< Tilbage
5097PackArticle53720%FRhttps://bocdn.ecotree.green/blog/0001/05/defac49be786c1baea2940212fb269c250fff144.jpgLouverné CO2-kreditPakke varie_selon_essence variablehttps://ecotree.green/da/offres/pack/louverne-co2-kredithttps://ecotree.green/da/offres/pack/louverne-co2-kredit
Louverné CO2-kredit

Louverné CO2-kredit

Én CO2-kredit svarer til binding af ét ton CO2-ækvivalent. For mere information, klik her for vores korte guide (engelsk) eller eller læs vores white paper.

Pakkens sammensætning

1 kulstofkreditter
537 kr. Moms inkl.

Pakkens sammensætning

1 CO2-kredit
Louverné-skoven
Mayenne, Pays de la Loire, Frankrig

Har du spørgsmål? Der er ret stor chance for, at vi har svarene!

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Flere spørgsmål går ofte igen, derfor har vi besvaret de hyppigste spørgsmål herunder.

Hvad er forskellen på at købe træer og CO2-kreditter?

Når du køber træer, går dit bidrag hånd i hånd med et ejerskab på de træer, du køber. Træerne vokser i vores europæiske skove og forvaltes af vores skovteam gennem hele træets livscyklus. Du får overskuddet, når det er tid til at fælde træet. Du modtager et certifikat, der dokumenterer dit ejerskab af træet.

Ved at erhverve CO2-kreditter gør du det muligt at bevare en skov i mindst 100 år, hvor flere generationer af træer binder CO2 på lang sigt. På den måde får du et certifikat for hver CO2-kredit, der retfærdiggør bindingen af, hvad der svarer til ét ton CO2. Med disse to løsninger kan du bidrage til at udvikle skovøkosystemer og deres biodiversitet. Husk, at skoven er omfattet af permanentheden for CO2-kreditter, mens selve træet ikke er permanent (for flere detaljer, se vores white paper om CO2-kreditter).

Hvordan prissættes de certificerede CO2-kreditter?

Prisen på vores CO2-kreditter af høj kvalitet bestemmes på baggrund af flere faktorer: Vi tager højde for omkostningerne ved at skabe og vedligeholde projektet, såsom plantning af den nye skov, beskyttelse af de unge træer, langsigtet vedligeholdelse m.m., samt den margin, vi skal generere. Derefter dividerer vi dette med antallet af tons CO2-ækvivalenter, der opfanges som en del af projektet, minus antallet af tons CO2-ækvivalenter, der ville være blevet bundet i et referencescenarie, hvis projektet ikke havde fundet sted. I virkeligheden tæller vi kun den CO2, der er blevet opfanget som følge af projektet, sammenlignet med referencescenariet. De CO2-kreditter du kan købe i vores shop er alle certificerede af Bureau Veritas, en af verdens førende virksomheder inden for certificeringer.

Kan jeg videresælge mit certifikat?

CO2-kreditter er værdipapirer, der registreres på indehaverens konto, er frit omsættelige og udgør en del af indehaverens juridiske aktiver, som frit kan bruge dem, som de vil. Men hvis certifikaterne bruges i bæredygtighedsregnskaber (CSRD, ESG m.m.) eller bruges ifm. kommunikation omkring CO2-reduktion og/eller CO2-kompensering pensioneres de og kan ikke videresælges.

Er køb af CO2-kreditter fradragsberettiget?

Nej, køb af CO2-kreditter giver ikke ret til skattefradrag. Hvis du ønsker at støtte projekter, der er berettiget til skattefradrag, skal du finansiere sponsorprojekter, der ikke er CO2-lagringsinitiativer.

Vil jeg modtage regelmæssige opdateringer om projektet?

Du vil modtage e-mailopdateringer om det projekt, som dine CO2-kreditter er med til at støtte, når plantningen er færdig, efter det første år af projektet, og når der er vigtige begivenheder, der kunne være interessante for dig. Det er dog vigtigt at huske på, at vi arbejder på naturens præmisser og at skove vokser langsomt. Men alle vores skove er åbne for offentligheden året rundt i Danmark. Vi anbefaler dog at lægge besøgene i april til september for at tage højde for træernes vækst, og fra marts til september i Frankrig.

Er CO2-kreditter inkluderet i ESG-rapportering?

Ja, vi leverer KPI'er, der kan bruges i en virksomheds ESG-rapport til at opfylde deres CSRD-forpligtelser. Som en del af ESRS E1 om klimaforandringer vedrører det syvende "afsnit" (D7), som vedrører direkte binding af drivhusgasser og projekter, der reducerer drivhusgasser finansieret af CO2-kreditter, og hvor en virksomhed skal rapportere om sine handlinger uden for sin værdikæde. I dette tilfælde skal virksomheden oplyse om arten af sine CO2-kreditter (undgåelse eller binding), placeringen af projektet, de bidrager til (EU eller ikke-EU), og om kreditterne er udstedt som en del af naturbaserede løsninger (NBS) eller teknologibaserede løsninger (tech based). Vores CO2-kreditter kommer fra europæiske naturbaserede CO2-bindingsprojekter.

Vores CO2-kreditter kan også bruges i andre rapporteringsrammer, denne gang frivillige, såsom CDP eller SBTi. Vi kan hjælpe vores kunder med at øge værdien af deres engagement inden for disse rammer.