56 - Morbihan

Ploërdutskogen

EcoTree

  klar himmel

  8,29  °C
temperatur

  70  %
fuktighet

  3,6  km/h
vind

  1028  hPa
atmosfärstryck

Ploërdutskogen finns i bretonska Morbihan och sträcker sig över 11,6 hektar. Skogen består av två avgränsade delar, en på 8,9 hektar och den andra på 2,7 hektar och växer över en kullig mark som formats av historien och dess forntida bosättningar.

Skogen är ett gammalt kalhygge som aldrig återplanterats. Så snart EcoTree tog över området under våren 2019, påbörjades ett viktigt markförberedande arbete för att kunna återplantera en majestätisk skog här. På så vis ser vi nu en ny barrskog stolt lyfta sina första barr mot skyn. Skogen består dels av en varierad skog med en blandning av sitkagran och tujor, och dels av en sedan tidigare existerande douglasgranskog och dess blandade arter som ackompanjerar den.

PEFC-certifiering : Pågående

Ledningen vändning : 1 apr 2019

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

Endast 57 kvar ! 222Arbre15520%thuya_geant_kerautret.jpgJättetujaVarierad skog Ploërdutskogen 56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/foret-de-ploerduthttps://ecotree.green/sv/erbjudanden/56-morbihan/foret-de-ploerdut/j-ttetuja/222

155 kr
Moms inkl.

Jättetuja
Information

Varierad skog

Ploërdutskogen

Morbihan, Brittany, Frankrike

Beräknad avverkning: om 74 år

Fördelar

Koldioxidupptag: 830 kg

Förväntad bruttovinst : 671 kr | Vill du veta mer?

Kartografi

Ett foto av Ploërdutskogen

Foto