Bereken de CO2-uitstoot van je vlucht

& ontdek je CO2-impact op het milieu

Hoe bereken je de CO2-uitstoot van een vlucht?

Om een schatting te maken van de uitstoot van broeikasgassen, en in het bijzonder van CO2 , berekenen we de afstand tussen twee vliegvelden waaruit de benodigde hoeveelheid kerosine kan worden afgeleid.

Vervolgens wordt een vaste hoeveelheid kerosine toegevoegd om rekening te houden met de hoeveelheid die wordt verbruikt tijdens opstijgen en landen van het vliegtuig.

Deze massa brandstof wordt vermenigvuldigd met een vaste factor (van 3.1) om eenschatting te berekenen van de hoeveelheid uitgestoten CO2

Vervolgens wordt deze hoeveelheid verdeeld over het gemiddelde aantal passagiers per vlucht, afhankelijk van het gewicht per klasse. Zo wordt ieders aandeel berekend.

Hoe kan ik mijn CO2 voetafdruk verminderen?

Er is niet genoeg land om genoeg bomen te planten om alle CO2, die we uitstoten te absorberen, dus het planten van bomen zal nooit genoeg zijn. We moeten eerst onze uitstoot verminderen. Het planten van bomen is echter een noodzakelijk gebaar. Door het proces van fotosynthese gebruiken bomen licht om CO2 te absorberen, dat ze gebruiken om te groeien en biomassa te produceren. Het bos is een echte koolstofput. Nu is het niet langer de tijd om de schade te beperken, maar om in actie te komen!

Waarom bomen planten met EcoTree?

1

We zijn boswachters.We planten bomen niet alleen, we verzorgen ze ook gedurende hun hele leven. 

2

We verzorgen onze bomenzodat we kunnen zorgen voor duurzame opname van CO2. Een slecht, of niet, onderhouden bos kan een negatieve ecologische afdruk hebben door bijvoorbeeld houtrot.

3

We bevorderen biodiversiteit. Het bos is een compleet ecosysteem en haar veerkracht vraagt om een diversiteit aan soorten en variëteiten bomen.

4

Jij bent onderdeel van het avontuur! Wanneer je een boom plant met EcoTree, is zowel de boom als haar CO2 -opname volledig van jou.

EcoTree
EcoTreeEcoTreeEcoTree

Wat is NOx en waarom moet het worden meegewogen?

De uitstoot van vliegtoestellen beperkt zich niet tot de uitstoot van CO2: gebruik van kerosine produceert ook stikstofoxide (NOx) die ook broeikasgassen zijn. Daarbovenop produceert een vliegtoestel al deze gassen op grote hoogte waardoor het een grotere invloed heeft op het milieu. Bomen nemen geen NOx op, maar het is wel mogelijk om een schatting te maken van de stralingskracht van NOx. Hierdoor kan een berekening worden gemaakt van hoeveel CO2 ongeveer moet worden opgenomen om het effect van NOx te compenseren. Voor de volledigheid wordt daarom een vermenigvuldigingsfactor - over het algemeen vastgesteld op 2 - toegepast op de enkele uitstoot van CO2 om te berekenen wat het totaal aan CO2 is dat moet worden opgenomen om alle broeikasgassen die worden uitgestoten door de vlucht te compenseren.

Welke berekeningsmethode moet worden gebruikt om een inschatting te maken van de CO2 uitstoot van een vlucht?

Neem bijvoorbeeld een korte vlucht van ongeveer 1 000 kilometer - deze reis duurt ongeveer 2 uur. Allereerst moet een vaste afstand van 95 kilometer worden toegevoegd aan deze reis gezien de technische manoeuvres bij neerdalen van het vliegtuig. Om deze vlucht te maken verbruikt het toestel2.7 kg brandstof per kilometer, of ongeveer 2.95 ton kerosine voor de gehele reis. Voor het opstijgen, landen en taxiën tussen vliegbanen en terminals moet een extra 1,1 ton worden toegevoegd. Dit komt dus uit op een totaal van 4.05 ton kerosine. 2 - tot 3.1 kg voor iedere kg verbruikte brandstof. In ons voorbeeld betekent dit dat het vliegtoestel zorgt voor een ecologische voetafdruk van 12 ton CO2 - 75% procent door het afleggen van de route zelf en 25% voor het landen en opstijgen.

Neem bijvoorbeeld een korte vlucht van ongeveer 1 000 kilometer - deze reis duurt ongeveer 2 uur. Allereerst moet een vaste afstand van 95 kilometer worden toegevoegd aan deze reis gezien de technische manoeuvres bij neerdalen van het vliegtuig. Om deze vlucht te maken verbruikt het toestel2.7 kg brandstof per kilometer, of ongeveer 2.95 ton kerosine voor de gehele reis. Voor het opstijgen, landen en taxiën tussen vliegbanen en terminals moet een extra 1,1 ton worden toegevoegd. Dit komt dus uit op een totaal van 4.05 ton kerosine. 2 - tot 3.1 kg voor iedere kg verbruikte brandstof. In ons voorbeeld betekent dit dat het vliegtoestel zorgt voor een ecologische voetafdruk van 12 ton CO2 - 75% procent door het afleggen van de route zelf en 25% voor het landen en opstijgen.