Bereken je CO2-uitstoot per auto

& ontdek uw CO2-impact op het milieu

Onze calculators:

Hoe de calculator gebruiken om de CO2-uitstoot van een autorit te berekenen?

  1. Voer een oorsprong en bestemming in, of een afstand
  2. Kies het type brandstof voor je voertuig
  3. Geef de grootte van het voertuig op
  4. Geef het type motor op
  5. Met al deze gegevens schat de calculator de afstand, het verbruik en dus de broeikasgasemissies van je auto, bestelwagen of vrachtwagen.

Rijd je Draag bij aan ecologie met EcoTree!

Om de opwarming van de aarde te beteugelen, is het planten van bomen een goede zaak, maar het is onvermijdelijk om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het behoud van onze planeet vereist het onderhoud en de aanplant van bossen. Maar het planten van bomen zal niet al onze uitstoot van broeikasgassen (BKG) verminderen. Het behoud van de planeet vereist daarom ook kleine dagelijkse handelingen. Waarom zou je, voordat je overweegt CO2-uitstoot te compenseren door bomen te planten, niet letten op het gebruik van je voertuig?

Welke CO2-voetafdruk voor auto's?

De koolstofvoetafdruk van een benzine-, diesel- en elektrische auto is niet neutraal, maar sommige genereren minder broeikasgasemissies dan andere. De auto blijft een van de meest vervuilende vervoerswijzen. Als de CO2-voetafdruk van een vliegtuig veel hoger is, wordt deze veel minder vaak gebruikt dan een auto. U moet weten dat in Frankrijk het vervoer verantwoordelijk is voor 29% van de productie van broeikasgassen, en dat de helft alleen door auto's wordt geproduceerd.

Hoeveel CO2 stoot een auto uit?

Het berekenen van de CO2-uitstoot van je auto kan interessant zijn. De auto is nog steeds de belangrijkste bron van CO2-uitstoot voor de Fransen: auto's produceren gemiddeld 0,259 kg CO2 per km, of gemiddeld 2 ton CO2 per persoon per jaar. De emissiefactor van een dieselmotor is belangrijker dan die van een benzinemotor. Aangezien auto's op diesel minder brandstof verbruiken, is de BKG-productie van een dieselauto echter niet hoger dan die van een auto op benzine. Auto's op diesel stoten echter fijne deeltjes uit bij het verbranden van diesel. Bij vergelijkbaar vermogen produceert een auto op diesel echter 20% minder CO2 dan een auto op benzine. Vervuiling door elektrische auto's wordt anders gegenereerd. Een elektrische auto stoot veel minder broeikasgassen uit dan een auto met een verbrandingsmotor, maar 75% van zijn ecologische voetafdruk is te danken aan het productieproces. Het is het ontwerp van lithiumbatterijen die het grootste deel van de CO2-uitstoot genereren.

Eerder ecologische bijdrage dan CO2-compensatie

Daarom bieden wij geen CO2-compensatie voor particulieren, maar om ons bewust te zijn van de dagelijkse impact van het gebruik van hun voertuig. Het doel is dus om het gebruik van uw persoonlijke voertuig te beperken en ecorijden aan te nemen als je niet anders kunt. De planeet redden is een zaak van iedereen en het resultaat van kleine dagelijkse handelingen.