Malicorne-sur-Sarthe-skoven

Gå på opdagelse i Malicorne-sur-Sarthe-skoven, det arbejde, vi udfører der, og de træer, du kan købe.
Læs mere Læs mindre
foret-de-malicorne-sur-sarthe

Om Malicorne-sur-Sarthe-skoven

Om Malicorne-sur-Sarthe-skoven

Denne skov på knap 70 ha. ligger sydvest for Le Mans og har stor gavn af områdets geologiske forhold.
Desværre er jordkvaliteten ret ringe de fleste steder i skoven, men enkelte steder omkring den lokale dam er den mere lerholdig. Disse forhold passer derfor bedst til træarter med blødt træ. Området får også en del årlig nedbør.
Vi vil gerne skabe en uensaldrende skov, der er opdelt i tre træassociationer: Maritim fyr, Ørnebregne og lyng. Bredbladede træarter som Spisekastanje, Duneg, Birk og Vild Kirsebær. Blandet egeskov med Hasselnød, Asp og Europæisk Avnbøg.
Læs mere Læs mindre
foret-de-malicorne-sur-sarthe
foret-de-malicorne-sur-sarthe

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 1. aug. 2020

Certification: (I gang)

Landområde: 68 ha

Social indsats: Medarbejdere med handicap fra den franske virksomhed ‘03 agri’ tager sig af bistaderne

Biodiversitet: 20 bistader, 6 huletræer og en dam.

Åben for offentligheden: Åben for offentligheden: 01/03 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

Vi har en bæredygtig skovforvaltning af denne skov og udtyndede skoven i 2022. Samtidig trimmede vi ege- og spisekastanjetræerne. De træer vi fældede blev brugt som brændsel til private.
Ved at udtynde skoven lavede vi lyshuller, der skal give mere lys til de blomsterarter vi såede og som beriger den lokale biodiversitet.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Virksomheden Naturalia har vurderet områdets biodiversitet. Derefter har vi igangsat forskellige tiltag, som skal øge biodiversiteten løbende. Vi har bl.a. opsat et netværk af damme, som skal fremme bestanden af frøer, tudser og salamandere, etableret levesteder til krybdyr og padder og opsat redekasser til flagermus, egern og fugle. Vi har også udvalgt huletræer, som skal beskyttes.
Den eksisterende dam skal restaureres. Vi har opsat 20 bistader, der skal tiltrække bestøvere. Derudover arbejder vi på en række tiltag, der skal beskytte området mod invasive arter.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024