EcoTrees etikkommitté

Ingen är perfekt och vi vill gärna ta lärdom från, och inspiereras av äldre generationer. Transparens är dessutom en av våra målsättningar. Det är därför som vi har rustat oss med en oberoende etikkommité. Kommitén består av personer från civilsamhället och de är alla kända för sin kompetens och integritet. Kommitén vakar över EcoTrees grundläggande värderingar och ska verka förebyggande så att alla former av intressekonflikter kan undvikas.

Chantal

chantal de leiris

Före detta vice åklagare vid Paris finansutskott, numera hedersmagistrat med annan aktivitet (ej juridisk).

Jean-Marie

Jean-Marie Culpin

Polytechnicien (franska tekniska högskolan), Général des Mines, Marknadsföringschef för gruppen Orange.

Edward

Edward Lorne

Skogsexpert, erkänd av "le Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière". Utbildad vid IHEDREA

Brice

Brice Lefranc

Doktor i juridik, administratör för föreningen vatten och skog (l'Association des eaux et des forêts, AFEF).

Benoît

Benoît du Mesnil

Expert i strategisk förvaltning (Asset Management), före detta ordförande i Baring Asset Management France.

Anne-Catherine

Anne-Catherine Loisier

Senator i Côte-d'Or, ordförande för studiegruppen "Skog och Trä" (Forêt et Filière bois), medlem av skog och träs Högsta råd.

Etikkommitténs åtaganden & funktioner

Vi, EcoTrees grundare, åtar oss att med alla medel bekämpa, föhindra och avstå från all form av aktivitet som skulle kunna ge upphov till intressekonflikter och som skulle kunna skada våra kunders intressen.

Således överlåter vi åt etikkommittén, vars principiella uppdrag är att varna, guida och kontrollera oss, att hjälpa till och uppmärksamma oss på alla risker för intressekonflikter. Det vill säga:

  • Att all EcoTrees skogsförvaltning sker utifrån största hänsyn för skogen och dess livscykel och ekosystem genom ett skogsbruk som visar miljöhänsyn, även kallat "nära naturen".
  • Att avstå från all investering, professionell eller privat, av offerter som erbjuds EcoTrees kunder.
  • Att varje beslut som på något vis påverkar värderingen av ett skogsområde, positivt, neutralt eller negativt först godkänns av etikkommitén, så att det på inga villkor kan förekomma situationer som på något vis skulle kunna påverka värderingsbeslutet.
  • Att överföringar av realisationsvinster till investerare aldrig och under inga omständigheter får passera via EcoTrees egna bankkonton utan måste överförs direkt till personen i fråga (eller dess representant) som har varit ägare till det nedhuggna trädet.
  • Att mellangallringar hanteras försiktigt och enligt konstens alla regler så att varken den förväntade avkastningen eller ekosystemets balans i det aktuella skogsområdet påverkas. För att möjliggöra dessa mål kommer riskerna innan en gallring att analyseras och efter varje gallring utses en skogsexpert, särskilt för detta ändamål, för att rapportera om skogsområdets tillstånd. Gallringsrapporterna kommer att bifogas skogsförvaltningens årsrapport.
  • Att etikkommittén oberoende ges allt nödvändigt utrymme till att ställa frågor av önskad natur, liksom rätten att vända sig till ett oberoende granskningsorgan om det skulle anses passande.