56 - Morbihan

Ploërdutskogen

EcoTree

  molnigt

  8,01  °C
temperatur

  94  %
fuktighet

  2,76  km/h
vind

  1003  hPa
atmosfärstryck

Ploërdutskogen ligger i Morbihan-regionen och sträcker sig över 11,6 hektar. Skogen består av två delar, en på 8,9 hektar och en på 2,7 hektar, och växer på en kuperad mark som formats av de bosättningar som funnits i området under historiens gång.

Skogen är ett gammalt kalhygge som aldrig har blivit återplanterat med träd. Men så snart EcoTree tog över området under våren 2019 påbörjades förberedelserna för att kunna återväxa den majestätiska skogen som en gång fanns där. Det är dags att återställa denna fantastiska plats och skapa en varierad skog med sitkagran, cederträd, douglasgran och många andra arter.

PEFC-certifiering : Pågående

Förvärvsdatum : 1 apr 2019

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Ploërdutskogen

Foto