Channay-skoven

Gå på opdagelse i Channay-skoven, det arbejde, vi udfører der, og de træer, du kan købe.
Læs mere Læs mindre
channay

Om Channay-skoven

Om Channay-skoven

Channay-skoven ligger i det vestlige Frankrig og vokser i et sandet terræn, der har svært ved at holde på vand. Det er få træarter, der kan overleve i disse forhold, hvorfor skoven primært består af Maritim Fyr.
Vi overtog skoven cirka samtidig med Malicorne-sur-Sarthe-skoven i 2020. Skovens træer er omkring 30 år gamle.
Den langsigtede plan for forvaltningen af Channay-skoven er naturlig rengeneration. Mens vi tynder ud i skoven vil vi også gradvist plante forskellige træarter.
Læs mere Læs mindre
channay
channay

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 8. aug. 2020

Certification: PEFC

Landområde: 3.846 ha

Social indsats: Ingen

Biodiversitet: Biodiversitet: ZNIFF type II og huletræer.

Åben for offentligheden: Åben for offentligheden: 01/03 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

De tidligere ejere udtyndede området af Maritim Fyr kort tid inden vi overtog skoven, og vi tyndede yderlige ud i 2023. De kommende udtyndinger er planlagt i 2028 og 2034. Udtyndingerne skal forbedre kvaliteten af skovbevoksningen. Fyrretræerne er slanke, relativt lige og beskæres naturligt.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Skoven er omringet af brakmark og et stort åbent område med tornblad og gyvel, der er gode føderessourcer til vilde bestøvere som bier og sommerfugle. For at øge bestanden af bestøvere vil vi også plante blomsterhække i skovkanten.
Der er blevet lavet en Index of Biodiversity Potential (IBP), et indeks som vuderer niveauet af den lokale biodiversitet. Undersøgelsen viste et potentiale for biodiversitet, men det er i øjeblikket ret lavt.
For at forbedre skovens biodiversitet vil vi mangfoldiggøre skoven og opsætte både liggende og stående dødt træ, der skal gøre det mere attraktivt for den lokale flora og fauna. Vi er også begyndt at markere huletræer. Vi håber på at finde over 100 huletræer i skoven, som skal være med til at øge bestanden af vilde bestøvere, flagermus, fugle og mos.
På sigt vil vi opsætte redekasser samt insekthoteller til vilde bestøver, og følge deres udvikling i en periode på fem år.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024