Utvärdera koldioxidavtrycket för din internetanvändning

& ta reda på din miljöpåverkan

Våra Beräknare:

Hur kan jag använda kolberäknaren för att utvärdera mitt koldioxidavtryck online?

  1. Ange antalet skärmar i ditt hushåll
  2. Ange den tid som spenderas per vecka på videor på varje skärm
  3. Ange din internetanslutning och videokvalitet
  4. Ange tidsförbrukningen online varje vecka, exklusive video
  5. Med all denna information kommer CO 2 -beräknaren att uppskatta den elektriska energin och kolavtrycket ifrån din livsstil på nätet.