12 okt 2021

Vad är hållbart företagande och varför är det viktigt?

Hållbart företagande innebär att ditt företag tar ansvar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Men visste du att det också kan vara en konkurrensfördel?

Vad är hållbart företagande och varför är det viktigt?

Hållbart företagande innebär att du bedriver din verksamhet med hållbarhet i åtanke. Det kan innebära en hel del olika saker, och de viktigaste hållbarhetsfrågorna skiljer sig mellan olika organisationer. Här tittar vi närmare på vad hållbart företagande är, varför det är viktigt och hur du kan jobba med det.

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande handlar om hur ditt företag påverkar samhället i stort, både på kort och lång sikt. EU-kommissionens definition av hållbart företagande lyder "företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället”.

Många associerar hållbarhet med miljö, och det är en av beståndsdelarna. Men det finns andra saker som också är viktiga att tänka på. Hållbart företagande brukar delas in i tre kategorier: ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Här tittar vi närmare på vad som i sin tur ingår i dem.

Idag blir det allt viktigare att jobba på ett hållbart sätt. Såväl konsumenter som potentiella anställda och affärspartners ställer högre och högre krav. Det gäller att hänga med i denna utveckling om du vill att ditt företag ska stå sig i konkurrensen på marknaden.

När företag jobbar med projekt med en positiv inverkan på t ex miljön brukar det kallas för CSR (Corporate Social Responsibility). Det innebär ofta ungefär samma sak som hållbart företagande. Många företag inkluderar CSR-arbetet i sin affärsstrategi eftersom det kan vara något som både gör skillnad och stärker varumärket.

Ekonomi

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett exempel är att bedriva sin verksamhet med goda marginaler ifall det skulle gå dåligt ett tag, men det finns även mycket annat som ingår. Detta är lika viktigt för offentliga och ideella organisationer som för kommersiella.

Några av sakerna som ingår i ekonomisk hållbarhet är:

 • Motverkande av mutor och korruption
 • Korrekt hantering av skatter
 • Etiska investeringar
 • Bekämpning av fattigdom
 • Att skapa en sund konkurrenssituation

Miljö

Många som talar om hållbart företagande menar den miljömässiga delen, t ex föroreningar, koldioxidutsläpp och andra effekter av verksamheten. Här finns det ofta förbättringsområden och intressanta projekt att delta i.

Några av sakerna som ingår i miljömässig hållbarhet är:

 • Klimatpåverkan
 • Förnybart och icke förnybart
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Kemikalier
 • Avfallshantering

Socialt

Social hållbarhet handlar om de anställdas vardag och människors lika värde. Företag och andra organisationer har mycket att vinna på att förbättra detta, då det är viktigt i såväl kundernas som potentiella affärspartners och anställdas ögon. Och det är självklart viktigt att vi ser och värderar de människor som är del av verksamheten.

Några av sakerna som ingår i social hållbarhet är:

 • Arbetsvillkor
 • Arbetsmiljö
 • Mångfald
 • Jämställdhet
 • Produktionssäkerhet

Hur blir ett företag mer hållbart?

Ett företags hållbarhetsarbete kan fokusera på en eller flera delar. Alla verksamheter ser olika ut, och ofta finns det vissa grenar som är mer relevanta. För vissa företag är det t ex viktigare att jobba med miljöbiten, medan andra behöver förbättra arbetsvillkor och produktion.

Det går att jobba med det internt, men det går också att delta i externa initiativ. Många CSR-inriktade företag hjälper andra företag och organisationer att uppnå relevanta förbättringar inom hållbarhet. På så sätt kan du få hjälp med både goda idéer och ett utförande som gör skillnad på riktigt.

Hållbart företagande står sig starkt i konkurrensen

Hållbart företagande är inte enbart bra ur en etisk och miljömässig synvinkel. Det blir allt tydligare att hållbara företag också har starkare varumärken och bättre försäljning. I takt med att vi blir allt mer miljömedvetna blir organisationer beroende av ett ordentligt hållbarhetsarbete. Annars riskerar de att förlora kunder, investerare och medarbetare.

Om ditt företag däremot är i framkant när det gäller hållbarhet sker motsatsen; omgivningen ser det som ett framtidsföretag som ligger steget före. Dessutom är hållbarhet något som du kan stärka din marknadsföring med, så länge du undviker greenwashing.

Hållbart företagande:

 • Gör ditt företag redo att möta framtidens utmaningar
 • Är en konkurrensfördel som växer företagets varumärke
 • Möter konsumenternas önskemål
 • Drar till sig talangfulla medarbetare och nya affärspartners
 • Skapar nya affärsmöjligheter

Att kommunicera hållbart företagande

För att stå sig i konkurrensen och kommunicera hållbarhet på ett både effektivt och ärligt sätt krävs det fingertoppskänsla. Kommunikationen gör stor skillnad, och när det går fel är det risk att du missar affärsmöjligheter. Dessutom kan du råka säga fel saker och hamna i blåsväder, trots goda intentioner.

Det hjälper att ha en partner med erfarenhet av att kommunicera hållbarhet på rätt sätt. Då kan du göra saker som både är transparenta och stärker ditt företags varumärke, samtidigt som de har en genuin hållbar inverkan.

Köp träd och investera i hållbart skogsbruk

Letar du efter ett CSR-samarbete med genuin hållbar effekt som dessutom är lätt att kommunicera? Då kan EcoTree vara helt rätt partner för ditt företag. Vi ger företag och privatpersoner möjlighet att köpa träd i våra skogar.

Idag är många av planetens skogar hotade, och därmed försvinner också den biologiska mångfald och den förmåga att motverka klimatförändringar som de erbjuder. Därför krävs det insatser för att bevara, vårda och växa skogsområden. Vi planterar träd och tar hand om skogen med hållbara metoder medan privatpersoner och företag äger träden.

Du får möjlighet att kommunicera en genuin miljöinsats som gör skillnad på riktigt, t ex när det gäller biologisk mångfald och upptag av koldioxid från atmosfären. Vi hjälper dig att kommunicera hållbart företagande på ett både ärligt och effektivt sätt, så att du får ut så mycket som möjligt av dina gröna investering.

Vill du bli en del av vår rörelse eller veta mer?

EcoTree är en rörelse som är öppen för både företag och privatpersoner.

Köp träd (företag)

Köp träd (privatperson)

Vill du veta mer? Hör av dig med dina funderingar till

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen