Ajoux Skov

Her kan du lære mere om Ajoux-skoven i Auvergne-Rhône-Alpes i Frankrig. Læs om det arbejde, vi udfører i skoven og hvilke træer, du kan købe.
Læs mere Læs mindre
ajoux

Om Ajoux Skov

Om Ajoux Skov

Skoven ligger mellem landsbyerne Mauves og Ajoux på skråningerne af Serre du Pied de Boeuf i Monts d'Ardèche, og grænser op til kommunen Ajoux, som den deler navn med. Den ligger i en højde på mellem 545 og 730 m, og bjergene består af højderygge og dale, der vandes af permanente eller midlertidige vandløb. Området ligger mod nord på en stejl skråning på mellem 35° og 15°. Klimaet er kontinentalt, og skoven ligger på en granitisk geologisk formation.
Læs mere Læs mindre
ajoux
ajoux

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 15. dec. 2022

Certification: (I gang)

Landområde: 30.153 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: Fornyelsesprojekter

Åben for offentligheden: 01/04 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

På Ajoux-skovområdet blev en del af træbevoksningen fældet, inden vi overtog forvaltningen af den. Vi har derfor planlagt at plante forskellige træarter for at sikre skovens modstandsdygtighed og dermed dens holdbarhed. Vi tager altid hensyn til skovens naturlige potentiale for naturlig regenerering, når vi planter træer. Afhængigt af arealets generelle tilstand vil der hovedsageligt blive plantet europæisk lærk, vintereg, douglasgran og cedertræer. Følgende arter vil blive plantet som ledsagende arter og diversificeringsarter: ask, ternetræ, sorbentræ, røn, Spidsløn, hvidbøg, ahorn, kirsebær, valnød, duneg og småbladet lind.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Forpligtelsen til at bevare biodiversiteten i vores Ajoux-skov omfatter foreløbige vurderinger af biodiversiteten for fugle, flagermus og vandlevende organismer. Opgørelser over fugle og flagermus bruges til at vurdere deres tilstedeværelse og aktivitet. Et vådområde, der vil blive holdt oversvømmet i juni 2023, er hjemsted for forskellige amfibier og vandlevende arter. Der træffes foranstaltninger, såsom oprettelse af bufferzoner under beplantning og fjernelse af dødt træ fra randzonen for at sikre, at vandløbet flyder jævnt og derved fremmer vandlivet. Denne forpligtelse viser vores holistiske tilgang til at beskytte økosystemer og biodiversitet for fremtidige generationer.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024