Företag - det är dags att investera i biologisk mångfald!

Välfungerande ekosystem påverkar ditt företag. Och du kan göra skillnad genom att hjälpa till att återställa och bevara den biologiska mångfalden.

Bevara biologisk mångfald och nå era klimatmål

Bevara biologisk mångfald och nå era klimatmål

Med EcoTree kan skyddet av den biologiska mångfalden bli en del av din affärsstrategi. I klimatförändringarnas tidevarv är det viktigt att ta hand om dem. Det är inte baraerosionen av den biologiska mångfalden som hotar våra liv, utan även våra företags verksamhet. WWF uppskattar att minskningen av den biologiska mångfalden kostar världen 479 miljarder dollar varje år.
Se mer Se mindre
b2b-general-biodiversity.engagement.img.alt

Därför ska du välja EcoTrees lösningar

Därför ska du välja EcoTrees lösningar

Det är lika viktigt att skydda den biologiska mångfalden som att skapa kolsänkor. Vi beräknar vår positiva inverkan på den biologiska mångfalden genom att göra inventeringar av fauna och flora.
Vi har 22 lokala partner och 6 sociala projekt i samband med skolor och program för återintegrering i arbetslivet.
Se mer Se mindre
b2b-general-biodiversity.ourGoodSolutions.img.alt

Våra projekt för att bevara biologisk mångfald

Återställning av våtmarker

90% av Sveriges våtmarker har försvunnit under de senaste århundradena - till stor del är det en följd av jordbrukets expansion. Kolsänkor och våtmarker (t ex skogstjärnar, torvmarker och strandnära områden) är ekologiska korridorer som är livsviktiga för både vattenlevande och landlevande djur och växter.

Torvmarker lagrar ungefär 30% av den koldioxid som finns i planetens ekosystem. Kvaliteten på vattnet och resten av dessa miljöer är beroende av djur- och växtlivets mångfald. Vi utvärderar varje våtmark och skapar en plan, t ex att återställa en igenväxt skogsdamm till det blomstrande ekosystem den en gång var.

EcoTree

Bin och blomsterhäckar

Hela 80% av våra livsmedel är beroende av pollinering, och bin står för stora delar av det arbetet. Många skogar är beroende av bin, inte bara för binas egna överlevnad, utan också för att växter och träd i området ska blomstra. När vi driver projekt som har med bin att göra utarbetar vi dem tillsammans med experter, som t ex hittar lämpliga platser att placera ut bihotell. Om det behövs planterar vi också så kallade honungshäckar med blomster som drar till sig pollinatörer. Sedan tar vi hand om bina, skapar ännu fler kolonier och skördar honungen.

EcoTree

Mångfaldsträdor

Det är ofta nödvändigt att skapa en så kallad träda som låter marken vila mellan två skördar. Trädan är en nödvändig källa till biologisk mångfald som är livsviktig för fåglar, däggdjur och pollinerande insekter. Det är en lösning som fungerar alldeles utmärkt som en del av organiskt jordbruk. Vi förbeder marken, sår och planterar med extra stor fokus på sällsynta och lokalt förekommande arter.

EcoTree

Miyawaki-inspirerade skogar

Miyawaki-skogar är en metod för att plantera skog som skapats av Akira Miyawaki. Den går ut på att plantera täta skogar bestående av lokala och infödda trädsorter. Syftet är att återställa förstörda och hotade ekosystem, så att de blir lika välmående som de en gång var. När vi arbetar enligt metoden identifierar vi de lokala trädsorterna och planterar sådana träd. Vi berikar också jorden och skyddar den med kompostmaterial.

EcoTree

Utveckla skogsjordbruk (agroforestry)

Skogsjordbruk (agroforestry) innebär att träd och buskar planteras i jordbruks- eller betesområden. Vissa grödor producerar mer när de odlas tillsammans med träd, eftersom träd gör jorden rikare på näring, t ex kväve. Träd renar vatten och berikar jorden. Genom skogsjordbruk kan vi driva projekt som både leder till nya inkomstkällor och främjar grön utveckling.

EcoTree

Hur fungerar det?

Vi utformar projektet tillsammans på ett sätt som ger maximal miljö- och affärsnytta.

Alla projekten är långsiktiga, kopplade till skogens ekosystem och följs upp av experter.

Ni får en årlig rapport där ni får ta del av projektets framsteg.

Vi är alltid redo att svara på dina frågor och funderingar under projektets gång.

Er insats bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling

När ni stödjer ett av våra projekt inom hållbarhet gör ni en fantastisk insats mot klimatförändringar och hjälper mänskligheten att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Våra hållbara skogsbruksmetoder fångar upp koldioxid och hjälper till att bevara den hotade biologiska mångfalden. De som köper träd i våra skogar gör redan en viktig skillnad när det gäller biologisk mångfald. När ni stödjer ett av våra projekt inom biologisk mångfald gör ni en ytterligare insats mot klimatförändringar och hjälper planeten att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds

Företag som redan valt EcoTree

Företag som redan valt EcoTree

Bli en av över 1 500 företagspartners
4.7500 recensioner
google-avis
 Marlène Pelissier

Marlène Pelissier

CSR Manager

"Det var viktigt för oss att samarbeta med en lokalt förankrad verksamhet som verkligen kan göra skillnad när det gäller biologisk mångfald. Projekten är konkreta, och vi får regelbundna uppdateringar om framstegen."
Amandine Rachenne

Amandine Rachenne

CSR Manager på Danival

"Vårt agroforestry-projekt var ett mycket bra projekt som vi är mycket stolta över att ha genomfört tillsammans med EcoTree."

Hur ser siffrorna ut när det gäller minskad biologisk mångfald?

80 % av den biologiska mångfalden på land finns i skogarna (WWF).
Se mer Se mindre