Pézarchesskogen

77 - Seine-et-Marne

 klar himmel

 9,11°C
temperatur

 87 %
fuktighet

 4,6 km/h
vind

 1007 hPa
atmosfärstryck

Pézarcheskogen finns på orten med samma namn, i Seine-et-Marne departementet cirka sextio kilometer från Paris.

Pézarcheskogen finns i Yerresdalen i regionen Briarde. Här, i närheten av Crécyskogen och kyrkan Saint Nicolas fron 1100-talet, tycks naturen ha tagit överhanden. Mitt i träskens förundrande mångfald växer det en mängd mycket vackra ekar tillsammans med otaliga andra arter och till glädje för alla de djur som bosatt sig här.

PEFC-certifiering : Ja

Hållbart ledningsdokument : Skogsförvaltningsplan

Antagande av ledningsdokument : 5 mar 2018

Ledningen vändning : 4 sep 2017

Miljö & lokalisering : Les forêts de Pézarches sont bordées au nord par la rivière Ru de la Poix

Skogar : Öppen för allmänheten

 Kartografi

Ett foto av Pézarchesskogen

 Skogsnyheter

 Foto