Bos van Ploërdut, Bretagne, Frankrijk

Wat is het belang van duurzame bosbouw?

Ontdek hoe duurzaam bosbeheer het klimaat en de biodiversiteit op aarde ondersteunt.

Bos van Ploërdut, Bretagne, Frankrijk

Ontdek hoe duurzaam bosbeheer het klimaat en de biodiversiteit op aarde ondersteunt.

Waarom wij bosbouwers zijn

Wij brengen duurzame bosbouw tot bij jou

Laten we van het bos een plek maken waar het leven van alle flora en fauna wordt gerespecteerd. Het is dringend.

Ontbossing tegenhouden

80%

van de oerbossen op aarde werd vernietigd. Wij planten ze terug aan. Naast nieuwe bossen aanplanten, vervangen we ook elke gekapte boom door drie nieuwe.

Een duurzame grondstof

21%

van de broeikasgassen komt van de productie van plastic, staal en beton. Wij kunnen dit verkleinen door duurzame houtproductie! Extra pluspunt: het ziet er leuker uit.

Strijden tegen de klimaatverandering

11%

van de broeikasgassen die de aarde opwarmen, is afkomstig van ontbossing. Onze geverifieerde rekenmethode voor CO2-opname toont het werk dat bomen doen om dit tegen te gaan.

Bescherming van bosbiodiversiteit

60%

van alle landdieren is uitgestorven sinds 1970. Bossen zijn een woonplaats voor 80% van de overgebleven landdieren. Wij creëren meer ruimte voor biodiversiteit.

Bronnen: ¹WWF, ²GatesNotes 2018, ³IPCC 2018, ⁴UN 2019, ⁵Greenpeace

Ontbossing tegenhouden

80%

van de oerbossen op aarde werd vernietigd. Wij planten ze terug aan. Naast nieuwe bossen aanplanten, vervangen we ook elke gekapte boom door drie nieuwe.

Een duurzame grondstof

21%

van de broeikasgassen komt van de productie van plastic, staal en beton. Wij kunnen dit verkleinen door duurzame houtproductie! Extra pluspunt: het ziet er leuker uit.

Strijden tegen de klimaatverandering

11%

van de broeikasgassen die de aarde opwarmen, is afkomstig van ontbossing. Onze geverifieerde rekenmethode voor CO2-opname toont het werk dat bomen doen om dit tegen te gaan.

Bescherming van bosbiodiversiteit

60%

van alle landdieren is uitgestorven sinds 1970. Bossen zijn een woonplaats voor 80% van de overgebleven landdieren. Wij creëren meer ruimte voor biodiversiteit.

Bronnen: ¹WWF, ²GatesNotes 2018, ³IPCC 2018, ⁴UN 2019, ⁵Greenpeace

Bosbeheer

Hoe plant, onderhoudt en kapt EcoTree bomen?

EcoTree

Braakland

OF

EcoTree

Verwaarloosd bos

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Bodemstudie

EcoTree

Bosbouwplan

EcoTree

Bomen planten

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Na 2 jaar: nieuwe bomen planten

fleche verticaleEcoTree

Onderhoud

Kaalkap

Waarom we niet aan kaalkap doen

Kaalkap heeft 3 grote gevolgen.

Bodemerosie

De bodem, die door de diepe wortels van de bomen werd vastgehouden en verrijkt, wordt plotseling blootgelegd en verzwakt. De bodem erodeert dan, wat elke vorm van natuurlijke regeneratie of aanplant zeer moeilijk maakt. Het duurt erg lang om een rijk ecosysteem te herstellen na kaalkap.

Klimaatverandering

De bodem is één van de grootste koolstofputten van de planeet, naast oceanen en bossen. Als de bodem blootgesteld wordt door kaalkap, wordt de CO2 die opgeslagen was in de vorm van organische verbindingen, losgelaten in de atmosfeer. De broeikasgassen die zo vrijkomen zijn één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering.

Verzwakte biodiversiteit

Kaalkap veroorzaakt een brute verstoring van het bosecosysteem. Zoogdieren, vogels, insecten en schimmels zijn afhankelijk van hun omgeving voor bescherming en voedsel.

Ongelijkvormige bossen

Wat is monocultuur en ongelijkvormig hooghoutbeheer?

Het aanplanten van monocultuurbossen is zelden een goed idee, maar desondanks bestaan er zeer mooie, natuurlijke gelijkvormige bossen. Zo zijn er uitgestrekte dennenbossen of grote natuurlijke beukenbossen die niet het werk zijn van bosbouw en die wel degelijk rijke ecosystemen zijn.
Bij het planten geven we echter de voorkeur aan gemengde soorten om de veerkracht van de bossen te bevorderen. Een gemengd bos is namelijk minder kwetsbaar wanneer het aangevallen wordt door ziekteverwekkers.

Ongelijkvormig hooghoutbeheer is een methode van bosbouw waarbij bomen van verschillende leeftijden groeien. Zo krijg je verschillende etages in het bos wat de biodiversiteit bevordert, en kan kaalkap vermeden worden aan het einde van een groeicyclus. Als de oudste bomen voldoende gegroeid zijn, kunnen ze gekapt worden en plaats maken voor de jongere bomen. In sommige gevallen kan het echter de beste oplossing zijn om bossen te beheren als gelijkvormig hooghout, vooral in het geval van natuurlijke regeneratie. Nadat de volwassen bomen verwijderd zijn, laat men de zaden groeien en de bomen die eruit komen zullen allemaal ongeveer even oud zijn. Onze bosbouwexperts passen zich steeds aan aan de natuur in plaats van theoretische bosbouwkundige beslissingen te maken. De bosbouwer ondersteunt slechts het werk van de natuur.

Giftige producten

Bosbeheer kan zonder pesticiden en chemicaliën

EcoTree gebruikt geen pesticiden of chemicaliën. Onze jonge planten worden beschermd:

cloture

... door omheiningen die enkele jaren blijven tot de bomen sterk genoeg te zijn om aanvallen van groot wild te weerstaan.

haies

... door dode/droge heggen: een wirwar van dikke dode wortels en takken die een barrière vormen. Ze zijn afkomstig van het snoeihout na het uitdunnen of van takken die zijn gevallen door natuurlijk snoeien (dit is wat we hebben gedaan in het bos van Cleden Poher ).

trico

of met trico: een natuurlijk afweermiddel gemaakt van schapenvet. Dit vet wordt op de bomen aangebracht om herten te weren die anders graag van de jonge planten zouden eten.

cloture

... door omheiningen die enkele jaren blijven tot de bomen sterk genoeg te zijn om aanvallen van groot wild te weerstaan.

haies

... door dode/droge heggen: een wirwar van dikke dode wortels en takken die een barrière vormen. Ze zijn afkomstig van het snoeihout na het uitdunnen of van takken die zijn gevallen door natuurlijk snoeien (dit is wat we hebben gedaan in het bos van Cleden Poher ).

trico

of met trico: een natuurlijk afweermiddel gemaakt van schapenvet. Dit vet wordt op de bomen aangebracht om herten te weren die anders graag van de jonge planten zouden eten.

Aangezien wij geen chemicaliën gebruiken, kunnen sommige jonge planten binnen een jaar na het planten afsterven. Daarom plannen wij altijd één of twee herbeplantingsfasen om de jonge planten die het niet hebben overleefd, te vervangen.