EcoTrees etikkommitté

EcoTrees etikkommitté

Ingen är perfekt och vi vill gärna ta lärdom från och inspiereras av äldre generationer. Transparens är en av våra målsättningar.

Vi har önskat att EcoTree utser en oberoende etikkommitté, bestående av personer från civilsamhället och som valts ut för deras kompetens och integritets skull. Kommittén vakar över EcoTrees grundläggande värderingar och skall förhindra att någon typ av intressekonflikt uppstår.

chantal_de_leiris
Chantal de Leiris

Före detta vice åklagare vid Paris finansutskott, numera hedersmagistrat med annan aktivitet (ej juridisk).

jean_marie_culpin
Jean-Marie Culpin

Polytechnicien (franska tekniska högskolan), Général des Mines, Marknadsföringschef för gruppen Orange.

edward_lorne
Edward Lorne

Skogsexpert, erkänd av "le Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière". Utbildad vid IHEDREA

brice_le_franc
Brice Lefranc

Doktor i juridik, administratör för föreningen vatten och skog (l'Association des eaux et des forêts, AFEF).

benoit_du_mesnil
Benoît du Mesnil

Expert i strategisk förvaltning (Asset Management), före detta ordförande i Baring Asset Management France.

anne_catherine_loisier
Anne-Catherine Loisier

Senator i Côte-d'Or, ordförande för studiegruppen "Skog och Trä" (Forêt et Filière bois), medlem av skog och träs Högsta råd.

Etikkommitténs åtaganden & funktioner

Vi, EcoTrees grundare, åtar oss att med alla medel bekämpa, föhindra och avstå från all form av aktivitet som skulle kunna ge upphov till intressekonflikter och som skulle kunna skada våra kunders intressen.

Således överlåter vi åt etikkommittén, vars principiella uppdrag är att varna, guida och kontrollera oss, att hjälpa till och uppmärksamma oss på alla risker för intressekonflikter. Det vill säga:

  • Att all EcoTrees skogsförvaltning sker utifrån största hänsyn för skogen och dess livscykel och ekosystem genom ett skogsbruk som visar miljöhänsyn, även kallat "nära naturen".
  • Att avstå från all investering, professionell eller privat, av offerter som erbjuds EcoTrees kunder.
  • Att varje beslut som på något vis påverkar värderingen av ett skogsområde, positivt, neutralt eller negativt först godkänns av etikkommitén, så att det på inga villkor kan förekomma situationer som på något vis skulle kunna påverka värderingsbeslutet.
  • Att överföringar av realisationsvinster till investerare aldrig och under inga omständigheter får passera via EcoTrees egna bankkonton utan måste överförs direkt till personen i fråga (eller dess representant) som har varit ägare till det nedhuggna trädet.
  • Att mellangallringar hanteras försiktigt och enligt konstens alla regler så att varken den förväntade avkastningen eller ekosystemets balans i det aktuella skogsområdet påverkas. För att möjliggöra dessa mål kommer riskerna innan en gallring att analyseras och efter varje gallring utses en skogsexpert, särskilt för detta ändamål, för att rapportera om skogsområdets tillstånd. Gallringsrapporterna kommer att bifogas skogsförvaltningens årsrapport.
  • Att etikkommittén oberoende ges allt nödvändigt utrymme till att ställa frågor av önskad natur, liksom rätten att vända sig till ett oberoende granskningsorgan om det skulle anses passande.