Bidrag til naturbaserede kulstoflagre ved at købe naturbaserede CO2-kreditter

Vi planter og forvalter bæredygtig naturnær skov, som genererer CO2-kreditter til alle!

Ploërdut-skoven, Frankrig

Se vores udvalg af CO2-kreditter til enkeltpersoner

Du kan støtte skovbaserede kulstoflagre ved at købe CO2 -kreditter. Én CO2 -kredit svarer til bindingen af ét ton CO2-ækvivalent.

5095PackArticle53720%FRhttps://bocdn.ecotree.green/pack/0001/05/f47d508566a187ec52c5b7b8e3ad4cc741d0131e.jpgNouic CO2-kredit Pakke varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/da/offres/pack/nouic-co2-kredithttps://ecotree.green/da/offres/pack/nouic-co2-kredit
1 kulstofkreditter
Nouïc-skoven
Nouvelle-Aquitaine, Frankrig
5096PackArticle56025%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgOrø-Margrete CO2-kredit Pakke varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/da/offres/pack/oroe-margrete-co2-kredithttps://ecotree.green/da/offres/pack/oroe-margrete-co2-kredit
1 kulstofkreditter
Orø-Margrete-skoven
Sjælland
5097PackArticle53720%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgLouverné CO2-kredit Pakke varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/da/offres/pack/louverne-co2-kredithttps://ecotree.green/da/offres/pack/louverne-co2-kredit
1 kulstofkreditter
Louverné-skoven
Pays de la Loire, Frankrig

Fandt du ikke det, du ledte efter? Kontakt os.

Vores CO2-kreditter er certificerede af Bureau Veritas

Vores CO2-kreditter er certificerede af Bureau Veritas

Vores CO2-kreditter er lokale og udstedt af os
De CO2-kreditter vi udsteder er et direkte resultat af vores skovteams arbejde. Teamet planter, genopretter og bevarer vores skove i Europa. Der er ingen mellemled mellem os og køberen af CO2-kreditterne.

Kreditterne er certificerede og udarbejdet med en striks metodologi
Vi har udviklet en unik metode, der kvantificerer CO2-binding i vores skove, som er tilpasset naturnær skovbrug med kontinuerligt skovdække. Ved købet af en CO2-kredit medfølger et certifikat, der bekræfter dit bidrag i henhold til vores metode, som er certificeret af Bureau Veritas, verdens førende inden for certificering.

Biodiversitet er kernen i vores CO2-kreditter
Vi genererer CO2-kreditter, der ikke er underlagt et krav om kulstofudbytte, da vi er overbeviste om, at kun funktionelle og modstandsdygtige skovøkosystemer, der er rige på biodiversitet, kan blive ved med at binde kulstof.

carbon_shop_b2c.certification.heading

Fra hvilke projekter udsteder vi certificerede CO2-kreditter?

Fra hvilke projekter udsteder vi certificerede CO2-kreditter?

De CO2-kreditter, som vi udsteder gennem vores skovbrugsprojekter, opfylder kriterierne for unikhed, additionalitet, varighed og målbarhed. De er resultatet af naturnær skovbrug med kontinuerligt skovdække, hvor man undgår skovrydning og favoriserer en blanding af træarter. Alle vores skove ligger i Europa, så du kan binde en del af din CO2-udledning så lokalt som muligt.

Hvorfor bør du købe CO2-kreditter?

Hvorfor bør du købe CO2-kreditter?

Det giver god mening at købe CO2-kreditter, som en del af en tilgang til at undgå og reducere sine udledninger, og samtidig bidrage til naturen. Ved at bidrage til naturlige kulstoflagre støtter man handlinger, der undgår og/eller binder CO2, som udledes i atmosfæren. Intet køb af kreditter kan fritage os fra nødvendigheden af at reducere vores udledning af drivhusgasser, men indsatsen for at reducere udledninger vil ikke alene være nok til at bekæmpe klimaforandringerne. Derfor er det vigtigt at tage disse skidt på én og samme tid.
Læs mere Læs mindre
Hvorfor bør du købe CO2-kreditter?

Har du spørgsmål? Der er ret stor chance for, at vi har svarene!

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Flere spørgsmål går ofte igen, derfor har vi besvaret de hyppigste spørgsmål herunder.

Hvad er forskellen på at købe træer og CO2-kreditter?

Når du køber træer, går dit bidrag hånd i hånd med et ejerskab på de træer, du køber. Træerne vokser i vores europæiske skove og forvaltes af vores skovteam gennem hele træets livscyklus. Du får overskuddet, når det er tid til at fælde træet. Du modtager et certifikat, der dokumenterer dit ejerskab af træet.

Ved at erhverve CO2-kreditter gør du det muligt at bevare en skov i mindst 100 år, hvor flere generationer af træer binder CO2 på lang sigt. På den måde får du et certifikat for hver CO2-kredit, der retfærdiggør bindingen af, hvad der svarer til ét ton CO2. Med disse to løsninger kan du bidrage til at udvikle skovøkosystemer og deres biodiversitet. Husk, at skoven er omfattet af permanentheden for CO2-kreditter, mens selve træet ikke er permanent (for flere detaljer, se vores white paper om CO2-kreditter).

Hvordan prissættes de certificerede CO2-kreditter?

Prisen på vores CO2-kreditter af høj kvalitet bestemmes på baggrund af flere faktorer: Vi tager højde for omkostningerne ved at skabe og vedligeholde projektet, såsom plantning af den nye skov, beskyttelse af de unge træer, langsigtet vedligeholdelse m.m., samt den margin, vi skal generere. Derefter dividerer vi dette med antallet af tons CO2-ækvivalenter, der opfanges som en del af projektet, minus antallet af tons CO2-ækvivalenter, der ville være blevet bundet i et referencescenarie, hvis projektet ikke havde fundet sted. I virkeligheden tæller vi kun den CO2, der er blevet opfanget som følge af projektet, sammenlignet med referencescenariet. De CO2-kreditter du kan købe i vores shop er alle certificerede af Bureau Veritas, en af verdens førende virksomheder inden for certificeringer.

Kan jeg videresælge mit certifikat?

CO2-kreditter er værdipapirer, der registreres på indehaverens konto, er frit omsættelige og udgør en del af indehaverens juridiske aktiver, som frit kan bruge dem, som de vil. Men hvis certifikaterne bruges i bæredygtighedsregnskaber (CSRD, ESG m.m.) eller bruges ifm. kommunikation omkring CO2-reduktion og/eller CO2-kompensering pensioneres de og kan ikke videresælges.

Er køb af CO2-kreditter fradragsberettiget?

Nej, køb af CO2-kreditter giver ikke ret til skattefradrag. Hvis du ønsker at støtte projekter, der er berettiget til skattefradrag, skal du finansiere sponsorprojekter, der ikke er CO2-lagringsinitiativer.

Vil jeg modtage regelmæssige opdateringer om projektet?

Du vil modtage e-mailopdateringer om det projekt, som dine CO2-kreditter er med til at støtte, når plantningen er færdig, efter det første år af projektet, og når der er vigtige begivenheder, der kunne være interessante for dig. Det er dog vigtigt at huske på, at vi arbejder på naturens præmisser og at skove vokser langsomt. Men alle vores skove er åbne for offentligheden året rundt i Danmark. Vi anbefaler dog at lægge besøgene i april til september for at tage højde for træernes vækst, og fra marts til september i Frankrig.

Er CO2-kreditter inkluderet i ESG-rapportering?

Ja, vi leverer KPI'er, der kan bruges i en virksomheds ESG-rapport til at opfylde deres CSRD-forpligtelser. Som en del af ESRS E1 om klimaforandringer vedrører det syvende "afsnit" (D7), som vedrører direkte binding af drivhusgasser og projekter, der reducerer drivhusgasser finansieret af CO2-kreditter, og hvor en virksomhed skal rapportere om sine handlinger uden for sin værdikæde. I dette tilfælde skal virksomheden oplyse om arten af sine CO2-kreditter (undgåelse eller binding), placeringen af projektet, de bidrager til (EU eller ikke-EU), og om kreditterne er udstedt som en del af naturbaserede løsninger (NBS) eller teknologibaserede løsninger (tech based). Vores CO2-kreditter kommer fra europæiske naturbaserede CO2-bindingsprojekter.

Vores CO2-kreditter kan også bruges i andre rapporteringsrammer, denne gang frivillige, såsom CDP eller SBTi. Vi kan hjælpe vores kunder med at øge værdien af deres engagement inden for disse rammer.