteret i Brest med nummer 802 165 704. Det danske datterselskab, EcoTree International ApS, er beliggende på adressen Boyesgade 4, 1622 Copenhagen. Det er registreret med CVR-nr. 40699805. Juridisk repræsentant: Thomas NORMAN CANGUILHEM Publikationsdirektør: Théophane LE MENE Kontaktoplysninger: E-mail: hello@ecotree.green Telefonnummer: +4589870431

  Indledning

  Disse generelle betingelser gælder uden forbehold eller begrænsninger for alle de tjenester, EcoTree tilbyder på denne hjemmeside https://ecotree.green: dvs. forskellige tilbud om, at enkeltpersoner og juridiske enheder kan købe træer i henhold til privatretten. EcoTree tilbyder køb af forskellige træarter, der er spredt over forskellige skovområder, enten som enkeltkøb eller i abonnement. Køber skal være opmærksom på, at oprindelseslandet for de købte træer afgør, hvilken jurisdiktion der gælder for betingelserne. Formålet med disse generelle betingelser er at definere betingelserne for brug af EcoTrees hjemmeside og det kontraktmæssige forhold, der via hjemmesiden indgås mellem EcoTree og køberne. Når du går ind på EcoTrees hjemmeside, accepterer du de generelle betingelser for køb af træer, der befinder sig i Danmark, og dermed det kontraktlige forhold, der er indgået via hjemmesiden. Ændringer af disse generelle betingelser kan gøres gældende over for brugere af hjemmesiden fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres, men kan ikke anvendes i forhold til tidligere indgåede handler. Definitioner: "Produkt" henviser til et træ, både til dets art og det skovområde, hvor det befinder sig (herunder dets GPS-koordinater), "Tilbud" henviser til de forskellige produkter, der tilbydes, såvel som de vilkår og betingelser, der regulerer erhvervelsen af dem, "Tjenester" henviser til alle produkter og tjenester (herunder abonnementer), EcoTree tilbyder på sin hjemmeside, "Køber" henviser til enhver fysisk eller juridisk person, som har åbnet en køberkonto (også benævnt personlig konto eller personlig profil) på vores hjemmeside, "Køberkonto eller personligt profil" henviser til den del af hjemmesiden, som køber har oprettet og udfyldt med sine personlige oplysninger, og som køber kun har adgang til med den fortrolige kode, der er udstedt til ham eller hende ved oprettelsen af kontoen, "Fældningsdato" henviser til den dato, der er fastsat af EcoTree, hvor et træ vil blive fældet i det pågældende skovområde, "Fældningspris pr. enhed" henviser til salgsprisen på træer i et skovområde, hvor træerne har nået deres fældningsdato, "Ordre" henviser til ethvert køb af et produkt, der er foretaget og bekræftet af køber på EcoTrees hjemmeside, "Generelle betingelser" henviser til disse generelle salgs- og brugsbetingelser, som køberen af et produkt på EcoTrees hjemmeside har accepteret under oprettelsen af sin konto, "Bruger" henviser til en person, der besøger EcoTrees hjemmeside, før vedkommende køber et produkt, der tilbydes på hjemmesiden, "Hjemmeside" henviser til den internetside, EcoTree har udgivet, hvor selskabets brugere har mulighed for at erhverve EcoTrees produkter, "Kundeservice" henviser til den afdeling i EcoTree, som tager sig af relationer med købere eller andre, der besøger hjemmesiden og ønsker at modtage flere oplysninger om selskabets produkter og tjenester, "Betroet tredjepart" henviser til en juridisk person, som en køber (kun juridiske personer) indsætter på sin køberkonto ved oprettelsen. Det præciseres, at udtrykket "skovområde" angiver en skovparcel, dvs. en flade, hvortil der er knyttet en bevoksning (en eller flere arter) og, en skovforvaltningsplan, som strækker sig over en fastlagt tidsperiode. Hvert år, denne plan udnyttes, svarer til "en afdeling". EcoTrees økonomiske model (retten til produktet af fældningen) gælder for omfanget af denne parcel. (En skovforvaltningsplan er det sæt skovindgreb, der er nødvendige for at opnå et givet mål i en given kontekst). Disse generelle betingelser gælder fra den 15. oktober 2021. Denne version annullerer og erstatter tidligere versioner. Brugerne opfordres til grundigt at læse disse generelle betingelser, som er tilgængelige via et hyperlink på hver enkelt side på EcoTrees hjemmeside. Brugerne rådes til at downloade og/eller udskrive dem og beholde en kopi. Køb af produkter er forbeholdt brugere, som har oprettet en køberkonto, og som dermed har accepteret disse generelle betingelser i deres helhed. Udtrykkelig accept af disse generelle betingelser bekræftes ved at afkrydse boksen eller ved at klikke på det hyperlink, der er indsat til dette formål, når du foretager et individuelt køb af produkter. Eftersom betingelserne kan blive ændret når som helst og uden varsel, er det absolut nødvendigt, at køber læser de generelle betingelser, når denne køber et nyt produkt, især med henblik på at sikre at de gældende kontraktbestemmelser accepteres.

  §1: Oprettelse af en køberkonto

  For at bestille et produkt på EcoTrees hjemmeside skal brugeren være juridisk i stand til at indgå en kontrakt og anvende hjemmesiden i overensstemmelse med disse generelle betingelser. Brugeren opretter en køberkonto ved at udfylde en online registreringsformular og udfylde alle de obligatoriske felter. EcoTree forbeholder sig ret til efter eget skøn at acceptere eller afslå oprettelsen af en køberkonto pr. e-mail. For at sikre fortroligheden af de personoplysninger, der gemmes på købers konto, bliver køber bedt om at vælge en adgangskode, når vedkommende opretter sin konto. Når kontoen er oprettet, accepterer køber ikke at udlevere sin adgangskode til tredjemand. EcoTree kan ikke gøres ansvarlig for uautoriseret adgang til kontoen. Køber forpligter sig til at give nøjagtige og sandfærdige oplysninger. Køber forpligter sig til regelmæssigt at opdatere de oplysninger, der blev afgivet, da vedkommende oprettede sin køberkonto. Når den først er oprettet, kan kontoen tilgås når som helst. Når køber går ind på sin konto, vil han eller hun få opgivet følgende oplysninger, som opdateres regelmæssigt:

  • Værdien i euro over tid af de træer, køber har erhvervet som enkeltkøb eller på abonnement
  • Et overslag over den mængde CO2, der bliver absorberet takket være de købte træer. Køberne vil gennem deres personlige profil, nyhedsbreve eller den årlige ledelsesrapport få oplysninger om de skovindgreb, der er foretaget i det skovområde, hvor deres træ befinder sig. Brugeren hæfter økonomisk for den brug af hjemmesiden, der sker både i brugerens eget navn og på vegne af tredjemand, herunder mindreårige, medmindre brugeren kan bevise, at brugen var svigagtig og ikke skyldtes fejl eller uagtsomhed fra hans eller hendes side. Enhver brug af hjemmesidens tjenester, der er svigagtig eller i modstrid med disse generelle betingelser, kan medføre, at EcoTree nægter den pågældende bruger adgang til de tjenester, der på et hvilket som helst tidspunkt tilbydes på selskabets hjemmeside. EcoTree forbeholder sig ligeledes ret til midlertidigt at suspendere adgangen til købernes konti, særlig i tilfælde af tekniske problemer eller vedligeholdelse.

  §2: Oprettelse af en konto og udnævnelse af en betroet tredjepart

  Varigheden af de tjenester, EcoTree tilbyder, er spredt over en periode, der helt og holdent bestemmes af det udviklingsforløb, selskabets produkter gennemgår. I overensstemmelse med disse generelle betingelsers §10 gælder følgende:

  • køber opnår ejerskab af et eller flere træer; og
  • køber opnår samtidig en rettighed til de indtægter, der skabes ved den endelige fældning af de træer, som har nået deres fældningsdato i det relevante skovområde; og
  • køber giver EcoTree bemyndigelse til at forvalte de træer, han eller hun har erhvervet, og derefter betale køber indtægterne af fældningen, når den er udført. Den tid, der går, indtil de træer, der udbydes til salg, når deres fældningsdato, kan være mellem 10 og 70 år. Det er fuldstændig uafhængigt af købernes levetid. For at bevare købernes rettigheder beder EcoTree dem om at udnævne en betroet tredjepart, når de opretter deres konto. Det er obligatorisk, at køber ved oprettelsen af vedkommendes konto udnævner en person efter eget valg i et felt, der er forbeholdt dette formål. Køber forpligter sig til at forny denne udnævnelse hvert år på årsdagen for oprettelsen af købers konto. For sit vedkommende forpligter EcoTree sig til regelmæssigt at gå i dialog med sine kunder for at sikre, at oplysningerne bliver opdateret. På træets fældningsdato forpligter EcoTree sig til at kontakte betalingsmodtageren og/eller dennes betroede tredjepart for at give dem den forventede indtægt. Såfremt der ikke er angivet en betalingsmodtager, vil EcoTree overføre de skyldige beløb til en økonomisk tredjepart på en konto, der er åbnet med dette formål for øje, hvorfra den pågældende part vil kunne kræve dem udbetalt i overensstemmelse med de formaliteter og inden for den tidsramme, der er fastsat i lovgivningen.

  §3: Afgivelse af ordrer på hjemmesiden

  Brugeren kan kun bestille produkter, der udbydes på EcoTrees hjemmeside, efter at have oprettet en køberkonto, også benævnt personlig profil, og ved oprettelsen af kontoen at have accepteret disse generelle betingelser med et enkelt klik. Proceduren for at afgive ordrer består af (mindst) følgende trin:

  1. Brugeren foretager en søgning på hjemmesiden.
  2. Som følge af søgningen tilbyder hjemmesiden brugeren et eller flere produkter, der kan erhverves enten som enkeltkøb eller i form af et abonnement for brugeren selv eller på vegne af tredjemand.
  3. Brugeren klikker på det eller de valgte produkter.
  4. Et oversigt, der viser brugerens valg og den samlede pris for det eller de valgte produkter, giver brugeren mulighed for at kontrollere ordren.
  5. Brugeren skal dernæst sikre, at alle de viste oplysninger, og især de oplysninger, der er opgivet i de obligatoriske felter i ordreformularen, er i overensstemmelse med hans eller hendes valg. I tilfælde af et enkeltkøb skal kunden derfor kontrollere de valgte træarter, mængden af produkter, og det skovområde, hvor det eller de valgte produkter befinder sig; det kan ikke længere ændres efter godkendelse af ordren.
  6. Brugeren skal dernæst bekræfte ordren.
  7. Når ordren er bekræftet af brugeren, såvel som af den bank, brugeren har benyttet til at placeret ordren, er kontrakten gyldigt indgået med køber.
  8. Onlineordren, som udføres under sikre forhold, er gyldigt indgået efter accept fra banken.
  9. EcoTree sender en ordrebekræftelse pr. e-mail så hurtigt som muligt og senest 5 dage efter ordren. Denne e-mail bekræfter ordren og specificerer dens vigtigste elementer, såsom nærmere enkeltheder om de bestilte produkter og ordrens pris og mængde. Alle oplysningerne i denne bekræftelsesmail udgør dokumentation for indholdet af ordren, medmindre køber bestrider det pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelsen inden for 8 dage. Såfremt køber ikke modtager en ordrebekræftelse, er det hans eller hendes ansvar at kontakte EcoTree ved at udfylde den standardformular, der kan findes på hjemmesiden til dette formål. Det er købers ansvar at sikre, at de oplysninger (identitet, e-mailadresse, postadresse m.v.), vedkommende har afgivet i forbindelse med ordren, er korrekte. Såfremt der indtræffer ændringer vedrørende personoplysningerne, som kan påvirke ordren, er det købers ansvar at opdatere sine oplysninger ved brug af den elektroniske formular på hjemmesiden for at sikre, at køber får gavn af de bestilte produkter. Køber foretager alle nødvendige ændringer af de oplysninger, der blev afgivet ved oprettelsen af køberkontoen/den personlige profil.

  §4: Forsendelse og levering

  På grund af den særlige karakter af de produkter, der markedsføres af EcoTree, er der ingen forsendelse, eftersom køberen køber træer, der vil blive fældet, når de har nået deres fældningsdato. Der vil derfor ikke ske en overdragelse som sådan af de købte produkter. Men når ordren er bekræftet af køber, og den elektroniske betaling er accepteret af den relevante bank, vil ejendomsretten til det eller de produkter, som handlen vedrører, blive overdraget. Køber modtager en faktura, der indeholde vilkårene for ordren:

  • Ordredato,
  • De bestilte træarter,
  • Antallet af købte produkter,
  • Det skovområde, hvor produkterne befinder sig,
  • Den pris, der er betalt. Fakturaen kan downloades af køber på dennes køberkonto/personlige profil og bekræfter overdragelsen af ejerskabet og de dermed forbundne risici.

  §5: Dokumentation

  Det aftales hermed udtrykkeligt, at de oplysninger, der opbevares i EcoTrees informationssystem, særligt i de elektroniske beskedværktøjer, udgør endegyldig dokumentation for de ordrer, køber har afgivet, og for de kontraktmæssige forpligtelser, alle parter skal opfylde. Elektroniske data, der opbevares af EcoTree, udgør dokumentation og skal, hvis de fremlægges som bevis af EcoTree i en retssag eller i andre sager, være tilladte, gyldige og retskraftige mellem parterne på samme måde, på samme betingelser og med samme beviskraft som ethvert dokument, der er udfærdiget, modtaget eller opbevaret i skriftlig form.

  §6: Fortrydelsesret

  Køber oplyses hermed om, at denne i henhold til Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 som privat forbruger er berettiget til at udøve sin ret til at fortryde den ordre, han eller hun har afgivet. I overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte lov har køber som privat forbruger 14 dage til at fortryde sin ordre uden at skulle angive en årsag. Denne periode løber fra det tidspunkt, hvor ordren blev bekræftet, behandlet og accepteret af den relevante bank. Anmodninger om fortrydelse af en ordre sker f.eks. ved at udfylde den standardformular, der kan findes på hjemmesiden til dette formål. EcoTree anerkender modtagelse af en sådan fortrydelsesanmodning pr. e-mail.

  §7: Brug af hjemmesidens onlinekommentarfunktion

  Alle købere kan poste en kommentar på EcoTrees hjemmeside. Hvis vedkommende er en juridisk person, skal han eller hun være juridisk i stand til at indgå en kontrakt og anvende hjemmesiden i overensstemmelse med de generelle betingelser. Den pågældende skal personligt have oplevet at købe et produkt, der udbydes på hjemmesiden. Derfor er indsendelse af en onlinekommentar udelukkende forbeholdt købere. Den pågældende må ikke være i interessekonflikt med EcoTree. Det er obligatorisk at udfylde den formular, der er beregnet til dette formål. Blandt de elementer, der anmodes om i formularen, vil kun brugerens fornavn og by kunne ses offentligt på hjemmesiden. Det indhold, der offentliggøres på hjemmesiden, betegnes "bekræftede meddelelser", hvilket betyder, at EcoTree har sikret, at køber både korrekt har afgivet en ordre for et produkt, der er fundet på hjemmesiden, og betalt for det pågældende produkt, før offentliggørelsen af kommentaren på hjemmesiden. Den e-mailadresse, der benyttes til at indsende kommentaren online, skal være gyldig og skal gøre det muligt at kontakte køber for at muliggøre autentifikation og/eller personlig kontakt med henblik på at bekræfte autenticiteten af hans eller hendes udsagn. EcoTree skal straks pr. e-mail underrettes om enhver form for misbrug eller svigagtig brug af den e-mailadresse, der er registreret til dette formål. Køber kan når som helst anmode om at få sine indlæg slettet ved at sende en e-mail til EcoTree, som vil behandle en sådan anmodning så hurtigt som muligt. Indhold, der vedrører en onlinekommentar, offentliggøres på hjemmesiden inden for en gennemsnitlig vejledende periode på 72 timer (inklusive modereringsperiode). Det vil derefter kunne læses af besøgende eller andre brugere, der besøger EcoTrees hjemmeside. Standardindstillingen viser indholdet kronologisk fra det nyeste til det ældste på grundlag af indsendelsesdatoen. EcoTree vil bestræbe sig på at offentliggøre indholdet, når det modtages fra kunderne. Moderering af hjemmesiden gør det muligt for EcoTree efter eget skøn og uden varsel at fjerne alt eller en del af indhold, der ville være en overtrædelse af gældende lovgivning. EcoTree forbeholder sig ret til, efter helt eget skøn, at bestemme, hvilket indhold der offentliggøres på selskabets hjemmeside, og at fjerne ethvert uforståeligt eller ulovligt indhold (herunder pornografisk, racistisk, sexistisk eller injurierende indhold eller publikationer samt enhver krænkelse af immaterielle rettigheder, offentliggørelsesrettigheder eller rettigheder vedrørende privatlivets fred). En køber, der indsender indhold, bærer på forhånd ansvaret for at:

  • sikre, at indholdet er både relevant og af en kvalitet, herunder eventuelt æstetisk kvalitet, der kan anvendes på hjemmesiden,
  • sikre, at indholdet overholder de generelle betingelser,
  • anvende den samme e-mailadresse til registrering på kommentarfunktionen, som blev brugt til hans eller hendes køberkonto. Køber er alene ansvarlig for det indhold, han eller hun lægger ud på hjemmesiden, og for at overholde de generelle betingelser. EcoTree kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for offentliggjort indhold eller for fejl eller udeladelser begået af kunderne. EcoTree forbeholder sig ret til straks og uden varsel at fjerne ethvert indhold, der er i strid med disse generelle betingelser. EcoTree er ikke ansvarlig for en eventuel skadeserstatning, hverken direkte eller indirekte, der måtte følge af brugen af kommentarfunktionen, uanset årsagen. Køber er derfor alene ansvarlig for en eventuel skadeserstatning, der skyldes overtrædelse af de begrænsninger, der er angivet heri, eller enhver anden skadeserstatning, som er forårsaget af offentlig videregivelse af indhold på hjemmesiden. EcoTree forbeholder sig ligeledes ret til at suspendere adgangen til kommentarfunktionen, navnlig i tilfælde af tekniske problemer eller vedligeholdelse.

  §8: Vores tilbud

  På sin hjemmeside tilbyder EcoTrees fire måder at købe selskabets produkter:

  • Enkeltkøb til køberen selv af en specifik træart, der befinder sig i et bestemt skovområde,
  • Enkeltkøb til andre af en specifik træart, der befinder sig i et bestemt skovområde,
  • Tilmelding til et abonnement for køber selv eller for andre
  • Køb af træer, der skal plantes i løbet af den næste plantesæson efter datoen for købet. Valget foretages mellem de træarter og skovområder, der tilbydes på EcoTrees hjemmeside. Kunderne får også mulighed for at finansiere flere projekter ad gangen. Formålet hermed er at vedligeholde eller skabe biodiversitet som en del af vores "biodiversitetstilbud". Kunden er informeret om, at denne særlige økonomiske transaktion svarer til en donation, hvilket gør, at den ikke er fradragsberettiget. Efter opkrævning af selskabets kommission er EcoTree ansvarlig for at fordele alle kundens donationer til de valgte projekter. Træabonnementet gør det muligt for køber at erhverve træer udvalgt af EcoTree på månedlig basis. Køber giver EcoTree bemyndigelse til at udvælge de specifikke træer og arten af dem, som vil blive føjet til hans eller hendes køberkonto. En køber, der har tilmeldt sig et abonnement, vælger det beløb, der skal trækkes pr. måned, og den konto, hvorfra vedkommende ønsker, at beløbet trækkes. Hver måned føjes de nye træer, som EcoTree har valgt, til køberkontoen eller til en anden valgt persons konto. En faktura, der oplyser køber om de nærmere enkeltheder i hans eller hendes ordre uploades til køberkontoens personlige profil eller til en af de personer, køber har besluttet at betale for. Fakturaen oplyser om antallet af nye træer, hvilken art, de er, samt den skov, hvor de befinder sig. Når køber på vegne af andre har foretaget et køb, enten som enkeltkøb eller som et månedligt abonnement, skal vedkommende angive, for hvem han eller hun har foretaget købet eller oprettet abonnement i overensstemmelse med bestemmelserne i §4 vedrørende produkter, der er købt lejlighedsvis eller via abonnement for mindreårige. Når køber foretager et køb på vegne af en anden, skal køber indtaste modtagerens e-mailadresse. EcoTree sender en e-mail på ordredagen eller en senere dag, som fastsættes efter købers anmodning. Denne e-mail indeholder en gavekode, der skal indtastes, og instruktioner, der forklarer modtageren, hvordan denne får adgang til de erhvervede træer. Gavekoden, som beviser købet af et eller flere træer og/eller en eller flere abonnementer, er gyldig i et år fra udstedelsesdatoen. Koden er personlig og kan ikke refunderes eller ombyttes. Udløbsdatoen vil under ingen omstændigheder blive forlænget, og der vil ikke blive givet dispensation fra den ovenfor nævnte regel, bortset fra hvis køber fortryder købet. Såfremt gavekoden ikke bliver benyttet inden for den tidsfrist, der er angivet på købers faktura for tredjepart eller på modtagerens kvittering, er hverken køber eller modtager berettiget til tilbagebetaling. Bortset fra selskaber, hvis engagement varer mindst ét år (med stiltiende forlængelse), har køber ret til at opsige sit abonnement når som helst ved blot at sende EcoTree en e-mail. Opsigelsen af abonnementet vil have virkning senest tre dage efter anmodningen (idet datoen for afsendelse anses som dokumentation). Køber forbliver ejer af de tidligere erhvervede træer. Det faktiske ophør afhænger af betaling af en eventuel ekstra levering. Såfremt betaling ikke sker, forbeholder EcoTree sig ret til at ændre kundens portefølje, så den går i nul. Ved oprettelse af et træabonnement garanterer EcoTree pr. 25. maj 2018 følgende fordele for vores (ikke-professionelle) kunder, såvel som for alle kunder, der allerede før den nævnte dato har tegnet abonnement, uden tilbagevirkende kraft:
  • Eneret til sjældne arter og træer, hvor der forventes at være en kort tidsperiode tilbage, før de skal fældes
  • Hvert år tilbydes et antal træer, i forhold til det antal træer, som kunden abonnerer på pr. måned. EcoTree gør kunden opmærksom på, at prisen på de træer, der tilbydes, fastsættes efter EcoTrees skøn. EcoTree oplyser ligeledes kunden om, at denne eneret kun bliver givet, såfremt EcoTree officielt har modtaget de 12 lige store og på hinanden følgende betalinger, der kræves i henhold til bestemmelserne om abonnementer. Disse bestemmelser dækker ikke abonnementer, der er oprettet af erhvervskunder.

  §9: Sponsorater

  EcoTree tilbyder sine kunder muligheden for at opfordre andre (privatpersoner og erhvervskunder) til at abonnere på et af sine tilbud til gengæld for salgsfremmende fordele. For at kunne benytte dig af tilbuddet skal du være aktiv EcoTree-kunde, som har købt mindst et af EcoTrees produkter. Private kunder har mulighed for at henvise en eller flere personer til EcoTree. Dog er det antal træer, som du, der foretager henvisningen, tilbydes, begrænset til fem. For at henvisningen kan bekræftes, skal henvisningskoden være indtastet før registrering. Når den, du har henvist til EcoTree, har købt 10 træer (via ordrer eller abonnement), modtager du et gratis træ på din konto. Det er ikke tilladt at henvise sig selv eller nogen inden for samme husstand. Den, du henviser til EcoTree, skal have en anden e-mailadresse og faktureringsadresse end dig. Kun slutbrugeren af produktet vil anses for at være én, der er blevet henvist til EcoTree. Den, der er blevet henvist til EcoTree, skal bruge sit eget betalingsmiddel. Henvisningsordningen fungerer inden for en privat ramme. Den, du henviser til EcoTree, skal være en bekendt, ven eller slægtning. Kunstige ordrer for at oppuste antallet af personer, du har henvist, vil ikke blive medtaget. EcoTree forbeholder sig ret til at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, deltagerne har givet. Deltagerne i denne proces (både, hvis du henviser nogen, eller hvis nogen henviser dig) skal give tilladelse til eventuel kontrol af gyldigheden af deres henvisning. Hvis der efter verificering stadig er omstridte punkter, kan godkendelsen blive nægtet. Den endelige godkendelse af henvisningen finder først sted, når den juridiske fortrydelsesperiode er udløbet.

  §10: Kontraktforholdet mellem EcoTree og selskabets kunder

  EcoTree ejer og køber regelmæssigt skovarealer. EcoTree driver skoven og vedligeholder træerne, indtil de til sidst fældes. Aftalen mellem køber og EcoTree betyder, at køber: • deponerer et beløb svarende til et antal træer af den aftalte art, og • får ejerskab over et eller flere træer. Denne ret materialiserer sig også som ejerskab af en del af overskuddet fra fældningen af træerne, på det tidspunkt hvor træerne fældes. • Køber modtager ikke indtægter fra den mellemliggende fældning, indkomst fra skoven, herunder jagtrettigheder eller andre tilskud. I sin årlige ledelsesrapport vil EcoTree indeksere købers personlige konto på grundlag af en ad hoc revision foretaget af en skovbrugsekspert efter hver fældningsperiode, som bekræfter kvaliteten af skovforvaltningen og skovbruget. I lyset af naturens uforudsigelighed og de forskellige metoder til skovrydning og skovfornyelse, som medfører både tab og fremkomst af træer, er antallet af træer, som EcoTree sælger, fastsat under hensyntagen til en skovmasse med en tæthed på mellem 1.000 og 10.000 træer pr. hektar. EcoTree gør desuden kunden opmærksom på de særlige privilegier, som tildeles kunder, der ejer træer i det samme skovområde. Den enkelte kunde ejer både et træ (eller flere) og en del af overskuddet fra fældningen af træer, der, på det tidspunkt hvor de fældes, befinder sig i samme område. Den enkelte kunde får således en del af salgsprovenuet fra fældningen af træer, der har nået deres fældningsdato i det pågældende område. Kunderne er indbyrdes enige om ikke kun at nyde godt af indtægter, der udelukkende er skabt af kundens eget træ. Det bemærkes, at det træ, som kunden køber, kan forsvinde, før det når sin fældningsdato. Selv i tilfælde af, at kundens træ af en eller anden grund skulle forsvinde, overføres ejerskabet i overensstemmelse med denne paragraf ved reel subrogation til en del af indtægterne fra den endelige fældning af træer, der i et givet skovområde har nået deres fældningsdato, som følger: Ret til produkterne fra den endelige fældning = produktet af fældningen x det beløb ekskl. moms, som X har abonneret for/det samlede beløb ekskl. moms, der er abonneret for i det pågældende område. Det præciseres at:

  • "Produktet af fældningen" svarer til det samlede produkt af fældningen af de resterende træer i skovområdet, der har nået deres fældningsdato.
  • "Det beløb, som X har abonneret for" svarer til summen af træer ganget med deres respektive købspris ekskl. moms på T0 (*), som kunden har købt.
  • "Det samlede beløb, der er abonneret for i det pågældende område" svarer til summen af alle "beløb, der er abonneret for" af hver enkelt kunde inden for området. Den samlede sum af købspriserne ekskl. moms for træer, der har nået deres fældningsdato på T(0). (*) T0: den dato, hvor træerne først blev markedsført på EcoTrees platform. Så snart træerne er erhvervet, giver kunden EcoTree bemyndigelse til at forvalte de erhvervede træer. Formålet med denne bemyndigelse er at gøre EcoTree i stand til at gennemføre en forvaltningsstrategi, der har til formål at skabe størst mulig værdi ud af skovområderne. Bemyndigelsen omfatter skovfaglig ekspertise og vedligeholdelse, som f.eks. svampebehandling, rydning, beskæring, udtynding mv. Desuden forbeholder EcoTree sig ret til at benytte sig af faste partnere, som f.eks. og især skovfaglige eksperter eller lokale skovbrugsselskaber. EcoTrees forpligtelse vedrørende god skovforvaltning er begrænset til de omkostninger, der oprindeligt er planlagt og hensat midler til. Såfremt skovmassen skulle forsvinde af grunde, der er uden for EcoTrees forpligtelse til god forvaltning, og når de oprindeligt planlagte og hensatte beløb ikke er tilstrækkelige til at afbøde en sådan begivenhed uden at påvirke den generelle økonomi i det pågældende skovområde og ødelægge den eksisterende skovforvaltningsplan, har EcoTree mulighed for at fælde træer tidligere end planlagt. Disse træer kan være ejet af kunderne (driftstab). I så fald vil disse kunder modtage indtægterne af den uventede fældning og salget deraf. Indtægterne fra denne fældning vil blive fordelt i forhold til kundernes engagement som anført nedenfor i disse betingelser – og kontraktforholdet mellem kunden og EcoTree ophører således. Investorrettigheder vil således udvikle sig til et rent krav på indtægterne fra fældningen, som vil blive betalt fuldt ud til kunderne og ikke anvendt til vedligeholdelse af skovmassen. Det præciseres, at en tidlig fældning på ingen måde udgør en udtynding af træerne. Tidlig fældning er en ikke-planlagt udnyttelse på grund af en tvingende omstændighed (f.eks. storm, sygdom eller brand), der gør en fremtidig fældning usikker. Udtynding er en foranstaltning, der består i for tidlig fjernelse (i henhold til den fastsatte skovforvaltningsplan) af visse træer med henblik på bedre miljøpræstation og produktivitet. Under hensyn til risikoen for brand eller ekstremt vejr eller andre naturlige eller kriminelle risici kan der forekomme betydelige fældning i et skovområde som følge af en af disse risicis opståen, uden at dette påvirker skovens generelle økonomi eller ødelægger den fastlagte skovforvaltningsplan. Pr. definition er disse fældninger ekstraordinære, idet de ikke er fastlagt i forvaltningsplanerne og langt overgår dem, der er nødvendige for god og sædvanlig skovforvaltning. Hvor det er relevant, gælder følgende:
  • Alle beløb, der er en følge af den uplanlagte fældning, der er sket (herunder stormfald), bliver deponeret på en særlig konto.
  • De således indbetalte beløb lægges til den indkomst, der udbetales til kunderne på de oprindeligt planlagte tidspunkter. Disse beløb fordeles i forhold til de beløb, kunderne har investeret, som anført i registrene. Alle produkter, herunder de deponerede beløb, vil således stadig blive betalt til kunderne i henhold til den formel, der er beskrevet i disse generelle betingelser.
  • Når det er relevant, vil enhver erstatning, der udbetales af et forsikringsselskab, blive anvendt til udbedring af skovmassen. De parceller, der blive genplantet, vil om nødvendigt udgøre nye skovbevoksninger (skovområder), som vil blive sat til salg af EcoTree. De vil under ingen omstændigheder blive lagt til indtægterne fra den pågældende skov. Beslutningen om at udføre en fældning tidligere end planlagt med tilbagebetaling eller en ekstraordinær fældning med deponering træffes af en uafhængig skovekspert. Desuden vil EcoTree i sin årlige ledelsesrapport og på købers personlige profil fremlægge en ad hoc revision foretaget af en skovekspert, der bekræfter kvaliteten af skovdyrkningen. EcoTree gør kunden opmærksom på, at denne ikke vil modtage indtægter fra jagtrettigheder eller andre tilskud, da disse indtægter indkasseres af EcoTree for at finansiere de vedligeholdelsesomkostninger, der sikrer skovens sunde og bæredygtige udvikling. EcoTree henleder kundens opmærksomhed på, at grundejeren forbliver ejer af jorden. Ved at købe et træ deltager kunden i finansieringen af grundejerens køb af jord. Vedrørende den periode, der går fra salget af træer, indtil den endelige fældning på fældningsdatoen – som genererer skovsalgsindtægter – oplyses det, at EcoTree forpligter sig til: (i) ikke at indgå i en kontraktmæssig relation eller give reelle rettigheder af nogen art til tredjemand (reel rettighed til andres ejendom) i det skovområde, hvor EcoTrees træer sælges og befinder sig, og (ii) ikke at overdrage ejerskabet af skovområdet (af jorden) til tredjemand.

  §11: Tidlig overdragelse af træer fra købers side

  EcoTree gør køber opmærksom på, at værdien af det produkt, han eller hun har købt, hovedsagelig stammer fra den bæredygtige forpligtelse, vedkommende påtager sig, til at fremme og støtte en sund skovforvaltning på lang sigt, svarende til det erhvervede træs livscyklus. Derfor kan produktet leve længere end køber, afhængig af de erhvervede arters fældningsdato. EcoTree har ikke bemyndigelse til at sikre likviditeten af sine kunders finansielle aktiver. Af hensyn til en sund forvaltning af kundernes skovaktiver og med det formål på deres vegne at sikre bæredygtigheden af de valg, der foretages i forvaltningen af de skovområder, der er under EcoTrees tilsyn, forbeholder EcoTree sig imidlertid ret til efter eget skøn at købe træer, som selskabets kunder måtte sætte til salg. Købers opmærksomhed henledes desuden på, at dette blot er en indfrielsesret og under ingen omstændigheder en forpligtelse. Den enkelte køber kan til enhver tid beslutte at overdrage de rettigheder, de har erhvervet, til tredjemand. Der er adgang til en funktion til dette formål i den enkelte kundes personlige profil.

  §12: Betaling

  Priserne er opgivet i euro inklusive moms, medmindre andet er angivet på hjemmesiden. De priser, der er angivet på hjemmesiden, kan ændres når som helst uden varsel. Sådanne ændringer vil ikke gælde for ordrer, for hvilke betalingen allerede er blevet bekræftet af den bank, som EcoTree samarbejder med. Enhver afvisning af betaling af en ordre fra bankens side annullerer ordren. De omkostninger, annullering medfører, skal brugeren selv dække, uden at dette berører en kravsag, der måtte blive bragt mod denne. Betalinger foretaget på hjemmesiden kan ske med kreditkort (kort fra følgende udbydere accepteres: Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard eller American Express ) via Stripe, et sikkert betalingssystem. Ingen bankoplysninger overføres via hjemmesiden: Køber betaler ved at indtaste nummer, udløbsdato og sikkerhedskoden på bagsiden af vedkommendes kreditkort online i de felter, der er beregnet hertil i den formular, der kan findes på EcoTrees hjemmeside. Såfremt betaling viser sig at være uregelmæssig, ufuldstændig eller manglende af en grund, der kan tilskrives køber, annulleres salget af produkterne. De deraf følgende omkostninger bæres af køber, og en civil- og/eller straffesag vil, om nødvendigt blive rejst mod køber. Med henblik på at sikre transaktionernes og kundernes sikkerhed forbeholder EcoTree sig ret til at blokere ordrer, der forekommer svigagtige eller ikke giver alle nødvendige garantier for sikker onlinebetaling. Hvis dette er tilfældet, kan køber alligevel erhverve et af de produkter, der sælges på hjemmesiden, ved at anvende andre betalingsmåder end den, der er blevet blokeret. Derudover forbeholder EcoTree sig ret til i tilfælde af uregelmæssigheder med hensyn til betalingen af en ordre på hjemmesiden at registrere de oplysninger, der er indsamlet under købet, på en liste over betalingshændelser. Om nødvendigt kan brugeren ikke anvende disse oplysninger til at afgive andre ordrer på hjemmesiden. Der vil blive sendt en e-mail til den e-mailadresse, der blev registreret på ordretidspunktet, for at informere brugeren og opfordre denne til at normalisere situationen med vores kundeservice.

  §13: Immateriel ejendom

  EcoTree ejer alle immaterielle rettigheder vedrørende hjemmesiden og er indehaver af de tilhørende brugerrettigheder. Adgang til EcoTrees hjemmeside giver ikke brugeren nogen rettigheder til de immaterielle rettigheder, der vedrører hjemmesiden, som forbliver EcoTrees eksklusive ejendomsrettigheder. De elementer, der er adgang til på hjemmesiden, særlig i form af tekst, fotografier, billeder, ikoner, kort, lyde, videoer, software, databaser og data, er ligeledes beskyttet af immaterielle og industrielle enerettigheder og andre tingligt beskyttede rettigheder, som ejes af EcoTree. Med de undtagelser, der er anført i disse generelle betingelse, må brugeren eller køberen ikke under nogen omstændigheder reproducere, sende, ændre, overføre, offentliggøre, tilpasse eller på noget medie eller på nogen som helst måde tilpasse eller udnytte hele eller en del af hjemmesiden uden EcoTrees forudgående skriftlige samtykke. Disse generelle betingelser indebærer ikke nogen form for overdragelse af immaterielle rettigheder vedrørende elementer tilhørende EcoTree til fordel for brugeren. Hjemmesiden, varemærker, design, modeller, billeder, tekst, fotografier, logoer, grafiske chartre, software og programmer, søgemaskiner, databaser, lyde, videoer, domænenavne, design eller andre oplysninger eller medier, der præsenteres af EcoTree, uden at denne liste er udtømmende, er selskabets eksklusive ejendom og er beskyttet af dets copyright, varemærke, patent og enhver anden immateriel eller industriel rettighed, der er anerkendt i henhold til gældende lovgivning. Enhver hel eller delvis reproduktion og/eller gengivelse af en hvilken som helst af disse rettigheder er uden EcoTrees udtrykkelige bemyndigelse forbudt og vil udgøre en krænkelse. Følgelig har brugeren forbud mod enhver aktivitet eller handling, der må formodes at krænke EcoTrees immaterielle rettigheder. Brugeren må under ingen omstændigheder anvende, printe eller reformatere indholdet af EcoTrees hjemmeside til andet end privat- eller familiebrug. Brugeren forpligter sig til ikke at downloade, reproducere, sende, sælge eller distribuere indholdet på EcoTrees hjemmeside. Dette forbud gælder især, men ikke udelukkende, for fremgangsmåder såsom web scraping eller brug af robotter med henblik på at ekstrahere eller reproducere visse dele af EcoTrees hjemmeside, herunder tilbud på produkter, der præsenteres der, især med henblik på kommerciel anvendelse. Hel eller delvis udnyttelse af EcoTrees hjemmeside, som EcoTree ikke tidligere har givet tilladelse til, kan uanset årsag blive genstand for en relevant retssag, herunder en krænkelsessag. Indsættelse af hypertekstlinks til en hvilken som helst del af hjemmesiden er forbudt uden EcoTrees forudgående skriftlige tilladelse.

  §14: Anvendelse af EcoTrees hjemmeside

  Anvendelse af software, der downloades fra hjemmesiden for at få adgang til bestemte tjenester, er underlagt vilkårene i den tilhørende licens. Køber og/eller brugeren forpligter sig til ikke at installere, kopiere eller anvende denne software, før de på forhånd har indvilget i licensvilkårene. For software, der ikke er ledsaget af en licens, får køber og/eller brugeren en midlertidig, privat, personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til softwaren alene med henblik på at få adgang til EcoTrees hjemmeside. Ved at installere eller anvende softwaren forpligter køber og/eller brugeren sig til at overholde denne betingelse. EcoTree garanterer hverken, at selskabets hjemmeside er fri for fejl, mangler eller bugs, eller at de vil blive afhjulpet. Endvidere kan EcoTree heller ikke garantere, at hjemmesiden vil fungere uden afbrydelse eller nedbrud, eller at den er kompatibel med købers og/eller brugerens særlige hardware eller konfiguration. EcoTree er på ingen måde ansvarlig for driftstekniske problemer, der kan tilskrives tredjemands software. EcoTree er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for forudsigelig eller uforudsigelig materiel eller immateriel skade (herunder direkte eller indirekte driftstab, mulighedstab m.v.), der skyldes anvendelse eller manglende mulighed for anvendelse af hjemmesiden, hverken helt eller delvist. Endelig kan EcoTree ikke kontrollere alle de hjemmesider, selskabet henviser til via hypertekstlinks, der kun findes for at lette brugerens eller købers søgninger. EcoTree er derfor ikke ansvarlig for deres indhold. Både brugeren og køber erklærer, at de er bekendt med internettets egenskaber og begrænsninger, især dets tekniske ydeevne, svartider for rådgivning, forespørgsler og overførsel af data samt de risici, der er forbundet med kommunikationssikkerhed. Både bruger og køber erklærer, at de har bekræftet, at den computerkonfiguration, de anvender, ikke indeholder virus, og at den er i perfekt driftssikker stand. Såfremt hjemmesiden indeholder hypertekstlinks til andre hjemmesider, er det købers og/eller brugerens ansvar at læse politikkerne på de hjemmesider, som EcoTree henviser til, særlig med hensyn til beskyttelse af personoplysninger. EcoTree forpligter sig ikke med hensyn til andre hjemmesider, som køber og/eller brugeren kan få adgang til via hjemmesiden. EcoTree kan på ingen måde holdes ansvarlig for indholdet, driften eller adgangen til disse hjemmesider. Enhver oprettelse af et link til selskabets hjemmeside er betinget af EcoTrees forudgående godkendelse.

  §15: Beskyttelse af personoplysninger

  EcoTree indsamler data, når brugeren har givet sit samtykke. EcoTree sikrer, at alle indsamlede data aldrig gives, lejes eller sælges til tredjemand. EcoTree behandler udelukkende brugernes fortrolige oplysninger med det formål at drive sin hjemmeside. Som brugeren anerkender, vil de indsamlede personlige data blive behandlet med henblik på at gennemføre ordrerne. Med samme formål kan personoplysninger videregives til EcoTrees leverandører. Desuden kan EcoTree indsamle de besøgendes ikke-personlige oplysninger med henblik på at forbedre funktionaliteterne på hjemmesiden (f.eks. sporing af antallet af besøgende på bestemte sider). I overensstemmelse med Databeskyttelsesloven – Lov nr. 502 af 23. maj 2018 – og EU-forordning 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger har du ret til at få adgang til, ændre og slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder eller har spørgsmål om behandlingen af dine data, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige: dpo@ecotree.green eller indgive en klage til Datatilsynet. Se vores særlige side for at finde ud af mere om vores databeskyttelsespolitik på https://ecotree.green/en/data-protection.

  §16: Lovvalg og værneting

  Disse generelle betingelser og mere overordnet det kontraktforhold, der er indgået mellem køber og EcoTree, er reguleret af dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med deres fortolkning og/eller udførelse henvises til de danske domstole.

  §17: Force majeure

  Ingen af parterne har forsømt at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser, så længe udførelsen er forsinket, vanskeliggjort eller forhindret af en hændelig begivenhed eller i tilfælde af force majeure. Den part, der er påvirket af sådanne omstændigheder, skal give den anden part meddelelse herom inden for 7 hverdage efter at være blevet bekendt med dem. Enhver uafværgelig udefrakommende kendsgerning eller omstændighed, der anses for at være uforudsigelig, uundgåelig, uden for kontrol, og som på trods af alle rimelige anstrengelser ikke kan forhindres af de involverede parter, anses som en hændelig begivenhed eller force majeure. De to parter mødes herefter inden for 30 dage for at undersøge konsekvensen af hændelsen og blive enige om betingelserne for den videre udførelsen af ordren. Hvis den hændelige begivenhed eller force majeure varer længere end 60 dage, kan ordren på produkterne annulleres af den skadelidte part. Desuden udvider EcoTree definitionen af begge begreber til: blokering af transportmidler, blokering af levering eller forsyning, jordskælv, brand, uvejr, oversvømmelse, lynnedslag og/eller nedlukning af telekommunikationsnetværk.

  §18: Risici

  Følgende typer risici angives som relateret til et køb af træer på EcoTrees hjemmeside, da risikoen ikke anses for at være begrænset hertil: Risiko for helt eller delvist tab af kapital Et træ kan falde i værdi, hvilket medfører en risiko for helt eller delvist tab af investeret kapital. Inflationsrisiko Valutakurser kan ændre sig over tid. Der er derfor en risiko for fald i valutakursen, hvilket kan medføre lavere afkast end inflationen. Risiko for manglende likviditet Det er en langsigtet investering, som ændrer sig, bl.a. afhængig af hvornår træet er klar til fældning. EcoTree garanterer ikke likviditeten af købernes indskud. Kunden kan i henhold til disse generelle betingelser overdrage sine rettigheder til tredjemand. I så fald skal køber give EcoTree meddelelse herom og følge den gældende proces, således at EcoTree kan registrere den nye kunde. EcoTree forbeholder sig ret til efter eget skøn at tilbagekøbe købers træer, hvis køber udbyder sine rettigheder til salg. Dette sker efter EcoTrees skøn og udgør ikke en forpligtelse for EcoTree over for køber. EcoTree kan derfor nægte at tilbagekøbe købers træer. Risiko i forbindelse med de underliggende markeder og nedgang i tømmerpriser Salgsprisen for den endelige fældning af fældningsmodne træer i et skovområde er underlagt usikkerhed, der især vedrører markedssvingninger og især muligheden for fald i priserne på fældede træer, eller muligheden for at træerne ikke har nogen værdi, eller at de oprindeligt erhvervede arter ikke opfylder den fremtidige efterspørgsel. Fare for brand, vejr- eller andre naturkatastrofer – manglende forsikring til dækning af disse risici Skovområder er udsat for adskillige naturkatastrofer. Naturkatastrofer, farer og ulykker (storm, sygdom, brand m.v.) kan skade eller ødelægge træerne. Der er ikke tegnet forsikring til dækning af risikoen for skade på eller ødelæggelse af træerne. Der er også brand- og vejrrelaterede risici (f.eks. kraftig vind, store nedbørsmængder, regn, oversvømmelser, uvejr, sne, is, hedebølger eller ekstrem kulde) eller risici relateret til andre naturfarer, som kan medføre fuldstændigt tab af den kapital, køberen har investeret. Kreditrisiko Køber bærer ligeledes kreditrisikoen for EcoTrees insolvens. Dette kan medføre tab af investeret kapital.

  §19: Forsikring

  EcoTree har tegnet forsikring hos Skovdyrkerne, der dækker risici relateret til skovbrande og stormskade. Kunden oplyses udtrykkeligt om, at i tilfælde af erstatning efter et tab vil forsikringen blive anvendt til at udbedre det berørte skovområde og vil ikke blive givet i erstatning til køber, da købers rettighed er en rettighed til det fældede træ.

  §20: Bestemmelser for tredjemand

  Når køber ønsker at tilbyde tredjemand mulighed for at erhverve produkterne, er det aftalt mellem parterne, at køber kan overdrage sine rettigheder, der udspringer af denne kontrakt, til en tredjemand efter eget valg. Så snart udpegningen af den begunstigede er blevet meddelt EcoTree mod kvittering for modtagelsen, overdrages købers rettigheder og forpligtelser i henhold til disse generelle betingelser til den begunstigede. Hvis køber beslutter sig til at udøve sin tilbagekaldelsesret, dvs. før den begunstigedes accept, skal køber meddele EcoTree dette mod kvittering for modtagelsen.

  §21: Bekæmpelse af korruption

  EcoTree har forpligtet sig til at forebygge og bekæmpe bedrageri og korruption i overensstemmelse med bestemmelserne i Hvidvaskeloven – LBK-nr. 1782 af 27. november 2020) om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask, finansiering af terrorisme og bekæmpelse af korruption. Det er vores hensigt, at alle personer og selskaber, vi har forbindelse med, overholder de samme principper og nøje overholder de gældende regler. Derfor skal alle EcoTrees medkontrahenter og samarbejdspartnere: • formelt afholde sig fra at gennemføre nogen form for bedrageri eller korruption i forbindelse med deres relationer til EcoTree, • forpligte sig til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at deres ledere, medarbejdere, underleverandører, repræsentanter eller andre tredjemænd, der er under deres kontrol, overholder denne forpligtelse, • forpligte sig til straks at informere EcoTree om interessekonflikter eller begivenheder, som de måtte være blevet gjort opmærksom på, og som kunne resultere i, at de fik en uretmæssig fordel, enten økonomisk eller af anden karakter, eller mere overordnet om overtrædelse af gældende regler, i løbet af partnerskabet med EcoTree. Enhver overtrædelse af de forpligtelser, der er defineret i denne paragraf, vil blive betragtet som en alvorlig misligholdelse, der bemyndiger EcoTree til at opsige sit forhold til sin medkontrahent eller anden samarbejdspartner uden varsel eller erstatning, men med forbehold af enhver skadeserstatning, som EcoTree måtte kræve i tilfælde af en sådan misligholdelse.

  §22: Kommunikation

  Køber anerkender udtrykkeligt, at dennes engagement med EcoTree ikke er del af en CO2 modregningsproces, men snarere fortsættelsen af en tidligere og absolut nødvendig proces til reduktion af købers udledning af drivhusgasser. Kunden anerkender, at denne er blevet advaret om, at omtale af kulstofbindingstal i sin kommunikation ofte er ensbetydende med etablering af en matematisk korrelation mellem kundens CO2-aftryk og skoven, og rent faktisk udtrykker en holdning til CO2-modregning, som EcoTree ikke bifalder. Købers engagement med EcoTree er et bidrag til global kulstofneutralitet gennem udvikling af skoven som kulstofdræn. Virkningen af dette engagement bør aldrig overkommunikeres og bør være proportionel med naturen, engagementsbeløbet, og virksomhedens økologiske omstilling. Desuden afholder kunden sig udtrykkeligt fra primært at kommunikere om træplantning. Handlingen er kun økologisk berettiget, hvis og kun hvis den ledsages af en oprigtig skovforvaltningspolitik (som først og fremmest støtter bevarelsen af eksisterende træer og naturlig skovfornyelse) og beskyttelse af økosystemer i en levende skov. Køber anerkender ligeledes, at denne er blevet advaret om de skadelige virkninger, en kommunikationskampagne til fremme af træplantning kan have på offentligheden, idet træplantning på ingen måde, hverken i sig selv og endnu mindre, når den udføres på industriel vis, udgør en løsning på klimakrisen. Køber accepterer udtrykkeligt at placere bæredygtig skovforvaltning centralt i sin kommunikation, da det er den eneste garanti for bevarelse af skovens biologiske diversitet, produktivitet, gendannelsesevne, vitalitet samt muligheder for nu og i fremtiden at opfylde relevante økonomiske, økologiske og sociale funktioner på lokalt, nationalt og globalt niveau, uden at skade andre økosystemer. Hvis kundens kommunikation af dennes engagement omfatter promovering af kundens produkter og tjenester, anbefaler EcoTree, i forventning om bestemmelserne i Klimatilpasningsloven, at disse produkters og tjenesters CO2-aftryk vil blive præsenteret.

  §23: Afsluttende bestemmelser

  Den kendsgerning, at EcoTree ikke på et givent tidspunkt påberåber sig en bestemmelse i disse generelle betingelser, skal ikke fortolkes som frafald af retten til at gøre det på et senere tidspunkt. EcoTree forbeholder sig ret til uden forudgående varsel og når som helst at revidere og/eller ændre disse generelle betingelser. Såfremt en af bestemmelserne i de generelle betingelser erklæres ugyldig, skal den anses for at være uskrevet, uden at dette påvirker gyldigheden af de andre bestemmelser, medmindre den bestemmelse, der erklæres ugyldig, var væsentlig og afgørende.