Honungsväxter för bin

Stöd vårt projekt inom biologisk mångfald och gör en insats för att skapa naturliga, varierade livsmiljöer för bin och andra pollinatörer genom att delta i planteringen av bivänliga växter.

Visste du att?

Under det senaste århundradet har växterna som pollinerande insekter behöver minskat, och det har istället gjorts plats för stora jordbruksfält. Men ekosystemen som försvunnit är livsviktiga på flera sätt, t ex när det gäller den biologiska mångfalden och att lagra kol. Vi vill plantera växter som gör det lättare för bin att producera honung. Våra planteringar kommer att vara fulla av växter som går att pollinera - samtidigt är de en födokälla för fåglar och andra lokala djur.
Se mer Se mindre

46913Dkr

insamlade av målet på 46905 krDkr

100%

Inventering

Inventering

Våra insatser

Förbereda jorden

En ytlig plöjning av marken genomförs för att bereda plats för de nya växterna.

Plantera växterna

Över 280 bivänliga växter, träd och buskar planteras, t ex brakved, hassel, rönn, lönn, ljung och körsbärsträd.

EcoTree

Kompostmaterial och skyddande kanter

Kompostmaterial läggs till för att skydda, fukta och vårda jorden. Vårt team arbetar också med att skapa skyddande kanter som gör att de nya växterna inte blir utkonkurrerade av annan växtlighet.

EcoTree