9 feb 2022

Ett träds livscykel - från frö till att det vissnar eller skördas

Hur ser ett träds livscykel ut? Här tittar vi närmare på de olika stadierna - steg för steg.

Ett träds livscykel - från frö till att det vissnar eller skördas

Ett träd är en komplex levande organism som går igenom många olika faser under sin livstid. Hur blir ett litet frö till ett ståtligt träd egentligen? Här tittar vi närmare på det - steg för steg.

Ett träds livsyckel har fem faser:

  • Frö
  • Groning
  • Ungträd
  • Moget träd
  • Döende träd/skördat träd

Frö - steg ett i träds livscykel

Alla träd börjar sina liv som frön. Och varje frö är fullpackat med näringen som krävs för att det ska överleva och växa sig till ett träd.

Det finns många typer av frön som sprids på många olika sätt. Vinden och djur är två sätt, men insekters pollinering är det allra vanligaste. De pollinerande insekternas framtid är en av orsakerna till att det är så viktigt att skydda den biologiska mångfalden i våra skogar.

Groning - från frö till träd

Nästa steg i processen är groning, perioden när trädplantan börjar växa inuti fröet.

Den första roten tränger sig ut ur fröet och fäster sig i jorden. Roten fungerar som ett ankare som gör att fröet kan börja ta upp vatten. Efter det dröjer det inte länge innan ett skott kommer upp ur marken. Stammen visar sig och löv kan sticka ut ur den eller ruttna precis under jordytan.

Hur det än ser ut innebär detta att fröet har tagit sig till nästa stadium i livscykeln. Nu är dess tillväxt verkligen i full gång, men det är också under denna fas som plantan står inför de största riskerna, t ex i form av sjukdomar och hungriga djur.

Som en del av vårt hållbara skogsbruk använder vi på EcoTree Trico, ett skonsamt skyddsmedel som håller djuren borta från att nafsa i sig våra unga träd.

Ungträd - träd under snabb tillväxt

Nästa fas i trädets livscykel är ungträd. Det börjar räknas som ett ungträd när det växt sig ungefär en meter stort.

Vi brukar tänka på ungträdsfasen som trädets tonårsperiod. Det växer fort, men det saknas fortfarande en hel del innan det är helt vuxet. Stammen är böjbar och barken är mjuk och len. Den största skillnaden mellan ett ungträd och ett fullvuxet träd är att ungträd inte kan producera frukt och blommor, vilket innebär att det ännu inte kan föröka sig.

Moget träd - redo att föröka sig

När ett träd mognat så pass att det ses som fullvuxet börjar det producera frukt, blommor eller nötter. I den fasen kan det föröka sig och sprida de frön som gör att livscykeln återigen börjar om.

Mogna träd brukar ha tjocka stammar och gott om grenar som är fulla med löv i många färger och former. Det är under denna period i livsyckeln som trädet är som mest produktivt. Tonårsåren och den snabba tillväxten är över; nu är trädet en etablerad del av sin livsmiljö.

Men hur länge stannar ett träd i denna fas av livscykeln? Jo, det beror på vilken art vi talar om. En ek kan t ex börja producera kottar efter 40 år och sedan fortsätta föröka sig så pass länge som 300 år. Andra trädsorter kan ha en helt annan, ofta kortare, fas som moget träd.

Vill du ta reda på hur gammalt ett visst träd är? Det går! Varje år lämnar efter sig en ring av trä innan för barken. Om du lägger samman dem kan du få reda på trädets ungefärliga ålder.

Döende träd - en livsnödvändig fas

Det kanske känns som att ett döende träd som börjat ruttna och nå sitt slut är mindre användbart? Så är det faktiskt inte.

Tvärtom är vissnande eller döda träd en livsviktig del av alla rika skogar eller skogsområden. Träd som en gång skapade mer liv hjälper nu till på andra sätt. De blir till en hemvist för insekter och svampar, samtidigt som hålen och gångarna i trädets insida kan fungera som en skyddad livsmiljö för smådjur.

Och när smådjur börjar söka skydd drar det också till sig större djur, fåglar och andra rovdjur som söker efter föda. Sammantaget bidrar det döende trädet med mycket till platsens biologiska mångfald.

Skörd av träd - ett annat sätt att göra det på

Träd behöver dock inte vissna eller dö för att bidra - det finns andra sätt att göra det på. EcoTrees skogsbruksteam är experter på hållbart skogsbruk. År av erfarenhet har gjort att de kan skapa skogsområden där träden har goda förutsättningar att växa och blomstra.

Men vad innebär det i praktiken? Framför allt att vi vill skapa skogar med stor biologisk mångfald, något som bäst görs genom att blanda olika sorters träd, både när det gäller arter och faser i livsyckeln. Denna syn på skogen gör det också möjligt att skörda våra träd på ett hållbart sätt.

När vi skördar träd blir de till hållbart virkesmaterial av högsta kvalitet. Virket kan t ex användas som byggmaterial eller för att tillverka möbler. Vinsten går till våra trädägare, samtidigt som vi planterar nya träd på platsen som börjar om livscykeln.

Vill du hjälpa Europas skogar? Bli trädägare hos EcoTree

EcoTrees skogsbruksmodell innebär att alla - inklusive dig - får möjlighet att äga sitt helt egna träd.

Intresserad?

Hitta dina favoriter i vår trädshop

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen