Hvor meget CO2 absorberer et træ?

Et stort spørgsmål som dette har et stort svar. Så hold tungen lige i munden og lad os udforske det sammen.

Pézarches skoven, Frankrig

Et træ absorberer over 25 kg CO2 om året

Vi snød lidt og giver dig det korte svar først! Svaret er baseret på estimatet, at en kubikmeter træ absorberer lige under ét ton CO2.

Men i virkeligheden absorberer et træ alt mellem 10 og 40 kg CO2 om året afhængigt af en lang række faktorer. Og det er alle de komplekse variabler, der gør det så interessant at udregne, hvor meget CO2 et træ absorberer. Så lad os kigge nærmere på de enkelte faktorer. Bare for sjov!

En kort bemærkning om beregningen af CO2 før vi begynder

Vi har udviklet vores egen videnskabelige metode til at beregne vores træers gennemsnitlige CO2-absorption, og metoden er verificeret af Bureau Veritas. Det har vi gjort for at hjælpe dig med at kvantificere dit bidrag til en global kulstofneutralitet, og det uddyber vi lidt mere i vores CO2-manifest. Men nu hvor det er sagt, så lad os komme til sagen!

Træets kemiske sammensætning

Træets kemiske sammensætning varierer ikke synderligt fra træ til træ. (Og hurra for det, endelig en ting der ikke ændrer sig specielt meget i det her store regnestykke!)

Cellulose (C6H10O5)n er hovedkomponenten i træernes cellevægge. Det er en kæde af glukosemolekyler, som træet producerer gennem fotosyntese. Vi vil se nærmere på hvordan det sker om lidt. Cellulose udgør 50-80% af træ.

schema ecotree
legend ecotree

50% kulstof

legend ecotree

42% ilt

legend ecotree

6% hydrogen

legend ecotree

1% kvælstof

legend ecotree

1% mineraler

Fotosyntese er vildt sejt!

Foto

Det græske ord for
"lys"

Syntese

Det græske ord for
"At sætte noget sammen"

Trin 1

Planter absorberer vand og mineraler via deres rødder for at fremstille plantesaft.

Trin 2

Plantesaften bevæger sig gennem træet ud til bladene, som absorberer CO2 og lys.

Trin 3

Bladene bruger klorofyl og solenergi til at omdanne CO2 og vand til glukose.

Trin 4

Ilt frigives og glukosen giver næring til træet gennem plantesaften.

Træet renser luften i takt med det gror
Når et træ vokser med en kubikmeter, så renser træet på imponerende vis næsten en million kubikmeter luft af dets CO2 (forudsat at 0.03-0.04% af luften består af CO2).1 Det er blot endnu en grund til at træer er fantastiske!

Se vores CO2-kreditter

Hvor meget vand er der i et træ?

Hvor meget vand er der i et træ?

Det afhænger mest af træets art, men også på skovens fugtighed, som er påvirket af sæson og placering. Træer indeholder tre typer vand; bundet vand (i fibrene), frit vand (der frigives, når træet tørrer) og vand i forfatningen (der er en del af deres molekylære struktur). Vand udgør 50% af et træs vægt. Men fugtindholdet kan variere fra 60% til 200% i træer, hvor der er dobbelt så meget vægt fra vand, som der er træfibre.

Så levende træer indeholder virkelig meget vand, når man tænker over det! Og det er utroligt vigtigt at have træer med et højt vandindhold for at forhindre skovbrande. Da disse er, som alle ved, meget ødelæggende. Så endnu en vigtig grund til, at skovforvaltning er fremtiden.
Læs mere Læs mindre
ecoTree

Sådan beregnes mængden af kulstof i et træ

Vi ved nu, hvor stor en andel af træet, der består af vand, og det skal vi selvfølgelig fjerne fra ligningen. For at udregne mængden af kulstof i et træ skal vi vide, hvor meget af træet der udgøres af tør masse. Det vil sige træets masse eksklusiv vandet.
Læs mere Læs mindre

Tør masse: 50% af træet består af tør masse

Kulstof: 47,5% af den tørre masse består af kulstof3

Vand: 50% af træet består af vand
(20% af vandet befinder sig i rødderne)

schema c02 absorbtion

Så! Lad os undersøge, hvor meget CO2 et træ absorberer

For at gøre det, så lad os bruge et eksempel. Vi forestiller os, at der er et 1.000 kg tungt træ med fugtighed på 100%. Vi ved fra tidligere, at træet består af 500 kg vand og 500 kg tør masse. Og vi ved desuden, at 47,5% af den tørre masse er kulstof. Det svarer til 237,5 kg.

Takket være molarmasse proportioner kan vi fragmentere CO2 og finde ud af, at det tager 3,67 kg CO2 at danne 1 kg kulstof i træet. Det skyldes, at molarmassen for kulstof og ilt ligger på henholdsvis 12 og 16. Når det kombineres som CO2, bliver det 44. Og 44/12 = 3,67.

Så for vores eksempel vil det sige 237,5 kg × 3,67 = 871,63 kg CO2. Jubii! Hvis vi derudover vil vide, hvor meget træet absorberer om året, skal vi kende dets alder. I og med at træet vejer et ton, kan vi skønne os frem til, at det er 30-40 år gammelt. Så denne grenede gigant absorberer i omegnen af 25 kg CO2 årligt.

1.000 kg træ

500 kg tørt træ

237,5 kg kulstof

871,63 kg CO2 absorberes

Støt skovbaserede kulstoflagre

Sådan påvirker træarten optagelsen af CO2

Først og fremmest afhænger et træs kulstoflagringskapacitet af træarten, fordi deres masse varierer. Det kan du tydeligt se i disse eksempler: poppel (400 kg/m3), Weymouth-fyr (1.000 kg/m3) og ibenholt (1.400 kg/m3). Så det skal man have for øje i enhver beregning.
Læs mere Læs mindre

Alle vores træer absorberer CO2 effektivt!

Alle vores træer absorberer CO2 effektivt!

Vores beregninger er baseret på plausible estimater, gennemsnit og variationer såsom jordbund, lys, alder og klima. Men selvom vores træer absorberer CO2 i forskellige tempi og mængder, så er de alle i sidste ende super gode til det! Og det understreger bare vigtigheden af at mikse træarter og -aldre i en skov, der er særligt tilpasset til sit klima. Det er den bedste måde at reducere vores CO2-aftryk og begrænse konsekvenserne af klimaforandringen. Og det er det, vi gør med dine træer i vores EcoTree-skove.
Læs mere Læs mindre
ecoTree

Hvornår absorberer træer mest CO2?

Unge træer eller gamle træer? Det spørgsmål drøftes stadig blandt forskere. Når træerne er unge, vokser de hurtigere, og de absorberer derfor CO2 hurtigere. De gamle træer har derimod en langt højere massefylde, hvilket betyder, at de kan absorbere mere CO2. (Det belyses bl.a. i dette studie fra 2014.) Hvad angår vores træer, så vil disse træarter give dig mest for pengene, når det kommer til mængden af absorberet CO2 i løbet af deres levetid.

Et træ absorberer cirka 25 kg CO2 om året.

Vores kulstofberegninger er verificeret af det verdenskendte Bureau Veritas. Så når du ejer et træ, kan du spore, hvor meget kulstof træet har opfanget i løbet af dets levetid!

Til syvende og sidst skal de fleste af de fremlagte tal tages med et gran salt og forsigtighed. Tallene er ikke absolutte sandheder, men de angiver et gennemsnitligt interval på 10-40 kg absorberet CO2 pr. træ om året over hele deres liv.

Er du klar til at reducere CO2-aftrykket?

Er du klar til at reducere CO2-aftrykket?

Start ved at udregne dit eget CO2-aftryk og se hvilke ændringer du kan implementere og hvordan du kan bidrage til CO2-binding.
Læs mere Læs mindre
ecoTree

1Vade-mecum du forester, s. 67, 14. udgave, 2016, Société forestière de Franche-Comté et des Provinces de l’Est.

2 Patrick Vallets afhandling har titlen Effekten af forskellige skovbrugsstrategier på skovstandens "kulstofdræn"-funktion. Modellering og simulering efter plotskalaen.