Thistedskogen

EcoTree

  molnigt

  5,61  °C
temperatur

  84  %
fuktighet

  13,64  km/h
vind

  996  hPa
atmosfärstryck

EcoTrees första danska skog ligger i norra Danmark och har en vacker utsikt över Limfjorden.

Detta är EcoTrees första skog i Danmark. Området kännetecknas av kraftig blåst, höga vågor och naturupplevelser i världsklass. Vi tog över området i september 2021. Och vi kommer att börja plantera träd med hållbara metoder redan våren 2022. Vi kommer att plantera kraftiga ekar, såväl som vackra lönnar och motståndskraftiga sitkagranar. Biologisk mångfald är en av grundstenarna i vårt skogsbruk. Därför återställer vi också ett våtmarksområde där viktiga insekter, fåglar och djur kan leva och frodas.

Förvärvsdatum : 1 dec 2021

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

Kartografi

Foto