16. apr. 2024

Fra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på Orø

EcoTree omdanner udpint landbrugsområde til ny naturnær skov i Holbæk Kommune.

Julia WIENBERG
Julia WIENBERGInternational Projektkoordinator
Fra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på Orø
Her planter vi ny skov i foråret 2024.

EcoTree lancerer det tredje naturnære skovprojekt i Danmark, denne gang på Orø i Isefjorden. Her omdanner vi to tidligere landbrugsarealer på 9,9 hektar til bæredygtig skov i Holbæk Kommune. Arealet kan måske virke lille, men det er af stor gavn for klimaet, biodiversiteten og lokalsamfundet.

Den hjerteformede ø i Isefjorden

Orø-Margrete-skoven er opkaldt efter Margrete I, Danmarks første kvindelige dronning, som
regerede fra 1387 til 1412 og efterlod sig et stort regentskab. Dronningen tilbragte meget tid
på øen, ofte på jagt.

Området er udpeget med særlige drikkevandsinteresser, kystnærhedszone, særligt
værdifuldt landbrugsområde, beskrevet som et øsamfund præget af et let kuperet
landskab og landbrug. Flere steder på øen er der en tydelig forbindelse til fjorden i form af
gamle fiskerhuse og de to færgelejer. Der er relativt lidt vegetation på øen. Der er dog
flere unge skove, som med tiden vil blive fremtrædende vegetative elementer i
Landskabet.

Bliv træejer på Orø

 

Mere end 40.000 træer

Orø-Margrete-skoven vil bestå af mere end 40.000 træer af 10 forskellige træarter, der skal bringe naturen tilbage til lokalområdet og lade biodiversiteten blomstre.

De første træer vil blive plantet i foråret 2024. Skovteamet vil primært plante Vintereg og Almindelig Bøg, men også Avnbøg, Almindelig Hæg og Lærk for at gøre skoven mere varieret og modstandsdygtig. Det er ekstremt vigtigt at skabe en bæredygtig skov med forskellige træarter, der giver variation i skoven og dermed sikrer skovens modstandsdygtighed over for klimaforandringer. Der skal også plantes et skovbryn, som vil optage 3,3 ha af arealet, hele vejen rundt om skoven, for at skabe et godt skovklima og øge skovens biologiske værdi.

Vores team har lavet de første opgørelser over biodiversiteten i området.

En skov til gavn for biodiversitet

I vores bestræbelser på at genoprette og berige naturen i vores skove, er hver lille handling af afgørende betydning. Selvom vores område måske virker beskedent, har det en stor indvirkning på det lokale plante- og dyreliv. 

Vi er passionerede omkring at skabe det bedst mulige miljø for både træer og biodiversitet, og derfor følger vi nøje med i, hvordan den lokale natur udvikler sig. Vores tilgang til skovdrift handler om at arbejde sammen med naturen og skabe levesteder for truede arter. Det betyder at vi prioriterer hjemmehørende planter og dyr, lader dødt træ blive i skoven for at skabe levesteder, og sørger for, at skoven forbliver varieret og levende. Selv de små handlinger som at bevare gamle træer og etablere skovbryn kan gøre en stor forskel.

Bevarelse af naturen er ikke bare en opgave, det er vores lidenskab, og vi inviterer dig til at være en del af vores rejse mod en rigere og mere mangfoldig natur.
 

Køb træer i Orø-Margrete-skoven


Skovens 130 første træejere 

130 backere var med til at støtte opstarten af dette skovprojekt gennem en crowdfunding-kampagne på Coop Crowdfunding, som hjalp os med at igangsætte det første forberedende arbejde til plantningerne. Således fik de første 345 træer i skoven ejere, før de overhovedet blev sat i jorden. Du kan også støtte projektet og blive træejer ved at få et træ, der bliver plantet i Orø-Margrete-skoven

I symbiose med Orø Fællesjord 

På nabogrunden har vi hjulpet Orø Fællesjord med at starte et skovlandbrugseventyr – et fællesskabsejet skovbrugsprojekt, der vil berige vores skovprojekt og gavne hele lokalsamfundet. Vi har allerede taget de første skridt med baselinemålinger af biodiversiteten og planlagt en række spændende initiativer for at sikre, at flora og fauna trives i samarbejde med foreningen. Det her er ikke bare et skovprojekt, det er et eventyr, og vi glæder os til at se, hvordan det vil blomstre og berige vores lokalsamfund.

Læs videre!

Modtag nyheder om EcoTree

Modtag nyheder om EcoTree

Det tager kun et sekund at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil modtage historier fra EcoTrees skove og biodiversitetsprojekter, gode tilbud og informationer om nye træarter. Plus meget mere!
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024

Vores udvalg af træer

Vi ønsker at muliggøre, at enhver kan gøre noget til fordel for naturen og hjælpe os med at leve i en mere harmonisk verden. Så hvorfor ikke blive ejer af et træ i en af vores europæiske skov og hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer?

4695Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/04/33a5e1266b7e223aa0292c07280991dec5f0b41e.jpegBøgUensaldrende skov Orø-Margrete 2 Forest 4490https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/oroe-margrete-2https://ecotree.green/da/valgmuligheder/4490-sj%C3%A6lland/oroe-margrete-2/boeg/4695
Bøg 140 kr.
Alder: 0 til 2 år
Orø-Margrete 2 Forest
Sjælland, Danmark
4657Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/03/5a4b02c451eca6d9634141f1548976d4bac06cfa.jpegLærkUensaldrende skov Orø-Margrete 2 Forest 4490https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/oroe-margrete-2https://ecotree.green/da/valgmuligheder/4490-sj%C3%A6lland/oroe-margrete-2/laerk/4657
Lærk 140 kr.
Alder: 0 til 2 år
Orø-Margrete 2 Forest
Sjælland, Danmark
4472Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/04/c655e758f256168e2dce85019615878c69c8b85d.jpgSpidslønUensaldrende skov Den Gamle Grus-skov i Nysum 7755https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/den-gamle-grus-skovhttps://ecotree.green/da/valgmuligheder/7755-nordjylland/den-gamle-grus-skov/spidsloen/4472
Spidsløn 140 kr.
Alder: 0 til 2 år
Den Gamle Grus-skov i Nysum
Nordjylland, Danmark

Bemærk, at der forekommer salgsfremmende kommunikation. Læs mere her.

Se vores træer