Generelle vilkår og betingelser for salg

https://ecotree.green

Denne EcoTree-hjemmeside er blevet redigeret af selskabet EcoTree.

Virksomheden er en SAS (forenklet aktieselskab, engelsk: simplified joint-stock company) med en kapital på 99 750 € og hvis hovedsædes placering er 110 Rue Charles Nungesser, 29490 Guipavas.

Den er registreret hos R.C.S. i Brest under nummeret 802 165 704.
Hjemmesiden er angivet til CNIL under nummeret 2058010. Virksomhedens firmanavn er EcoTree.

EcoTree er registreret hos AMF under nummeret D-18-01 som mellemmand i diverse varer. Klik på hyperlinken for at få adgang til informationsdokumentet.


Juridisk repræsentant: Erwan LE MENE
Publikationsdirektør: Baudouin VERCKEN

Kontakt os via:
Firma navn: EcoTree International ApS
CVR nr.: 40699805
E-mail: hello@ecotree.dk
Telefonnummer: 78 73 73 26
Adresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V, Danmark

Host:
Amazon Web Services, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Hjemmeside: https://aws.amazon.com

Præambel

Disse generelle vilkår og betingelser gælder uden forbehold eller begrænsning for alle de tjenester, EcoTree tilbyder på denne hjemmeside: dvs. forskellige tilbud til køb af træer for private og juridiske personer under privatret.

EcoTree tilbyder køb af forskellige træarter og -sorter spredt over forskellige skovområder, enten som enkeltkøb eller som abonnement.

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser for salg er at definere betingelserne for brug af hjemmesiden EcoTree.dk og de kontraktmæssige forhold, der er etableret mellem selskabets side og købere.

Når du åbner EcoTrees hjemmeside anses du for at acceptere de generelle vilkår og betingelser.

Ændringer i disse generelle vilkår og betingelser kan håndhæves for brugere af webstedet fra det tidspunkt, de offentliggøres, men kan ikke anvendes på tidligere indgåede transaktioner.

« Produkt »  henviser til et træ, både til dets art eller det skovområde, hvor det er placeret (herunder dets GPS koordinater).
« Tilbud »  henviser til de forskellige produkter, der tilbydes, samt vilkårene for deres erhvervelse,
« Tjenester » henviser til alle produkter og tjenester, der tilbydes (inklusive abonnementer) af EcoTree på sin hjemmeside,
« Køber » henviser til enhver fysisk eller juridisk person, der har oprettet en køberkonto (også kaldet personlig konto eller personlig profil) på vores hjemmeside,
« Køberkonto eller personlig konto » déhenviser til den del af hjemmesiden oprettet af køberen, udfyldt med hans eller hendes personlige oplysninger, og som kun er tilgængelig for køberen med den fortrolige kode udstedt til ham eller hende ved oprettelsen af kontoen,
« Tynding » refererer til skæring af et træ, før det er nået modenhed,
« Modenhed » henviser til slutningen af et træs livscyklus, når det er klar til at blive fældet og brugt som træ eller tømmer,
« Fældningspris pr. enhed » refererer til salgsprisen på træer i et skovområde, hvor træer har nået modenhed,
« Ordre » henviser til ethvert køb af et produkt fremstillet og valideret af køberen på hjemmesiden hos firmaet EcoTree,
« Generelle Vilkår og Betingelser » henviser til disse generelle vilkår og betingelser for salg og brug accepteret af køberen af et produkt fremstillet på webstedet for firmaet EcoTree under oprettelsen af hans eller hendes konto,
« Bruger » henviser til enhver person, der besøger webstedet for firmaet EcoTree, inden han eller hun køber produkter på denne hjemmeside, ,
« Hjemmeside eller websted » refererer til internetsiden udgivet af EcoTree, hvor brugerne har mulighed for at erhverve EcoTrees produkter,
« Kundeservice » henviser til afdeling ved firmaet EcoTree, der tager sig af relationer til købere eller enhver person, der besøger hjemmesiden og ønsker at modtage mere information om virksomhedens produkter og tjenester,
« Betroet tredjepart » henviser til en fysisk person, som enhver køber (kun fysiske personer) angiver på hans eller hendes køberkonto ved oprettelsen.

Udtrykket "skovområde" betegner overfladen af et jordstykke, som er knyttet til et større område (hvor der er et eller flere træsorter), en skovforvaltningsplan og over en bestemt tidsperiode. Jordstykket er delt op af divisioner, som hvert år bliver udnyttet af denne plan. EcoTrees økonomiske model (retten til det fældet produkt) anvendes i omfanget af dette jordstykke. (En skovforvaltningsplan er det sæt skovbrugsinterventioner, der er nødvendige for at nå et givet mål i en given kontekst.) Disse generelle vilkår og betingelser er valide fra 4. august 2020. Denne version annullerer og erstatter tidligere versioner.

Brugere opfordres til omhyggeligt at læse disse Generelle Vilkår og Betingelser, som er tilgængelige via hyperlink på hver side af selskabet EcoTrees hjemmeside. 

Brugere rådes til at downloade og/eller udskrive dem og beholde en kopi.

Køb af produkter er forbeholdt brugere, der har oprettet en køberkonto, og som dermed har accepteret disse generelle vilkår og betingelser i deres helhed med et enkelt klik. 

Den eksplicitte accept af disse Generelle Vilkår og Betingelser bekræftes ved at tjekke boksen af eller ved at klikke på hypertekstlinket, der er angivet til dette formål. 

Da de Generelle Vilkår og Betingelser kan ændres til enhver tid og uden varsel er det afgørende, at køberen holde sig opdateret omkring eventuelle ændringer af de Generelle Vilkår og Betingelser, når de erhverver et nyt produkt, især for at sikre, at de gældende kontraktbestemmelser overholdes.

Punkt 1: Opret en køberkonto

For at bestille et produkt på webstedet for firmaet EcoTree, skal brugeren være mindst 18 år gammel, lovligt være i stand til at indgå en kontrakt og bruge dette websted i overensstemmelse med disse generelle vilkår.

Brugeren skal oprette en køberkonto ved at udfylde en registreringsformular online og udfylde alle de obligatoriske felter.

EcoTree forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise via e-mail, uden at skulle retfærdiggøre det, og efter eget skøn, at oprette køberkonti.

For at sikre fortroligheden af de personlige oplysninger, der er gemt på sin konto, bliver køberen bedt om at vælge en adgangskode, når kontoen oprettes.

Når kontoen er oprettet, accepterer køberen ikke at kommunikere sit kodeord til nogen tredjepart.

Ellers kan EcoTree ikke holdes ansvarlig for potentiel uautoriseret adgang til en kundes konto.

Køberen forpligter sig til at levere nøjagtige og sandfærdige oplysninger.

Køberen forpligter sig til regelmæssigt at opdatere de oplysninger, der er givet, efter oprettelsen af sin køberkonto.

Efter oprettelsen kan du få adgang til din konto til enhver tid. Når han eller hun får adgang til sin konto, vil køberen blive forsynet med følgende data, der opdateres regelmæssigt:
- Værdien i euro over tid på de træer, som køberen har erhvervet som engangskøb eller via abonnementer,
- mængden af CO2 absorberet takket være de erhvervede træer.

Køberen vil blive informeret om skovbrugsinterventioner, der udføres i det skovområde, hvor deres træ står via deres private EcoTree konto, nyhedsbreve eller årsrapporten.

Brugeren er økonomisk ansvarlig for brug af hjemmesiden lavet både i eget navn og på vegne af tredjeparter, herunder mindreårige, medmindre han eller hun kan bevise, at brugen var svigagtig og ikke skyldtes egen fejl eller forsømmelighed.

Enhver brug af hjemmesidens tjeneste, der er svigagtig eller i strid med disse Generelle Vilkår og Betingelser, kan medføre, at EcoTree til enhver tid nægter den pågældende bruger adgang til de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

EcoTree forbeholder sig også ret til midlertidigt at suspendere adgangen til købernes konti, især i tilfælde af tekniske problemer eller vedligeholdelsesaktiviteter.

Punkt 2: Opret en konto, og udpeg en betroet tredjepart

Varigheden af de tjenester, der tilbydes af EcoTree, er spredt over en tidsperiode, der helt bestemmes af produkternes udviklingsvej.

I overensstemmelse med artikel 10 i de Generelle Vilkår og Betingelser gælder det, at køberen:
 • erhverver ejerskab af et eller flere træer (forventet løsøre som defineret i den franske lovbog artikel 521); og
 • på samme tid har ret til indtægterne fra den endelige fældning af de modne træer i det relevante skovområde; og
 • bemyndiger EcoTree til at tage sig af træerne, køberen har erhvervet og betale køberen indtægterne fra den endelige fældning.

Tiden, indtil træerne modens og tilbydes til erhvervelse, kan tage mellem ti og halvfjerds år . Det er helt uafhængigt af købernes levetid.

For at bevare sine køberes rettigheder beder EcoTree dem om at udpege en betroet tredjepart på tidspunket for kontoens oprettelse.

Det er obligatorisk, at køberen udpeger en fysisk person som valg ved oprettelsen af hans eller hendes konto, som er forbeholdt dette formål. Køberen forpligter sig til at forny denne nominering hvert år på årsdagen for oprettelsen af kontoen.

Manglende fornyelse af denne nominering resulterer i suspension af hans eller hendes konto. EcoTree sender derefter den pågældende køber en e-mail og beder ham eller hende om at regulere situationen inden for en måned.
Hvis dette ikke sker, kontakter EcoTree den seneste betroede tredjepart udpeget af køberen for at få oplysninger om køberens situation.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2224 i den franske borgerlige lovbog afbrydes de kontraktlige forhold mellem parterne, hvis der ikke er nogen reaktion fra køberen efter fem år.


Når træet fældes forpligter EcoTree sig til at kontakte modtageren og/eller deres betroede tredjemand for at give dem deres forventede indtjening. I mangel af en udpeget modtager vil EcoTree overføre det forfaldne beløb til et lukket depot hos en akkrediteret institution, hvor den berørte part vil have mulighed for at få beløbet udbetalt i overensstemmelse med formaliteterne og inden for den tidsramme, der er fastsat i loven.

Punkt 3: Ordrebestilling på hjemmesiden

Brugeren må kun bestille Produkter på firmaet EcoTrees hjemmeside efter at have oprettet en køberkonto, også kaldet personlig konto, og ved at have oprettet denne konto accepteret disse generelle betingelser med et enkelt klik.

Proceduren for bestilling af ordrer består af følgende trin (som minimum):

1. Brugeren udfører en søgning på hjemmesiden.
2. Et resultat af søgningen tilbyder hjemmesiden brugeren et eller flere produkter, der skal erhverves enten som enkeltkøb eller i form af et abonnement for sig selv eller på vegne af en tredjepart.
3. Brugeren klikker på det/de valgte produkt(er),
4. En oversigt, der præsenterer hans eller hendes valg og produktets samlede pris, gør det muligt for brugeren at kontrollere detaljerne i ordren,
5. Brugeren skal derefter sikre, at alle de viste oplysninger, og især de oplysninger, der er angivet i de obligatoriske felter i bestillingsformularen, er i overensstemmelse med hans eller hendes valg. I tilfælde af et enkeltkøb skal kunden derfor kontrollere de valgte træarter, antallet af produkter og det skovområde, hvor de valgte produkter er placeret. De kan ikke længere ændres efter valideringen af ordren.
6. Brugeren skal derefter bekræfte ordren.
7. Når ordren er bekræftet af brugeren samt hans eller hendes banktjeneste, hvorigennem købet er gjort, er kontrakten gyldigt indgået med køberen.
8. Onlineordren, som udføres under sikre forhold, er gyldigt indgået efter aftale med banken.
9. EcoTree vil sende en ordrebekræftelse pr. e-mail hurtigst muligt og senest fem dage efter ordren. Denne e-mail bekræfter ordren og lister dens væsentlige elementer, såsom detaljerne i de bestilte Produkter og ordrens pris og størrelse.

Alle oplysninger i denne bekræftelsesmail skal udgøre et bevis på ordrenes indhold, medmindre køberen bestrider det med anbefalet brev med kvittering for modtagelse inden for 8 dage.

Hvis køberen ikke modtager en ordrebekræftelse, er det hans eller hendes ansvar at kontakte EcoTree ved at udfylde standardformularen til dette formål på hjemmesiden.

Det er købers ansvar at sikre, at oplysningerne (identitet, e-mailadresse, postadresse osv.), som han eller hun har angivet under ordren, er korrekte. Hvis ændringer vedrørende de personlige oplysninger opstår, og som kan påvirke orderen, er det købers ansvar at opdatere hans eller hendes oplysninger ved hjælp af den elektroniske formular på hjemmesiden for at sikre, at han eller hun vil få gavn af de bestilte produkter.

Han eller hun foretager alle de nødvendige ændringer af oplysninger, der tidligere var angivet ved oprettelsen af Køberkonto/Personlige konto.

Punkt 4: Forsendelse og levering

På grund af den særlige karakter af de produkter, der markedsføres af EcoTree, er der ingen forsendelse, da køberen køber træer, der vil blive fældet, når de er nået modenhed.

Der vil derfor ikke være nogen overførsel som sådan af de erhvervede produkter. Men når ordren er bekræftet af køberen, og den elektroniske betaling er blevet accepteret af den relevante bank, vil ejendomsretten til den eller de varer, som omfattes i transaktionen, blive overført.

Køberen modtager en faktura, der indeholder betingelserne og specifikationerne for ordren:
• Dato for ordren
• De bestilte træarter
• antallet af købte Produkter
• Skovområderne, hvor Produkterne er placeret
• Den betalte pris

Denne faktura kan downloades af Køberen på hans eller hendes Køberkonto/Personlige konto, og den attesterer til overdragelse af ejerskab og de dermed forbundne risici.

Når en køber har afgivet og betalt en ordre for en tredjepart, sendes en kvittering, der indeholder de samme elementer, med undtagelse af dem, der vedrører ordrens pris, til ordremodtagerens e-maiadresse.

Hvis denne modtager er mindreårig, skal Køberen angive dette, når han bestiller ordren. Køberen skal derefter angive e-mailadressen til en person, der gyldigt repræsenterer den mindreårige ved at udfylde standardformularen til dette formål som findes på hjemmesiden.

Et dokument, der indeholder de samme elementer, med undtagelse af dem, der vedrører prisen, vil blive sendt til den mindreåriges juridiske repræsentant.

Punkt 5: Bevis

Det er her udtrykkeligt aftalt, at medmindre EcoTree begår en åbenbar fejl, er dataen lagret i EcoTrees informationssystem, i særdeleshed de elektroniske meddelelsesværktøjer anvendt af virksomheden, et afgørende bevis for de Ordrer afgivet af Køberen og de kontraktlige forpligtelser, der skal udføres af alle parter.

Data i computer- eller elektronisk form, der er opbevaret af virksomheden EcoTree, udgør bevis, og hvis de fremlægges som bevis af firmaet EcoTree i enhver retssag eller anden procedure, skal de accepteres, gyldiges og håndhæves mellem parterne på samme måde og på samme betingelser og med samme beviskraft som ethvert dokument udarbejdet, modtaget eller opbevaret skriftligt.

Punkt 6: Fortrydelsesret

Køberen er herved informeret om, at i henhold til punkterne L121-20-12 Et seq. i den franske forbrugerkodeks, har han eller hun ret til at udøve sin fortrydelsesret af ordren, som han eller hun har afgivet.

Køberen har fjorten dage til at annullere sin ordre uden at skulle fremlægge nogen begrundelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne L121-20-12 Et seq. af ovennævnte franske forbrugerkodeks.

Denne periode starter fra det øjeblik, ordren er blevet bekræftet, behandlet og accepteret af de relevante banker.

Anmodning om returnering af ordren sker ved at udfylde felterne i den standardformular, der er angivet til dette formål på webstedet.

EcoTree bekræfter modtagelsen af denne anmodning om returnering ved at sende en bekræftelsesmail.

Punkt 7: Brug of kommentarerfeltet på EcoTree

Enhver køber kan sende en anmeldelse på hjemmesiden for firmaet EcoTree. Hvis han eller hun er en fysisk person, skal han eller hun være mindst 18 år for at være lovligt i stand til at indgå kontrakten og bruge hjemmesiden i overensstemmelse med de Generelle Vilkår og Betingelser, der er fastsat i denne kontrakt.

Personen skal personligt have oplevet køb af et produkt, der tilbydes på hjemmesiden. Derfor er indgivelsen af en bekendtgørelse online strengt forbeholdt købere.

Personen må ikke være i en interessekonflikt med EcoTree.

Det er obligatorisk for enhver køber at udfylde formularen til dette formål.

Blandt de elementer, der anmodes om på formularen, vises kun brugerens fornavn og by offentligt på hjemmesiden. Indholdet, der udgives på hjemmesiden, er mærket som "verificerede meddelelser", hvilket betyder, at EcoTree har sikret, at køberen har både korrekt angivet en ordre til et produkt fundet på hjemmesiden og betalt for de førnævnte produkter, inden de offentliggør en meddelelse på webstedet.

Den e-mailadresse, der er angivet til indsendelse af bekendtgørelsen online, skal være gyldig og skal tillade, at køber bliver kontaktet for at godkende brugens autenticitet og/eller personlig kontakt med henblik på at verificere ægtheden af hans eller hendes vidnesbyrd.

EcoTree skal straks underrettes via e-mail om enhver form for misbrug eller svigagtig brug af den e-mailadresse, der er registreret til dette formål.

Køber kan til enhver tid anmode om sletning af hans eller hendes bidrag ved at sende en e-mail til EcoTree, som vil behandle en sådan anmodning hurtigst muligt.

Indholdet vedr. en online meddelelse offentliggøres på hjemmesiden inden for en gennemsnitlig vejledende periode på 72 timer (inkl. modereringsperioden). De vil så blive læst af enhver besøgende eller anden bruger, der besøger webstedet for firmaet EcoTree.

Standardtilstanden viser indholdet kronologisk med strat fra nyeste til ældste baseret på indsendelsesdatoen.

Indholdet vil blive modereret 'a posteriori' af firmaet EcoTree.

Det vil bestræbe sig på at offentliggøre indholdet modtaget fra kunderne.

Moderereringen af hjemmesiden tillader EcoTree sig dog efter eget skøn og til uden varsel at fjerne hele eller dele af indholdet, der ville krænke gældende lovgivning.

Virksomheden EcoTree forbeholder sig ret til efter eget skøn at bestemme, hvilket indhold, der offentliggøres på sit websted og fjerne ethvert uforståeligt eller ulovligt indhold (herunder uanstændigt, racistisk, sexistisk eller ærekrænkende indhold eller publikationer eller enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, reklamationsrettigheder eller privatlivets rettigheder).

Køberen, der indsender indhold, bærer på forhånd ansvaret for at:
- sikre, at indholdet er både relevant og af kvalitet, herunder æstetisk kvalitet hvis relevant, som kan bruges på hjemmesiden,
- sikre, at indholdet overholder de Generelle Vilkår og Betingelser,
- bruge samme e-mailadresse til registrering af tjenesten for meddelelser online som den, der blev brugt til at oprette hans eller hendes køberkonto.

Køberen er eneansvarlig for det indhold, han eller hun fremstiller på hjemmesiden og for at overholde de Generelle Vilkår og Betingelser. EcoTree kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for offentliggjort indhold eller for fejl eller udeladelser begået af kunder.

EcoTree forbeholder sig retten til straks uden varsel at fjerne noget indhold i strid med disse Vilkår og Betingelser.

EcoTree er ikke ansvarlig for eventuelle skader, direkte eller indirekte, som følge af brugen af tjenesten for meddelelser online uanset årsagen.

Køberen er derfor udelukkende ansvarlig for eventuelle skader som følge af overtrædelse af begrænsningerne fastsat i denne artikel eller andre skader forårsaget af offentliggørelse af indhold på hjemmesiden.

EcoTree forbeholder sig også ret til at suspendere adgangen til platformen for det online kommentarforum, især i tilfælde af tekniske problemer eller ved vedligeholdelsesformål.

Punkt 8: Vores tilbud

Webstedet for firmaet EcoTree tilbyder fire måder at købe dets produkter på:
• Engangskøb til sig selv af en bestemt træart, der ligger i et identificeret skovområde,
• Engangskøb til en anden person af en bestemt træart, der ligger i et identificeret skovområde,
• Tilmelding til et abonnement for sig selv eller for andre,
• Køb af træer, der skal plantes i den næste plantesæson efter overtagelsestidspunktet. Valget foretages blandt træarter og skovområder, der tilbydes på hjemmesiden for firmaet EcoTree.

Kunderne får også mulighed for at finansiere flere projekter ad gangen, der sigter efter at opretholde eller skabe biodiversitet som led i vores tilbud om biodiversitet. Kunden er informeret om, at denne specifikke finansielle operation svarer til en donation, hvilket gør det ikke berettiget til skattefradrag. EcoTree er ansvarlig for allokering af alle donationer foretaget af kunden til de valgte projekter.

Skovabonnementet giver køberen mulighed for at erhverve træer valgt af EcoTree på månedsbasis. Køberen giver EcoTree mandatet til at vælge de specifikke træer og deres sorter, der vil blive tilføjet til hans eller hendes køberkonto. Køberen, der har tilmeldt sig et abonnement, vælger mængden af den månedlige ydelse og den konto, hvorfra han eller hun vil blive debiteret. Hver måned tilføjes de nye træer, der er valgt af EcoTree, på køberkontoen eller på en anden persons efter valgt.

En faktura, der oplyser køberen om detaljerne i hans eller hendes ordre, uploades på den Personlige konto/Køberkontoen eller hos den person, han eller hun har valgt at betale for. Fakturaen viser antallet af nye træer, deres sorter samt den skov, hvor de befinder sig. Et lignende dokument, der indeholder en fortegnelse over de købte elementer, uden at vise prisværdien, er tilgængelig i modtagerens konto på den Personlige konto fra det tidspunkt, hvor kontoen oprettes.

Når Køberen har foretaget en erhvervelse gennem engangskøb eller et månedligt abonnement på andres vegne, skal han eller hun angive, for hvem han eller hun har erhvervet til eller tegnet abonnement for i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 vedrørende Produkter erhvervet lejlighedsvis eller ved abonnement for mindreårige.

Ved køb på vegne af en anden part skal køber indtaste modtagerens e-mailadresse. En e-mail sendes samme dag som ordren eller på et senere tidspunkt, der er planlagt på købers anmodning. Denne e-mail indeholder en gavekode, der skal indtastes, og instruktioner, der forklarer modtageren, hvordan man får adgang til den overtagne træejendom.

Gavekoden, der berettiger køb af et eller flere træer og/eller et eller flere abonnementer, gælder indtil et år fra udstedelsesdatoen. Koden er nominativ og kan ikke refunderes eller udveksles. Under ingen omstændigheder vil forlængelse af udløbsdatoen blive tilladt, og ingen undtagelse til den tidligere nævnte regel vil blive tilladt med undtagelse af returret, der anmodes af Køberen. I tilfælde af manglende brug af gavekoden inden for den frist, der er angivet på Købers faktura for en tredjepart eller modtagerens kvittering, har hverken Køberen eller modtageren ret til tilbagebetaling.

Med undtagelse af virksomheder, hvis forpligtelse har en varighed på mindst et år (stiltiende vedvarende), har Køberen ret til at opsige sit abonnement til enhver tid ved blot at sende EcoTree en e-mail. Afbestillingen af abonnementet træder i kraft senest tre dage efter anmodningen (datoen for afsendelse anvendes som bevis). Køberen forbliver ejer af de tidligere erhvervede træer.

Ved at abonnere på et skovabonnement garanterer EcoTree pr. 25. maj 2018 følgende fordele til vores (ikke-professionelle) kunder samt til alle kunder, der allerede har tegnet inden den fastsatte dato uden tilbagevirkende kraft:

Disse bestemmelser dækker ikke abonnementerne udtaget af fagfolk.

Punkt 9: Sponsorering

EcoTree tilbyder kunderne mulighed for at opfordre andre folk (enkeltpersoner og professionelle enheder) til at abonnere på et af deres tilbud i bytte for salgsfremmende fordele.

Den der henviser skal være en aktiv EcoTree-kunde, der har købt mindst en af EcoTrees tilbud.

En privatkunde har mulighed for at henvise en eller flere personer, men antallet af træer, der tilbydes til den der henviser, er begrænset til 5. Træer, der tilbydes eller overføres til henviste med henvisningskoden, er ikke inkluderet.

For at henvisningen skal valideres, skal henvisningskoden indtastes før registrering.

Når en eller flere henviste har købt 10 træer (via ordrer eller abonnementer), modtager den der henviste dem et gratis træ på sin konto.

Det er ikke tilladt at henvise personer, som bor på samme husstand, som den der henviser. Den henviste skal have en anden e-mailadresse og faktureringsadresse end den der henviser og andre henviste. Kun slutbrugeren af produktet betragtes som henvist. Den der henviser skal bruge hans eller hendes eget betalingsmiddel (hvis den henviste f.eks. bruger det samme kreditkort som den der henviste ham/hende i første omgang, vil henvisningen ikke tages i betragtning). En henvisning opererer i private omgivelser. Den henviste skal være et bekendtskab, ven eller slægtning til hende eller ham, der henviser. Falske ordrer for at oppust antallet af henvisninger vil blive udelukket.

EcoTree forbeholder sig ret til at overvåge nøjagtigheden af oplysningerne fra deltagerne i dette henvisningsprogram. Deltagere i denne proces (henviste og folk der henviser) skal godkende enhver kontrol med gyldigheden af deres henvisninger. Hvis det efter kontrol, forbliver anfægtede forhold, kan valideringen afvises.

Den endelige validering af henvisninger finder kun sted, når den retlige tilbagetrækningstid er udløbet.

Punkt 10: Den juridiske karakter af kontraktforholdet mellem EcoTree og dets kunder

EcoTree har til socialt formål at skabe innovative koncepter, der fokuserer på bæredygtig udvikling, herunder træplantning og skovforvaltning til salg til enkeltpersoner og/eller virksomheder. Til dette formål erhverver EcoTree regelmæssigt træer af forskellige træarter beliggende i flere skovområder, enten fra "PROMENONS-NOUS-DANS-LES-BOIS" (skovbrugskonsortiet) eller fra en tredjemands landejer. På vegne af sine kunder sikrer EcoTree vedligeholdelse og trævækst for til sidst at fælde træer i slutningen af deres livscyklus. EcoTree er baseret på en økologisk model designet til at undgå at skade økosystemet. EcoTree har til hensigt at forvalte skov- og træressourcer på en bæredygtig måde for at bevare vores skoves biodiversitet. Vi stræber efter at garantere vores træers højeste regenereringskapacitet, både deres nuværende og fremtidige vitalitet, jordbundens kvalitet og vand i vores skovområder. Gennemførelsen af denne politik har fået EcoTree til at oprette en forvaltningsstrategi, der har til formål at forbedre vores skoves værdi fuldt ud. For at imødekomme skovværdiansættelsen er EcoTree nødvendigvis nød til somme tider at udføre skovfortynding, dvs. at fælde træer, før de når modenhed. Parternes kontraktlige forpligtelser: Købere på den ene side og EcoTree på den anden side udgør en kontraktpakke på følgende vilkår, hvorved køber:

 • erhverver ejerskab af en eller flere træer (forventet løsøre som defineret i den franske faste retspraksis fra Court de cassation med anvendelse af artikel 521 i borgerloven) og
 • giver EcoTree et mandat til at administrere de træer, som de har erhvervet og herefter betale indtjeningen fra den endelige fældning.
 • Ved udførelsen af denne kontrakt erhverver køber ejendomsretten til en forventet løseøre i overensstemmelse med den etablerede franske retspraksis ved "Court de cassation" til godkendelse af civilretskodeksens artikel 521, nemlig i dette tilfælde et træ beregnet til at blive fældet efterfølgende.

  EcoTree gør kunden opmærksom på, at den erhvervede ejendom er kvalificeret i henhold til fransk civilret som en "droit de superficie", som nøje svarer til et "lejemål". Som sådan giver salg af træer mulighed for at adskille ejerskab i to, nemlig af jorden (bunddelen) og af skoven med dens træer (den øverste del).

  EcoTree henleder desuden kundens opmærksomhed på de særlige prærogativer, der ydes til kunder, der ejer træer på samme skovområde. Hver kunde ejer både et træ og en brøkdel af det område, der omfatter alle træerne på samme område. Som sådan har hver kunde en andel af salget på grund af fældning af modne træer på det pågældende område. Hver kunde er korrelativt enig i at ikke drage fordel af indtægterne, der kun genereres af sit eget træ (udtynding eller moden fældning).

  Selv i tilfælde af at dens træ forsvinder af en eller anden grund i overensstemmelse med denne artikel, vil ejendomsretten ved reel subrogation overføres til en del af provenuet fra den endelige fældning af træer, der har nået modenhed på et givet skovområde som følger:

  Lige på produkterne af den endelige fældning = Produktet af den endelige fældning × Beløb eksklusive skat tegnet af X / samlet beløb ekskl. skat tegnet på det omhandlende skovareal

  Det er specificieret, at:

 • 'Produktet af den endelig fældning' svarer til det samlede produkt af den endelige fældning af de resterende træer på skovområdet, der har nået modenhed ;
 • 'Beløb, der tegnes af X' er lig med summen af træerne multipliceret med deres respektive købspris eksklusive moms på T0 (*) købt af kunden;
 • 'Det samlede beløb, der er abonneret på det givne område', svarer til summen af alle de beløb, der tegnes af hver af kunderne i området. Samlet sum af købspriserne ekskl. moms af træer ved T(0);
 • (*) T0: Dato for første markedsføring af træer på EcoTree-platformen.
 • Så snart træerne er erhvervet, pålægger kunden EcoTree at administrere de overtagne træer. Formålet med dette mandat er at sætte EcoTree i stand til at gennemføre en forvaltningsstrategi, der har til formål at skabe størst mulig værdi ud af skovområderne. Dette mandat omfatter skovekspertise og vedligeholdelse, såsom svampebehandling, rydning, beskæring og udtynding mv. Desuden forbeholder EcoTree sig ret til at bruge faste partnere, som f.eks. skoveksperter eller lokale virksomheder og grupper for skovbrug.

  EcoTrees forpligtelse til god skovforvaltning er begrænset til de omkostninger, der oprindeligt er planlagt og afsat. I tilfælde af skovområdet forsvinder af årsager uden for forpligelse af EcoTrees gode skovforvaltning, og når EcoTrees oprindelige planlagte forløb og afstatte bekøb ikke har været tilstrækkelige til at afbøde denne begivenhed uden at det skulle påvirke EcoTrees generelle økonomi i det nævnte skovområde og fortyrre den eksisterende skovforvaltningsplan, vil EcoTree have muligheden for at fælde træer tidligere end først planlagt. Disse træer kan være ejet af kunder (operating sacrifice/driftsoffer). Sidstnævnte vil derefter modtage indtjeningen som følge af denne uforventede fældning og dens salg. Indtægterne fra denne fældning vil blive givet i forhold til kundernes forpligelser som beskrevet nedenfor i dette dokument - og kontraktforholdet mellem kunden og EcoTree ophører således. Således ville investorrettigheder udvikle sig til et rent krav på indtjeningen fra fældningen, som ville blive betalt fuldt ud til kunderne og ikke bruges til reparation af skovområdet.

  Det specificeres, at en tidligt fældning på ingen måde udgør en mellemliggende udtynding af træet. Den tidlige fældning er på grund af en altoverskyggende årsag (storm, sygdom, brand, for eksempel), der gør en fremtidig høst usikker. Mellemliggende udtynding er en operation, der består i for tidlig fjernelse (i henhold til den etablerede skovforvaltningsplan) af visse træer for at forbedre miljøydelse og produktivitet.

  I forhold til risikoen for brand, ekstremt vejr eller enhver anden naturlig eller kriminel handling kan der forekomme tidlig fældninger i skovområder uden at påvirke skovens generelle økonomi eller forstyrre den etablerede skovforvaltningsplan. Per definition er disse fældninger ekstraordinære, idet de ikke er fastsat i forvaltningsdokumenter. Hvor det er relevant, angives følgende:
  - Alle beløb som følge af den uplanlagte fældning, der vil være blevet udført (inklusive træer som vælter ved storm), vil blive deponeret på en særlig formålskonto;
  -De afsendte beløb lægges til landbrugsindkomsten, der skal betales til kunderne på de forskellige frister som oprindeligt var planlagt. Disse beløb vil blive fordelt i forhold til de beløb, der er investeret af kunderne, som angivet i registre. Alle produkter, inklusive de deponerede beløb, forbliver således betalt til kunderne i henhold til formlen i disse GTC. -Når det er relevant, tildeles al erstatning, der betales af forsikringsselskaber, til reparation af skovområdet; de genplantede jordstykker vil om nødvendigt udgøre nye skovbestande (skovområder), som vil blive sat til salg af EcoTree. De vil under ingen omstændigheder blive tilføjet til indtjening fra den fældet skov.

  Beslutningen om at foretage en tidlig fældning med tilbagebetaling eller en ekstraordinær fældning med depositum vil blive truffet af en uafhængig skovbrugsekspert. EcoTree vil i sin årlige ledelsesrapport indeksere på køberens personlige konto en ad hoc -revision af en skovbrugsekspert efter hver udtyndingsperiode, der bekræfter kvaliteten af skovforvaltningen og skovbruget.

  EcoTree gør kunden opmærksom på, at han eller hun ikke vil opleve indtægter fra de mellemliggende nedskæringer, jagtrettigheder eller andre subsidier, da disse indtægter indsamles af EcoTree for at finansiere de vedligeholdelsesomkostninger, der sikrer den sunde og bæredygtig udvikling af skoven.

  EcoTree vil gerne gøre kunden opmærksomhed på, at landsejeren forbliver ejer af jorden. Ved at købe et træ deltager kunden i finansieringen af køb af jorden af grundejer.

  Fra perioden fra salg af træer til den endelige fældning ved modenhed - som skaber skovsalgsindtægterne - hedder det, at EcoTree forpligter sig til: (i) ikke at udgøre nogen kontraktmæssig forbindelse eller give nogen reel rettighed af nogen art til en tredjepart (reel ret på andres ejendom) på skovområdet, hvor EcoTrees træer sælges og befinder sig; (ii) og ikke overdrage ejerskab af skovområdet (af grundene) til en tredjepart.

  Punkt 11: Tidlig overførsel af træer af køber

  EcoTree vil gerne gøre køberen opmærksomhed på, at værdien af hans eller hendes investering i modsætning til et grundlæggende finansielt produkt hovedsageligt stammer fra det bæredygtige engagement, som han eller hun gør for at fremme og støtte en sund skovforvaltning på lang sigt.

  Køberen skal derfor forstå sin investering som en langsigtet investering svarende til det erhvervede træs livscyklus. Som følge heraf kan investeringen overleve køberen afhængigt af løbetiden af de overtagne træarter.

  EcoTree har ikke mandat til at sikre likviditeten af sine kunders finansielle aktiver.

  For at sikre en forsvarlig forvaltning af sine kunders skovværdier forbeholder EcoTree sig efter eget skøn retten til at sikre, at de valg, der er taget i forhold til forvaltningen af skovområderne under EcoTrees tilsyn, er bæredygtige, og til at købe træer, der ville være til salg af nogle af sine købere.

  Køberens opmærksomhed henledes yderligere på, at dette kun er en ret til indfrielse og under ingen omstændigheder en forpligtelse.

  Hver køber kan til enhver tid beslutte at overføre de rettigheder, de har erhvervet til en tredjepart.

  Når en sådan overførsel har fundet sted, skal køberen informere EcoTree pr. e-mail i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1322 ff. i borgerloven.

  Det er kun gældende over for EcoTree, når den nye køber med succes har skabt en køberkonto.

  Oprettelsen af denne køberkonto gør overførslen mellem parterne gældende over for EcoTree.

  Punkt 12: Betaling

  Priserne er angivet i EUR inkl. moms, medmindre andet er angivet på hjemmesiden.

  Priserne på hjemmesiden kan ændres når som helst uden varsel. Sådanne ændringer vil ikke være gældende for de ordrer, hvor betalingen allerede er bekræftet af den bank, som EcoTree arbejder med.

  Enhver afvisning af betaling af en ordre fra banken annullerer ordren. De omkostninger, der følger af annulleringen, skal brugeren selv dække, uden at dette berører eventuelle kravshandlinger, der måtte blive truffet over mod ham.

  Betalinger foretaget på hjemmesiden laves med kreditkort (Kort fra følgende udbydere: Dankort, Visa, Eurocard/Mastercard eller American Express accepteres) via et sikkert betalingssystem forbundet med Crédit Mutuel de Bretagne.

  Ingen bankoplysninger videresendes via hjemmesiden: Køberen betaler ved at indtaste nummer, udløbsdato og sikkerhedskode på bagsiden af hans eller hendes kreditkort online på de steder, der er angivet til dette formål på blanketten på firmaet EcoTrees hjemmeside.

  I tilfælde af at betalingen har vist sig at være uregelmæssig, ufuldstændig eller ikke-eksisterende af en grund, der skyldes køberen, annulleres salget af produkterne. De resulterende omkostninger bæres af Køberen, og en civil- og strafferetlige handling kan om nødvendigt, blive bragt op mod Køber.

  For at sikre sikkerheden af transaktioner og forbrugere forbeholder EcoTree sig ret til at blokere enhver ordre, der forekommer svigagtig eller ikke tilbyder alle nødvendige garantier med hensyn til sikker betaling online.

  I dette tilfælde kan køberen alligevel erhverve et af de Produkter, der sælges på hjemmesiden, ved hjælp af andre betalingsformer end den, der er blevet blokeret.

  Endvidere forbeholder EcoTree sig ret til at registrere de oplysninger, der er indsamlet under dette køb på en liste over betalingshændelser i tilfælde af uregelmæssigheder med hensyn til betaling af en ordre på hjemmesiden.

  Om nødvendigt kan brugeren ikke bruge disse oplysninger til at placere andre ordrer på hjemmesiden.

  En e-mail vil blive sendt til den e-mail, der er registreret på tidspunktet for ordren, for at informere brugeren og opfordre ham/hende til at få afklaret situationen med vores kundeservice.

  Punkt 13: Intellektuel ejendomsret

  EcoTree ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende Hjemmesiden, som den ejer og besidder de tilhørende brugerrettigheder.

  Adgang til hjemmesiden for firmaet EcoTree giver ikke brugeren nogen rettigheder til de intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med webstedet, som forbliver firmaet EcoTrees eksklusive ejendom.

  De elementer, der er tilgængelige på Webstedet, især i form af tekster, fotografier, billeder, ikoner, kort, lyde, videoer, software, databaser og data, er også beskyttet af intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder og andre ejendomsrettigheder, som ejes af EcoTree.

  Medmindre andet er fastsat i disse Generelle Vilkår og Betingelser, må Brugeren eller Køberen under ingen omstændigheder reproducere, repræsentere, modificere, overføre, offentliggøre og tilpasse på noget hvilket som helst medium, eller udnytte dem på nogen måde, hele eller dele af hjemmesiden, uden forudgående skriftligt samtykke fra EcoTree.

  Disse Generelle Vilkår og Betingelser indebærer at man ikke må overføre nogen form for intellektuelle ejendomsrettigheder på de elementer, der tilhører EcoTree, til gavn for Brugeren.

  Webstedet, varemærker, design, modeller, billeder, tekster, fotos, logoer, grafiske diagrammer, software og programmer, søgemaskiner, databaser, lyde, videoer, domænenavne, design eller andre oplysninger eller medier, der præsenteres af EcoTree, uden denne liste er fuldstændig, er dens eksklusive ejendom og er beskyttet af deres ophavsret, varemærke, patent og enhver anden intellektuel eller industriel ejendomsret, der anerkendes i henhold til gældende lovgivning.

  Enhver gengivelse og/eller reproduktion helt eller delvis af nogen af disse rettigheder, uden udtrykkelig tilladelse fra EcoTree, er forbudt og ville udgøre en overtrædelse, der kan straffes af artikler L. 335-2 og efter love om den intellektuelle ejendomsret. Følgelig er det Brugeren forbudt at foretage enhver handling, der sandsynligvis direkte eller indirekte krænker EcoTrees immaterielle rettigheder.

  Under ingen omstændigheder må Brugeren bruge, udskrive eller omformatere indholdet på firmaet EcoTrees hjemmeside til andre formål end privat eller familiebrug. Han forpligter sig til ikke at downloade, reproducere, transmittere, sælge eller distribuere indholdet på EcoTree-webstedet.

  Dette forbud gælder især, men ikke udelukkende, praksis som web scraping eller brug af robotter med det formål at udvinde eller reproducere visse dele af EcoTree-webstedet, herunder tilbud om Produkter, der fremlægges der, især til kommercielle formål.

  Udnyttelse, som EcoTree ikke tidligere har givet tilladelse til, helt eller delvist af EcoTree-webstedet, kan være genstand for enhver hensigtsmæssig handling, herunder overtrædelsesprocedurer.

  Indsætningen af hypertekstlinks til en hvilken som helst del af Webstedet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra EcoTree.

  Punkt 14: Brug af virksomheden EcoTrees hjemmeside

  Brugen af software, der downloades fra hjemmesiden for at få adgang til bestemte tjenester, er underlagt vilkårene i den medfølgende licens. Køberen og/eller Brugeren forpligter sig til ikke at installere, kopiere eller bruge denne software, før de tidligere har accepteret vilkårene i denne licens.

  For enhver software, der ikke er ledsaget af en licens, gives Køberen og/eller Brugeren en midlertidig, privat, personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv brugsret til denne software for udelukkende at få adgang til EcoTree firmaets hjemmeside.

  Ved at installere eller bruge softwaren forpligter Køber og/eller Brugeren sig til at overholde denne betingelse.

  EcoTree garanterer heller ikke, at Hjemmesiden er fri for defekter, fejl eller bugs, eller at de kan afhjælpes. Endvidere kan EcoTree ikke garantere, at Hjemmesiden vil fungere uden afbrydelse eller fejl, eller at den er kompatibel med en bestemt hardware eller konfiguration hos Køberen og/eller Brugeren.

  EcoTree er på ingen måde ansvarlig for fejlfunktioner, der kan henføres til tredjeparts software.

  EcoTree er under ingen omstændigheder ansvarlig for enhver form for forsinket eller uforudsigeligt materielle eller immaterielle skader (herunder tab af overskud eller mulighed...) som følge af brugen eller manglende evne til at bruge dets hjemmeside til dels eller i sin helhed.

  Endelig kan EcoTree ikke styre alle de Websteder, som den henviser til via hypertekstlinks, som kun eksisterer for at lette Brugerens eller Købers søgninger. EcoTree er derfor ikke ansvarlig for deres indhold.

  Både Brugeren og Køberen erklærer, at de er opmærksomme på internettets egenskaber og begrænsninger, især dets tekniske ydeevne, svarstiderne for rådgivning, forespørgsel eller overførsel af data og risici forbundet med kommunikationssikkerhed.

  Både Brugeren og Køberen erklærer, at de har verificeret, at den computerkonfiguration, de bruger, ikke indeholder virus, og at den er i perfekt arbejdsstilling.

  Hvis Hjemmesiden indeholder hypertekstlinks til andre websteder, er det Købers og/eller Brugerens ansvar at læse politikkerne på de Websteder, som EcoTree-firmaet henviser til, især med hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

  EcoTree forpligter sig ikke til noget vedr. andre hjemmesider, som Køber og/eller Bruger har adgang til via Hjemmesiden. EcoTree kan på ingen måde holdes ansvarlig for indholdet, driften og adgangen til disse hjemmesider.

  Enhver oprettelse af et link til dets Hjemmeside er underlagt forudgående godkendelse af EcoTree.

  Punkt 15: Beskyttelse af personoplysninger

  Data indsamles af EcoTree, når brugeren giver sit samtykke. EcoTree sikrer, at alle indsamlede data aldrig gives eller sælges til tredjeparter. EcoTree håndterer udelukkende brugernes fortrolige oplysninger med det formål at betjene sit websted. Som anerkendt af brugeren vil de indsamlede nominelle data blive behandlet for at kunne gennemføre ordrer. Til samme formål kan personlige oplysninger kommunikeres til EcoTree's udbydere. Desuden kan EcoTree indsamle webstedsbesøgendes ikke-personlige data med det formål at forbedre webstedsfunktionaliteter (f.eks. Spore antallet af besøgende på bestemte sider). I overensstemmelse med loven af 6. januar 1978 ændret ved lov af 6. august 2004 og den europæiske forordning 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger har du ret til at få adgang til, ændre og slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder eller har spørgsmål om behandlingen af dine data, kan du kontakte vores DPO: dpo@ecotree.green eller udfylde et krav hos CNIL. Denne databehandling er erklæret for den nationale kommission for informatik og frihedsrettigheder (CNIL) under nummer 2058010. For at finde ud af mere om vores databeskyttelsespolitik, se vores dedikerede side https://ecotree.green/da/data-protection.

  Punkt 16: Gældende lov og jurisdiktioner

  Disse Generelle Vilkår og Betingelser, og mere generelt de kontraktlige forhold, der er etableret mellem Køberen og EcoTree, er underlagt fransk lov.

  Enhver tvist vedrørende deres fortolkning og/eller henrettelse skal henvises til det franske retsvæsen.

  Punkt 17: Force majeure

  Ingen af parterne vil have undladt at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, for så vidt som deres fuldbyrdelse vil blive forsinket, forhindret eller umuliggjort af en tilfældig begivenhed eller et tilfælde af force majeure.

  Parten, der er berørt af sådanne omstændigheder, meddeler den anden inden for 7 hverdage efter at have kendskab til dem.

  Enhver uforanderlig omstændighed eller faktum uden om parterne, der anses for uforudsigelige, uundgåelige, uden kontrol, og som ikke kan forhindres af de involverede parter, på trods af alle rimelige anstrengelser anses for at være tilfældig begivenhed eller force majeure.

  De to parter mødes derefter inden for 30 dage for at undersøge hændelsen indvirkning og aftale betingelser for gennemførelse af ordrens videreførelse. Hvis den tilfældige begivenhed eller force majeure varer længere end 60 dage, kan ordren for Produkter blive annulleret af den tilskadekomne.

  Udover kvalifikationer for de tilfældige begivenheder eller force majeure, der bevares af den franske retspraksis, udvider EcoTree definitionen til: blokering af transportmidler, blokering af levering eller forsyning, jordskælv, brande, storme, oversvømmelser, lyn og/eller nedlukning af telekommunikationsnetværk.

  Punkt 18: Risici

  Ved at vælge at købe et træ fra EcoTree er kunden udsat for følgende hovedrisici:

  Risiko for total tab af kapital
  Værdien af et træ kan afskrives, hvilket medfører risiko for total tab af investeret kapital.

  Inflationsrisiko
  Inden investeringsbeslutningen træffes, skal kunden også tage højde for, at valutaens værdi kan variere over tid. Der er derfor risiko for afskrivning af valutaen, som kan resultere i en afkastsats lavere end inflationsraten.

  Risiko for manglende likviditet
  EcoTree-tilbudet er en langsigtet investering, der varierer afhængigt af træets modenhed. EcoTree garanterer således ikke likviditeten af sine kunders skovværdier inden afslutningen af træets livscyklus. Kunden har ikke ret til at få sit træ tilbage, eller at det tilbagekøbes af EcoTree.
  EcoTree forbeholder sig imidlertid ret til efter eget skøn at erhverve træer, der udbydes til salg af kunden. EcoTree fremhæver, at dette er en simpel mulighed for at indløse ved EcoTree's skøn, men udgør ikke nogen bindende forpligtelse for EcoTree over for kunden. EcoTree kan derfor nægte at tilbagekøbe træer, for hvilke der er foretaget en salgsanmodning fra en kunde.
  Derudover kan hver kunde beslutte at sælge sit træ til en tredjepartskøber efter eget valg. I så fald skal kunden underrette EcoTree om udpegelsen af modtageren efter salget, således at EcoTree kan notere ejerskabet af træet og fortsætte med at administrere og vedligeholde det til fordel for den nye køber.

  Risiko relateret til de underliggende markeder og afskrivninger på træpriser
  Et af målene med den investering, EcoTree foreslår, er at opnå gevinster, når de modne træer endelig fældes. Kundens opmærksomhed henledes dog på, at salgsprisen for den endelige fældning af modne træer i et skovområde er underlagt usikkerheder, der især vedrører markedssvingninger og især muligheden for fald i træpriser eller muligheden for at prisen på træ kan være lig med 0, eller at den oprindeligt erhvervede art muligvis ikke imødekommer fremtidig efterspørgsel.

  Fare for brand, vejr- eller anden naturkatastrofe - Mangel på forsikring, der dækker disse risici
  Skovområder er underlagt en række naturlige risici. Når man investerer i et træ, skal kunden derfor i sin beslutning tage højde for, at naturlige risici og katastrofer (storm, sygdomme, brand osv.) muligvis kan skade eller ødelægge træerne. EcoTree fremhæver endvidere sine kunders opmærksomhed på, at ingen forsikring, der dækker risici for skade eller ødelæggelse af træer er blevet tegnet.
  Inden investeringsbeslutningen træffes, skal klienten tage højde for eksistensen af brand og vejrrelaterede risici (f.eks. stærk vind, kraftig nedbør, regn, oversvømmelser, storme, sne, is, varmebølger eller ekstrem kulde) eller relateret til andre naturlige fare, hvilket kan resultere i et totalt tab af den investerede kapital investeret af kunden.

  Fiskale risici
  Klienten skal tage højde for den skat, der kan gøre sig gældende ved en eventuel gevinst ved salg af flere træer, et træ ad gangen eller rettigheden på et træ beregnet til fældning. EcoTree anbefaler derfor, at dets kunder kontakter en skatterådgiver.

  EcoTree-fejlrisiko
  Inden investeringsbeslutningen træffes, skal kunden tage højde for, at virksomheden har en risiko for at gå konkurs. Sidstnævnte kan resultere i et totalt tab af den investerede kapital investeret af kunden på grund af investeringens varighed.

  Punkt 19: Forsikring

  EcoTree og dets skovselskab er forsikret for erstatningsansvar og i tilfælde af, at de ikke opfylder deres forpligtelser for god skovforvaltning. Forsikringen dækker også alle skader, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EC, nemlig negative, seriøse og målelige ændringer i en naturressource og/eller de økologiske funktioner, den udfører, og som består af beskadigelse af beskyttede jordarter, farvande og arter og naturlige levesteder. Klienten er udtrykkeligt informeret om, at i tilfælde af erstatning vil forsikringen blive brugt til at reparere det pågældende skovområde og vil ikke kompensere kunden, da hans eller hendes ret er ret til den endelige fældning.

  Punkt 20: Bestemmelser for tredjepart

  Når Køberen ønsker at tilbyde en tredje person muligheden for at erhverve produkter, er det aftalt mellem parterne, at Køberen i overensstemmelse med artikel 1205 i lovbogen kan overføre sine rettigheder som følge af denne kontrakt til enhver tredjepart efter eget valg.

  Så snart udpegning af modtageren er meddelt EcoTree mod kvittering for modtagelsen, overføres Købers rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Generelle Vilkår og Betingelser til modtageren. Hvis Køber beslutter at udøve sin ret til tilbagekaldelse i overensstemmelse med civillovens artikel 1206, dvs. før modtageren accepteres, skal de informere EcoTree med kvittering for modtagelse.

  Artikel 21: Bekæmpelse af korruption

  EcoTree er forpligtet til at forebygge og bekæmpe svig og korruption, i overensstemmelse med bestemmelserne i SAPIN II lov n ° 2016-1691 af December 9, 2016 vedrørende gennemsigtighed, modernisering af det økonomiske liv og bekæmpelse af korruption. Vi har til hensigt, at enhver person eller virksomhed i forhold til os overholder de samme principper og nøje overholder de gældende regler. Derfor skal enhver samarbejdspartner eller anden partner i EcoTree: • formelt afholde sig fra at gennemføre enhver form for svig eller korruption i forbindelse med sine forbindelser med EcoTree • forpligter sig til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dets ledere, medarbejdere, underleverandører, agenter eller andre tredjeparter, der er under dens kontrol, overholder denne forpligtelse • forpligter sig til straks at informere EcoTree om enhver interessekonflikt eller begivenhed, som kan bringes til dens kendskab, og som kan resultere i at opnå en urimelig fordel, finansielle eller af enhver anden art, eller mere generelt overtrædelse af gældende regler, under sit partnerskab med EcoTree. Enhver overtrædelse af forpligtelserne, der er defineret i denne artikel, vil blive betragtet som en alvorlig overtrædelse bemyndige EcoTree at opsige sit forhold til sin samarbejdspartner eller anden partner uden varsel eller kompensation, men med forbehold for alle skader, som EcoTree kan kræve i tilfælde af en sådan mangel..

  Punkt 23: Afsluttende bestemmelser

  Disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt fransk lov med undtagelse af lovkonflikt. I tilfælde af tvist vedrørende dannelse, gyldighed, fortolkning, udløb og / eller opsigelse af den nuværende kontrakt og i mangel af en mindelig aftale mellem parterne, vil jurisdiktion blive overdraget til kompetente domstole i Brest. Dette er forsat tilfældet på trods af flere tiltalte og/eller garantikrav, selv for nød- eller beskyttelsesprocedurer i summariske sager eller ved ansøgning. Jurisdiktionsklausulen gælder ikke for ikke-fagfolk eller forbrugere.

  Det faktum, at EcoTree ikke påberåber sig, fra tid eller andet, nogen af bestemmelserne i disse Generelle Vilkår og Betingelser, skal ikke fortolkes som et afkald på sin ret til at gøre det på et senere tidspunkt.

  Uden forudgående varsel eller information og til enhver tid forbeholder EcoTree sig ret til at revidere og / eller ændre disse Generelle Vilkår og Betingelser.

  I tilfælde af at en af bestemmelserne i de Generelle Vilkår og Betingelser erklæres ugyldig, anses den for uegnet, uden at dette påvirker gyldigheden af de øvrige bestemmelser, medmindre bestemmelsen erklæret ugyldig, var væsentlig og afgørende.