7 apr 2011

Hur hållbara skogar blir till klimatsmarta hus

Klimatsmarta hus som baseras på miljövänliga byggmetoder och material blir allt mer efterfrågade. Men vad är egentligen klimatsmart och hur vet du?

Hur hållbara skogar blir till klimatsmarta hus

Klimatsmarta hus som baseras på miljövänliga byggmetoder och material blir allt mer efterfrågade i takt med att fler inser allvaret med klimatförändringar. Men vilka material är egentligen klimatsmarta, och vad finns det att tänka på övrigt? Här tittar vi närmare på klimatsmarta hus och hur EcoTrees hållbara skogsbruk kan bidra med material till miljövänligt byggande.

Vad är klimatsmarta hus?

Men vad pratar vi om när vi pratar om klimatsmarta hus? Jo, det handlar om flera delar av byggprocessen och konstruktionen. Här är några av faktorerna.

Byggmaterial

För det första behöver materialet vara klimatsmart. Många hus är byggda i stål och betong, men idag ses trähus som ett mer klimatsmart alternativ.

Trä är klimatsmart av flera orsaker, tre av dem är:

  • Det har lägst energiförbrukning av alla byggmaterial
  • Det är en förnybar resurs som kan återanvändas
  • Det är ett koldioxidneutralt material som inte bidrar till klimatförändringar

Några andra exempel på klimatsmarta byggmaterial är mineralull och gipsskivor.

Byggprocessen

Men det är inte bara materialet som behöver vara hållbart. Även processen behöver vara det. Bygg- och anläggningsbranschen står för en ganska stor del av våra klimatutsläpp. Och det finns mycket som kan göras för att dra ned på dem. Energi- och materialanvändningen behöver planeras på bästa möjliga sätt för att minska byggets klimatpåverkan. Här kommer det ske stora förändringar i framtiden i takt med att utsläppskraven skärps.

Isolering

Mängden isolering påverkar energiförbrukningen och därmed husets påverkan på klimatet. Därför har många klimatsmarta hus isolering som t ex minimerar värmeförlusterna. Några andra saker som påverkar isoleringen är valet av dörrar, fönster, ventilation och eventuell entrésluss.

Elektricitet

En av de viktigaste stegen mot ett fossilfritt samhälle är användningen av klimatsmart energi. Här är vi i Sverige redan ganska duktiga, men det är ändå viktigt att kontrollera att elektriciteten i ditt klimatsmarta hus verkligen är klimatsmart. Dels kan du välja den allra mest klimatvänliga metoden och/eller leverantören, dels kan du själv göra allt som går för att förbruka så lite elektricitet som möjligt.

Olika typer av klimatsmarta hus

Lågenergihus, nollenergihus, passivhus och plushus. För att inte tala om nära-nollenergihus (NNE). Det finns många termer inom klimatsmarta hus, och flera av dem liknar varandra. Därför tänkte vi att det är bra en liten genomgång av dem så att du förstår skillnaderna. 

Lågenergihus

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för olika byggnader som förbrukar väldigt lite energi. De övriga klimatsmarta husen nedan brukar ofta kallas för lågenergihus. Det finns ingen officiell definition av vad ett lågenergihus faktiskt är, men ett vanligt förhållningssätt är att huset har en lägre energiförbrukning än Boverkets krav.

Nollenergihus och nära-nollenergihus

En term som ofta dyker upp är “nollenergihus”. Precis som det låter är det ett hus med noll klimatpåverkan; det tillverkar lika mycket energi som det förbrukar. Det finns också nära-nollenergihus (NNE) som nästan tillverkar lika mycket energi som de förbrukar.

Intressant att veta om nära-nollenergihus är att det finns ett EU-direktiv från 2021 som säger att alla nya byggnader i Europa ska utgöras av dem. Däremot är det inte helt fastställt vad ett nära-nollenergihus faktiskt är (Boverket har fått i uppgift att definiera det). Men det är definitivt något som kommer sätta press på byggbranschen att bygga på ett mer klimatsmart sätt.

Passivhus

Så kallade passivhus är en viktig standard inom klimatsmarta hus. Passivhus är byggda för att minimera värmeförluster och har ett mindre uppvärmningsbehov än traditionella hus. Tanken är att uppvärmningen till stor del ska ske på ett naturligt sätt. De svenska normerna för passivhus är att byggnadens värmeförluster, med vissa undantag, inte får vara över 14 W per kvadratmeter (enligt standarden FEBY Guld).

Det finns dock kritik mot passivhusen. Kritikerna menar att väldigt stora mängder koldioxid släpps i syfte att bygga ett hus med låg påverkan. Byggmetoden kan alltså tillintetgöra den goda klimateffekten som huset sedan har.

Plushus/plusenergihus

Begreppet plushus (plusenergihus) syftar på ett boende som producerar mer koldioxid än det gör av med. Men hur går det till egentligen? Jo, t ex genom att bilda energi med solfångare, vindkraft eller vattenkraft.

Ett plushus brukar kosta mer att bygga än andra hus, men samtidigt finns det en hel del att tjäna på den låga energiåtgången. Dessutom kan andrahandsvärdet öka i takt med att fler efterfrågar miljövänliga boendealternativ.

Hur dåliga för miljön är gamla hus jämfört med nya?

Det känns ganska logiskt att äldre byggmetoder är sämre för miljön än moderna. Och så är det! Dels har de material som användes förr i tiden långt större koldioxidpåverkan, dels finns det ibland giftiga eller skadliga ämnen som är dåliga både för oss människor och planeten. Klimatsmarta hus med allt det innebär gör verkligen skillnad.

Och det finns mycket som både individer och företag kan göra för att driva på utvecklingen. Vi kan utvärdera och välja klimatsmarta material, byggmetoder och energialternativ. Men vi kan också engagera oss i initiativ som på olika sätt får utvecklingen att gå framåt. Och där kommer EcoTree in!

Hållbart byggmaterial - en grundsten i EcoTrees modell

På EcoTree engagerar vi privatpersoner och företag i skogen genom att göra dem till trädägare. Vi tar hand om skogen på ett hållbart sätt medan du äger dina träd och får avkastningen när de till slut avverkas. Under sin livstid fångar träden upp koldioxid och motverkar klimatförändringar.

När de gjort nytta för klimatet blir de till hållbart virkesmaterial som t ex används till att bygga klimatsmarta hus. Och trädets avverkning betyder inte att skogen blir mindre, tvärtom: för varje träd vi avverkar planterar vi tre nya!

Du bidrar till att skapa hållbart material, motverka klimatförändringar och bevara Europas skogar (inklusive deras betydelse för den biologiska mångfalden) på samma gång. Och sen får du avkastningen från ditt träd när det till slut säljs och blir till hållbart material. Från hållbara skogar till klimatsmarta hus!

 

Följ med till skogen