01/02/2022

Hvad er vådområder og hvorfor har vores planet brug for dem?

Vådområderne på vores planet er truede, hvilket betyder, at vi skal gøre en ekstra indsats for at genskabe og genoprette disse livsvigtige levesteder.

Louise Frederikke Kofoed-Dam
Louise Frederikke Kofoed-DamKommunikation og PR Manager
Hvad er vådområder og hvorfor har vores planet brug for dem?

Verdens vådområder er truede. Derfor er vi nødt til at handle nu og gøre en ekstra indsats for at genoprette disse livsvigtige levesteder.

Vidste du, at vådområder har deres helt egen dag? International Wetlands Day falder den 2. februar, så vi markerer denne dag ved at se på, hvad vådområder er, hvorfor de er så vigtige, og hvad vi kan gøre for at øge antallet af dem.

Hvad er et vådområde?

Et vådområde er et landområde, hvor vand dækker jorden enten permanent eller i bestemte årstider. Vandet i vådområderne stammer fra nedbør, undergrunden eller nærliggende vandveje. De fleste vådområder er oversvømmede eller konstant fugtige.

Moser og marsker

Moser og marsker er eksempler på vådområder. Moser har en tendens til at være på højere terræn og får derfor hovedsageligt deres vand fra nedbør. Marskene er derimod dybere og får deres vand fra både nedbør og det omgivende land. Marskene har normalt en rigere vegetation, men har også brug for mere næring.

Det er almindeligt, at moser og marsker danner større moserområder – altså naturlige, varierede og artsrige vådområder. Disse områder er ofte naturrige levesteder, der er hjemsted for mange planter og dyr. Når moserne bliver mindre og færre, betyder det at dyre- og plantearter trues  eller i nogle tilfælde helt forsvinder fra området.

Hvorfor er vådområder vigtige?

Vådområder kan betragtes som naturlige vandfiltre, der opfanger forurenende stoffer, såsom fosfor og tungmetaller. Og som nævnt trives et rigt antal dyrearter i vådområder, hvilket gør det livsnødvendigt at sikre bevarelsen af disse naturlige, biodiverse levesteder.

Ifølge Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) er hele 40 % af verdens planter og dyr afhængige af vådområder. Efterhånden som vådområderne reduceres i både antal og størrelse, er den negative indvirkning på dyrelivet og biodiversiteten enorm. Lige nu står 25% af vådområdersarter over for at uddø.

Vådområder beskytter også mod oversvømmelser ved at lade vand synke ned i jorden. Når vådområder derfor forsvinder, øges risikoen for oversvømmelser. De er også nyttige i tørketider, fordi de indfanger vand.

Vådområder er også en af ​​verdens bedste kulstoflagre. De opfanger og lagrer kuldioxid fra atmosfæren og modvirker dermed negative klimaforandringer. I bund og grund er sagen derfor ret enkel: Færre vådområder = Mere skade på planeten.

Endelig spiller vådområder også en stor social og samfundsmæssig rolle som værested for naturoplevelser i samfundet. De er fremragende turiststeder og gode til fiskeri, fuglekikkeri og andre udendørs aktiviteter. Efterhånden som den uberørte natur bliver mere knap, skal vi udnytte den bedst muligt.

Trusler mod vådområder

Du finder ofte vådområder i nærheden af ​​landbrug, skovbrug og bygninger. Truslen mod vådområder opstår, når disse elementer ikke forvaltes bæredygtigt. Eksempelvis forestår såkaldt gravning ofte for at gøre plads til jordbrug. Og derudover er forurening, invasive arter og klimaændringer også store trusler mod planetens vådområder.

Desværre er mange naturlige vådområder forsvundet, og problemet bliver kun værre. Vi har taget dem for givet alt for længe, ​​og tiden til handling er nu, hvis vi gøre noget ved problemet.

Statistikken er dyster læsning. Ifølge WWT er 35 % af verdens vådområder forsvundet siden 1970. Noget skal helt klart ændres.

Kan vi skabe nye vådområder?

Det er muligt at opbygge nye vådområder eller genoprette beskadigede vådområder. De fleste lande bakker op om idéen, og der er ofte finansiering til rådighed for jordejere, så de kan skabe og forvalte vådområder. Bevaringsprojekter hjælper også med at bevare, beskytte og genopbygge naturlige og betydningsfulde naturområder.

Vi håber, at disse initiativer kan vende udviklingen, men udfordringen er uden tvivl enorm. Der er behov for, at både virksomheder og enkeltpersoner øger deres engagement, for jo mere vi gør os umage for at øge kendskabet til vådområder, jo bedre er vores chancer for at skabe positive forandringer.

Tag ejerskab over et træ med EcoTree

Her hos EcoTree er vi forpligtet til at genskabe og bevare skove igennem bæredygtigt skovbrug. Vores grundtanke er, at træer udgør bæredygtig ressource i form at møbler og bygningsmateriale, men kun hvis de forvaltes bæredygtigt igennem hele værdikæden. Vi ønsker, at fremtidige generationer også skal have mulighed for at nyde det skoven og alle de levesteder, som naturen byder på, inklusiv vådområder. Du kan tage ejerskab over træerne i vores skove, som hjælper med at opfange CO2 fra atmosfæren og sikrer bevarelsen af skovens biodiversitet..

Støt et biodiversitetsprojekt for vådområder

Biodiversitet en grundsten i alt, hvad vi laver, så du kan naturligvis også yde et bidrag til konkrete projekter, der blandt andet støtter genoprettelsen af vådområder. Vi kvitterer med en årlig aktivitetsrapport, så du kan blive klogere på alle de fremskridt vi laver, som følge af din støtte.

Modtag nyheder om EcoTree

Modtag nyheder om EcoTree

Det tager kun et sekund at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil modtage historier fra EcoTrees skove og biodiversitetsprojekter, gode tilbud og informationer om nye træarter. Plus meget mere!
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16/04/2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25/03/2024
BlogHvad er Skovens Dag og hvornår er det?Kia Eg09/03/2023

Vores udvalg af træer

Vi ønsker at muliggøre, at enhver kan gøre noget til fordel for naturen og hjælpe os med at leve i en mere harmonisk verden. Så hvorfor ikke blive ejer af et træ i en af vores europæiske skov og hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer?

4695Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/04/33a5e1266b7e223aa0292c07280991dec5f0b41e.jpegBøgUensaldrende skov Orø-Margrete 2 Forest 4490https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/oroe-margrete-2https://ecotree.green/da/valgmuligheder/4490-sj%C3%A6lland/oroe-margrete-2/boeg/4695
Bøg 140 kr
Alder: 0 til 2 år
Orø-Margrete 2 Forest
Sjælland, Danmark
4657Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/03/5a4b02c451eca6d9634141f1548976d4bac06cfa.jpegLærkUensaldrende skov Orø-Margrete 2 Forest 4490https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/oroe-margrete-2https://ecotree.green/da/valgmuligheder/4490-sj%C3%A6lland/oroe-margrete-2/laerk/4657
Lærk 140 kr
Alder: 0 til 2 år
Orø-Margrete 2 Forest
Sjælland, Danmark
4232Arbre14025%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/04/cb313f2702234000f8bcfbddc3659f709d6a8976.jpgRødgranUensaldrende skov Den Gamle Grus-skov i Nysum 7755https://ecotree.green/da/valgmuligheder/skove/den-gamle-grus-skovhttps://ecotree.green/da/valgmuligheder/7755-nordjylland/den-gamle-grus-skov/roedgran/4232
Rødgran 140 kr
Alder: 0 til 2 år
Den Gamle Grus-skov i Nysum
Nordjylland, Danmark

Bemærk, at der forekommer salgsfremmende kommunikation. Læs mere her.

Se vores træer