Bereken de CO2 -uitstoot van je woning

& ontdek je CO2-impact op het milieu

Hoe bereken ik de CO2 -uitstoot van mijn woning?

Als je het verbruik van elektrische of gas van je huis kent, voer dan in op de calculator

Anders voer je de relevante gegevens van je woning in: het oppervlak, de bouwdatum en de verwarmingsmethode

De CO2 -calculator beoordeelt vervolgens de broeikasgasemissies die ontstaan ​​in het energieverbruik van je woning