29 - Finistère

Skogen i Pont de Buis

Ett foto av Skogen i Pont de Buis

  lätt molnighet

  14,19  °C
temperatur

  98  %
fuktighet

  2,73  km/h
vind

  1020  hPa
atmosfärstryck

Våren 2020 tog EcoTree över förvaltningen av Pont de Buis-skogen nära staden Brest i Bretagne

Efter jordbearbetning de kommande månaderna kommer Douglas-gran, cederträd, kastanjer, röda ekar och bokträd att planteras och ledas in i oregelbunden skog. Det övervägande målet för detta område är att bevara den biologiska mångfalden. Naturlig bebyggelse kommer att gynnas av specifika ingripanden.

PEFC-certifiering : Pågående

Förvärvsdatum : 14 apr 2020

Skogar : Öppen för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Skogen i Pont de Buis

Foto