Met EcoTree, weg met CO2-compensatie!

en lang leve ecologische bijdrage

Stop greenwashing!

Het is niet genoeg om bomen te planten om onze verantwoordelijkheden als vervuilers weg te nemen

Compensation EcoTree

Sinds een aantal jaren heeft CO2-compensatie het idee verkocht dat onze slechte acties (emissies) kunnen worden terugbetaald door goede acties te kopen (goedkope koolstofkredieten). Maar niets zal ooit de onmisbare vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen (broeikasgassen) vervangen, die ieder van ons de maat moet nemen. Bovendien is er niets duisterder dan een koolstofkrediet van een bosbouwproject. CO2-opslag vindt gedurende tientallen jaren plaats, zolang de boom groeit en niet wanneer het koolstofkrediet wordt gekocht. Bovendien is er geen absolute garantie dat de koolstof (in de boom) opgeslagen blijft, aangezien bossen onderhevig zijn aan klimatologische gevaren (stormen, opwarming van de aarde ...), branden, ziekten of ontbossing als gevolg van menselijke activiteiten.

Bereken en draag bij

Deze calculators maken je bewust van de CO2-impact van je dagelijkse activiteiten zodat je je koolstofvoetafdruk kan verkleinen. Heb je je resultaat gekregen en wil je direct aan de slag om de planeet te helpen? Dan kan je bij ons een boom kopen om de koolstofopname van de aarde te vergroten. Natuurlijk mag je dit niet als een magische oplossing beschouwen: de belangrijkste stap is nog steeds om de CO2-uitstoot te verminderen in de eerste plaats. Bomen helpen ons om de CO2-opslagcapaciteit te vergroten maar voorkomen is beter dan genezen!

Geen "recht op vervuiling"

Waarom bijdragen aan de bescherming van het bos?

Bosecosystemen recyclen koolstof en spelen daardoor een belangrijke ecologische rol in de klimaatbalans van de planeet. Dankzij het biologische fenomeen fotosynthese nemen bomen hun hele leven koolstof op uit de CO2 in de atmosfeer. Ze slaan het op in hun stam, takken, wortels en bladeren en stoten zuurstof uit in de lucht. Hierdoor kunnen we ademen en wordt de concentratie CO2 in de atmosfeer verlaagd.
Het jaarlijkse koolstofopnamevermogen van Franse bossen wordt geschat op 70 miljoen ton CO2-equivalent, ofwel 15% van de Franse broeikasgasemissies. Een boom van 5 kubieke meter kan bijvoorbeeld het equivalent van 4 vluchten van en naar Parijs en New York absorberen (voor een van de passagiers).
De koolstof van het bos zit niet alleen in de levende biomassa (planten, bladeren, stam, wortels) maar ook in de dode biomassa op de grond. De koolstof die wordt opgeslagen door de levende materie van het bos wordt geschat op 8 miljard ton CO2-equivalent, waardoor bos na de oceanen de op een na grootste koolstofput van de planeet is.
Het is weinig bekend dat hout, eenmaal gekapt, koolstof vasthoudt. De CO2 die tijdens de groei van de boom werd afgevangen, blijft opgeslagen gedurende de levensduur van de producten die van het hout zijn gemaakt. En deze levensduur kan honderden jaren beslaan.
Daarom raden we je aan bij te dragen aan de vastlegging van CO2 in plaats van CO2-compensatie te gebruiken als een soort "recht op vervuiling".