Udregn CO2 -udledningen fra din flyvetur

& se hvor meget du påvirker miljøet

Hvordan beregner og kompenserer jeg CO2 'en fra en flyrejse?

For at estimere drivhusgasemissionerne, mere specifikt CO2 'en, beregner vi afstanden mellem de to lufthavne og tager højde for den nødvendige mængde brændstof for rejsen.

Derefter tilføjer vi en fast mængde brændstof af hensyntagen til take-off og landing.

Denne brændstofmasse ganges med fast faktor på 3.1 for at estimerer mængden af CO2 -udledningen

Derefter er denne mængde spredt på det gennemsnitlige antal passagerer pr. flyvning med forbehold for klassen (f.eks. monkey classe vs. første klasse). Herved opnåes estimatet per passager.

Hvordan reducerer jeg mit CO2 -aftryk

Der er ikke nok landareal til at plante nok træer til at absorbere al den CO2, vi udleder. Derfor vil plantning af træer aldrig være tilstrækkelig til at løse klimaproblemerne. Vi er nødt til først at reducere vores emissioner. Imidlertid er plantning af træer en nødvendig gestus. Gennem processen fotosyntese bruger træet lys til at absorbere CO2, som det så bruger til at vokse... og dermed producerer biomasse. Skoven er en ægte kulstof støvsuger. Det er ikke længere tid til kun at nedsætte dit CO2udslip, du skal handle!

Hvorfor plante træer med EcoTree?

1

Vi er skovfogeder.Vi planter ikke bare træer, vi tager os af dem hele deres liv. 

2

Vi vedligeholder vores skove for at sikre bæredygtig CO2 -absorption.En dårligt forvaltet eller uforvaltet skov kan faktisk have et negativt kulstofaftryk, hvis træet går i forrådnelse.

3

Vi fremmer biodiversitet.Skoven er et komplet økosystem, hvis modstandsdygtighed kræver mangfoldighed af arter og sorter

4

Du er en del af eventyret! Når du planter et træ med EcoTree, hører dette træ til dig såvel som dets kulstofoptagelse.

Hvad er NOx (nitrogenoxid), og hvorfor tage det i betragtning?

Udledningen fra et fly er ikke begrænset til CO2: forbrænding af petroleum producerer også nitrogenoxider (NOx) som også er drivhusgasser. Fly øger udledningen af disse gasser i højden, hvor de har større miljøpåvirkning. Træer absorberer ikke NOx, men vi kan estimere NOx strålingskræft for at estimere den ækvivalente mængde CO2 der skal absorberes for at modvirke effekten af NOx. For at få det hele med, så anvendes der en multiplikatorfaktor for den emitterede CO2 - generelt estimeret til 2 - for at estimere den samlede mængde CO2 der skal absorberes for at kompensere for alle drivhusgasser, der udsendes ved flyvningen.

Hvilken beregningsmetode bruges til at estimere CO2-udledningen fra en flyvning?

Tag eksemplet med en kort flyvning på ca. 1 000 km, der varer cirka 2 timer. Først og fremmest skal du tilføje i denne afstand en fast faktor på ca. 95 km for at tage højde for manøvrer i luften. Til flyveturen forbruger flyet 2,7 kg brændstof pr. kilometer eller ca. 2,95 ton brændstof til selve rejsen, hvortil vi skal tilføje 1,1 ton til start og landing og transport mellem landingsbaner og terminaler. Dette giver os i alt 4,05 tons. Dette forbrug af brændstof udleder op til 3,1 kg CO2 per kg brugt brændstof. I vores eksempel vil flyet producere et kulstofaftryk på 12 ton CO2 , hvoraf 75% produceres på selve rejsen og 25% til landings- og startfasen (LTO) faser.

Tag eksemplet med en kort flyvning på ca. 1 000 km, der varer cirka 2 timer. Først og fremmest skal du tilføje i denne afstand en fast faktor på ca. 95 km for at tage højde for manøvrer i luften. Til flyveturen forbruger flyet 2,7 kg brændstof pr. kilometer eller ca. 2,95 ton brændstof til selve rejsen, hvortil vi skal tilføje 1,1 ton til start og landing og transport mellem landingsbaner og terminaler. Dette giver os i alt 4,05 tons. Dette forbrug af brændstof udleder op til 3,1 kg CO2 per kg brugt brændstof. I vores eksempel vil flyet producere et kulstofaftryk på 12 ton CO2 , hvoraf 75% produceres på selve rejsen og 25% til landings- og startfasen (LTO) faser.