Pézarches-skoven

Gå på opdagelse i Pézarches-skoven, det arbejde, vi udfører der, og de træer, du kan købe.
Læs mere Læs mindre
foret-de-pezarches

Om Pézarches-skoven

Om Pézarches-skoven

Pézarches-skoven ligger sydøst for Paris, måler cirka 15 ha. og er klassificeret som et Natura 2000 sted, et program der beskytter sjældne og truede flora og fauna. Det er en gammel stævningsskov, vi forvalter med målet om, at opnå en uensaldrende bæredygtig skov.
Da vi overtog skovforvaltningen var skoven opdelt i tre områder. Det største på ca. 12 ha. består primært af Vintereg, Almindelig Eg, Asp, Spisekastanje og Ask. Egetræerne i skoven vokser rigtig fint.
Omkring 2 ha. er en moderat stævningsskov, men forholdene er under standard. Denne del af skoven er hovedsagelig Eg, Asp, Ask og Avnbøg. Vi vurderer, at vi kan fælde Aspe- og Avnbøgetræerne.
Det tredje og sidste område af skoven er i forholdvis dårlig stand og består primært af Eg, Ask og Sort Locust. Den dårlige stand skyldes blandt andet en rydning, hvor genvæksten af træerne ikke er blevet vedligeholdt. Asketræerne i dette område lider også af Asketoptørre, en kronisk svampesygdom.
Læs mere Læs mindre
foret-de-pezarches
foret-de-pezarches

Vigtige oplysninger

Projektets lanceringsdato: 4. sep. 2017

Certification: PEFC

Landområde: 16 ha

Social indsats: anlagte stier med information om skoven

Biodiversitet: en å, vådområde, skovdam og 22 bistader.

Åben for offentligheden: Åben fra 01/04 til 01/09

EcoTrees skovbrugsarbejde

EcoTrees skovbrugsarbejde

Vi har igangsat en række tiltag, der skal omdanne skoven til en uensaldrende skov og øge biodiversiteten. En skov med blandede træarter vil være med til at gøre skoven mere modstandsdygtig og bedre rustet til at håndtere klimaforandringer eller angreb fra svampe eller invasive arter.
Vi ønsker at reducere antallet af beplantninger, vi laver, og forlænge skovens cyklus gennem naturlig foryngelse. For at gøre dette er vi nødt til at finde en balance mellem den gamle stævningsskov, de ældre træer på omkring 50 til 80 år og den yngste del af skoven.
Vi fældede Asketræerne, som ikke ville overleve deres infektion af Asketoptørre. Det er den eneste løsning, som forhindrer svampen i at sprede sig til flere træer. Vi har også fældet træer for kunne anlægge en sti på fire til fem meter bred, for at give plads til maskiner, som bruges til skovforvaltningen. Fældningen gav også mere lys til nogle af træerne.
Læs mere Læs mindre
ecotree forester at work

Træer, du kan købe i skoven

Se de træer, der vokser i skoven, køb ejerskabet af dem og støt deres bæredygtige forvaltning

EcoTrees biodiversitetsarbejde

EcoTrees biodiversitetsarbejde

Vi har luet ud omkring den tilgroede skovdam for at give bedre plads til, at fugle, padder og hygrofile planter kan slå sig ned ved dammen igen. Vi har opsat mere end 22 bistader, som vores biavler Olivier Girbal tager sig af. Han behandlede også egetræerne, der var ramt af en invasiv larveart, hvis tilstedeværelse forhindrede os i at få adgang til skoven.
Vi har anlagt en sti i skoven med informative skilte, der skal gøre de beøgende klogere på skoven samt vigtigheden af bæredygtig skovforvaltning. På stien vil man kunne lære om træarter samt den lokale flora og fauna.
Derudover har vi ryddet skoven for affald og ansøgt om et ‘Wildlife Territory’-mærke.
Læs mere Læs mindre
photo of a bird

Pak kurven, det er tid til skovtur

BlogNaturen sætter tempoet for plantingen af Den Gamle Grus-skov i NysumLouise Frederikke Kofoed-Dam10. maj 2024
BlogFra udpint landbrugsjord til ny naturnær skov på OrøJulia WIENBERG16. apr. 2024
BlogRestaurering af tørvemose i Dahner Felsenlandschaf i TysklandChristian Bergius25. mar. 2024