9 dec 2021

Vad är fotosyntes och hur fungerar det?

Fotosyntes är en fantastisk och fascinerande process som är nödvändig för mänskligt liv. Men hur fungerar den egentligen?

Vad är fotosyntes och hur fungerar det?

Gröna växter, alger och vissa bakterier är kapabla till fotosyntes, och det är ett av naturens verkliga underverk. Med hjälp av energin från solens strålar kan växer omvandla energin till det druvsocker som hjälper dem växa.

Men hur fungerar det, och vad kan vi göra för att bevara de kretslopp som är beroende av fotosyntes?

Hur fungerar fotosyntes?

Solens UV-strålar transporterar energi. Gröna växter kan, tillsammans med koldioxid och vatten, omvandla den till druvsocker (glukos) och syrgas. Växter har gröna pigment på bladen som kallas för klorofyll. Med hjälp av dem kan växter ta upp energi från solen som hjälper dem att tillgodogöra sig vattenmolekylerna som rötterna tagit upp.

Enkelt beskrivet fungerar processen ungefär så här:

  • Solens energi träffar bladen
  • Växtens rötter tar upp vatten
  • Bladens undersida tar upp koldioxid
  • Växten delar upp molekyler i väte och syre
  • Väte och kol blir till druvsocker (glukos)
  • Glukos gör att växten utvecklas
  • I takt med att växten tillverkar näring släpper den ut syre i atmosfären

Fotosyntesens effektivitet påverkas av växtens omgivning. Det kan t ex handla om hur mycket ljus den får, hur mycket koldioxid det finns att ta upp, temperaturen och mängden vatten och andra näringsämnen.

Dessutom tycker olika gröna växter om olika omgivningar. En del behöver mycket ljus eller andra speciella förutsättningar för att få energi, växa och överleva. Andra, t ex s k skuggväxter, klarar sig bra trots begränsat solljus.

Många växter är också kapabla att lagra glukos i stammar, jordstockar, knoppar, frön eller frukter. Vissa gör det till och med under flera år, medan andra är ettåriga.

Dessa processer för att tillgodogöra sig energi brukar kallas för cellandning. De organismer som inte får i sig energi genom fotosyntes behöver göra något annat för att överleva, t ex äta och dricka som vi människor gör.

Klorofyll - en central del av fotosyntes

Ämnet klorofyll spelar en avgörande del i fotosyntesprocessen. Det fungerar som en ljusinsamlare som fångar upp det inkommande ljuset och dess energi. Det är också ämnet som ger växter sin gröna färg.

Klorofyll är en mycket avancerad molekyl som finns i flera olika varianter. Gröna växter innehåller klorofyll typ a och b medan klorofyll c och d finns i alger. Dessutom använder vissa bakterier olika typer av klorofyll för att få energi. Olika typer av klorofyll absorberar olika våglängder och ljusstyrkor. De kemiska reaktionerna för att skapa glukos och syre skiljer sig också åt mellan olika växter.

Varför är fotosyntes så viktigt?

Fotosyntes är viktigt för att djur, växter och ekosystem ska fortsätta få energi och må bra. Faktum är att vi människor inte kan existera utan fotosyntes, eftersom växter är källan till det syre vi behöver för att andas.

Växtätande djur får även i sig energi som skapas vid fotosyntes genom att äta växter, och rovdjur i sin tur genom att äta andra djur. Tillsammans blir allt ett kretslopp som sker om och om igen.

Klimatförändringar och fotosyntes

Fotosyntesen är kopplad till planetens klimat eftersom växter är kolsänkor som tar upp koldioxid från atmosfären. Och växter är en av de allra största sänkorna.

Men trots att växter tar upp koldioxid för att få energi innebär dock inte mer koldioxid i luften att de växer mer och fångar upp mer. Dessvärre har forskning visat att det är tvärtom; temperaturhöjningar riskerar att försvaga fotosyntesens effekt på klimatet. Fynden har också varit något som bidragit i diskussionerna om att skärpa klimatmålen.

Träd, skogar och fotosyntes

Träd och skogar är en av många fantastiska ekosystem som drivs av fotosyntes. Förekomsten av olika träd och dess storlekar är kraftigt beroende av hur mycket solljus de får. När solljuset blockeras kan förutsättningarna snabbt förändras.

Trädens löv är anpassade för att maximera möjligheterna att absorbera solljus, t ex genom att ha ett ytområde med stora mängder klorofyll. Dessutom är de tunna, vilket gör att gaser enkelt kan ta sig in och ut ur löven. Dess ådror är anpassade för att effektivt transportera vatten, mineraler och glukos.

Fotosyntes är även det som gör att träden tappar sina löv under den mörka delen av året. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket ljus och vatten för att de ska få energi. Och träden har ett system för att hantera det; de drar tillbaka ämnena som utgör det gröna klorofyllet in i stammen. Därför blir löven gula innan de ramlar av träden. Den gula färgen beror på att andra färgämnen, t ex karotenoider, istället börjar dominera i löven.

Vill du göra en insats för planetens skogar?

Fotosyntes är fantastiskt, och det är även planetens skogar. Men de är hotade. Därför tycker vi på EcoTree att det är värt att göra en insats för skogen. Vi erbjuder privatpersoner och företag möjligheten att köpa träd i våra skogar.

Genom ett hållbart skogsbruk växer vi och bevarar skogar med fokus på den biologiska mångfalden. Dessutom fungerar träden i skogen som kolsänkor som motverkar klimatförändringar genom att ta upp koldioxid från atmosfären.

Vill du lära dig mer om EcoTree eller köpa träd?

Lär dig mer om EcoTree:

Vår unika modell ->

Gör en insats för skogen:

Köp träd ->

Följ med till skogen