Med EcoTree er der ikke noget, der hedder klimakompensation!

og længe leve miljøvenlige bidrag

Stop greenwashing!

Udregn og bidrag

Ingen "ret til at forurene"

Hvorfor bidrage til bevarelsen af skove?

En gestus med omtanke for miljøet

  • Træer hjælper biodiversiteten ved at tilbyde ly, mad og beskyttelse til utallige fuglearter, insekter, små pattedyr, svampe etc.
  • De fungerer som tilholdsteder for nyttedyr, svampe, bakterier osv.
  • Udryddelsen af en enkelt planteart kan føre til udryddelsen af op til 30 dyrearter. Biodiversiteten i skoven er kilden til liv og biologisk mangfoldighed
  • Træer er med til strukturere landskaber og forhindre jorderosion. De stabiliserer og regulerer jordhydrologien samt grundvandsniveauet
  • De bidrager til at forbedre landbrugsproduktionen og gør det muligt for landmændene at lave økonomisk diversificering. Deres økonomiske og sociale funktioner har vist sig at forbedre trivslen for tilstødende befolkninger
  • Træer producerer ilten, der gør vi kan leve, og forbedrer luftkvaliteten ved at filtrere luften
  • De absorberer CO2, hvilket gør dem til væsentlige elementer i kampen mod global opvarmning
  • De bekæmper klimaudsving gennem processen, evapotranspiration, og bidrager dermed også til begrænsningen af ekstreme vejrfænomener som tørke og oversvømmelser