22 jul 2022

Takeaways från EcoTrees årsrapport

I EcoTrees årsrapport kan du läsa mer om det som hänt under det senaste året.

Takeaways från EcoTrees årsrapport

Precis som året innan har det senaste året på EcoTree kännetecknats av expansion, framsteg och utveckling. Här är höjdpunkterna från vår årsrapport.

Om vår årsrapport

Varje år sammanställer vi år en årsrapport där vi tittar på vad vi åstadkommit och var vi är på väg. Det är också en möjlighet för oss att dela med oss av våra framsteg med våra kunder, partners och medarbetare.

I år ser den lite annorlunda ut jämfört med våra tidigare årsrapporter, eftersom vi utformat den baserat efter International Integrated Reporting Councils ramverk från 2013. Formatet ger oss möjlighet att på bästa sätt visa hur EcoTrees strategi och modell hjälper oss att generera ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde, både på lång och kort sikt.

Ännu ett år av expansion och framsteg

I slutet på 2021 hade över 1 000 företagspartners och 50 000 privatpersoner blivit del av vår organisation. Nu har EcoTree över 70 anställda och flera nystartade team. Det har varit ytterligare ett fantastiskt år med många värdefulla framsteg.

Alla dessa nya företag och privatpersoner som stödjer oss har lett till att den finansiella tillväxten ökat med 80% jämfört med det föregående året.

Vi är mycket glada över att så många inser hur viktiga planetens skogar är och blir en del av EcoTree för att vårda dem. Företagspartners har varit ett stort fokusområde för oss och det är härligt att se så många engagera sig.

Nya skogar, inklusive våra första i Danmark

Under 2021 tog vi över sju nya markområden. Fem av dessa ligger i Frankrike, i september 2021 köpte vi våra första markområden i Danmark, en viktig milstolpe i vår internationella utveckling. Vissa av områdena har utnyttjats för jordbruk, men nu vill vi att de ska bli till de blomstrande skogar de en gång var.

Ännu fler stora och små samarbetspartners

Allt fler stora och små företag väljer oss som partners när det gäller miljö. Ett exempel är H&M i Frankrike som donerar summor som motsvarar hela sin försäljning av papperspåsar till stöd för projekt inom biologisk mångfald. Vi driver eller har slutfört över 20 av dessa projekt.

B Corp-certifiering

EcoTrees positiva effekt på planeten har också resulterat i en B Corp-certifiering. Det är en krävande certifiering som lyfter fram hållbara företag som är med och bidrar till en bättre framtid.

Vi blev inte bara certifierade, vi fick också den mycket höga poängen 89.4. Vi räknas in bland de 5% bästa företagen i världen i miljökategorin - något vi är mycket stolta över!

Internationell expansion

Under året har EcoTree också blivit ett ännu mer globalt företag. Vårt internationella kontor i Köpenhamn blomstrar, och vi har samarbetspartners i många länder i Europa, till exempel Sverige, Danmark, Storbritannien och Nederländerna.

Vår internationella expansion innebär också att vi har utvecklat vårt team och dess kunskap. Nu inkluderar vårt internationella team experter på skogsbruk och biologisk mångfald, inklusive medarbetare som är experter på forskning, koldioxid och biokol.

Utveckling av vår digitala närvaro

Vår hemsida, och speciellt dess användarupplevelse, har varit ett av våra viktigaste förbättringsområden under 2021. Ett exempel är att vi gjort det enklare att ge träd i present så att fler upptäcker hur fint det är att ge bort unika och hållbara presenter på vår hemsida.

Våra team har också fortsatt att öka EcoTrees onlinenärvaro genom att utveckla våra konton på sociala medier, inklusive LinkedIn, Facebook och Instagram. Vi håller också på att förbättra vår sida för företag.

Kundnöjdhet och mediauppmärksamhet

Men det vi är allra mest glada över är att se hur nöjda våra trädägare och andra partners är. Kundnöjdheten har varit mycket hög, vilket vi till exempel kan visa genom det höga Google-betyget 4.7.

Denna fina feedback från de som redan är kunder har kompletterats av att vi fått ökad uppmärksamhet i media. Några exempel är artiklar och intervjuer i Le Figaro, Europe 1, France Inter och BFM.

Vad händer framöver?

Ett lyckat år innebär dock inte att vi lutar oss tillbaka och förnöjt njuter av det vi åstadkommit. Tvärtom sporrar framgången bara oss att fortsätta framåt i samma riktning.

Utveckling av vår skogsbruksverksamhet

Vår huvudsakliga utmaning är att öka EcoTrees närvaro på marknaden genom att ta över eller återplantera ännu fler skogar och vårda dem på allra bästa sätt. Klimatförändringar och biologisk mångfald är globala utmaningar, och vi vill så klart göra en insats på så många platser som möjligt. Därför fortsätter vi fokusera på att hitta nya områden att ta över.

Ännu större fokus på biologisk mångfald och ekosystem

EcoTree inser det stora värdet i att bevara och öka planetens biologiska mångfald. Därför vill vi hitta ännu fler metoder för att gynna den, tillsammans med våra engagerade partners.

Några av projekten vi redan driver handlar om:

 • Våtmarker
 • Bin och andra pollinatörer
 • Bevarande och återställning av djur och växters naturliga livsmiljöer
 • Åtgärder mot föroreningar
 • Att skapa medvetenhet om skogens värde och utmaningar

Innovation och utbildning

Innovation och utbildning är en annan viktig del av EcoTrees verksamhet. Många nya möjligheter utforskas, och under året anordnades vår första offentliga skogsutflykt i vår nyinköpta skog i Launay Guen.

  Ta del av hela rapporten

  Detta är bara en snabb summering av allt det du kan ta del av i vår årsrapport. Om du vill veta mer och dyka ned i detaljerna kan du läsa hela rapporten här.

  Vill du bli en del av EcoTree?

  Låter det lockande att göra en insats för Europas skogar, skapa kolsänkor som tar upp koldioxid och bidra till ett hållbart skogsbruk som både är lönsamt och tar hänsyn till den biologiska mångfalden?

  Vill du äga träd i våra skogar? Hitta ditt favoritträd i vår trädshop

  Vill du göra en insats på ett annat sätt? Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

  Undrar du hur det går till? Lär dig allt om vår unika modell

  Representerar du ett företag? Kolla in vår sida för företag

  Följ med till skogen