Persoonlijke gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Engels GDPR) is een reeks wetten die de Europese Commissie sinds 25 mei 2018 heeft ingevoerd voor alle bedrijven die in Europa actief zijn. Persoonsgegevens, we hebben er allemaal wel over gehoord, maar weet je eigenlijk waar het precies om gaat? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, een natuurlijke persoon identificeren, bijvoorbeeld: je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of het IP-adres waarmee je verbinding maakt met internet, etc. Vandaag de dag zijn persoonsgegevens een waardevol hulpmiddel om je de snelle, efficiënte en persoonlijke service te bieden die je van ons verwacht. Om de vertrouwensrelatie tussen ons te versterken, zetten wij, EcoTree, ons in voor de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. Daarom willen we je via dit document op een duidelijke en transparante manier informeren over de voorwaarden waaronder we de persoonsgegevens van onze prospects, gebruikers en klanten verzamelen, verwerken, opslaan, archiveren en verwijderen. Je vindt er ook een herinnering aan de rechten die je op je gegevens hebt en alle informatie die je nodig hebt om deze uit te oefenen. Het is onze verantwoordelijkheid als partner, zodat je te allen tijde de controle houdt over het gebruik van je gegevens.

Wat is er concreet veranderd?

Om internetgebruikers te beschermen tegen datalekken of misbruik van persoonsgegevens, is het voor bedrijven nu verplicht om bezoekers op de hoogte te houden van alle computerverwerkingen die met de verzamelde gegevens worden uitgevoerd. Zoals alle online verkopers verzamelen we gegevens over onze internetgebruikers en werken we samen met verschillende externe providers, die daarom toegang hebben tot een deel van onze gegevens. Deze gegevens zijn essentieel om je de best mogelijke ervaring op onze site te bieden en om het vlotte verloop van je bestelling en de opvolging van onze klanten te garanderen. We hebben niets te verbergen, we willen zo transparant mogelijk zijn, dus we vertellen je alles!

In strikte naleving van de geldende regelgeving verwerken wij hoofdzakelijk vier soorten persoonsgegevens:
• Persoonlijke gegevens bekend als declaratief, dwz rechtstreeks bij jou verzameld of bij partners met wie we een contractuele band hebben.
• Persoonsgegevens met betrekking tot de werking van producten en diensten, met name gegenereerd bij het gebruik van onlinediensten.
• Persoonsgegevens uit openbare informatie, zoals een openbaar profiel op sociale netwerken.
• Persoonsgegevens die wij berekenen of afleiden uit gegevens die jij hebt verstrekt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inschatting van een risico op fraude. Wij gebruiken je persoonsgegevens verantwoord voor een specifiek en nuttig doel.

Deze gegevens helpen ons dus om het beheer van onze activiteit te stroomlijnen, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook en vooral om jou de meest efficiënte service te bieden, waar je ook bent.

Verkoopt EcoTree mijn persoonlijke gegevens door?

Neen! En dit zal ook nooit gebeuren! Sommige bedrijven wisselen klantinformatie uit voor commerciële doeleinden maar EcoTree doet dit niet. Alle verzamelde gegevens blijven bij ons en zullen nooit gegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden.

Zijn mijn wachtwoorden veilig?

Wachtwoorden worden "geëncrypteerd" opgeslagen en kunnen niet worden gedecodeerd. Je wachtwoorden zijn dus veilig.

Hoe zit het met mijn bankkaartnummer?

Voor betalingen met kredietkaart werken we samen met de wereldleider in internetbetalingen, Stripe, die de veiligheid van je gegevens garandeert. We hebben nooit toegang tot je kredietkaartnummer. Stripe is gecertificeerd volgens de hoogste industrienormen en heeft wereldwijd wettelijke goedkeuringen verkregen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen jullie over mij en waarvoor worden ze gebruikt?

Bestelling:

Wanneer je een klantenaccount aanmaakt op onze site, registreren wij in ons systeem alle informatie die nodig is om een bestelling te plaatsen: je e-mailadres, je voor- en achternaam, je bankgegevens, je postadres en je telefoonnummer. We verzamelen deze gegevens om je bestelling te verwerken, contact met je op te nemen betreffende het beheer van je eigendom, en om de opbrengst van je bomen uit te betalen. Je gegevens worden, zo nodig, gedeeld met onze dienstverleners die zorgen dat je bestelling tot bij jou geraakt. Het gaat hier enerzijds om cadeaubonnen (die door een dienstverlener worden voorzien), en anderzijds om het rendement op je investering (dat geleverd wordt door het houtbedrijf), want de bomen uit je bestelling staan natuurlijk wel gewoon in onze bossen. Ook kunnen je gegevens naar onze serviceproviders gestuurd worden in het kader van een tevredenheidsonderzoek of telemarketing. Zij hebben echter niet het recht om je gegevens voor iets anders te gebruiken dan om je bestelling te verwerken en zij moeten deze gegevens hierna van hun computersysteem verwijderen.

Nieuwsbrieven:

Als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij je e-mailadres ook om je onze nieuwsbrieven te sturen. As je deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de "uitschrijven"-link onderaan de nieuwsbrief of rechtstreeks via je account op onze site. Uitschrijving gaat onmiddellijk in.

Statistieken:

Om onszelf voortdurend te verbeteren, gebruiken we software en services die worden beheerd door externe leveranciers die helpen om ons bedrijf beter te begrijpen. We voorzien deze tools van gegevens over ons klantenbestand, je browsegeschiedenis op onze site en informatie over de bestelde producten. De meeste van onze tools worden gehost in Frankrijk of in Europa, maar sommige hebben een activiteit in de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan worden al deze gegevens die buiten Europa voor statistische doeleinden worden vergaard, volledig geanonimiseerd.

Reclame:

Zoals de meeste online verkopers registreren we bezoeken zodat we gerichte advertenties kunnen weergeven wanneer je andere websites bezoekt. Bij dit proces worden geen persoonlijke gegevens behandeld en noch het advertentienetwerk, noch de sites van derden waarop onze advertenties worden weergegeven, hebben toegang tot je persoonlijke gegevens. Als je onze advertenties echter niet meer wilt zien, kan je cookies van je webbrowser verwijderen.

Hoe verwijder ik cookies?

Je kunt het opslaan van cookies (of gelijkaardige technologie) verhinderen door de juiste instellingen te kiezen in de browser van je computer, smartphone, tablet of ander toestel.

Je kunt je instellingen voor cookies altijd wijzigen door hier te klikken.

De hierboven beschreven permanente cookies en cookies van derden worden geïmplementeerd wanneer je je navigatie voortzet buiten de "leer meer"-link van de "cookie banner". Deze banner wordt automatisch getoond zodra je een site betreedt die cookies heeft geïmplementeerd, om er te allen tijde zeker van te zijn dat je instemt met het verzamelen van je navigatiegegevens.

Bezoek gerust deze site voor meer informatie.

Sociale netwerken en Gmail:

Als je Facebook of Gmail gebruikt om je account bij EcoTree aan te maken, verzamelen we niets meer dan je e-mailadres, voor- en achternaam en je Facebookprofiel-ID. We hebben geen toegang tot je foto's, vriendenlijst, contacten, berichten, enz. We zullen nooit iets op je pagina publiceren zonder je toestemming.

Wat moet ik doen als ik de gegevens die jullie over mij hebben, wil wijzigen of verwijderen?

De meeste gegevens kan je rechtstreeks wijzigen via je account op onze site. Mocht je niet vinden wat je zoekt, mag je ons altijd een bericht sturen via dpo@ecotree.green.

Hoe lang bewaart EcoTree mijn persoonsgegevens?

De nauwkeurig gedefinieerde bewaartermijnen zorgen ervoor dat ze niet langer zijn dan strikt noodzakelijk voor een goede gegevensverwerking. Om elke duur te bepalen, hebben we rekening gehouden met:
• De verschillende doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld
• De mensen die bij de verzameling betrokken zijn
• Naleving van wettelijke, regelgevende of professioneel erkende verplichtingen waaraan we gebonden zijn

Extra info over EcoTrees gegevensbeschermingsbeleid

We hebben ook organisatorische maatregelen getroffen door teams te vormen die zich bezighouden met informatiebeveiliging. Algemeen gesproken maken we al onze medewerkers bewust van de bescherming van persoonlijke gegevens en zorgen we ervoor dat ze voldoen aan de geldende regelgeving en aan de ethiek van ons bedrijf. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming zorgt voor naleving van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens binnen EcoTree. Hij informeert en adviseert de CEO van EcoTree over alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Hij is ook de contactpersoon voor de CNIL, onze toezichthoudende autoriteit, voor alle vragen over het beheer van persoonlijke gegevens. We kiezen onderaannemers of dienstverleners die een hoog niveau van garanties bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat de verwerking van je gegevens voldoet aan de vereisten van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Als we een incident opmerken met impact op persoonlijke gegevens, zorgen we ervoor dat we dit, volgens het kader dat door de regelgeving wordt opgelegd, zo snel mogelijk na het nemen ervan aan de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL) melden alsook aan de betrokken personen. Onze prospects, klanten en anderen met wie wij samenwerken (met name op het gebied van IT-beveiligingsmonitoring) kunnen ook bijdragen tot het handhaven van ons niveau van beveiliging met betrekking tot persoonsgegevens. We nodigen hen uit om de regels die we aanbevelen te respecteren en ons op de hoogte te stellen van eventuele bijzonderheden die ze tegenkomen. Je kunt zelf ook bijdragen aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Je hebt een aantal specifieke rechten:
• Het recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking, verwijderen en overdragen van je persoonsgegevens.
• Het recht om instructies te geven met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van je persoonlijke gegevens na je overlijden.
• Recht op klacht bij de CNIL