Beräkna din bostads koldioxidutsläpp

& ta reda på din miljöpåverkan

Våra Beräknare:

Hur kan jag beräkna min bostads koldioxidutsläpp?

  1. Om du känner till ditt hems förbrukning av el eller eldningsolja, ange det i beräknaren
  2. I annat fall, ange din bostads relevant data: ytan, byggnadsdatum och uppvärmningsmetod
  3. CO2-kalkylatorn utvärderar då utsläppen av växthusgaser som kommer ifrån din bostads energiförbrukning