23 - Creuse

Giouxskogen

EcoTree

  molnigt

  11,93  °C
temperatur

  67  %
fuktighet

  2,1  km/h
vind

  1018  hPa
atmosfärstryck

I närheten av Gioux, en liten by i centrala Frankrike i departementet Creuse och i regionen Limousin sträcker sig ett ovanligt vackert skogsområde.

Vid ingången till "Plateau de Millevaches" även kallad Limousineberget, på omkring 791 meters höjd växer douglasgran och andra granträd som rotat sig på detta uråldriga granitberg. Här sträcker sig ett hav av trädklädda kullar mellan Croze, Clairavaux, La Nouaille, Féniers, Saint-Quentin-la-Chabanne och förflyttar sina besökare bakåt till den Gallo-romerska tiden med sina vackra bosättningar "la villa de La Valette" och namnet Gioux, som kommer från Jupiter.

PEFC-certifiering : Pågående

Hållbart ledningsdokument : Skogsförvaltningsplan

Antagande av ledningsdokument : 3 dec 2018

Ledningen vändning : 3 dec 2018

Skogar : Öppen för allmänheten

174Arbre22620%douglas_jeune_plant.jpgDouglasgranVarierad skog Giouxskogen 23https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/giouxskogenhttps://ecotree.green/sv/erbjudanden/23-creuse/giouxskogen/douglasgran/174

226 kr
Moms inkl.

Douglasgran
Information

Varierad skog

Giouxskogen

Creuse, Centrala Frankrike

Beräknad avverkning: om 35 år

Fördelar

Koldioxidupptag: 660 kg

Förväntad bruttovinst : 452 kr | Vill du veta mer?

Kartografi

Ett foto av Giouxskogen

Foto