Tillsammans kan vi skydda den biologiska mångfalden!

Stöd ett av EcoTrees projekt inom biologisk mångfald och hjälp oss att återställa och bevara livsviktiga naturliga miljöer.

Våra projekt inom biologisk mångfald

Skydda våtmarker

Skydda våtmarker

Stöd återställningen av ett våtmarksområde som gränsar till Natura 2000-området vid Ellée-floden. Målet med våra projekt på platsen är att förändra jordens pH-värde så att det passar de naturliga arterna och deras livsmiljö på ett bättre sätt. Idag är jorden dessvärre ur balans på grund av de kväveutsläpp som skett när området används för att producera gödsel. Vi driver även projekt för att återställa och förbättra de närliggande vattendragen.
Se mer Se mindre
Detaljerad uppsikt
Plantera växter som bin trivs i

Plantera växter som bin trivs i

Bidra till att skapa naturliga och varierade livsmiljöer för bin och andra pollinerande insekter genom att delta i ett projekt för att plantera en 285 meter lång s k honungshäck bestående av hassel, lönn, ljung, körsbärsträd och ask.
Se mer Se mindre
Detaljerad uppsikt
Skapa livsmiljöer åt grodor och kräldjur

Skapa livsmiljöer åt grodor och kräldjur

Hjälp till att bygga naturliga livsmiljöer för grodor och kräldjur (herpetofauna). Projektet går ut på att skapa underjordiska, varierade mikromiljöer i utkanten av skogen - även insekter trivs i dem!
Se mer Se mindre
Detaljerad uppsikt
Restauration de la zone humide de Ploërdut

Restauration de la zone humide de Ploërdut

Contribuez à la création d'une zone humide au cœur de la Bretagne, à l’interface entre les départements du Morbihan et des Côtes-d’Armor, sur la commune de Ploërdut. Les zones humides (étangs, marais, tourbières, mares…) forment un écosystème particulier qui abrite 40% d’animaux et plantes de la planète et aident aussi à prévenir l’érosion des sols et les inondations.
Se mer Se mindre
Detaljerad uppsikt

Därför behöver vi skydda och bevara skogens biologiska mångfald

Stödja allt liv på planeten

Skogen är en plats där stora delar av planetens fantastiska djur- och växtliv finns. Faktum är att den innehåller hela 80% av den biologiska mångfalden.

Anpassning till klimatförändringar

Välmående ekosystem är mindre känsliga för naturkatastrofer och andra extrema väderfenomen.

Skydda växter och djur

Över en miljon djur- och växtarter är utrotningshotade. När du bidrar till att bevara och skydda deras livsmiljöer hjälper du dem att överleva.

Hur fungerar det?

Ditt bidrag går direkt till det projekt inom biologisk mångfald du väljer att stödja.

Projektet drivs och utvärderas av våra experter som är på plats i skogen och förstår dess ekosystem.

Vi skickar dig en årlig rapport där du får veta mer om framstegen.

Vi arbetar långsiktigt, vilket innebär att våra projekt pågår och utvärderas under minst 20 år framöver.

: