Ploërdutskogen

56 - Morbihan

 lätt regn

 8,01°C
temperatur

 87 %
fuktighet

 2,6 km/h
vind

 1028 hPa
atmosfärstryck

Ploërdutskogen finns i bretonska Morbihan och sträcker sig över 11,6 hektar. Skogen består av två avgränsade delar, en på 8,9 hektar och den andra på 2,7 hektar och växer över en kullig mark som formats av historien och dess forntida bosättningar.

Skogen är ett gammalt kalhygge som aldrig återplanterats. Så snart EcoTree tog över området under våren 2019, påbörjades ett viktigt markförberedande arbete för att kunna återplantera en majestätisk skog här. På så vis ser vi nu en ny barrskog stolt lyfta sina första barr mot skyn. Skogen består dels av en varierad skog med en blandning av sitkagran och tujor, och dels av en sedan tidigare existerande douglasgranskog och dess blandade arter som ackompanjerar den.

PEFC-certifiering : Pågående

Ledningen vändning : 1 apr 2019

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

 Kartografi

Ett foto av Ploërdutskogen

 Skogsnyheter

 Foto