Företag - det är dags att investera i biologisk mångfald!

Välfungerande ekosystem påverkar ditt företag. Och du kan göra skillnad genom att hjälpa till att återställa och bevara den biologiska mångfalden.

Våra projekt för att bevara biologisk mångfald

EcoTree

EcoTree

EcoTree

EcoTree

Hur fungerar det?

Vi utformar projektet tillsammans på ett sätt som ger maximal miljö- och affärsnytta.

Alla projekten är långsiktiga, kopplade till skogens ekosystem och följs upp av experter.

Ni får en årlig rapport där ni får ta del av projektets framsteg.

Vi är alltid redo att svara på dina frågor och funderingar under projektets gång.

Er insats bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling

När ni stödjer ett av våra projekt inom hållbarhet gör ni en fantastisk insats mot klimatförändringar och hjälper mänskligheten att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Våra hållbara skogsbruksmetoder fångar upp koldioxid och hjälper till att bevara den hotade biologiska mångfalden. De som köper träd i våra skogar gör redan en viktig skillnad när det gäller biologisk mångfald. När ni stödjer ett av våra projekt inom biologisk mångfald gör ni en ytterligare insats mot klimatförändringar och hjälper planeten att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds