Hur mycket koldioxid binder ett träd?

Svåra frågor har ofta långa svar, och så är det även denna gång. Vi får försöka hålla tungan rätt i mun samtidigt som du som läser behåller tålamodet. Följ med EcoTree på en djupdykning om koldioxid och träd.

Pézarches-skogen, Frankrike

Ett träd binder ungefär 25 kg koldioxid varje år

Vi fuskade lite - här får du svaret på frågan! Uppskattningen baseras på att en kubikmeter trä binder strax under ett ton koldioxid. Men sanningen är att ett träd i genomsnitt tar upp mellan 10 och 40 kg koldioxid varje år. Den exakta mängden beror på ett helt gäng faktorer. Koldioxidupptag är verkligen komplext, och det är även det som gör det så intressant att räkna ut! Därför är det bra att du följer med genom hela processen och ser hur vi gör det i detalj.

Men först behöver vi prata lite om koldioxidberäkningar

Vi har skapat vår egna vetenskapliga metod för att räkna ut våra träds genomsnittliga koldioxidupptag. Uträkningen är verifierad av Bureau Veritas, ett världsledande företag inom kvalitetscertifiering. Vi har gjort det för att kunna göra en global insats som gör skillnad på riktigt. Om du vill veta mer om hur vi tänker kring allt detta finns det beskrivet i detalj i vårt koldioxidmanifest. Men nog om det - nu är det dags att börja räkna!

Kemisk sammansättning och beståndsdelar

Den kemiska sammansättningen skiljer sig inte särskilt mycket mellan olika träd, så det är inte något som vi behöver ta någon större hänsyn till.

Cellulosa (C6H10O5)n är den huvudsakliga beståndsdelen i trädens cellvägar. Det är en kedja av glukosmolekyler som trädet producerar genom fotosyntes. Snart kommer vi att titta närmare på hur det går till. Träd består av mellan 50 och 80 % cellulosa.

schema ecotree
legend ecotree

50% kol

legend ecotree

42% syre

legend ecotree

6% väte

legend ecotree

1% kväve

legend ecotree

1% mineralämnen

Fotosyntes är häftigt

Foto

« Ljus »
på grekiska

Syntes

« Att sätta samman »
på grekiska

Steg 1

Växter tar upp vatten och mineraler genom sina rötter och tillverkar växtsaft (sav).

Steg 2

Saven transporteras igenom trädet för att till slut hamna i löven.

Steg 3

Löven använder energi från solen och klorofyll för att omvandla koldioxid och vatten till glukos.

Steg 4

Syret släpps ut samtidigt som glukosen transporteras med saven för att ge näring åt olika delar av trädet.

Ett träd gör större och större skillnad när det växer
För att kunna växa sig en kubikmeter större tar ett träd upp (och renar) nästan en miljon kubikmeter luft. Med "rena" menar vi att det tar bort koldioxiden (vi baserar uträkningen på att 0,03 till 0,04 % av luften består av koldioxid). Vårt främsta budskap kring detta är egentligen bara ett konstaterande: träd är helt fantastiska!

Rena luften med träd!

Hur mycket vatten innehåller ett träd?

Hur mycket vatten innehåller ett träd?

Det beror på! Framförallt på vilken trädart vi talar om, men det beror även på luftfuktigheten, vilket i sin tur beror på bl a platsen och årstiden. Träd innehåller tre typer av vatten: bundet vatten (i fibrerna), fritt vatten (det släpps ut när träden torkar) och grundvatten (en del av deras molekylstruktur).
Se mer Se mindre
ecoTree

Så här räknar du ut mängden kol i ett träd

Nu vet vi ungefär hur stor del av ett träd som består av vatten, men nu är det dags att ta bort det ur ekvationen. När vi räknar ut mängden kol i ett träd behöver vi veta dess torra massa (hela trädets massa minus vattnet).
Se mer Se mindre

Torr massa: 50 % av trädet utgörs av den torra massan

Kol: 47,5 % av den torra massan består av koldioxid

Vatten: 50 % av trädet består av vatten (20 % av det återfinns i rötterna)

schema c02 absorbtion

Nu är det dags att ta reda på hur mycket koldioxid ett träd tar upp

Vi börjar med ett exempel: tänk dig ett träd som väger 1 000 kg som lever i en miljö med 100 % luftfuktighet. Tack vare procentsatserna ovan vet vi att det då består av 500 kg vatten och 500 kg torr massa. Vi vet också att 47,5 % av den torra massan i sin tur består av kold. Det blir 237,5 kg kol.

Med hjälp av en beräkningsmodell baserad på molära förhållanden har vi tagit reda på att trädet innehåller 3,67 kg kol. Uträkningen baseras på att kol har en molmassa på 12 medan syre har en molmassa på 16. När du kombinerar kol och syre i form av koldioxid blir det 44. Och 44/12 är 3,67.

För vårt exempelträd innebär det 871,63 kg koldioxid (237,5 * 3,67). Och det är så klart också väldigt intressant att veta hur mycket koldioxid trädet tagit upp varje år, men då behöver vi veta dess ålder. Om det väger ett ton är det gissningsvis mellan 30 och 40 år gammalt. Ett 35 år gammalt träd har i det här fallet tagit upp hela 25 kg koldioxid per år.

1 000 kg trä

500 kg torrt trä

237,5 kg kol

871,63 kg bunden koldioxid

Plantera träd och börja ta upp koldioxid

Trädartens påverkan på koldioxidupptaget

För det första är ett träds förmåga att binda koldioxid kopplad till vilken typ av träd det är. Olika trädarter har nämligen olika tät massa. Här är några exempel som visar hur stora skillnaderna faktiskt kan vara: en poppel binder 400 kg koldioxid per kubikmeter medan Weymouth-tallar och Ebenholts binder respektive 1 000 kg och 1 400 kg koldioxid per träd. Och detta är givetvis något som uträkningarna behöver ta hänsyn till.
Se mer Se mindre

Alla våra träd är riktigt bra på att ta upp koldioxid

Alla våra träd är riktigt bra på att ta upp koldioxid

I slutändan är våra koldioxidberäkningar kvalificerade uppskattningar som försöker ta hänsyn till variationer som t ex jorden, ljuset, åldern och klimatet. Men oavsett den exakta mängden så tar alla träd upp koldioxid och gör gott för planeten! Hursomhelst visar det varför det är bra att blanda olika trädarter och åldrar på ett sätt som är anpassat efter skogens unika förutsättningar. Det är det allra bästa sättet att dra ned på ditt koldioxidavtryck och minska klimatförändringarnas effekter. Och det är exakt vad vi gör med de träd du köper i EcoTrees skogar.
Se mer Se mindre
ecoTree

Vilka träd tar upp mest koldioxid? Gamla eller unga?

Men är det unga eller gamla träd som är bäst på att binda koldioxid? Där är forskarna oense. Unga träd växer snabbare, men gamla träd har en tätare massa som därmed kan ta upp mer koldioxid. Detta paradoxala förhållande demonstreras tydligt i denna studie från Nature (2014). När det gäller våra träd är det de du kan se nedan som ger dig allra mest bundet koldioxid för pengarna under sin livstid.

Köp trädet - vi räknar ut effekten åt dig!

Våra koldioxidberäkningar är verifierade av Bureau Veritas, ett av världens största företag inom kvalitetscertifiering. Med hjälp av beräkningarna får du som trädägare veta hur mycket koldioxid ditt träd fångat upp under sin livstid.

Du bör ta siffrorna med en nypa salt, men varje träd binder någonstans mellan 10 och 40 kg koldioxid varje år.

Hur mycket koldioxid binder ett träd egentligen? Här är svaret!

Hur mycket koldioxid binder ett träd egentligen? Här är svaret!

När du äger ett träd hos oss bidrar du till att binda koldioxid. Varför inte börja med att räkna ut din egna påverkan?
Se mer Se mindre
ecoTree

1 Vade-mecum du forester, sida 67, 14:e upplagan, 2016, Forestry Society of Franche-Comté and Eastern Provinces

2 Patrick Vallets avhandling heter Impact of different silvicultural strategies on the "carbon sink" function of forest stands. Modeling and simulation at the plot scale