Wat is het belang van duurzame bosbouw?

Ontdek hoe duurzaam bosbeheer het klimaat en de biodiversiteit op aarde ondersteunt.

Bos van Ploërdut, Bretagne, Frankrijk

Wij brengen duurzame bosbouw tot bij jou

Over heel de wereld worden de bossen ernstig bedreigd. Maar we denken echt dat we samen de risico's kunnen beperken, dankzij onze nieuwe manier van omgaan met duurzame hulpbronnen.

80%

We gaan de strijd aan met ontbossing

van de oerbossen op aarde is vernietigd. Wij werken dag in, dag uit aan het herstel van deze bossen. Naast nieuwe bossen aanplanten, vervangen we ook elke gekapte boom door drie nieuwe.

21%

We zorgen voor duurzame grondstoffen

van de broeikasgassen komt van de productie van plastic, staal en beton. Wij kunnen dit verkleinen met onze duurzame houtproductie! Extra pluspunt: het ziet er leuker uit.

11%

We strijden tegen de klimaatverandering

van de broeikasgassen die de aarde opwarmen, is te herleiden naar ontbossing. Onze geverifieerde rekenmethode voor CO2-opname laat zien hoe bomen doen dit kunnen tegengaan.

60%

We beschermen bosbiodiversiteit

van alle landdieren is uitgestorven sinds 1970. Bossen zijn een woonplaats voor 80% van de overgebleven landdieren. Wij creëren meer ruimte en een veilig thuis voor biodiversiteit.

Hoe plant, onderhoudt en kapt EcoTree bomen?

EcoTree

Braakland

OF

EcoTree

Verwaarloosd bos

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Bodemstudie

EcoTree

Bosbouwplan

EcoTree

Bomen planten

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Na 2 jaar: nieuwe bomen planten

fleche verticaleEcoTree

Onderhoud

Waarom we niet aan kaalkap doen

Bij kaalkap worden alle bomen in één keer verwijderd. Dat heeft 3 grote gevolgen.

Bodemerosie

De door diepe wortels vastgehouden en verrijkte grond wordt plotseling blootgelegd. Zonder beschermend strooisel en toevoer van voedingsstoffen verliest deze grond aan kracht. Het water begint van de bodem af te stromen, die niet langer wordt belucht door wortels en micro-organismen. De veroorzaakte erosie maakt elke vorm van natuurlijke regeneratie of aanplant erg moeilijk. Pionierboomsoorten zijn weliswaar mogelijk, maar deze dragen niet bij aan de biodiversiteit en de houtproductie. Het duurt lang om een rijk ecosysteem te herstellen na het kappen.

Klimaatverandering

De bodem is één van de grootste koolstofputten van de planeet, naast oceanen en bossen. Als de bodem blootgesteld wordt door kaalkap, komt de CO2 die opgeslagen was in een klap vrij in de atmosfeer. De broeikasgassen die zo vrijkomen zijn één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering.

Verzwakte biodiversiteit

Kaalkap zorgt voor een brute en verwoestende verstoring van het ecosysteem van een bos. Het haalt voor vogels, insecten, zoogdieren, schimmels en planten hun onderdak en voedsel weg. Dat maakt hun leven al snel onmogelijk. Ze hebben allemaal een stabiele omgeving nodig om te overleven en de sterke biodiversiteit te behouden die onze planeet zo hard nodig heeft.

Waarom we bossen van ongelijke leeftijd beheren

Waarom we bossen van ongelijke leeftijd beheren

Natuurlijke monocultuurbossen bestaan uit slechts één boomsoort en kunnen mooi zijn, maar het aanplanten ervan is zelden een goed idee. Bij EcoTree planten we een mix van soorten om duurzame, ongelijkjarige bossen te creëren die veerkrachtiger zijn en schadelijke ziekteverwekkers kunnen bestrijden. Bij een bosbouwmethode waarbij de bomen in een bos verschillende leeftijden hebben, groeien de bomen op verschillende hoogtes om 'verdiepingen' te creëren, wat geweldig is voor de biodiversiteit. Het betekent ook dat we de oudste bomen kunnen kappen wanneer ze volwassen zijn en de jongere bomen laten groeien - er is dus geen kaalkap. Het beheer van bossen van ongelijke leeftijd kan leiden tot natuurlijke regeneratie, waarbij zaden van de volwassen bomen mogen bloeien en de bomen die groeien ongeveer even oud zijn. In alle gevallen passen onze bosbouwexperts zich aan en werken ze samen met de natuur.
monoculture photo

Bosbeheer kan zonder pesticiden en chemicaliën

EcoTree gebruikt geen pesticiden of chemicaliën. Onze jonge planten worden beschermd:

illustration

... door omheiningen die enkele jaren blijven staan tot de bomen sterk genoeg te zijn om aanvallen van groot wild te weerstaan.

illustration

... door dode/droge heggen: een wirwar van dikke dode wortels en takken die een barrière vormen. Ze zijn afkomstig van het snoeihout na het uitdunnen of van takken die zijn gevallen door natuurlijk snoeien (dit is wat we hebben gedaan in het bos van Cleden Poher ).

illustration

..door trico: een natuurlijk afweermiddel gemaakt van schapenvet. Dit vet wordt op de bomen aangebracht om herten te weren die anders graag van de jonge planten zouden eten.

Aangezien wij geen chemicaliën gebruiken, kunnen sommige jonge planten binnen een jaar na het planten afsterven. Daarom plannen wij altijd één of twee herbeplantingsfasen om de jonge planten die het niet hebben overleefd, te vervangen.