CO2-UITSTOOT VAN JE VLUCHT

& ontdek uw CO2-impact op het milieu

Onze calculators:

Hoe de CO2-uitstoot van een vlucht berekenen?

 1. Om een schatting te maken van de uitstoot van broeikasgassen, en in het bijzonder van CO2, berekenen we de afstand tussen twee vliegvelden waaruit de benodigde hoeveelheid kerosine kan worden afgeleid.
 2. Vervolgens wordt een vaste hoeveelheid kerosine toegevoegd om rekening te houden met de hoeveelheid die wordt verbruikt tijdens opstijgen en landen van het vliegtuig.
 3. Deze massa brandstof wordt vermenigvuldigd met een vaste factor (van 3.1) om een schatting te berekenen van de hoeveelheid uitgestoten CO2
 4. Vervolgens wordt deze hoeveelheid verdeeld over het gemiddelde aantal passagiers per vlucht, afhankelijk van het gewicht per klasse. Zo wordt ieders aandeel berekend.

Hoe kan ik mijn CO2 voetafdruk verminderen?

Er is niet genoeg land voor het planten van voldoende bomen om alle CO2 die we uitstoten te absorberen. Het enkel planten van bomen zal dus nooit voldoende zijn.

Het is daarom allereerst noodzakelijk om onze uitstoot te verminderen.

Daarnaast is het planten van bomen een noodzakelijke stap.

Door het proces van fotosynthese gebruikt een boom licht om CO2 op te nemen zodat het kan groeien...om vervolgens biomassa te produceren. Een bos is dus een natuurlijke koolstofreservoir.

Er is niet genoeg tijd meer om enkel de schade te beperken; in actie komen is nu vereist!

Waarom bomen planten met EcoTree?

 1. We zijn boswachters.

  We planten bomen niet alleen, we verzorgen ze ook gedurende hun hele leven.

   
 2. We verzorgen onze bomen zodat we kunnen zorgen voor duurzame opname van CO2.

  Een slecht, of niet, onderhouden bos kan een negatieve ecologische afdruk hebben door bijvoorbeeld houtrot.

   
 3. 3. We bevorderen biodiversiteit.

  Het bos is een compleet ecosysteem en haar veerkracht vraagt om een diversiteit aan soorten en variëteiten bomen.

 4. Jij bent onderdeel van het avontuur!

  Wanneer je een boom plant met EcoTree, is zowel de boom als haar CO2-opname volledig van jou.

Wat is NOx en waarom moet het worden meegewogen?

De uitstoot van vliegtoestellen beperkt zich niet tot de uitstoot van CO2: gebruik van kerosine produceert ook stikstofoxide (NOx) die ook broeikasgassen zijn. Daarbovenop produceert een vliegtoestel al deze gassen op grote hoogte waardoor het een grotere invloed heeft op het milieu.

Bomen nemen geen NOx op, maar het is wel mogelijk om een schatting te maken van de stralingskracht van NOx. Hierdoor kan een berekening worden gemaakt van hoeveel CO2 ongeveer moet worden opgenomen om het effect van NOx te compenseren.

Voor de volledigheid wordt daarom een vermenigvuldigingsfactor - over het algemeen vastgesteld op 2 - toegepast op de enkele uitstoot van CO2 om te berekenen wat het totaal aan CO2 is dat moet worden opgenomen om alle broeikasgassen die worden uitgestoten door de vlucht te compenseren.

Welke berekeningsmethode moet worden gebruikt om een inschatting te maken van de CO2 uitstoot van een vlucht?

Neem bijvoorbeeld een korte vlucht van ongeveer 1000 kilometer - deze reis duurt ongeveer 2 uur. Allereerst moet een vaste afstand van 95 kilometer worden toegevoegd aan deze reis gezien de technische manoeuvres bij neerdalen van het vliegtuig.

Om deze vlucht te maken verbruikt het toestel 2.7 kg brandstof per kilometer, of ongeveer 2.95 ton kerosine voor de gehele reis. Voor het opstijgen, landen en taxiën tussen vliegbanen en terminals moet een extra 1,1 ton worden toegevoegd. Dit komt dus uit op een totaal van 4.05 ton kerosine.

Dit verbruik van brandstof produceert CO2 - tot 3.1 kg voor iedere kg verbruikte brandstof. In ons voorbeeld betekent dit dat het vliegtoestel zorgt voor een ecologische voetafdruk van 12 ton CO2 - 75% procent door het afleggen van de route zelf en 25% voor het landen en opstijgen.

Voor korte vluchten zal ongeveer 7% van het gewicht verbruikt worden voor vracht (dit stijgt naar 26% voor langeafstandsvluchten) waardoor de resterende 93% wordt verbruikt voor de passagiers, oftewel ongeveer 11 ton.

Met een gemiddelde van 150 stoelen in dit type vliegtoestellen voor korte vluchten en een gemiddelde bezettingsgraad van 82%, heeft een vliegtuig op een korte vlucht gemiddeld 123 passagiers. Bij een gelijkmatige betekent dit een uitstoot van ongeveer 90 kg per passagier.

Voor een eerlijkere verdeling wordt een vermenigvuldigingsfactor toegepast om rekening te houden met het feit dat businessclass en first class een groter oppervlakte bruikbare ruimte beslaat en dus proportioneel gezien een groter aandeel CO2 verbruikt.

Voor langeafstandsvluchten geldt dat dezelfde berekening wordt gebruikt, maar dat variabelen als de hoeveelheid kerosine dat wordt gebruikt bij het opstijgen, het verbruik per km en het aantal passagiers moeten worden aangepast.