29 - Finistère

Skogen i Pont de Buis

Ett foto av Skogen i Pont de Buis class=

  lätt regn

  7,45  °C
temperatur

  74  %
fuktighet

  7,57  km/h
vind

  1009  hPa
atmosfärstryck

Våren 2020 tog EcoTree över förvaltningen av Pont de Buis-skogen nära staden Brest i Bretagne

Efter jordbearbetning de kommande månaderna kommer Douglas-gran, cederträd, kastanjer, röda ekar och bokträd att planteras och ledas in i oregelbunden skog. Det övervägande målet för detta område är att bevara den biologiska mångfalden. Naturlig bebyggelse kommer att gynnas av specifika ingripanden.

PEFC-certifiering : Pågående

Förvärvsdatum : 14 apr 2020

Miljö & lokalisering : la forêt de Pont de Buis est située au pied des Monts d'Arée et au coeur du parc naturel régional d'Armorique.

Skogar : Öppen för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Skogen i Pont de Buis