De Nature Based Solutions van EcoTree

Onze Nature Based Solutions bestaan uit het planten van bomen, het onderhouden van bossen en het stimuleren van de biodiversiteit. Hiermee helpen we de klimaatverandering tegen te gaan.

Het principe van Nature Based Solutions wordt gedefinieerd door een vrij eenvoudig kader. Het gaat om actief deelnemen aan de strijd tegen klimaatverandering, met behulp van oplossingen die verder gaan dan alleen het behoud van biodiversiteit. Dit is precies wat we doen bij EcoTree.

Hoe zijn Nature Based Solutions ontstaan?

Hoe zijn Nature Based Solutions ontstaan?

Het concept van Nature Based Solutions(NBS) werd ontwikkeld tijdens de conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) in Kopenhagen in 2009.
De Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) heeft vervolgens in 2013 de ontwikkeling en bevordering van dit concept opgenomen in haar wereldwijde programma. Tijdens de COP21, in 2015, heeft het Franse comité van de IUCN een seminar georganiseerd onder de titel "Nature Based Solutions to Climate Change ".

In 2016 werden op het World Conservation Congress "Nature Based Solutions " aangemerkt als efficiënte oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering onder de noemer duurzame ontwikkelingsacties. Ze kregen internationale erkenning, vooral omdat ze werden opgenomen in het Akkoord van Parijs. Maar wat houden deze oplossingen eigenlijk in?
Lees meer Minder lezen
ecotree

Wat zijn Nature Based Solutions?

Toen de Nature Based Solutions voor het eerst werden gedefinieerd, kwamen ook bossen voor het eerst in de schijnwerpers. We weten namelijk dat bomen en het hele bosecosysteem een belangrijke rol spelen bij de absorptie vanCO2 en het voorkomen van risico's in verband met klimaatverandering. We weten ook dat bossen niet de enige ecosystemen zijn die op duurzame wijzeCO2 - een van de belangrijkste broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering - opnemen. Een echte Nature Based Solution moet aan twee criteria voldoen:
1. Er moet een directe bijdrage zijn aan een vastgestelde maatschappelijke uitdaging, anders dan het behoud van biodiversiteit alleen.

2. Er moet worden voortgebouwd op ecosystemen en het moet voordelen bieden voor biodiversiteit .
Lees meer Minder lezen

De Nature Based Solutions van EcoTree

De Nature Based Solutions van EcoTree

Door de activiteiten die we al een aantal jaar uitvoeren, helpen we niet alleen ecosystemen te herstellen, maar leveren we ook concrete voordelen op voor de natuur, die meetbaar zijn en zowel direct als op lange termijn effect hebben. Denk hierbij aan duurzaam bosbeheer, herstel van bedreigde ecosystemen en bosvijvers of veengebieden, herstel van landelijke heggen of honingstruiken, en installatie van bijenkorven in bossen.
Nature Based Solutions die klimaatverandering tegengaan, vormen de basis van alles wat we doen Dankzij de bedrijven die ons steunen kunnen we de klimaatuitdagingen van nu aanpakken, op onze eigen schaal.
Voor bedrijven ligt ook een rol in deze uitdaging, het is belangrijk dat zij begrijpen dat de ecosystemen en bossen niet mogen worden verwaarloosd.
In een aangetaste natuur kunnen we niets goeds opbouwen. Het verwaarlozen van onze moeder aarde is op lange termijn erg kostbaar; duurder dan het nu ondersteunen en helpen zichzelf te herstellen.
Lees meer Minder lezen
ecotree

Als bedrijf bijdragen aan Nature Based Solutions

Klimaatverandering is een van de grootste zorgen van onze tijd, die vraagt om inzet van onze gezamenlijke energie en knowhow. Aangezien we hier als mens grotendeels voor verantwoordelijk zijn - denk aan de industrialisering van onze samenleving - is het logisch dat deze zelfde mensen ook het voortouw nemen bij het oplossen ervan. Zo kunnen bedrijven actie ondernemen om de natuur te beschermen en te ontwikkelen, CO2 te helpen absorberen en meer natuurrampen te voorkomen. Nature Based Solutions helpen natuurrampen zoals overstromingen, droogtes en stormen, maar ook verstoringen op het gebied van migratie, te voorkomen. Als bedrijven kunnen we handelen, omdat onze (re)actiecapaciteiten sneller gemobiliseerd kunnen worden dan die van regeringen. Het is aan ons om onze verantwoordelijkheid te nemen en het voortouw te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.
Lees meer Minder lezen
Neem contact op