Hvorfor fælder vi træer?

Malicorne skoven, Frankrig

Hvad hvis vi ikke fælder træer?

Måske er du overrasket over at høre, at fældning af træer er afgørende for skovenes sundhed. Det giver skovens liv plads til at vokse og trives, og fordi træ er et bæredygtigt materiale, kan vi senere plante nye træer i deres sted.

Som skoveksperter er vores mål at imitere og støtte naturen. Vi fælder kun træer, når vi ved, at vi kan plante flere.

luftfoto af en skov

Bæredygtig udvikling

Hvis vi slet ikke fældede træer, ville der være alt for mange, alt for tæt. De ville alle have svært ved at vokse. Når vi høster modne træer, giver det plads til, at de yngre træer kan udvikle og modne sig.
Læs mere Læs mindre
foto af en fugl

Plads til at trives

Døde, syge og ødelagte træer kan stå i vejen for, at sunde træer kan trives og udvikle sig. Vi fjerner dem for at vedligeholde en skov, med masser af liv.
Læs mere Læs mindre

Det er godt for miljøet at fælde træer

Det er godt for miljøet at fælde træer

I 2016 offentliggjorde FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation en vigtig rapport. Konklusionen? Træprodukter kan hjælpe med at tackle global opvarmning, men kun, hvis træet kommer fra bæredygtige skove.

Ved at bruge træ undgår man at bruge andre, mere energikrævende materialer som PVC, aluminium, beton eller stål. Ifølge rapporten er kulstofaftrykket fra en træbygning det halve af dét, man ser fra en betonstruktur.
Læs mere Læs mindre
cut wood

I gavehumør?

Hvorfor er træ så fantastisk?

Træ er et fantastisk materiale. Det kan bruges til mange ting, og fordi man hele tiden kan forny og genbruge det, vil det også spille en stor rolle i vores fremtid. Det er fordi træ ikke udleder CO2 - det lagrer det.

Vi har et hierarki over, hvordan vi bruger træ:
- Den første prioritet er tømmer: konstruktion og møbler,
- Efterfulgt af industritræ: papir og emballage,
- Og til sidst træenergi.Vi prioriterer at lave vores træer til bæredygtige træprodukter. Den måde, vi vedligeholder vores skove på, er hovedsageligt tiltænkt tømmerproduktion, fordi det opbevarer CO2 i meget lang tid.
Læs mere Læs mindre
cut wood

Træ til konstruktion

Træ er særdeles modstandsdygtigt over for ild. Det udleder varme 10 gange langsommere end beton, og 250 gange langsommere end stål. - 12 gange bedre isolation end beton
- 350 gange bedre isolation end stål
- 1.500 gange bedre isolation

end aluminium

EcoTree

Til opvarmning

Ved at bruge træ undgår vi emissioner fra forbrænding af fossile brændstoffer, som udleder langt flere drivhusgasser. Træstammer, træflis og træpiller kan bruges som effektivt brændstof til mindre forurenende varmeapparater.

EcoTree

Til møbler

I dag er lokalt træhåndværk overvældet af møbelproduktionens industrigiganter. Lokale tømrere og håndværkere bruger træ til at bygge og reparere møbler. På den måde bruges vores træ også til at støtte en hel industri.

EcoTree

Skovfældning

Lad os gøre skoven til et fristed for biodiversitet, hvor alt plante- og dyreliv respekteres. Det haster!

Skovfældning

Lad os gøre skoven til et fristed for biodiversitet, hvor alt plante- og dyreliv respekteres. Det haster!

Den første udtynding
Unge træer har brug for plads og lys til at vokse. Hvis de vokser for tæt, kan de ikke udvikle sig ordentligt, fordi det er sværere for træerne at gennemføre fotosynteseprocessen. De første fældninger giver mere plads til, at de mindste træer kan udvikle sig i de bedste omgivelser.

Forbedringsfældningen
Omkring 6-10 år efter første udtynding, tager vores skoveksperter et grundigt kig på alle træerne. De udvælger dem, som forhindrer vækst blandt omkringliggende træer og spirer, og fælder dem. På den måde er der mindre konkurrence blandt træerne, og dem, som bliver stående, vil få mere energi fra solen, vandet og mineraler fra jorden. Hele den proces er en stor del af bæredygtig skovbrug.

Gendannelsesfældningen
Vi fælder træer, når de er modne. Men ikke alle træer modnes samtidig. Vintereg, for eksempel, er fuldt modnet efter 60 år. Når træet er modent nok, bliver det fældet, før det dør eller bliver for gammelt til at bruge. Det hjælper med at gendanne skovens økosystem og giver unge træer lys og plads nok til, at de kan gro.

Sundhedsfældningen
Svampe og insekter har en enorm indflydelse på træernes bark og rodsystem. For at undgå spredning af insekter eller sygdomme, fælder skoveksperterne syge eller døende træer. Det hjælper os med at undgå, at træer i nærheden (og med tiden, hele skoven!) bliver syge. Hvis vi fældede alle træerne, ville det have store konsekvenser for biodiversiteten.

Forêt de trinite Langonnet

Nej til skovrydning!

Skovrydning har 3 store konsekvenser.

Jorderosion

Jorden, der tidligere var beskyttet og beriget af træernes dybe rødder, er pludselig ubeskyttet og svækket. Uden beskyttelse og næringsstoffer, mister den sin styrke. Vandet og de mikroorganismer, der er knyttet til jorden, dræner væk. Så begynder erosionen, som gør det svært at genoprette jorden eller plante noget i den. Ofte kan der kun plantes såkaldte pionerarter, og desværre er det træerne, der er mindst interessante, når det kommer til både biodiversitet og træproduktion. Det vil tage meget lang tid, før økosystemet blomstrer igen.

EcoTree

Et forandret klima

Jord er en af planetens vigtigste kulstoflagre sammen med havet og skovene. Ved skovrydning frigives kulstof fra jorden i form af CO2. Det er en af flere grunde til, at skovrydning bidrager til store udledninger af drivhusgasser.

EcoTree

Svækket biodiversitet

Skovrydning forårsager brutale forstyrrelser i skovens naturlige økosystem. Når det levested, der giver føde og beskyttelse, forsvinder, vil det være umuligt for fugle, insekter, pattedyr, svampe og andre planter at leve videre på stedet.

EcoTree

Vores forpligtelser

Her hos EcoTree arbejder vi for at sikre bæredygtigt og miljømæssigt ansvarligt skovbrug. Verden skal væk fra skovrydning og monokultur, fordi det ødelægger biodiversiteten i vores skove. Derfor kultiverer vi skove med træer i forskellige aldre og træsorter.